"Kesedaran Dan Komitmen Masyarakat Amat Dituntut Dalam Usaha Kita Mengurangkan Kadar Jenayah Yang Semakin Meningkat Khususnya Dalam Kalangan Remaja" Essays and Research Papers

Kesedaran Dan Komitmen Masyarakat Amat Dituntut Dalam Usaha Kita Mengurangkan Kadar Jenayah Yang Semakin Meningkat Khususnya Dalam Kalangan Remaja

Remaja sering kali dikaitkan dengan gejala jenayah yang banyak menimbulkan masalah dalam kehidupan masa kini. Vandalisme, gengsterisme dan buli merupakan jenayah yang acapkali didengar melalui media elektronik, media cetak mahupaun percakapan orang ramai. Gejala ini sememangnya menimbulkan pelbagai masalah negatif dan secara langsung mempengaruhi jiwa remaja yang mudah memberontak dan ingin mencuba sesuatu yang biasa mencabar. Adakah gejala ini merupakan satu kebiasaan dan tidak perlu dibanteras...

1057  Words | 4  Pages

Open Document

Semangat gotong-royong di kalangan masyarakat pada hari ini semakin luntur. Cadangkan langkah-langkah yang dapat diambil untuk mengembalikan semangat berkenaan.

Amalan gotong-royong merupakan suatu tradisi yang diperturunkan daripada nenek moyang kita. Bergotong-royong bermaksud melakukan sesuatu pekerjaan secara beramai-ramai dan secara sukarela. Pada zaman dahulu kala, semangat gotong-royong adalah begitu kental. Seluruh masyarakat kampung akan menghulurkan pertolongan, tidak kira sama ada kematian, kenduri-kendara, musim menanam dan menuai atau semasa mendirikan rumah. Namun, semangat gotong-royong dikatakan kian luntur selaras dengan perubahan waktu...

645  Words | 3  Pages

Open Document

Kepentingan Ketahanan Negara Dalam Menghadapi Bencana

Kepentingan ketahanan negara dalam menghadapi bencana Oleh Shaharudin Ismail Salah satu agenda Presiden Amerika Syarikat, Barack Obama adalah untuk memperkukuhkan tahap ketahanan negara dalam mengatasi krisis ekonomi, keselamatan negara dan peperangan terhadap penganas. Malah beliau pernah menyeru rakyatnya bersama-sama memperkukuhkan ketahanan negara kerana usaha ini akan memakan masa yang lama dan memerlukan komitmen dan kerjasama dari rakyatnya. Ketahanan negara (National Resilience) selalunya...

767  Words | 3  Pages

Open Document

Proposal Strategi Dan Taktik Humas Institusi

Proposal Strategi dan Taktik Humas Institusi Festival Coklat “Monggo Diicip” dan Lomba Kreasi Coklat Oleh: Hanifa Rostitaputri / 0606126360 Humas 2’06 Program Diploma 3 Hubungan Masyarakat Departemen Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia 2009 A. Profil Perusahaan 1. Sejarah Coklat Monggo merupakan suatu produk coklat olahan yang berasal dari kota Yogyakarta dan dijual di beberapa kota besar seperti Yogyakarta, Jakarta, Bandung...

1232  Words | 5  Pages

Open Document

Nilai Dan Etika

4. Nilai dan etika dalam perkhidmatan awam Terangkan secara jelas dan etika sebagai penjawat awam. Bagaimanakah nilai dan etika ini dapat membantu dalam meningkatkan prestasi dan kualiti kerja? Nilai dan etika diwujudkan atas kesedaran bahawa profesionalisme perkhidmatan awam perlu dipertingkatkan ke tahap yang lebih tinggi dan kakitangannya hendaklah bekerja dengan penuh dedikasi dan bertanggungjawab untuk melaksanakan pembangunan pesat ke arah negara maju. Etika perkhidmatan awam diperkenalkan...

1560  Words | 6  Pages

Open Document

Kemiskinan Dan Kesenjangan Pendapatan

KEMISKINAN DAN KESENJANGAN PENDAPATAN KONSEP DAN DEFINISI Besarnya kemiskinan dapat diukur dengan atau tanpa mengacu kepada garis kemiskinan. Konsep yang mengacu kepada garis kemiskinan disebut kemiskinan relative, sedangkan konsep yang pengukurannya tidak didasarkan pada garis kemiskinan disebut kemiskinan absolute. Kemiskian relatif adalah suatu ukuran mengenai kesenjangan di dalam distribusi pendapatan, yang biasanya dapat didefinisikan di dalam kaitannya dengan tingkat rata-rata dari distribusi...

1701  Words | 6  Pages

Open Document

Jenayah Jenayah

Jenayah-jenayah 1) Jenayah siber 1. Jenayah siber merupakan jenayah yang dilakukan melalui komputer dalam internet seperti mengeluarkan duit akaun orang lain, membuat jualan atas talian yang palsu, menceroboh sistem syarikat dan lain-lain. 2. Masyarakat sekarang yang suka mudah dan pantas menyebabkan jenayah siber tersebar. Banyak orang membeli barang, jelaskan bil, kirim wang melalui internet. Ini menyebabkan orang yang pandai dalam komputer giat dalam jenayah ini. Selain itu, komputer...

9148  Words | 33  Pages

Open Document

Remaja Yang Kreatif

REMAJA YANG KREATIF Oleh: MARTINUS ADJIE, S.S. SIAPA YANG DISEBUT REMAJA? Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, remaja (dari bahasa Sansekerta) diterangkan sebagai : 1. dikatakan kepada anak wanita yang mulai haid dan anak laki-laki yang sudah mulai akil balig, dewasa; 2. dewasa ini yang dimaksud: anak laki-laki atau wanita antara anak-anak dan dewasa pada usia puber seperti siswa-siswa SMP; 3. muda; kaum - The Oxford English Reference Dictionary dengan lebih...

1314  Words | 7  Pages

Open Document

Pengaruh Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak Terhadap Pergerakan Indeks Harga Saham Sektor Pertambangan Dan Indeks Lq 45 Di Bursa Efek Indonesia

SEKTOR PERTAMBANGAN DAN INDEKS LQ 45 DI BURSA EFEK INDONESIA I. Latar Belakang Tepat pada tanggal 24 Mei 2008 pemerintah Indonesia mengumumkan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), yang merupakan komoditas yang memegang peranan sangat penting dalam semua aktivitas ekonomi. Kenaikan harga ini memberikan dampak yang bermacam-macam, mulai dari aksi penentangan dari masyarakat, terutama kalangan mahasiswa, sampai dengan kenaikan harga di sejumlah sektor ekonomi. Bagi dunia usaha, dampak kenaikan...

2002  Words | 7  Pages

Open Document

Sastra Dan Masyarakat

Sastra dan Masyarakat Donny Syofyan Dosen Sastra Inggris FSUA Tak seorang penulis-penulis besar yang merayakan tatanan sosial yang mapan. Mereka berpendapat bahwa kemapanan itu berpotensi akan membatasi dan merusak segala sesuatu, termasuk karya seni dan sastra dalam lingkup masyarakat. Mereka yakin bahwa masyarakat berperan membentuk nasib seseorang. Dalam masyarakatlah seseorang bertindak dan mendefinisikan dirinya. Sehingga kebanyakan novel berupaya untuk mengeksplor tentang seseorang, bukan...

886  Words | 4  Pages

Open Document

Pelaksanaan Kewajiban Negara Dalam Pemenuhan Hak Anak

Pelaksanaan Kewajiban Negara dalam Pemenuhan Hak Anak Studi Kasus: Child Trafficking di Indonesia disusun untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Pengantar Studi HAM Dosen Pengampu : Drs. Dafri Agussalim, MA Dedi Permadi, S.Ip Oleh: Shannaz Mutiara Deniar 08/268180/SP/23062 JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK UNIVERSITAS GADJAH MADA YOGYAKARTA 2008 Kondisi Anak-Anak Indonesia Saat Ini : Pelaksanaan Kewajiban Negara dalam Pemenuhan Hak Anak Studi...

1880  Words | 7  Pages

Open Document

Forum Bahasa Melayu

Assalamualaikum dan salam perpaduan , kepada semua penonton yang masih setia menonton rancangan ‘Realiti Dunia ‘. Saya Hidayah Labintah yang akan bersama-sama anda selama 1 jam untuk mengupas isu-isu yang berjaya menarik perhatian rakyat Malaysia. Tetamu undangan yang akan bersama-sama kita pada hari ini, dari sebelah kanan saya ialah DSP Najua , dari . Apa khabar puan? DSP Najua : Khabar baik. Hidayah : Baiklah, di sebelah kiri saya pula Profesor Doktor Khairiyah dan juga dikenali sebagai...

860  Words | 4  Pages

Open Document

Tabiat Memakan Makanan Segera Di Kalangan Remaja

BAB 1 LATAR BELAKANG KAJIAN 1.1 Pengenalan Dalam alaf baru ini, makanan segera semakin mendapat sambutan dalam masyarakat kita. Majoriti dalam masyarakat kita telah menjadikan makanan tersebut sebagai penyumbang utama kepada keperluan pemakanan seharian, maka premis-premis makanan segera bagai cendawan tumbuh selepas hujan. Trend mengambil makanan segera telah menjadi gaya hidup dalam arus pemodenan yang diamalkan oleh masyarakat kita terutamanya oleh golongan pelajar. Sekiranya tidak memakan...

10770  Words | 48  Pages

Open Document

Cetak Rompak

CETAK ROMPAK BOLEH MENDATANGKAN KEUNTUNGAN YANG BERLIPAT GANDA KEPADA MEREKA.TAMBAHAN PULA,PENGUSAHA HARAM INI JUGA MENIKMATI IHSAN BARANG TULENNYA DARI SEGI PUBLISITI DAN IKLAN.MEREKA JUGA TIDAK PERLU UNTUK MEMBAYAR ROYALTI KEPADA PIHAK PEREKA ATAU PENCIPTA ASAL.OLEH ITU,MEREKA MENIKMATI KEUNTUNGAN YANG BESAR WALAUPUN MUTU DAN PRESTIJ BARANG SEBENARNYA SUDAH DIKETAHUI UMUM. KELONGGARAN DAN PENGUATKUASAAN UNDANG-UNDANG. PENTADBIRAN BAGI AKTA REKA CIPTA DAN BENTUK MASIH ADA KELEMAHANNYA.DI SAMPING...

853  Words | 4  Pages

Open Document

Perniagaan Dan Persekitaran

PERNIAGAAN DAN PERSEKITARAN 1.1 Pengenalan Perniagaan Perniagaan wujud apabila manusia mengkhususkan dalam pengeluaran barangan dan perkhidmatan yang mereka berkemahiran dan cekap. Perniagaan banyak memberi faedah kepada manusia kerana aktiviti-aktiviti perniagaan dapat memenuhi kehendak dan keperluan manusia dengan menyediakan berbagai-bagai barangan dan perkhidmatan yang dikeluarkan sama ada di dalam negara ataupun diimport dari luar negara. Selain itu, perniagaan juga menjanakan keuntungan yang menggalakkan...

6049  Words | 20  Pages

Open Document

Pokok-Pokok Pikiran Max Weber the Theory of Social and Economic Organization Dan Rasionalisme/Modernisme

POKOK-POKOK PIKIRAN MAX WEBER THE THEORY OF SOCIAL AND ECONOMIC ORGANIZATION DAN RASIONALISME/MODERNISME Konteks Sebagaimana telah dibahas dalam diskusi kita minggu kemarin, perhatian Weber yang utama adalah pada landasan keteraturan sosial yang absah (legitimate) dalam setiap hubungan sosial, yang didalamnya terdapat pola-pola dominasi yang diterima sebagai yang benar oleh semua pihak dalam kelompok sosial tersebut. Di sisi lain, ketertarikan Weber pada struktur otoritas dipengaruhi oleh...

2452  Words | 10  Pages

Open Document

Hiring English Teacher from India

merupakan perubahan kian pesat yang berlaku di negara kita pada alaf globalisasi ini. Namun, kemajuan dalam sektor perindustrian telah dikecapi hari ini sedikit tercalar impak daripada sikap manusia yang tidak bertanggungjawab. Masyarakat yang bersikap seperti enau dalam belukar melepaskan pucuk masing-masing tidak mengendahkan kebersihan alam sekitar.Adakah kita ingin membiarkan alam sekitar terjejas semata-mata supaya dapat mengejar kemajuan? Apakah peranan kita sebagai masyarakat untuk menangani masalah...

Environment, Environmental movement, Environmentalism 1629  Words | 5  Pages

Open Document

Orang Asli Dan Pantang Larang

ibu-bapanya Orang Asli, ibunya Orang Asli, bapanya Orang Asli dan individu yang dipelihara sebagai anak angkat oleh Orang Asli semenjak kecil, di samping individu-individu berkenaan masih mengamalkan cara hidup, kepercayaan, adat istiadat dan berbahasa Orang Asli. Berdasarkan kajian oleh Penolong Pengarah Ukhuwah 1, Bahagian Dakwah, Jabatan Agama Islam Perak (JAIP), Mustapa Jaafar, Orang Asli dipercayai berasal dari utara Asia (Yunan dan Indocina). Penghijrahan ke negara ini berlaku secara berperingkat...

1388  Words | 6  Pages

Open Document

Corporate Social Responsibility (Csr)

(CSR) : Definisi, Pilar Aktivitas, Bentuk dan Keuntungan Program Corporate Social Responsibility Definisi Corporate Social Responsibility Berdasar pada Trinidad and Tobaco Bureau of Standards (TTBS), Corporate Social Responsibility diartikan sebagai komitmen usaha untuk bertindak etis, beroperasi secara legal dan berkontribusi untuk peningkatan ekonomi bersamaan dengan peningkatan kualitas hidup dari karyawan dan keluarganya, komuniti lokal dan masyarakat secara lebih luas (Budimanta,Prasetijo &...

943  Words | 4  Pages

Open Document

Daftar Istilah Dan Abstrak

RISIKO DAN PENGERTIANNYA 1. Risiko a. Segala sesuatu yang berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan yang diukur berdasarkan kemungkinan dan dampaknya. (PMK No.191/PMK.09/2008 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Departemen Keuangan) b. Potensi terjadinya suatu peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian. (PMK No.142/PMK.010/2009 tentang Manajemen Risiko Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia) c. Suatu kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan (anticipated) maupun yang tidak...

902  Words | 4  Pages

Open Document

Tanggung Jawab Sosial Dan Etika

Pengertian tanggung jawab social Tanggung jawab sosial (CSR) : kewajiban perusahaann bisnis di luar yang dituntut oleh hukum dan pertimbangan ekonomi, untuk mengejar berbagai sasaran jangka panjang yang baik bagi masyarakat Dua pandangan tanggung jawab sosial : 1. Pandangan klasik : tanggung jawab sosial adalah bahwa tanggung jawab sosial manajemen hanyalah memaksimalkan laba (profit oriented) Pada pandangan ini manajer mempunyai kewajiban menjalankan bisnis sesuai dengan kepentingan terbesar...

833  Words | 4  Pages

Open Document

Seniman Dan Lain

antara Syed Ahmad Jamal dan Abdul Latif Mohidin. Seperti negera-negara barat yang sentiasa terkenal dengan kesenian tersendiri, negara kita juga tidak ketinggalan dari segi memertabatkan kesenian budaya dan warisan masing-masing di mana kita mempunyai ciri-ciri kesenian tersendiri. Ibarat pepatah yang mengatakan “di mana ada semut, di situ ada gula” begitulah juga dengan seni dan juga senimannya. Jika negara-negara barat mempunyai seniman yang terkemuka seperti Leonardo da Vinci dan juga Pablo Piccaso...

1569  Words | 5  Pages

Open Document

Aids Dan Jarum

AIDS dan Jarum Becton Dickinson, salah satu perusahaan persediaan medis terbesar, menguasai pasar produk syringe (semprotan) dan jarum. Pada tahun 2002, seorang perawat, Maryan (nama samaran), menggunakan jarum dan syringe 5 cc Becton Dickinson untuk mengambil darah seorang pasien yang diketahui menderita AIDS. Perawat tersebut bekerja di sebuah klinik yang menangani pasien AIDS, dan dia mengambil darah pasien beberapa kali setiap hari. Suatu hari, setelah mengambil darah, dia memasukkan darah...

2014  Words | 7  Pages

Open Document

Bahaya Logam Berat Dalam Air

merupakan kebutuhan pokok makhluk hidup. Bila manusia, hewan, dan tumbuhan kekurangan air, maka akan mati. Permasalahan saat ini adalah kualitas air terutama untuk kebutuhan (mandi, mencuci, minum, dan sebagainya) di kota-kota besar di Indonesia masih memprihatinkan. Kepadatan penduduk, limbah industri, tata ruang yang salah dan tingginya eksploitasi sumber daya air sangat berpengaruh pada kualitas air. Selain itu, banyak orang yang membuang sampah, kotoran maupun limbah ke sungai. Bahkan, ada...

657  Words | 3  Pages

Open Document

Gender, Feminisme, Dan Agama Dalam Novel "Perempuan Berkalung Sorban"

Feminisme, dan Agama Dalam Novel “Perempuan Berkalung Sorban” Oleh : Indira Primadhani 06/ 195329/ SP/ 21468 Ilmu Komunikasi Universitas Gadjah Mada 2009 A.Latar Belakang Gender merupakan suatu ideologi yang melekat pada masyarakat yang dikonstruksikan secara sosial dan kultural sehingga menimbulkan perbedaan fungsi, peran, dan tanggung jawab berdasarkan jenis kelamin. Perbedaan gender yang terjadi melalui proses yang sangat panjang dan didukung institusi sosial yang ada dalam masyarakat...

3247  Words | 11  Pages

Open Document

Gempa Bumi

Gempa bumi Haiti 2010 ialah sebuah malapetaka gempa bumi bermagnitud 7.0 Mw yang berpunca dari pusat gempa berhampiran Léogâne, kira-kira 25 km (16 batu) di barat Port-au-Prince, ibu negara Haiti. Gempa bumi ini melanda pada pukul 16:53 waktu tempatan (21:53 UTC) pada 12 Januari 2010,[2][3] sedalam 13 km (8.1 batu). Pemantauan Geologi Amerika Syarikat mencatat berlakunya sebanyak 33 gegar penghujung, 14 daripadanya antara magnitud 5.0 hingga 5.9.[4] Persatuan Palang Merah Antarabangsa menganggarkan...

1700  Words | 6  Pages

Open Document

Inovasi Dan Kreatifitas Terhadap Peluang Bisnis Nokia

KREATIVITAS TERHADAP PELUANG BISNIS NOKIA Kata kunci : Inovasi, kreativitas, dan peluang bisnis Nokia Bisnis layanan telekomunikasi ini kini berada pada persimpangan jalan karena tekanan persaingan yang begitu sengit untuk menghasilkan keuntungan yang menandai bagi perusahaan dalam mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhan bisnisnya. Para operator penyedia layanan jasa komunikasi nirkabel ini menghadapi kesulitan di dalam mengembangkan bisnis layanan mereka ketika pasar sangat dinamis, dimana karakter...

5269  Words | 19  Pages

Open Document

Audit Lingkungan Dan Aplikasinya

AUDIT LINGKUNGAN DAN APLIKASINYA PENDAHULUAN Permasalahan lingkungan hidup telah menjadi bagian dalam kehidupan manusia, bahkan saat ini masalah lingkungan telah menjadi isu global dan penting untuk dibicarakan karena menyangkut kepentingan seluruh umat manusia. Empat puluh tahun terakhir ini telah terjadi perubahan cara pandang dalam melihat masalah lingkungan. Pada tahun enam puluhan masalah lingkungan hanya dipandang sebagai masalah lokal, pencemaran udara di perkotaan, masalah limbah...

2864  Words | 11  Pages

Open Document

Moral Folio Ting4

1 Keluarga Bahagia Menjamin Masyarakat Penyayang Satu hal yang menjadi keyakinan umum bahawa kebajikan seseorang insan adalah berpunca daripada status kekeluargaan yang harmoni dan bahagia. Darinya akan mewujudkan sebuah masyarakat yang berbudi dan berbudaya mulia yang akhirnya akan membentuk satu sistem sosial yang mantap dan dapat menghadapi pelbagai arus cabaran. Memandangkan betapa pentingnya institusi kekeluargaan dalam pembentukan masyarakat yang berbudi dan berbudaya penyayang, maka sewajarnya...

2379  Words | 9  Pages

Open Document

Stereotaip Jantina Dalam Iklan Di Malaysia.

STEREOTAIP JANTINA DALAM IKLAN DI MALAYSIA. 1.0 Pengenalan Peningkatan persaingan dalam pemasaran sesuatu produk menyebabkan organisasi di negara ini cuba menilai dan menganalisis strategi pemasaran yang lebih kompetitif dalam memasarkan produk mereka. Pengaruh iklan yang menjadi aset penting menyumbang kepada pemasaran sesuatu produk adalah bergantung kepada individu yang mengiklankan produk tersebut iaitu model. Kecenderungan penggunaan jantina dalam kebanyakkan iklan di Malaysia adalah faktor...

7048  Words | 26  Pages

Open Document

Menjaga Kualitas Dan Keaslian Batik ‘Made in Indonesia’

Menjaga Kualitas dan Keaslian Batik ‘Made in Indonesia’ Oleh: Dr. Reza A. Nasution Tanggal 2 Oktober adalah tanggal yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Setahun yang lalu, tepatnya pada tanggal 2 Oktober 2009, UNESCO menetapkan batik Indonesia sebagai warisan budaya dunia (World Heritage). Pengukuhan ini sangat penting artinya bagi bangsa Indonesia yang saat itu tengah berupaya keras mempertahankan ikon-ikon yang menjadi identitasnya dari pengakuan negara-negara lain. Keputusan UNESCO ini...

1129  Words | 4  Pages

Open Document

Bagaimana Untuk Menggembirakan Hati Yang Sengsara, Sedih Dan Kecewa.

• Bagaimana untuk menggembirakan hati yang sengsara, sedih dan kecewa. Pelbagai cara dapat dipraktikkan untuk menghilangkan rasa sengsara, sedih dan kecewa tetapi keberkesanannya terpulang pada ketahanan mental, emosi dan kesabaran anda. Di sini, terdapat 7 tips asas untuk menggembirakan hati yang sengsara, sedih dan kecewa serta cara-cara untuk berdepan dengan emosi tersebut. 1. Latih minda melupakan kenangan pahit. Melatih minda melupakan kenangan pahit perlulah diaplikasikan secara berterusan...

613  Words | 3  Pages

Open Document

Rebranding Air Minum Dalam Kemasan Aquacui

REBRANDING AIR MINUM DALAM KEMASAN AQUACUI ABSTRAK PT Aneka Tirta Sukoindo merupakan produsen air minum dalam kemasan (AMDK) bermerek "Aquacui" yang didirikan pada tanggal 1 Januari 2003 dan berlokasi di Sukorejo-Pandaan. PT Aneka Tirta Sukoindo baru-baru ini mendapat surat tuntutan (somasi) dari PT Aqua Golden Mississippi, pioneer company sekaligus market leader dalam industri AMDK di Indonesia. Alasan yang melatarbelakangi PT Aqua Golden Mississippi meluncurkan surat tuntutan kepada...

4050  Words | 17  Pages

Open Document

Landasan Bank Bni Dalam Penerapan Gcg

Internal Control Untuk dapat melakukan Internal Control yang baik perlu diperhatikan prinsip-prinsip Internal Control yaitu : a. Perlunya pegawai yang kapabel dan dapat dipercaya untuk melaksankan tanggung jawab yang sesuai dengan kecakapannya, pengalamannya, dan kejujurannya; b. Perlunya pemisahan wewenang dari berbagai fungsi operasionil, fungsi penyimpanan dan fungsi administrasi; c. Perlunya pengawasan yang kontinue oleh atasan yang bertanggung jawab atas hasil pekerjaan pegawai tersebut; ...

1419  Words | 5  Pages

Open Document

Masyarakat Cina Di Malaysia

MASYARAKAT CINA DI MALAYSIA PENGENALAN Masyarakat Cina di Malaysia merujuk kepada sekelompok manusia iaitu orang Cina yang mengamalkan budaya yang hampir seragam, termasuk adat resam, pakaian, bahasa, dan kegiatan ekonomi di negara kita. Mereka biasanya berasal dari luar negara yang menjadi warganegara atau penduduk tetap di Malaysia. Kebanyakan daripada mereka adalah pendatang dari China yang tiba di Malaysia sekitar abad ke-15 hingga pertengahan abad ke-20. Pendatang Cina awal telah membentuk...

6587  Words | 20  Pages

Open Document

Analisis Sikap Dan Perilaku Penghematan Listrik Pada Sektor Rumahtangga Di Kota Bogor

ANALISIS SIKAP DAN PERILAKU PENGHEMATAN LISTRIK PADA SEKTOR RUMAHTANGGA DI KOTA BOGOR ANGGI MAYANG SARI DEPARTEMEN ILMU KELUARGA DAN KONSUMEN FAKULTAS EKOLOGI MANUSIA INSTITUT PERTANIAN BOGOR BOGOR 2010 PERNYATAAN MENGENAI SKRIPSI DAN SUMBER INFORMASI Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi Analisis Sikap dan Perilaku Penghematan Listrik pada Sektor Rumahtangga di Kota Bogor adalah karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan...

28099  Words | 94  Pages

Open Document

Market Mix

suatu alat marketing yang digunakan perusahaan untuk mencapai tujuan marketing dalam pasar target. Mizone sebagai pendatang baru minuman isotonik menunjukkan eksistensinya dengan mengoptimalkan unsur 4 P marketing mix (Produk, Harga, Distribusi, Promosi) yang kompetitif . Launching produk pada saat yang tepat, variasi rasa yang disukai konsumen, harga yang terjangkau semua kalangan, ketersediaannya yang merata hampir di seluruh pelosok, serta strategi promosi yang edukatif dan kreatif mampu mereduksi...

1342  Words | 5  Pages

Open Document

Kenaikan Tdl, Inflasi Dan Harga Rokok

Kenaikan TDL, Inflasi dan Harga Rokok1 Dwi Arif Kurniawan2 Sebagai karyawan yang sudah bekerja 9 tahun di industri yang mensuply industry Rokok nasional bisa di pastikan harga Rokok akan mengalami kenaikan, real kenaikan TDL ternyata bukan 12 % namun energy yang menggerakan Mesin Cigaret paper tempat saya bekerja mencatat kenaikan min 30 % hal tersebut karena harga TDL yang naik adalah harga LWBP (Luar Waktu Beban Puncak), dari sekitar Rp.450 per KWh menjadi Rp.680 per KWh, yang memang kenaikannya...

1378  Words | 5  Pages

Open Document

Teori

masa yang sulit, masa dimana seseorang mengalami penurunan secara fisik, kehilangan orang terdekat dan perasaan kesendirian. Masa lansia sering diangap masa yang mengerikan, Aristoteles sendiri menganggap negative seorang lansia. Bahkan dalam Hurlock terdapat 10 isu-isu tentang lansia. Pada kenyataannya tidaklah begitu, lansia memang memilki keterbatasan, tapi lansia secara kognitif adalah seorang yang bijak, seorang yang mampu berkontribusi terhadap masyarakat. Eric Ericson membuat lansia yang sehat...

1195  Words | 4  Pages

Open Document

Ktymtykykmu

ini. Adakah permasalahan ini akan mempengaruhi pembangunan negara ? Bincangkan. ------------------------------------------------- Executive Summary Mengetahui masalah sosial pada hari ini dan macam mana untuk mengatasi masalah ini supaya tidak mempengaruhi pembangunan negara dan siapa yang membayar tanggungjawab atas masalah itu. Student Particulars Name | | Joanne Sek Wai Yee | IC Number | | 931129-14-5784 | Student Number | | SC-KL-0036788 | Course | | Diploma in...

4651  Words | 15  Pages

Open Document

Hala Tuju Pendidikan Teknik Dan Vokasional Ke Arah Memartabatkan Falsafah Pendidikan Negara

1 Hala Tuju Pendidikan Teknik dan Vokasional ke arah Memartabatkan Falsafah Pendidikan Negara Azila Binti Dason, Rohana Binti Hamzah, Amirmuddin Bin Udin ABSTRACT Technical and Vocational Education (TVE) has a variety of innovations in determining the direction parallel with the intention of National Education Philosophy. This article discuss the problems that occur in technical and vocational education system today. It also discusses how far the direction of the Technical and Vocational...

3206  Words | 19  Pages

Open Document

Swot Analysis Nestle

ini memang luas dan menyentuh berbagai aspek kehidupan. Namun yang hendak difokaskan oleh penulis dalam kesempatan ini ialah menjelaskan maksud pembangunan ekonomi dari sudut Islam dan merumuskannya dari perspektif individu atau rakyat Malaysia yang mempunyai berbagai keturunan dan agama. Meskipun ekonomi merupakan suatu bidang dan dimensi yang khusus dalam kehidupan manusia namun pembangunannya tidak terlepas dari dimensi dan aspek-aspek lain yang melatari perkembangan masyarakat manusia itu sendiri...

4007  Words | 16  Pages

Open Document

Masalah Susuan Badan

tentang masalah-masalah yang amnya timbul akibat penyusuan badan dan cara-cara untuk mengawalnya. * Terdapat beberapa jenis komplikasi yang berlaku sama ada bagi pihak ibu yang menyusukan dan juga bayi mereka. Antara contoh masalah yang dihadapi si ibu termasuklah lecetan pada puting payudara, sekatan susu, pembengkakan, saluran tersumbat, mastitis (kesan melecur), payudara bengkak yang bernanah, dan jangkitan monilial pada puting. * Selain itu, masalah lain bagi bayi yang dibincangkan adalah...

1629  Words | 6  Pages

Open Document

Kekuatan Dan Kelemahan Teologi Roh Kudus Dalam Gereja Aliran Pantekosta

I PENDAHULUAN Pantekosta, sebuah gerakan Protestan dunia yang dimulai pada abad ke 19 di Amerika serikat, yang namanya diambil dari Perayaan Hari Pantekosta, dimana orang-orang Kristen merayakan Pencurahan Roh Kudus kepada murid-murid Yesus. Gerakan Pantekosta menekankan pengalaman pembaharuan rohani dan mengalami kuasa Roh Kudus setelah pertobatan untuk menjadi menjadi Saksi Kristus, dan sebagai tandanya adalah dapat berbicara dalam bahasa roh atau bahasa lidah (Glossolalia). Pantekosta berkembang...

2729  Words | 10  Pages

Open Document

Peran Teknologi Informasi Dan Komunikasi Dalam Pertumbuhan Ekonomi

Informasi dan Komunikasi dalam Pertumbuhan Ekonomi ABSTRAK Makalah bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai peran Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Makalah ini mengkaji beberapa hasil studi penelitian ataupun artikel untuk mengkonfirmasi terdapatnya hubungan positif antara TIK dan pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya makalah ini diorganisasi menjadi bagian pendahuluan, pembahasan, dan diakhiri dengan bagian penutup yang terdiri...

2294  Words | 8  Pages

Open Document

Bahasa Melayu Spm 2010

BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH DAN SEKOLAH KLUSTER KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2010 BAHASA MELAYU Kertas 1 Dua jam lima belas minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU B.. 1. Kertas soalan ini mengandungi dua bahagian: Bahagian A dan Bahagian B. 2. Jawab soalan Bahagian A dan satu soalan daripada Bahagian B. 3. Jawapan anda hendaklah ditulis dalam buku jawapan yang disediakan. Sekiranya buku jawapan tidak mencukupi...

7790  Words | 41  Pages

Open Document

Falsafah Pendidikan Kebangsaan

panduan dan arah tuju kepada segala usaha mengembang dan memajukan sistem pendidikan di Malaysia. Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang diumumkan pada tahun 1988 telah menjadi pertimbangan asas untuk menentukan Matlamat Pendidikan Negara berdasarkan dua ayat panjang yang berikut: "Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang harmonis dan seimbang dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani...

1067  Words | 4  Pages

Open Document

Folio Sivik Form 5 Khidmat Masyarakat

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAAN PUTRAJAYA PRESINT 16 (1) PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANERAAN TINGKATAN 5 LAPORAN PROJEK KHIDMAT MASYARAKAT PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANERAAN TAJUK PROJEK: PROJEK PRESINT 17 BERSIH DAN CERIA NAMA MURID: (KUMPULAN 1) RAJA BADRUZZAMAN MOHD SHAFIQ DANIEL ARMANIE TINGKATAN: 5 THETA NAMA GURU: SENARAI KANDUNGAN | |HALAMAN | |PENGENALAN...

2305  Words | 17  Pages

Open Document

Pengaruh Komponen Arus Kas, Eps Dan Firm Size Terhadap Return Sahamrn

jumlah saham yang ditransaksikan dan semakin tingginya volume perdagangan saham. Seiring dengan perkembangan yang pesat tersebut, kebutuhan akan informasi yang relevan dalam pengambilan keputusan investasi di pasar modal juga semakin meningkat. Apabila seorang investor membeli suatu saham, berarti ia mengorbankan konsumsinya pada masa kini dengan harapan bahwa ia akan mampu mengonsumsikan yang lebih tinggi di masa yang akan datang didasarkan atas pengembalian investasi yang akan diperoleh dan berharap...

15042  Words | 51  Pages

Open Document

Hubungan Etnik

kunci keamanan, keteguhan, kestabilan, dan kemajuan pembangunan negara banyak bergantung kepada perpaduan dan kerjasama masyarakat Malaysia itu sendiri untuk mencapai perpaduan dan bukanlah satu perkara yang mudah. Ini adalah kerana memandangkan penduduknya yang terdiri daripada pelbagai kaum, berbeza dari segi agama, budaya, aktiviti, ekonomi, lokasi tempat tinggal, dan sebagainya. Usaha-usaha untuk menerapkan semangat perpaduan atau kekitaan di kalangan masyarakat sering menghadapi cabaran serta masalahnya...

11188  Words | 38  Pages

Open Document

Mendengar Yang Baik

sesungguhnya tidak hanya terbatas dalam bentuk kata-kata. Komunikasi, adalah ekspresi dari sebuah kesatuan yang sangat kompleks : bahasa tubuh, senyuman, peluk kasih, ciuman sayang, dan kata-kata. Seni mendengarkan, membutuhkan totalitas perhatian dan keinginan mendengarkan, hingga sang pendengar dapat memahami sepenuhnya kompleksitas emosi dan pikiran orang yang sedang berbicara. Bahkan, komunikasi yang sejati, sang pendengar mampu memahami apa yang terjadi / yang dirasakan oleh lawan bicara meski...

1099  Words | 5  Pages

Open Document

Nilai Dan Etika Perkhidmatan Awam

1NILAI DAN ETIKA KERJA PERKHIDMATAN AWAM 1. NILAI DAN ETIKA KERJA 1.1 Nilai-nilai murni yang diamalkan oleh setiap anggota di dalam sesebuah organisasi, dengan sendirinya dapat membentuk etika kerja yang positif serta budaya kerja cemerlang. Etika yang perlu dihayati untuk mencapai kecemerlangan ialah melalui penerapan nilai-nilai yang terpuji di kalangan setiap anggota bermula daripada ketua yang tertinggi hinggalah kepada peringkat anggota yang paling rendah. Di antara nilai -nilai tersebut...

1090  Words | 7  Pages

Open Document

Unemplyment and Crime in Malaysia

masalah yang sering di hadapi sama ada negara maju mahupun negara yang sedang membangun dan miskin. Masalah pengangguran biasanya disebabkan oleh keadaan ekonomi yang sedang mengalami kemelesetan dan juga perubahan dari skim yang digunakan oleh firma iaitu perubahan dari skim berinsentifkan buruh kepada skim berinsentifkan teknologi dan modal. Pengangguran menyebabkan berlakunya peningkatan masalah jenayah di sesebuah negara. Ekonomi negara dilihat melalui beberapa pembolehubah yang boleh diukur...

9544  Words | 38  Pages

Open Document

Memasyarakatkan Alkitab Atau Meng(Al)Kitabkan Masyarakat?

Memasyarakatkan Alkitab atau meng(al)kitabkan masyarakat? Tantangan dan Kesempatan bagi metode BGA dalam konteks kelisanan dan keberaksaraan Makalah ini disajikan dalam salah satu sesi dalam pelatihan Tim Pelayanan Proyek Philadelphia (TP3) pada tanggal 26 Juli 2004, di Wisma Anugerah, Cisarua, Bogor. Pengantar Makalah ini merupakan bentuk konkretisasi dari refleksi saya berdasarkan berbagai pergumulan berteologi serta pengalaman melayani dalam pembinaan BGA serta berdasarkan karya sehari-hari...

4589  Words | 15  Pages

Open Document

Pancasila Dalam Konteks R.I

rumusan sila-sila yang terdapat di dalamnya secara konstitusional dipandang sebagai dasar falsafah atau landasan ideologi negara Republik Indonesia. Karena merupakan teks penting kenegaraan, ia sekaligus merupakan wacana ? bahan bacaan dan perbincangan bangsa Indonesia dalam membahas persoalan-persoalan yang berhubungan dengan kehidupan, negara, bangsa, tanah air dan sejarah yang dijalani bangsa Indonesia baik sejak awal kemerdekaan hingga kini. Tetapi sebagai teks, rumusan-rumusan dalam dasar falsafah...

2765  Words | 11  Pages

Open Document

Pengenalan Teknologi Komputer Dan Manfaatnya

Pengenalan Teknologi Komputer dan Manfaatnya I. Komputer merupakan hasil industri canggih yang bermanfaat. Komputer yang kita kenal saat ini adalah hasil pengembangan teknologi elektronika dan informatika sehingga bentuk komputer yang asalnya berukuran besar dan makan tempat, sekarang berbentuk kecil dengan kemampuan besar. Kemajuan industri komponen elektronika IC (integrated circuit) telah mendorong terciptanya berbagai perangkat chip IC yang beragam dan mendukung berbagai keperluan pembuatan...

5449  Words | 13  Pages

Open Document

Campina Marketing Plan Indonesia

KASUS PEMASARAN BAGAIMANA MEMPERKUAT BRAND EQUITY CAMPINA TERHADAP PASAR REMAJA DAN ANAK MUDA ? Sekilas tentang pasar es krim di Indonesia Es krim adalah makanan selingan yang selalu menarik setiap orang, khususnya untuk anakanak dan para remaja. Di negara-negara barat, es krim merupakan makanan tambahan yang sangat populer dikonsumsi oleh segala lapisan usia. Menurut sejarahnya, es krim pertama kali ditemukan di China dan dibawa ke Eropa oleh Marcopolo, seorang penjelajah ternama di abad pertengahan...

1356  Words | 6  Pages

Open Document

Gagalnya Pembangunan

negara-negara Asia yang terkena krisis bersumber pada struktur sosial dan ekonomi rapuh dan kemerosotan moral sosial yang drastis pada masyarakat selama kurang lebih sembilan tahun terakhir pemerintahan Orde Baru. Namun kerapuhan ini tidak terlihat oleh para ahli ekonomi Indonesia, mereka hanya melihat bahwa sumber kerapuhan itu adalah fondasi makroekonomi dan juga faktor kelemahan institusi. Pada bab ini dibahas tujuh fakta tentang berbagai ketimpangan yang menyebabkan pergolakan ekonomi, sosial, dan politik...

775  Words | 4  Pages

Open Document

Hubungan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Diajukan Untuk Memenuhi Nilai Tugas Oleh : Esther Theodora 170111090013 FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK ADMINISTRASI NEGARA PROGRAM SARJANA KELAS KHUSUS UNIVERSITAS PADJADJARAN BANDUNG 2010 Resume Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi. Daerah provinsi itu dibagi lagi atas daerah kabupaten dan daerah kota. Setiap daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota...

3586  Words | 18  Pages

Open Document

Kajian Komuniti Masyarakat Nelayan

KAJIAN KOMUNITI MASYARAKAT MELAYU NELAYAN DI PULAU DUYONG, KUALA TERENGGANU Pendahuluan : Kajian ini dibuat bertujuan untuk mengkaji tentang kehidupan masyarakat nelayan di Pulau Duyong yang terdiri daripada beberapa buah kampung, apa yang menarik perhatian saya untuk membuat kajian ke atas penduduk atau masyarakat nelayan di pulau ini ialah aktiviti kehidupan mereka yang berbeza mengikut kampung. Hal ini boleh kita lihat dengan lebih teliti dalam laporan kajian saya seterusnya nanti. ...

2751  Words | 11  Pages

Open Document

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free