• Kemasukan Imigran
  dipertahankan; adat berkampung, kampung dijaga; adat berbangsa, perpaduan bangsa diutamakan. Kedatangan Imigran Cina ke Tanah Melayu 1. Pembangunan dan kepesatan ekonomi Tanah Melayu telah menggalakkan kedatangan buruh-buruh asing untuk bekerja di kawasan perlombongan bijih timah, estet-estet getah...
  Premium 1548 Words 7 Pages
 • Sekma Sejarah Perak
  mengemukakan teori kedatangan Islam ke Asia Tenggara melalui tempat-tempat berikut: Teori Islam datang dari Semananjung Tanah Arab John Crawford Syed Muhammad Naquib al-Attas Teori Islam datang dari China Emanuel Gadinho Eredia S.Q Fatimi Teori Islam datang dari India Snouck Hurgronje : Mana-mana...
  Premium 3915 Words 45 Pages
 • Note Sejarah Spm 2010
  jalanraya yang lurus Masyarakat Indus berusaha meningkatkan mutu binaan Mereka tidak bergantung pada panas matahari untuk membuat batu bata daripada tanah liat Batu bata dihasilkan melalui pembakaran dengan dengan suhu yang tinggi Kecemerlangan perancangan bandar dalam Tamadun Indus merupakan gabungan...
  Premium 16335 Words 78 Pages
 • Soalan & Jawapan Ramalan Sejarah 2007
  kemahiran dalam bidang fizik, kimia, perubatan dan pembedahan memberikan sumbangan besar kepada perkembangan ilmu hingga ke hari ini. F Matematik Perkembangan ilmu matematik seperti algebra, geometrid dan astronomi telah digunakan untuk mengawal banjir...
  Premium 20936 Words 95 Pages
 • Dasar Ekonomi Baru
  PENDAHULUAN Bermula daripada sejarah kemerdekaan Tanah Melayu pada 31 Ogos 1957 dan penubuhan Persekutuan Malaysia pada 16 September 1963 telah menunjukkan kepada rakyat Malaysia bahawa usaha-usaha yang dilakukan untuk mendapatkan status negara berdaulat bukan mudah. Malaysia bukan sahaja harus...
  Premium 5304 Words 17 Pages
 • Hubungan Etnik
  HUBUNGAN ETNIK PERKEMBANGAN POLITIK SELEPAS PERANG DUNIA KEDUA MEMPENGARUHI PERJUANGAN KEMERDEKAAN DI TANAH MELAYU PENGENALAN Pendudukan Jepun di Tanah Melayu (1941-1945) iaitu lebih kurang 3 tahun 8 bulan telah menggalakkan kemunculan dan kemajuan semangat kebangsaan di negara ini. Kesedaran anti...
  Premium 5653 Words 25 Pages
 • Realiti Hubungan Kaum Di Malaysia
  80 kaum di seluruh Malaysia. Daripada keseluruhan bangsa tersebut, terdapat tiga bangsa yang paling utama iaitu Melayu, India dan Cina. Menurut J. S. Furnivall dalam bukunya Natherlands India, masyarakat majmuk merupakan suatu masyarakat yang mengandungi berbagai komuniti yang tinggal bersebelahan tetapi...
  Premium 4490 Words 14 Pages
 • Dirgahayu
  pentadbiran Tanah Besar China. pegawai dipilih melalui peperiksaan dalam bidang bahasa dan kesusateraan China Bentuk sistem birokrasi yang diperkenalkan oleh Perancis di Indochina. • • • • • • • • Pentadbiran diketuai leh Gabenor Jeneral Gabenor Jeneral bertangungjawab kepada Pejabat Tanah Jajahan di...
  Premium 9316 Words 44 Pages
 • Contribute
  PERUNCINGAN SPM 2010  BAHASA MELAYU (KERTAS 1) §   Disiplin §   Jenayah Remaja (Lumba Haram,Merokok,Melepak,Budaya Kuning,etc) §   1Malaysia §  Budaya Membaca §   Bencana Alam (gempa bumi,banjir,tanah runtuh,tsunami,taufan) §   Penyakit Merbahaya §  Memelihara Warisan Negara §   OKU §   Budi...
  Premium 917 Words 8 Pages
 • Nota Sejarah
  PAHANG DARUL MAKMUR. BAB. 1. PENDUDUKAN JEPUN DI TANAH MELAYU Pengenalan 1. 2. 3. 15 Februari 1942 sehingga 12 Ogos 1945, Jepun memerintah Tanah Melayu. Pendudukan Jepun telah menyemarakkan semangat kebangsaan rakyat. Jepun memerintah Tanah Melayu secara ketenteraan. Kedatangan Jepun 1. 2. 1868...
  Premium 6968 Words 37 Pages
 • Sejarah Tingkatan 2
  iv. Pengkalan tentera – Berlaku persaingan antara British dengan Perancis.Pulau Pinang sesuai untuk mempertahankan pertempatannya di India daripada serangan Perancis. 2. Peristiwa sebelum Pulau Pinang diambil alih SHTI. i. Perebutan kuasa antara pembesar Punca ...
  Premium 12980 Words 50 Pages
 • Hubungan Etnik
  tersendiri. Maksudnya di sini adalah, pelajar Melayu menuntut di sekolah Melayu dan menggunakan bahasa perantaraan bahasa Melayu, pelajar Cina menuntut di sekolah Cina dan juga menggunakan bahasa Mandarin sebagai bahasa perantaraan, manakala, pelajar India menuntut di sekolah Tamil dan menggunakan bahasa...
  Premium 11188 Words 38 Pages
 • Hubungan Etnik
  Bersyukur ke hadrat Allah S.W.T. kerana dengan izin dan limpah kurniaNya, kami berjaya menyempurnakan kajian akademik ini tepat pada masa yang telah ditetapkan. Sesungguhnya, tanpa sokongan, bimbingan, dan tunjuk ajar daripada beberapa individu penting sebagaimana yang tercatat di bawah ini, sudah tentu...
  Premium 6952 Words 24 Pages
 • Tentera Masa Hadapan
  Malaysia yang saban tahun diserikan dengan sambutan hari Angkatan Tentera Malaysia. 16 september tahun ini adalah hari ulangtahun ATM yang ke 73. Kalau diterjemahkan ke dalam kehidupan manusia, umur 73 tahun adalah suatu tempoh kematangan dan jitu dengan pengalaman dan suka duka. Penubuhan Malaysia...
  Premium 17192 Words 61 Pages
 • Darurat
  DARURAT DI TANAH MELAYU 1948-1960 : STRATEGI DAN KESAN TERHADAP KEDAH Oleh MOHD KASRI BIN SAIDON Tesis yang diserahkan untuk memenuhi keperluan bagi Ijazah Sarjana Sastera Mac 2007 i PENGAKUAN Saya akui bahawa penulisan adalah hasil kerja saya sendiri kecuali nukilan-nukilan dan...
  Premium 7784 Words 36 Pages
 • Masyarakat Cina Di Malaysia
  tiba di Malaysia sekitar abad ke-15 hingga pertengahan abad ke-20. Pendatang Cina awal telah membentuk suku kaum Cina Peranakan atau Cina Selat yang memeluk adat Melayu, berbahasa Melayu, tetapi mengekalkan amalan agama Cina. Pendatang-pendatang seterusnya (seawalnya abad ke-19) yang mengekalkan adat...
  Premium 6587 Words 20 Pages
 • Campur Tangan British Di Tanah Melayu
  Campur tangan British di Tanah Melayu Daripada Wikipedia, ensiklopedia bebas. Campur tangan British dalam hal ehwal negeri-negeri Melayu telah membawa kepada pemindahan kuasa pentadbiran daripada raja-raja Melayu kepada pegawai-pegawai yang dilantik oleh pihak British untuk mentadbir dan menguruskan...
  Premium 4645 Words 15 Pages
 • Essay : )
  SEJARAH TINGKATAN TIGA i. • BAB 1: PENDUDUKAN JEPUN DI NEGARA KITA 1.1 PEMERINTAHAN TENTERA JEPUN DI TANAH MELAYU • Memerintah selama 3 ½ tahun (1942 hingga 1945) • Pemerintahan bercorak tentera KEDATANGAN JEPUN • Jepun diperintah oleh Maharaja Mikado Meiji (1868-1912) • Melancarkan Pemulihan Meiji •...
  Premium 2712 Words 10 Pages
 • Bm Thing
  KERJA KURSUS (BAHASA MALAYSIA) LAN1001 SEJARAH AWAL KAMUS BAHASA MELAYU |AHLI KUMPULAN: | |TAN KAR GAN |SCSJ-0006744 ...
  Premium 4065 Words 17 Pages
 • Tips
  dan bukti kedatangan Islam ( Semenanjung Tanah Arab/China) Bab 8: Kesan kedatangan Islam dalam ekonomi Bab 9: Penjelajahan dan Penerokaan, Imperialisme Barat di Asia Bab 10: Kemasukan buruh India dan China, Dasar British dalam pertanian, Undand2 dalam tanah Paper 2: Bab 1: Tamadun (Ciri-ciri dan...
  Premium 295 Words 3 Pages