• Campur Tangan British Di Tanah Melayu
  Campur tangan British di Tanah Melayu Daripada Wikipedia, ensiklopedia bebas. Campur tangan British dalam hal ehwal negeri-negeri Melayu telah membawa kepada pemindahan kuasa pentadbiran daripada raja-raja Melayu kepada pegawai-pegawai yang dilantik oleh pihak British untuk mentadbir dan mengurusk...
  Premium 4645 Words 19 Pages
 • Kemasukan Imigran
  MENDAULATKAN MARTABAT BANGSA Adat bersaudara, saudara dipertahankan; adat berkampung, kampung dijaga; adat berbangsa, perpaduan bangsa diutamakan. Kedatangan Imigran Cina ke Tanah Melayu 1. Pembangunan dan kepesatan ekonomi Tanah Melayu telah menggalakkan kedatangan buruh-buruh asing untuk beker...
  Premium 1548 Words 7 Pages
 • Hala Tuju Pendidikan Teknik Dan Vokasional Ke Arah Memartabatkan Falsafah Pendidikan Negara
  1 Hala Tuju Pendidikan Teknik dan Vokasional ke arah Memartabatkan Falsafah Pendidikan Negara Azila Binti Dason, Rohana Binti Hamzah, Amirmuddin Bin Udin ABSTRACT Technical and Vocational Education (TVE) has a variety of innovations in determining the direction parallel with the intention of...
  Premium 3206 Words 13 Pages
 • Hierarki Kriteria Pemilihan Ke Universiti Oleh Pelajar Pengajian Asas Uniten Menggunakan Model Set Kabur Konjoin
  HIERARKI KRITERIA PEMILIHAN KE UNIVERSITI OLEH PELAJAR PENGAJIAN ASAS UNITEN MENGGUNAKAN MODEL SET KABUR KONJOIN Yuzainee Md Yusoff, Jabatan Sains dan Matematik, Kolej Kejuruteraan, Universiti Tenaga Nasional,43009 Kajang Selangor Darul Ehsan yuzainee@uniten.edu.my Norngainy Mohd Tawil Jab...
  Premium 3279 Words 14 Pages
 • Muhammad Shariff Bin Salleh (1911-2008) Guru Melayu Di Pahang
  BAB 1 PENDAHULUAN Pengenalan Kajian ini menumpukan tentang sejarah hidup Muhammad Shariff bin Salleh yang merupakan seorang guru di Pahang. Tidak banyak penulisan dan kajian yang dibuat berkenaan dengan peranan guru terutamanya di Pahang menyebabkan pengkaji memilih tajuk ini. Istilah “gu...
  Premium 2964 Words 12 Pages
 • Bahasa Melayu Spm 2010
  SULIT 1103/1 BAHASA MELAYU Kertas 1 Ogos 2010 2 ¼ jam 1103/1 BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH DAN SEKOLAH KLUSTER KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2010 BAHASA MELAYU Kertas 1 Dua jam lima belas minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN I...
  Premium 7790 Words 32 Pages