• Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam
  PENTADBIRAN AWAM Soalan 1 : Proses Kerja yang terdapat di dalam Manual Proses Kerja dan Fail Meja (MPK & FM) ialah rangkaian yang perlu diambil secara berturutan mengikut peraturan mengikut peraturan yang ditetapkan bagi melaksanakan sesuatu aktiviti. Bincangkan kebaikan-kebaikan yang boleh diperolehi daripadanya...
  Premium 3200 Words 15 Pages
 • Zzzzkuyalosemua
  nilai-nilai yang disumbangkan oleh masing-masing tahap dalam suatu unit prosedur kerja secara keseluruhan. • Tujuan Pelayanan Kolateral Tujuan Kolateral Pribadi adalah nilai-nilai yang ingin dicapai oleh individu atau kelompok individu dalam perusahaan. Tujuan Kolateral Sosial ialah nilai-nilai...
  Premium 2321 Words 13 Pages
 • Penelitian Coso
  dipercayainya, efisiensi, dan kegunaan catatan-catatan (akutansi) perusahaan, serta pengendalian intern yang terdapat dalam perusahaan. Tujuannya adalah untuk membantu pimpinan perusahaan (manajemen) dalam melaksanakan tanggungjawabnya dengan memberikan analisa, penilaian, saran, dan komentar mengenai kegiatan yang...
  Premium 3644 Words 18 Pages
 • “Technology as an Occasion for Structuring:
  berarti sebagai suatu proses maupun bentuk dari proses. Oleh karena itu, struktur dapat diartikan sebagai aturan-aturan yang berlaku (sebagai kondisi yang diterima) maupun proses perubahan yang terjadi sebagai akibat dari pelaksanaan struktur tersebut. Dalam kaitannya dengan teknologi, dalam teori structuring...
  Premium 1492 Words 6 Pages
 • Audit Atas Siklus Penggajian
  menyangkut peristiwa dan aktivitas yang berhubungan dengan kompensasi eksekutif serta karyawan. Siklus penggajian dan personalia meliputi penggunaan tenaga kerja dan pembayaran ke semua pegawai, tanpa memperhatikan klasifikasi atau metode penentuan kompensasi. Pegawai dapat berupa eksekutif dengan gaji tetap...
  Premium 2804 Words 12 Pages
 • Audit Beban Dibayar Dimuka
  TERHADAP TRANSAKSI KAS A. Gambaran Umum transaksi siklus dan hubungannya dengan saldo kas Siklus penjualan dan penerimaan kas meliputi keputusan dan proses yang dibutuhkan untuk mengalihkan kepemilikan atas barang dan jasa yang telah tersedia untuk dijual kepada pelanggan. Siklus ini dimulai dengan permintaan...
  Premium 6713 Words 29 Pages
 • Penghayatan Nilai
  PENGHAYATAN NILAI DAN ETIKA KERJA BERTERASKAN ISLAM DI JABATAN-JABATAN KERAJAAN 1. Pendahuluan Kertas ini bertujuan mengimbas kembali peranan pelbagai jabatan kerajaan dalam menyuburkan nilai dan etika berteraskan Islam dalam semua aktiviti latihan dan amalan pengurusannya. Pada masa yang sama...
  Premium 4622 Words 17 Pages
 • Nike Information System Case Studies
  mengalami kegagalan di dalam projek sistem maklumat yang dijalankan oleh organisasi masing masing. Statistic ini diamil berdasarkan laporan dan data yang dirujuk dari tahun 2004 – 2006 "A hefty 40 per cent of businesses experienced project failure between 2004 and 2006" (Kelly, 2007). Dalam tugasan ini, saya...
  Premium 2832 Words 11 Pages
 • Manager
  IMPLEMENTING BODY FOR UPSTREAM BUSINESS ACTIVITIES OF NATURAL OIL AND GAS (BPMIGAS) PEDOMAN TATA KERJA NOMOR: 007/PTK/VI/2004 TENTANG PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA WORKING SYSTEM MANUAL NUMBER: 007/PTK/VI/2004 ON SUPPLY CHAIN MANAGEMENT FOR THE PRODUCTION SHARING CONTRACT’s CONTRACTOR ...
  Premium 8654 Words 38 Pages
 • Lap Kk
  BAB I. PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Dalam era globalisasi, setiap pelaku ekonomi diharuskan meningkatkan kemampuannya untuk bersaing baik dalam memproduksi dan memasarkan suatu produk. Hal ini disebabkan, dalam era globalisasi kemampuan produksi dan pemasaran dilandaskan pada kemampuan menciptakan...
  Premium 15947 Words 58 Pages
 • Human Resource
  pengurusan sumber manusia dapat membantu sesebuah organisasi itu untuk mencapai matlamatnya boleh dipertikaikan dengan mempraktikkan kesemua aspek dalam pengurusan sumber manusia. Antara aspek-aspek yang boleh dipraktikkan adalah seperti:- (i ). Mengikut undang-undang dan peraturan-peraturan yang...
  Premium 4539 Words 21 Pages
 • Airasia Berhad 2
  KESIHATAN DI TEMPAT KERJA) HAPRIZA BTE ASHARI ROSHAZLIZAWATI MOHD NOR PUSAT PENGURUSAN PENYELIDIKAN UNIVESITI TEKNOLOGI MALAYSIA 2007 VOT 75009 LEGAL STRATEGY TO MANAGE SAFETY AND HEALTH AT WORK PLACE (STRATEGI PERUNDANGAN UNTUK MENGURUS KESELAMATAN DAN KESIHATAN DI TEMPAT KERJA) HAPRIZA...
  Premium 25616 Words 102 Pages
 • Minimarket Dfd
  COMPANY PROFILE Barokah merupakan suatu usaha yang bergerak dalam bidang perdagangan umum dan jasa eceran yang menyediakan kebutuhan pokok dan sehari-hari atau bisa di sebut minimarket. Barokah merupakan minimarket yg dimiliki keluarga. Minimarket yg bertempat di jalan tubagus raya ini awalnya...
  Premium 1697 Words 9 Pages
 • Salah Upload Fail
  Modul Latihan Kempen Cara Hidup Sihat Setting Tempat Kerja Kementerian Kesihatan Malaysia Sihat Sepanjang Hayat Membina Di Otot, Bukan Di Perut. Gendang Gendut Tali Kecapi. Lebih Makan Penyakit Menanti. Pengenalan Nyalakan di sini Tangani Stres Dengan Bijak. Bukan di sini ...
  Premium 6859 Words 31 Pages
 • Landasan Bank Bni Dalam Penerapan Gcg
  akan lebih diperhatikan sehingga para pegawai akan bekerja dengan lebih seksama; e. Perlu terdapat mekanisme pemriksaan otomatis berdasarkan prosedur-prosedur yang rutin; f. Perlu adanya pencatatan yang seksama da segera atas semua transaksi-transaksi intern yang mempunyai akibat ekonomis / financial; ...
  Premium 1419 Words 5 Pages
 • Analisis Pengaruh Komitmen Organisasi Dan Keterlibatan Kerja Terhadap Hubungan Antara Etika Kerja Islam Dg Sikap Perubahan Organisasi
  ANALISIS PENGARUH KOMITMEN ORGANISASI DAN KETERLIBATAN KERJA TERHADAP HUBUNGAN ANTARA ETIKA KERJA ISLAM DENGAN SIKAP PERUBAHAN ORGANISASI Sri Anik1 & Arifuddin2 Abstract This study examines the effect of Organizational Commitment and Job Involvement on the relationship between The Islamic Work Ethics...
  Premium 7066 Words 27 Pages
 • Kecerdasan Emosional
  Belakang Kepuasan kerja (job satisfaction) pada hakikatnya merupakan salah satu komponen dari kepuasan hidup, sehingga menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan dalam rangka pengembangan dan pemeliharaan tenaga kerja. Bagi industri, penelitian mengenai kepuasan kerja dilakukan dalam rangka usaha...
  Premium 11833 Words 62 Pages
 • Produktivity Assgn
  diperuntukkan sumber-sumber tertentu oleh kerajaan. Dalam membelanjakan sumber-sumbernya, setiap agensi perlulah mematuhi segala peraturan dan undang-undang yang berkuatkuasa untuk tujuan memastikan akauntabiliti fiskal, pengurusan dan program dalam perkhidmatan awan. Semua jabatan/pejabat Kerajaan hendaklah...
  Premium 3559 Words 15 Pages
 • Modul Kssim
  PKPA Bil. 2/91 ii. Strategi Peningkatan Kualiti Dalam Perkhidmatan Awam, PKPA Bil. 4/91 iii. Peningkatan Produktiviti Dalam Perkhidmatan awam, PKPA Bil. 6/91 iv. Kumpulan Meningkat Mutu Kerja, PKPA Bil. 7/91 v. Panduan Mengenai manual Prosedur Kerja dan Faul Meja, PKPA Bil. 8/91 vi. Pengurusan...
  Premium 496 Words 2 Pages
 • Dampak Sistem Kontrol Terhadap Perilaku Organisasi
  DAMPAK SISTEM KONTROL TERHADAP PERILAKU DALAM ORGANISASI Ismi Darmastuti Abstract MILK PERPUSTAKAAN EKSTENSI FE UNDIP Management control system influences on human behavior when human want to achieve the desired objectives. The congruence of goals in organization is influenced on the formal...
  Premium 4356 Words 15 Pages