• Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam
  AWAM Soalan 1 : Proses Kerja yang terdapat di dalam Manual Proses Kerja dan Fail Meja (MPK & FM) ialah rangkaian yang perlu diambil secara berturutan mengikut peraturan mengikut peraturan yang ditetapkan bagi melaksanakan sesuatu aktiviti. Bincangkan kebaikan-kebaikan yang boleh diperolehi daripadanya...
  Premium 3200 Words 15 Pages
 • Modul Kssim
  SARAAN MALAYSIA (KISSM) Subjek dan Tajuk Yang Perlu Disampaikan Semasa Kuliah dan Jumlah Jam Kuliah Bil. | Subjek | Tajuk Yang Disampaikan Semasa Kuliah | Jumlah Jam | 1. | Arahan KeselamatanRujukan:• Malaysia Kita• Buku Q | i. Surat Menyurat ii. Sistem Fail (2003) iii. Pengurusan Rekod...
  Premium 496 Words 2 Pages
 • Penghayatan Nilai
  PENGHAYATAN NILAI DAN ETIKA KERJA BERTERASKAN ISLAM DI JABATAN-JABATAN KERAJAAN 1. Pendahuluan Kertas ini bertujuan mengimbas kembali peranan pelbagai jabatan kerajaan dalam menyuburkan nilai dan etika berteraskan Islam dalam semua aktiviti latihan dan amalan pengurusannya. Pada masa yang sama...
  Premium 4622 Words 17 Pages
 • Computer : Introduction (Malay Version)
  Pengenalan Komputer   Peranti input dan output   Nama komputer diambil dari perkataan 'compute' yang membawa makna melakukan pengiraan. Peralatan yang melakukan tiga perkara iaitu menerima arahan input, memproses maklumat (mengira) dan mengeluarkan data output akan dipanggil 'computer'.   Komputer...
  Premium 34017 Words 303 Pages
 • Produktivity Assgn
  keperluan-keperluan tertentu rakyat dan negara sebagaimana diputuskan oleh pucuk pimpinan negara melalui dasar-dasar. Selaras dengan dasar-dasar yang ditentukan, setiap agensi mempunyai matlamat dan bidang tugas tertentu. Tanggungjawab ini dilaksanakan melalui program dan aktiviti yang diwujudkan di bawah...
  Premium 3559 Words 15 Pages
 • Feng Shui
  Tinggal FENG SHUI PEJABAT KERJA Pengenalan Pengaturan Ruangan Pejabat Kerja KESIMPULAN RUJUKAN LAMPIRAN PAGE 1 - 1 2 - 2 3 - 3 4 - 4 5 - 5 6 - 6 7 - 9 10 - 10 10 - 14 15 - 15 16 - 21 22 - 22 22 - 27 28 - 28 29 - 29 Page 1 of 29 1.0 PENDAHULUAN Kerja kursus ini dihasilkan oleh...
  Premium 4989 Words 24 Pages
 • Salah Upload Fail
  Modul Latihan Kempen Cara Hidup Sihat Setting Tempat Kerja Kementerian Kesihatan Malaysia Sihat Sepanjang Hayat Membina Di Otot, Bukan Di Perut. Gendang Gendut Tali Kecapi. Lebih Makan Penyakit Menanti. Pengenalan Nyalakan di sini Tangani Stres Dengan Bijak. Bukan di sini ...
  Premium 6859 Words 31 Pages
 • Manager
  KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI (BPMIGAS) THE IMPLEMENTING BODY FOR UPSTREAM BUSINESS ACTIVITIES OF NATURAL OIL AND GAS (BPMIGAS) PEDOMAN TATA KERJA NOMOR: 007/PTK/VI/2004 TENTANG PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA WORKING SYSTEM MANUAL NUMBER: 007/PTK/VI/2004 ON...
  Premium 8654 Words 38 Pages
 • Penelitian Coso
  PENCEGAHAN DAN PENDETEKSIAN KECURANGAN OLEH INTERNAL AUDITOR Oleh : Amrizal, Ak, MM, CFE I. Pendahuluan Internal auditing adalah suatu penilaian, yang dilakukan oleh pegawai perusahaan yang terlatih mengenai ketelitian, dapat dipercayainya, efisiensi, dan kegunaan catatan-catatan (akutansi) perusahaan...
  Premium 3644 Words 18 Pages
 • Zzzzkuyalosemua
  individu yang berada pada bagian yang bersangkutan. Tujuan Operasional adalah nilai-nilai yang disumbangkan oleh masing-masing tahap dalam suatu unit prosedur kerja secara keseluruhan. • Tujuan Pelayanan Kolateral Tujuan Kolateral Pribadi adalah nilai-nilai yang ingin dicapai oleh individu atau kelompok...
  Premium 2321 Words 13 Pages
 • “Technology as an Occasion for Structuring:
  dilaksanakan adalah penggunaan teknologi baru pada bidang kedokteran (pada tahun 1986-an), CT scanner, di satu rumah sakit yang berada di daerah perkotaan dan satu di pedesaan. Secara umum, struktur dapat diartikan sebagai tatanan perilaku sehari-hari yang ada pada suatu organisasi. Struktur dapat berarti...
  Premium 1492 Words 6 Pages
 • Nilai Dan Etika
  4. Nilai dan etika dalam perkhidmatan awam Terangkan secara jelas dan etika sebagai penjawat awam. Bagaimanakah nilai dan etika ini dapat membantu dalam meningkatkan prestasi dan kualiti kerja? Nilai dan etika diwujudkan atas kesedaran bahawa profesionalisme perkhidmatan awam perlu dipertingkatkan...
  Premium 1560 Words 6 Pages
 • Management
  develop and close new accounts, whereas assembly-line workers often have to adhere to work specification clearly detailed in a policy-and-procedure manual. Employees are more likely to experience responsibility for their work outcomes when high amounts of autonomy exist. Task Significance: Task significance...
  Premium 596 Words 3 Pages
 • Wakaf
  W dimana tradisi tersebut dipegang kuat oleh sahabat- sahabat dan para pengikutnya. Sistem wakaf telah memberikan manfaat yang tidak terhingga kepada golongan yang tidak bernasib baik dan melahirkan ramai para pemikir terulung dan berbagai institusi di dalam peradaban Islam. Wakaf adalah salah...
  Premium 1292 Words 5 Pages
 • Accountability
  dalam  pengurusan  kewangan  awam  dan  usaha‐usaha  bagi  memantapkan  keutuhan  pengurusan kewangan.  Bab ini juga akan memperkenalkan Sistem Pengurusan  Akauntabiliti  dan  Integriti  Sektor  Awam  (SPAI)  sebagai  satu  strategi  untuk  meningkatkan akauntabiliti dan integriti di sektor awam.     Q1...
  Premium 3643 Words 13 Pages
 • Audit Beban Dibayar Dimuka
  transaksi siklus dan hubungannya dengan saldo kas Siklus penjualan dan penerimaan kas meliputi keputusan dan proses yang dibutuhkan untuk mengalihkan kepemilikan atas barang dan jasa yang telah tersedia untuk dijual kepada pelanggan. Siklus ini dimulai dengan permintaan oleh pelanggan dan berakhir dengan...
  Premium 6713 Words 29 Pages
 • Audit Atas Siklus Penggajian
  AUDIT ATAS SIKLUS PENGGAJIAN DAN SDM Siklus penggajian dan SDM suatu entitas menyangkut peristiwa dan aktivitas yang berhubungan dengan kompensasi eksekutif serta karyawan. Siklus penggajian dan personalia meliputi penggunaan tenaga kerja dan pembayaran ke semua pegawai, tanpa memperhatikan klasifikasi...
  Premium 2804 Words 12 Pages
 • Note
  dengan perasaan, pemikiran dan nafsu. Pemikiran mengawal emosi manakala emosi mengawal perasaan. Komponen emosi – perubahan fisikologi, tingkah laku dan kesedaran komitif. Emosi boleh ditakrifkan sebagai perasaan jiwa yang kuat seperti gembira, sedih, berani, takut dan marah. EMOTIONAL INTELEGENT...
  Premium 2188 Words 11 Pages
 • Landasan Bank Bni Dalam Penerapan Gcg
  yaitu : a. Perlunya pegawai yang kapabel dan dapat dipercaya untuk melaksankan tanggung jawab yang sesuai dengan kecakapannya, pengalamannya, dan kejujurannya; b. Perlunya pemisahan wewenang dari berbagai fungsi operasionil, fungsi penyimpanan dan fungsi administrasi; c. Perlunya pengawasan...
  Premium 1419 Words 5 Pages
 • Kecerdasan Emosional
  1Latar Belakang Kepuasan kerja (job satisfaction) pada hakikatnya merupakan salah satu komponen dari kepuasan hidup, sehingga menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan dalam rangka pengembangan dan pemeliharaan tenaga kerja. Bagi industri, penelitian mengenai kepuasan kerja dilakukan dalam rangka...
  Premium 11833 Words 62 Pages