• Case 7 : the Accra Beach Hotel: Block Booking of Capacity During a Peak Period
  tentang perkara ini lakaran tentang peranan itu sendiri akan menjadi kabur dan mungkin menyimpang. Justeru al-Hukm ‘ala-syai’ far’un ‘an Tasauwurihi. Penilaian tentang sesuatu fenomena atau perkara adalah unjuran dari kefahaman dan imaginasi tuntas tentang hakikatnya. Memang sukar dinafikan bahawa dalam...
  Premium 4719 Words 17 Pages
 • Globalisasi
  kepada negara-negara membangun untuk meningkatkan taraf hidup dan mengaut kelebihan daripada proses globalisasi ini. Selain itu, ianya mampu untuk membentuk kerajaan dunia yang dapat mencipta satu suasana interaksi antara negara yang baru dan lebih baik. Terdapat pelbagai penerangan untuk menjelaskan...
  Premium 1537 Words 5 Pages
 • Ktymtykykmu
  ------------------------------------------------- Executive Summary Mengetahui masalah sosial pada hari ini dan macam mana untuk mengatasi masalah ini supaya tidak mempengaruhi pembangunan negara dan siapa yang membayar tanggungjawab atas masalah itu. Student Particulars Name | | Joanne Sek Wai...
  Premium 4651 Words 15 Pages
 • Perniagaan Dan Persekitaran
  PERNIAGAAN DAN PERSEKITARAN 1.1 Pengenalan Perniagaan Perniagaan wujud apabila manusia mengkhususkan dalam pengeluaran barangan dan perkhidmatan yang mereka berkemahiran dan cekap. Perniagaan banyak memberi faedah kepada manusia kerana aktiviti-aktiviti perniagaan dapat memenuhi kehendak dan keperluan...
  Premium 6049 Words 20 Pages
 • Sekma Sejarah Perak
  F5 F6 Berikan dua faktor kejayaan tamadun Indus membina bandar terancang. Kemajuan ilmu geometri Sumbangan tamadun mesir purba dan mesopotamia Kefahaman ilmu kesenian dan matematik Sumbangan kepakaran Meningkatkan mutu bahan binaan Sifat terbuka membuat hubungan dengan tamadun lain Mana-mana 2...
  Premium 3915 Words 45 Pages
 • Perpaduan、 Kaum
  perlu diteruskan dan dijadikan amalan kerana banyak kebaikannya. Dengan adanya rumah terbuka, mudahlah seseorang itu untuk mengunjungi rumah saudara mara, jiran-jiran dan rakan-rakan kerana tarikh dan masanya sudah ditetapkan. Seterusnya amalan ini sudah tentu akan mengeratkan hubungan dan perpaduan sesama...
  Premium 522 Words 2 Pages
 • Teori Kedatangan Tamadun Islam
  itu datang daripada China. Dan ketiga, Islam itu datang daripada Arab/Parsi. Teori-teori ini diketengahkan oleh banyak sejarawan seperti Pijnappel, Snouck Hugronje, B. Harisson, Thomas Arnold, Morquette, R.O Winstedt, S.Q. Fatimi, Syed Muhammad Nuqaib al-Attas, HAMKA dan sebagainya. Teori-teori mereka...
  Premium 4318 Words 12 Pages
 • Apa Je.....
  Di dalam Al-Quran terdapat beberapa ayat yang menyeru kepada pergantungan kepada Allah dan menolak kepercayaan terhadap yang selainnya bagi mendapat kebaikan daan menolak keburukan. Yang memberi segala kenikmatan dan keyakinan hanya Allah. Kepada-Nya seluruh makhluk bergantung. Firman Allah yang bermaksud:...
  Premium 579 Words 2 Pages
 • Al-Muntalaq
  kesedaran dan perasaannya terhadap tanggungjawab. Dari sini, dia akan sentiasa berada dalam beramal salih atau azam kebaikan. Dari arah lain pula ialah tarikan syaitan yang menghiaskan futurnya dan menjadikannya cinta kepada dunia. Menyebabkan dia dalam lalai, malas, panjang angan-angan dan berlengah-lengah...
  Premium 63766 Words 205 Pages
 • Seni
  yang cantik dan bermutu tinggi. Penduduk di negara kita menggunakan batik secara meluas. Batik digunakan untuk membuat baju, kain sarung atau batik lepas. Sebagai contoh, pakaian seragam pramugari kapal terbang MAS dibuat daripada batik. Batik juga digunakan dalam majlis-majlis formal dan majlis keramaian...
  Premium 896 Words 4 Pages
 • Pengaruh Jepun
  tuhan pencipta sekelian alam diatas rahmat dan petunjuknya yang mengizinkan aku meneruskan pengajian. Sukacita saya mengambil kesempatan ini mengucapkan ribuan terima kasih kepada Universiti Pendidikan Sultan Idris yang memberikan peluang cuti belajar dan Bahagian Sejarah, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan...
  Premium 10654 Words 39 Pages
 • Nilai Dan Etika
  4. Nilai dan etika dalam perkhidmatan awam Terangkan secara jelas dan etika sebagai penjawat awam. Bagaimanakah nilai dan etika ini dapat membantu dalam meningkatkan prestasi dan kualiti kerja? Nilai dan etika diwujudkan atas kesedaran bahawa profesionalisme perkhidmatan awam perlu dipertingkatkan...
  Premium 1560 Words 6 Pages
 • Tafsir Mimpi
  Mimpi Menurut Al-Qur`an dan As-Sunnah Ustadz Abu Sa’ad al-Wa’izh berkata, “Pada prinsipnya mimpi yang baik itu bersumber dari aneka amal yang benar dan mengingatkan akan aneka akibat dari berbagai urusan. Dari mimpi yang baik itu muncullah aneka perintah, larangan, berita gembira, dan peringatan. Dikatakan...
  Premium 32401 Words 148 Pages
 • Globalisasi Dan Implikasi Kepada Pendidikan Negara
  Globalisasi dan implikasi kepada pendidikan negara Abstrak Globalisasi merupakan satu proses untuk meletakkan dunia di bawah satu unit yang sama tanpa dibatasi oleh sempadan dan kedudukan geografi sesebuah negara. Globalisasi juga dilihat sebagai suatu himpunan proses pengaliran global berbagai-bagai...
  Premium 4321 Words 14 Pages
 • Pasaran Modal Islam
  17, Bil. 3 (2009) 431-456 PENDAHULUAN Sebuah negara yang maju dan mempunyai sistem ekonomi yang berkesan perlu memiliki sebuah sistem kewangan yang mantap dan berdaya maju1. Sistem kewangan ini meliputi pengurusan penawaran wang dan bagaimana ia mempengaruhi permintaan wang sama ada secara positif...
  Premium 9089 Words 44 Pages
 • Kenalilah Akidahmu
  nafas kita dalam keluhuran dan kesejukan, Limpahan Puji atas Nya, Yang Maha Berhak atas segala pujian, Limpahan Puji atas Nya, Yang Maha Tunggal Mencipta dan Mengawali Kesempurnaan dan Keindahan, Limpahan Puji atas Nya Yang Maha Tunggal dalam Keluhuran dan keabadian. Shalawat dan Salam terindah semoga selalu...
  Premium 39242 Words 125 Pages
 • Etika
  BPMN3123 – MANAGEMENT ETHICS TUTORIAL 1 1. Advantages and disadvantages of ethics in business. [Apakah kebaikan dan keburukan mengamalkan etika dalam perniagaan?] Advantages Business ethics offer companies a competitive advantage. Consumers learn to trust ethical brands and remain loyal to them...
  Premium 670 Words 2 Pages
 • Faizmansor
  MAKSUDNYA ; DAN KAMI WAJIBKAN MANUSIA BERBUAT BAIK KEPADA KEDUA IBUBAPANYA IBUNYA TELAH MENGANDUNGNYA DENGAN MENANGGUNG KELEMAHAN DEMI KELEMAHAN (DARI AWAL MENGANDUNG HINGGA AKHIR MENYUSUNYA) DAN TEMPOH MENCERAIKAN SUSUNYA IALAH DALAM MASA DUA TAHUN (DENGAN YANG DEMIKIAN) BERSYUKURLAH KEPADAKU DAN KEPADA...
  Premium 949 Words 4 Pages
 • Tamadun Islam Uitm
  Alhamdulillah hi rabbil Alamin, segala puji bagi Allah yang menciptakan sekalian alam dan telah memberi kami segala nikmat dan hikmah. Akhirnya folio kami telah lengkap kami laksanakan insyaallah apa yang terbaik dan mampu kami persembahkan. Di sini, kami ucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada pensyarah...
  Premium 4926 Words 17 Pages
 • The Distortion of Indonesian Culture
  kepercayaan, dan perilaku. Kebudayaan, dapat didefinisikan, berisi bahasa, ide-ide, kepercayaan, kebiasaan,larangan-larangan, hukum,institusi, teknik, hasil karya seni, ritual, seremoni dan komponen lainnya yang terkait. Perkembangan kebudayaan tergantung kepada kapasitas manusia untuk belajar dan menerima...
  Premium 5099 Words 19 Pages