• Pang-Ekonomiyang Epekto Ng Gdp at Gnp
  Panimula Ang ekonomiya ay isang batayan sa pagpapakita ng progreso ng isang bansa. Tumutukoy ito sa sirkulasyon, pag-galaw, at pag-angat ng yaman ng isang bansa. Sinusubok nito ang katatagan ng isang lipunan sa aspetong pangkabuhayan. Sa huling talaan ng “World Competetive Yearbook” noong 2010...
  Premium 1720 Words 7 Pages
 • Education
  | | | |Tiwala sa sarili Integridad Mapagkakatiwalaan |Mapanagutan Katarungan Pagmamahal sa kapwa |Pagkamasunurin Pagpapakumbaba (humility) | | | |Katatagan (Steadfastness) Kalinisan (Purity...
  Premium 34482 Words 138 Pages
 • Araling Palipunan Modyuls
  pagkakaroon ng empleyo at sapat na kita ng mga mamamayan na sumasagisag sa katatagan at kaunlaran ng bansa. Kung ang lahat ng iyan ang iyong naisip ay tama ka! Ngunit bahagi lamang iyan ng mga paksang pag-aaralan mo. Bilang panimulang pag-aaral, liliwanagin sa modyul na ito ang katuturan at kahalagahan ng...
  Premium 11252 Words 46 Pages
 • Economy
  , layunin din ng ASEAN ang pangangalaga ng pangkabuhayan at pampulitikang katatagan ng mga kasaping bansa. Kasaysayan Nagmula ang ASEAN sa samahang MAPHILINDO noong 1960 na binubuo ng bansang Malaysia, Pilipinas at Indonesia. Kung kaya’t ang organisasyong ito ang tinaguriang ugat ng ASEAN. Nabuo...
  Premium 2102 Words 9 Pages
 • Deped Lesson Plan
  – Salapi, Larawan ng Ating Yamang-lahi 4 – Bata, Magtipid na Ngayon 5 – Ugaliing Magtipid 1 – Pagtitipid/Matalinong Paggamit ng Pinagkukunang-yaman 2 – Katotohanan 3 – Komitment sa Paggawa 4 – Matatag na Pananalapi, Matatag na Bansa 5 – Pagtitipid sa Paghahanda 1 – Paano na ang Kinabukasan? 2...
  Premium 29128 Words 117 Pages
 • K to 12
  Pansarili at Pagiging Kasapi sa Pamilya, (b) Pakikipagkapwa at Katatagan ng Pamilya, (c) Paggawa Tungo sa Pambansang Pag-unlad at Pakikibahagi sa Pandaigdigang Pagkakaisa, at (d) Pagkamaka-Diyos at Preperensya sa Kabutihan. Ang nilalaman at istraktura ng Edukasyon sa Pagpapakatao ay nakaangkla sa...
  Premium 2899 Words 12 Pages
 • Talababa
  umaamin at may pagsisising bumabaling kay Jehova ukol sa tulong at kapatawaran, o sinikap ba niyang pagaanin ang kaniyang ginawa, marahil isinisisi sa iba? Totoo, maaaring naisin ng nagkasala na ipaliwanag kung ano ang umakay sa kaniya sa paggawa niyaon, at maaaring may mga pangyayari, maging noong...
  Premium 8833 Words 36 Pages
 • Adhere Noe
  may mga disorder (Abrams at Stormer 2002; Manley, Rickson, at Standeven 2000). Tungkol sa 1 sa 200 mga batang babae, edad 15-19 taon, ay sinabi na magkaroon ng kaguluhan, ang paggawa na ito sakit "ang ikatlong pinaka-karaniwang talamak na kondisyon" sa grupo ng edad (Manley, Rickson, at Standeven...
  Premium 3701 Words 15 Pages
 • Periodical
  katangian ng mag-anak tungo sa maunlad na pamumuhay? a. mapagwalang bahala at tamad b. magulo at mainit ang ulo c. magalang at mapag-alaga sa isat-isa d. tahimik at mapagsarili 10. Ang batang may magandang asal sa paggawa ay nagpapamalas ng ________. a. tiwala sa sarili b...
  Premium 5491 Words 22 Pages
 • Final Article
  PhilRice ang sikreto sa paggawa ng Tapuy, isang alak na gawa sa bigas na kanilang ginaya mula sa mga Ifugao. Sa kasalukuyan, nasa proseso pa rin ang Tapuy sa pagpapasarap o pagpapaunlad at hindi pa nailabas sa merkado; gayundin naman, sinanay ng PhilRice ang mga lokal na residente na interesado sa paggawa...
  Premium 20035 Words 81 Pages
 • Lupain Ng Taglamig
  sa pang-uudyok ng paglalaan ng salapi, matatag sa mga pangunahing layunin sa pagpapanatili ng katatagan ng presyo, 2. Paglabas ng pananalapi; ang BSP ay may pantanging kapangyarihan na magpalabas ng panbansang pananalapi. Lahat ng mga salaping-papel at barya na inilabas ng BSP ay lubos na...
  Premium 688 Words 3 Pages
 • Pananaliksik
  Tsapter III PAGLALAHAD, PAGSUSURI AT PAGBIBIGAY NG INTERPRETASYON SA MGA DATOS Mga Hakbang sa Paggawa ng Sulirang Paananaliksik Masalimuot ang paggawa ng isang sulating pananaliksik. Bunga ito ng pagbata sa init na dulot ng pakikipambuno sa mga libro at laybrari, pagpupudpod sa utak kung...
  Premium 793 Words 4 Pages
 • Short Story
  maging yaya o domestic helper sa kasalukuyan, isang kalagayang binuksan ng labis na kahirapan sa sariling bansa at ng globalisasyon ng paggawa. ANG INA NA ISANG OFW Sa mga tauhang sina Goring at Rina, ipinakita ni Matute ang larawang ito. Si Goring ay domestic helper sa Hongkong samantalang si Rina...
  Premium 7336 Words 30 Pages
 • Tima Management
  pagkakatulad sa pananaw ng epektibong pamamahala ng oras ang dalawang pangkat ngunit sila nagkakaiba sa ilang aspeto tulad ng oras na inilalaan sa paglilibang at paraan ng paggawa ng mga gawain. Ang mga mag-aaral ng mga kursong pansining ang mas naglalaan ng oras sa paglilibang ngunit walang maayos na...
  Premium 9067 Words 37 Pages
 • Feasibility of an Ap Output
  60, paghahati o fraction, gayundin ang square root*Kalendaryong lunar na may 12 buwan*Dome, vault, rampa, at ziggurat – mga disenyong pangarkitektura at pang-inhinyera na ginamit sa mga palasyo at templo sa Sumer* Luwad – ginamit sa paggawa ng laryo na nagsilbing talaan ng mga Sumerian at Prinsipyo...
  Premium 2640 Words 11 Pages
 • Term Paper
  ginagamit ng mga estudyante, dito rin sila kumukuha ng dagdag ng impormasyon. Ang kompyuter din ay mayroong mga Microsoft Word, Powerpoint, Excel at marami pang iba na tumutulong sa paggawa ng mga research work, reports sa eskwelahan o trabaho. Mas napapabilis kasi ang paggawa ng mga sulatin kapag...
  Premium 1708 Words 7 Pages
 • Qweqweqw
  paggawa. o Engineer's estimates based on plans and specifications ( eh di syempre based na to sa detailed plans nung project tska sa mga exacting specifications ng owner ng property or ng isang project when ready na daw to make bids sa mga magiging contractors mo. ← Eto ang...
  Premium 2262 Words 10 Pages
 • Love
  kung saan ang pagmamay-ari ng salik sa produksyon tulad ng lupa, kapital at paggawa ay nasa pribadong sektor. Ang mahahalagang sektor ng ekonomiya ng Pilipinas ay kinabibilangan ng agrikultura, tulad ng pagpoproseso ng pagkain, pananahi, electronics at paggawa ng mga bahagi ng sasakyan. Karamihan sa...
  Premium 316 Words 2 Pages
 • Titser
  na sina Amelita at Mauro. Sa paaralan din nagtapat si Lita ng kanyang nararamdaman kay Mauro. IV. Ang mga tauhan a. a. Amelita – pangunahing tauhan sa nobela na nagpamalas ng kakaibang katapangan sa paggawa ng sariling desisyon sa kabila ng pagtutol ng kanyang ina. Pinanindigan niya ang...
  Premium 1173 Words 5 Pages
 • Naarrat]
  moral sa paggawa bilang pagtugon sa pangangailangan ng mag-anak at pamayanan. 4.Maipahita ang mga katakana/talino sa mga kasanayan o skills sa mga gawaing napaloob sa asignaturang E.P.P. 5.Makalahok sa iba’t-ibang paligsahan tulad ng Quiz Bee at Cooking Contest. 6.Maisagawa ang iba’t-ibang paraan...
  Premium 649 Words 3 Pages