• Canal de La Reina
  miyembro ngpamilya. Kasalukuyan itong kumukuha ng kursong Architecture sa isang unibersidad. Ang tunay talagang nais ni Junior ay ang kumuha ng abogasya ngunit tinutulan ito ng kanyang mga magulang. Mahilig si Junior makipag-usap lalo na kung tungkol sa politka at gobyerno. Mabuting anak si...
  Premium 1204 Words 5 Pages
 • Deped Lesson Plan
  ng mga mag-aaral sa papel. Gabayan sila na maibigay ang sagot nang may pagmamahal sa paggawa at may mabuting saloobin sa paggawa. 3. Itanong: Nais mo bang tularan si Melanie? Bakit? Bakit hindi? 4. Balikan ang nakapaskil na mga katangian ni Melanie at itanong: a. Alin sa mga katangiang ito ang may...
  Premium 29128 Words 117 Pages
 • Qualities of a Good Teacher
  maluwag sa kalooban at naisasagawa ang tiyak na tungkulin ng ibang kasapi ng mag-anak upang magkaroon ng kasiya-siyang pamumuhay 2.1.1 Naisasagawa ang wastong pag-aalaga sa sanggol 2.1.1.1 Natutukoy ang pagkakaiba-iba ng mga pisikal na katangian ng mga sanggol 2.1.1.2 Naipakikita ang wastong pamamaraan...
  Premium 30019 Words 121 Pages
 • Naidudulot Ng Psp
  ang PSP kasi pagnalulong ka ditto maaring makaapikto sa pagkatao mo. AyunSahttp://tl.answers.com/Q/ Ang mabuting Naidudulot ngTechnilohiya ng ayun ay medaling matapos ang ating trabaho, at magagawa pa ang ibang trabaho na hindi natin nagagawa noon. Di magandang maidudulot ng makabagong teknolohiya...
  Premium 2878 Words 12 Pages
 • Case Study
  , sanayin at ihanda sa kinabukasan ang kanilang mga anak upang sila ay lumaking mga productive citizens ng ating bansa. Nauunawan ng isang makabayang Pilipino na ang ama at ina ng tahanan ang primary values educators ng kanilang mga anak. Sila ang dapat pangunahing guro sa pagtuturo ng mabuting asal sa...
  Premium 9219 Words 37 Pages
 • Short Story
  kahulugan ng pagiging ina ay itinakda rin na lubos na pagpapakasakit para sa anak. Pangunahing ahensya ang doktrinang Kristyanang pinalaganap sa mga bayang nasasakupan. Ang Birheng Maria ang naging sagisag ng inang mapagpakasakit at ng mabuting ina. Tinulungan ng panitikan ang relihiyon sa pagkintal...
  Premium 7336 Words 30 Pages
 • Education
  | | | | |komunikasyon sa pagitan ng mga magulang at| | | | | |mga anak ay nagbibigay-daan sa mabuting |Pagpapatunay na ang bukas...
  Premium 34482 Words 138 Pages
 • “the Soul Within” (Socialization of Sex Roles)
  , ihaharap ko ang reklamo sa susunod na reunion ng mga kamag-anak. Bahala nang mapagalitan uli ako dahil sa kasutilan, basta malaman nilang hindi ko basta-basta tinatanggap ang pangyayaring ito. At maramdaman ko rin na may ginawa ako. Matandang Sara: (tumatawa) nagulat ako, pinanigan ako ng aking mga kamag...
  Premium 2427 Words 10 Pages
 • Talumpati
  saktan ng mommy ay pick up ang mga ito at gawin ang mga nasaktan umalis. ngunit ang iyong tinitignan pa sa kung ano ang edad at eksakto kung paano mo ay dapat magsimula sa turuan ang iyong anak? isaalang-alang na ito - isang 18 buwan gulang na sanggol ay maaaring malaman ang alpabeto. ang iyong...
  Premium 6917 Words 28 Pages
 • Mula S Tradisyotungo Sa Kongresasyon: Teo S. Baylen
  ; subalit mas kilala siya bilang pastor at matapat na lingkod ng Diyos sa kanyang kongregasyon. Ipinagkaloob niya ang buhay kay Kristo para gamitin sa pamamahagi ng mabuting balita noong bago pa magkadigma, at isinumpa niya kahit sa pagtula na maglilingkod sa Diyos hanggang sa bawiing muli ang...
  Premium 5816 Words 24 Pages
 • My Home
  pagsira ng mga katabing tisyu), at minsan metastasis (pagkalat sa ibang mga bahagi ng katawan linpa (lymph) o dugo). Makikilala ang pagkakaiba ng tatlong mapaminsalang katangian ng kanser mula sa hindi mapaminsalang bukol (benign tumor), na mayroong sariling-hangganan, hindi sumasalakay o nagiging...
  Premium 2512 Words 11 Pages
 • Heograpiya
  bansang minahal at binigyan ng maraming biyaya ng Poong Maykapalna dapat na ingatan at pahalagahan ng ating mga kababayan. o Ako ay Pilipino Pilipino, yan ang taguri sa mga taong naninirahan sa Pilipinas. Maraming katangian ang maipagmamalaki ng Pilipino. Ang pagiging magalang na...
  Premium 3823 Words 16 Pages
 • Kabanata 2
  panturo ang maipapalit sa isang mabuting titser ngunit isang katotohanang hindi maitatanggi na ang mabuting titser ay gumagamit ng mga kagamitang pampagtuturo tungo sa mabisang pagkatuto ng mga estudyante. Tinalakay ni Aquino at Razon (1998) sa kanilang aklat ang kwalifikeysyon ng isang mahusay na...
  Premium 4036 Words 17 Pages
 • Online Social Network
  mabuting epekto nito sa kabila ng masasamang epekto nito tulad ng mga kumukuha ng identidad o impormasyon at pornograpiya Lumabas rin sa pag-aaral na ang kanilang malawak na kamalayan sa seguridad. Ito ay dahil sa mga karanasan ng kanilang mga kaibigan o kaya ay sa sariling kaganapan sa kanilang...
  Premium 6878 Words 28 Pages
 • Thesis
  gagawin sa isang kritikal sitwasyon sa isang grupo. Makapagbibigay ito ng mas mabuting pagsusuri at pagtitimbang sa aplikante kaysa sa mga CBI questions kung saan ang mga aplikante ay maaaring makapaghanda ng mga sagot” Pinaghambing naman ni Khalid Al Mubireek (2003) ang mga katangian ng isang...
  Premium 2965 Words 12 Pages
 • Modules
  . Kapamigatan  Ipinalalagay na mabigat ang isang pahayag kung may mgasumusunod na katangian:(a) Makatotohanan at itoy di matutuklasang may kasinungalingan pagkalipas ng ilangpanahon. May mga pahayag na waring totoo kayat medaling paniniwalaan ngunit sadakong huli ay matutuklasang walang batayang...
  Premium 8680 Words 35 Pages
 • Filipino
  paglalakbay iniiwan niya ang kalahati ng kanyang katawan; Kama-kama - maliit na tao na kumukurot sa sanggol; Kapre - maitim at malaking tao at may tabako; Bathala - pangunahing diyos; Indionale - diyos ng mabuting Gawain; Anion tabo - diyosa ng hangin at lupa; Apolaki - diyos ng digmaan; Hanan – diyos ng...
  Premium 2660 Words 11 Pages
 • Suring Basa Ng Kwento Ni Mabuti
  . Talambuhay ni Genoveva Edroza Matute Pagpapahiwatig ang isang matingkad na katangian ng mga kuwento ni Genoveva Edroza Matute. Karaniwang magtutuon siya sa isa o dalawang tauhan, at sa mga tauhang ito ay lalaruin niya ang banghay at gusot ng kuwento. Ang pingas o puntos ng tauhan ay maaaring nasa...
  Premium 4208 Words 17 Pages
 • Periodical
  katangian ng mag-anak tungo sa maunlad na pamumuhay? a. mapagwalang bahala at tamad b. magulo at mainit ang ulo c. magalang at mapag-alaga sa isat-isa d. tahimik at mapagsarili 10. Ang batang may magandang asal sa paggawa ay nagpapamalas ng ________. a. tiwala sa sarili b...
  Premium 5491 Words 22 Pages
 • Talababa
  isang pagkakasala. Halimbawa, ang isang mangangalunya ay nagkakasala laban sa Diyos; dinadaya niya ang kaniyang asawa at mga anak; kung may asawa ang kaniyang kasama sa pagkakasala, dinadaya niya ang pamilya nito; at dinudungisan niya ang mabuting pangalan ng kongregasyon. Papaano niya minamalas...
  Premium 8833 Words 36 Pages