• Talumpati
  .                 Subalit sa kasalukuyang kalagayan ng ating lipunan, masasalamin kung gaano-kawatak-watak ang mga Pilipino at kung paanong ang edukasyon ay tumutugon hindi sa interes ng sambayanan kundi sa interes ng dayuhang kapital. Bakit nangyari ito? Itoang sinasagot ng mga pahayag ni Renato Constantino sa...
  Premium 6917 Words 28 Pages
 • Rizal
  .                        Hindi naging masaya si Rizal sa UST bunga ng mga sumusunod na kadahilanan; 1.     Galit sa kaniya ang mga guro ng UST 2.     Minamaliit ang mga mag-aaral na Pilipino ng mga Espanyol 3.     Makaluma ang sistema ng pagtuturo sa UST       KABANATA 6 – PAGPUNTA SA ESPANYA...
  Premium 16413 Words 66 Pages
 • The Jackhammer
  sangay ng kapulungan, ang National Assembly at ang Kataas-taasang Hukuman ng Pilipinas na binubuo ng mga Pilipino sa unang pagkakataon mula noong 1901. Noong panahon ng Komonwelt, nagpadala ang Pilipinas ng isang halal na Resident Commissioner sa Mababang Kapulungan ng Estados Unidos (tulad ng ginagawa...
  Premium 4099 Words 17 Pages
 • Biography of Heroes
  pagpapatapon sa Dominikanong Arsobispo Pedro P. Payo. Pagdating sa Espanya, pinanguluhan niya ang pangkat pampulitika ng La Asociacion Hispano-Filipino (Ang Samahang Kastila-Pilipino) noong Enero 12, 1889, isang samahang pambayan na binubuo ng mga Pilipinong propagandista at mga kaibigang Kastila sa Madrid...
  Premium 3815 Words 16 Pages
 • El Filibusterismo Term Paper
  na kaya tamad ang mga Pilipino ay dahil hindi ito nagsisiinom ng serbesa? Tugon Hindi. Ito’y totoo para sa bayang malalamig nguni’t di sa Pilipinas na totoo nang mainit kadalasan ang panahon. Tingnan ang palainom ng tuba. Pagkainom ano? Bulagta!  5. Ano ang tugon ni Isagani kay Simoun...
  Premium 31098 Words 125 Pages
 • Panitikan
  at ukol sa kalikasan 9. Panahon ng Lakas ng Bayan – ( 1986 - • Ang mga tula sa pnahong ito ay naglalaman ng halos walang kakimiang pagpapahayag ng tunay na damdamin ng mga manunulat • Nagkaroon pa ng maraming awiting Pilipino tulad ng awiting “Bayan Ko” ni Jose Corazon de Jesus ay inawit ni...
  Premium 1518 Words 7 Pages
 • Celso and Cora
  sa utang ang bansa, at bagaman iniangat na ang martial law, nakagapos pa rin ang bansa sa awtoritaryanismo (Silliman, 1984). Ang buhay nina Celso at Cora ay nagsilbing salamin ng kalagayan ng milyun-milyong Pilipino matapos gahasain ng rehimeng Marcos ang papaunlad na sana nating bansa. Sa likod...
  Premium 1479 Words 6 Pages
 • Kritiko
  . Humingi siya ng reporma sa pamamagitan ng publisidad, gn edukasyon at panawagan sa konsensiya ng bayan. Ayon naman kay Taft “ang pinakadakilang Pilipino, isang manggagamot, nobelista at makata na dahil sa kanyang pakikibakapara bumuti ang kalagayan sa ilalim ng mga kastila ay di makatarungang...
  Premium 680 Words 3 Pages
 • Study About Prostitution
  walang trabaho, kaya naman maraming Pilipino ang pumapasok sa mga ilegal na gawain o kabuhayan, tulad na lamang ng prostitusyon--ang pagkakaloob ng sekswal na serbisyo kapalit ng pera. Kaugnay nito, mapapansin din ang lumalaking industriya ng student prostitution o ang pagpasok ng mga magaaral sa...
  Premium 3771 Words 16 Pages
 • Qualities of a Good Teacher
  suliranin 2. Naiuugnay ang kahalagahan ng ngayon edukasyon at kalusugan ng mamamayan sa VI. PANAHON NG IKATLONG REPUBLIKA pagpapaunlad ng kabuhayan ng bansa Nabibigyang halaga ang kalagayan ng pamumuhay ng mga Pilipino sa panahon ng Ikatlong Republika A. Natatalakay ang uri ng pamamahala sa Ikatlong...
  Premium 30019 Words 121 Pages
 • Jose Rizal
  —kailanman ay hindi ganap na sumuko sa mga dayuhan. Sa loob ng mga siglo, nagkaroon pana-panahon ng pag-aalsa. Ang sapilitang pagpapalipat sa ibang lugar, ang paniningil ng mga buwis o tributo at pagtatakda ng mga produkto at ang monopoliyang pang-kabuhayan ng mga Kastila sa kalakalan at agrikultura...
  Premium 10528 Words 43 Pages
 • Deped Lesson Plan
  imbensyon Maikling Kalagayan Buzz Session Kuwento “Angkop na Pagpapasya” MGA KASAYANAYAN SA PAGKATUTO (Philippine Elementary Learning Competencies - PELC) 1.1 Naipakikita ang namumukod at kanais-nais na katangiang Pilipino Hal. • pagiging malikhain • pagtataglay ng lakas ng loob 1.2. Natatanggap...
  Premium 29128 Words 117 Pages
 • Jgyuyujhf
  layunin: paglalahad ng mga impormasyon tungkol sa kalagayan ng mga kabataang Pilipino kaugnay sa paninigarilyo; pagtatala ng mga karaniwang dahilan at salik na nakaaapekto sa desisyon ng kabataan na manigarilyo at mga karaniwang epekto ng paninigarilyo lalo na kung bata pa lamang ay nasimulan na ang...
  Premium 5141 Words 21 Pages
 • Noli Me Tangere Chapter Summaries
  mga Pilipino ay tinagubilin sa Heneral. Sa pagpapahayag ni Ibarra ng kanyang sariling pananaw sa buhay, nagpamuni ng Heneral na matalino ang binata. Inamuki niya itong ipagbili ang lahat lahat na ariarian at sumama na sa kanya sa Espanya sapagkat hindi nababagay ang kanyang kaisipan sa Pilipinas...
  Premium 32953 Words 132 Pages
 • Mjmjmj
  “Walong Dekada ng Makabagong Tulang Pilipino” ni Almario. Siya ay naging president ng Galian ng Arte at Tula (GAT) at naging pinuno ng Unyon ng mga Manunulat sa Pilipinas o UMPIL. Nailathala ang karamihan sa mga tula ni Bigornia sa “Galian, Mga Akda sa Panahon ng Krisis” (1983) at naglabas ng...
  Premium 13134 Words 53 Pages
 • Filipino 1
  panahon (mula kay San Jose, 1998). Sinusuportahan ng mga nakalap na impormasyon mula sa FGD ang kwantitatibong datos. Ipinagmamalaki ng lahat ng kalahok ang kanilang pagiging Pilipino dahil sa sumusunod na mga dahilan: ito ang lupang kanilang sinilangan, ang lahing kinabibilangan ng mga magulang, at...
  Premium 6875 Words 28 Pages
 • Term Paper
  na pinaslang sa panahon ng pagtatanggol para sa batayang karapatan, kabuhayan at kinabukasan naming manggagawa at ng aming pamilya. Meliton Roxas po ang unang pangulo ng aming unyon na pinaslang noong Enero 20,1989 sa harapan ng Nestlé gate sa Cabuyao. May 38 nang kamanggagawa namin ang namatay sa...
  Premium 9634 Words 39 Pages
 • All About the Book
  Wikang Kastila at humihinging gawing lalawigan ng Espanya ang pilipinas at bigyan ng pantay na karapatan ang mga Kastila at Pilipino. Ito raw ay magbibigay daan sa Pilipinas sa pagiging bayang walang sariling pagkukuro, walang kalayaan at pati kapintasan ay hiram dahil sa pagpipilit manghiram ng wika...
  Premium 4051 Words 17 Pages
 • Panliligaw
  , ay titignan kung ano ang implikasyon nito sa kasalukuyang lipunang Pilipino. B. Metodolohiya Ang mga datos sa papel na ito ay magmumula mula sa tatlong pirmaryong sanggunian. Sa pamamagitan ng maga nasusulat na akda, maisasalaysay ang kasaysayan at kasalukuyang kalagayan ng nasabing penomenon sa...
  Premium 6200 Words 25 Pages
 • Love
  d. Lahat ng nabanggit 9. Ano ang binigyang-diin sa edukasyon noong panahon ng Hapon? a. Kulturang Pilipino c. Wikang Niponggo b. Palakasang Pangkatawan d. Lahat ng ito 10. Walang elektrisidad noon kaya uling ang ginamit na pang-ilaw. Ano ang ipinahihiwatig nito? a. Ang mga Pilipino ay maraming alam. c. Ang mga Pilipino ay maraming gamit. b. Ang mga Pilipino ay mapamaraan. d. Ang mga Pilipino ay materyoso....
  Premium 1146 Words 5 Pages