• Penghayatan Nilai
  sekadar untuk memenuhi kehendak Pekeliling-Pekeliling Kemajuan Perkhidmatan Awam/kehendak Stakeholder/kehendak politik dan ekonomi semasa, atau memang secara ikhlas menuju ke arah memenuhi kehendak Islam yang begitu jelas menekankan aspek pemupukan setiap individu sebagai manusia yang beradab dan...
  Premium 4622 Words 19 Pages
 • Pasaran Modal Islam
  maklumat syarikat melalui pelbagai sumber seperti laporan kewangan tahunan syarikat, maklum balas dari borang kaji selidik yang dikeluarkan untuk mendapatkan maklumat terperinci dan juga melalui pertanyaan yang dibuat kepada pihak pengurusan syarikat berkenaan. SC melalui MPS akan sentiasa...
  Premium 9089 Words 37 Pages
 • Airasia Berhad 2
  STRATEGY TO MANAGE SAFETY AND HEALTH AT WORK PLACE (STRATEGI PERUNDANGAN UNTUK MENGURUS KESELAMATAN DAN KESIHATAN DI TEMPAT KERJA) HAPRIZA BTE ASHARI ROSHAZLIZAWATI MOHD NOR RESEARCH VOTE NO: 75009 FAKULTI PENGURUSAN DAN PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA 2007 iv...
  Premium 25616 Words 103 Pages
 • Hala Tuju Pendidikan Teknik Dan Vokasional Ke Arah Memartabatkan Falsafah Pendidikan Negara
  , 2001). Perkembangan Pendidikan Teknik dan Vokasional di Malaysia. Pendidikan Teknik dan Vokasional di Malaysia diperkenalkan pada tahun 1964 iaitu di bawah Jabatan Pengurusan Teknik kini dikenali sebagai Bahagian Pengurusan Teknik dan Vokasional (BPTV). Tujuannya adalah menyediakan murid-murid...
  Premium 3206 Words 13 Pages
 • Globalisasi Dan Implikasi Kepada Pendidikan Negara
  kepada kursus-kursus ilmu pengurusan dan teknik dengan mengabaikan kursus-kursus ilmu kemanusiaan dan kemasyarakat; 10. Pembanjiran maklumat yang tidak berguna; 11. Amerika Syarikat dan beberapa negara Eropah memanipulasikan isu-isu demokrasi dan hak-hak asasi manusia untuk mendominasi politik dunia...
  Premium 4321 Words 18 Pages
 • Lap Kk
  ), sumber daya manusia, kejelasan kriteria pengukuran efektivitas dan perkembangan teknologi informasi, serta dilakukan secara komprehensif. BAB IV HASIL KULIAH KERJA DAN PEMBAHASAN Hasil kegiatan Kulliah Kerja ini merupakan bentuk langsung yang dilakukan dengan membantu kegiatan serta...
  Premium 15947 Words 64 Pages
 • Kssr Sains
  berbentuk laporan, artifak,atau dalam bentuk persembahan yang akan dibentangkan oleh murid-murid atau guru. Kerja projek menggalakkan perkembangan kemahiran menyelesaikan masalah, pengurusan masa dan pembelajaran individu secara bebas . 4.2.5 Lawatan dan penggunaan sumber luaran Pembelajaran sains...
  Premium 29214 Words 117 Pages
 • Buku Panduan Pismp
  , pelantikan tenaga pengajar, pengurusan bahan sumber pengajaran-pembelajaran serta menguruskan agihan pelajar berdasarkan kumpulan pengajian. Justeru, sistem pelaksanaan program ini di semua 27 IPGM ditadbirkan secara berpusat (centralised), maklumat-maklumat khusus tentang program ini sangat berguna...
  Premium 49607 Words 199 Pages
 • Human Resource
  1. PENGENALAN Persoalan mengenai bagaimanakah pengurusan sumber manusia dapat membantu sesebuah organisasi itu untuk mencapai matlamatnya boleh dipertikaikan dengan mempraktikkan kesemua aspek dalam pengurusan sumber manusia. Antara aspek-aspek yang boleh dipraktikkan adalah seperti:- (i...
  Premium 4539 Words 19 Pages
 • Madam
  seringnya merangkumi penggunaan sumber-sumber manusia, kewangan, dan teknologi, serta juga sumber alam semula jadi. Pengurusan juga boleh merujuk kepada seorang atau sekumpulan orang yang menjalankan fungsi pengurusan. Kata kerja "mengurus" datangnya daripada perkataan bahasa Itali, maneggiare...
  Premium 2436 Words 10 Pages
 • Human Resource Management
  mentadbir sesuatu organisasi dengan lebih berkesan. Hal ini kerana proses pemilihan dapat membantu Pengurus Sumber Manusia menjalankan tugas dan meningkatkan prestasi pekerja disamping meningkatkan prestasi dalam pengurusan pentadbiran. Selain itu, pelaksanaan dalam membentuk pentadbiran yang cekap bagi...
  Premium 1032 Words 5 Pages
 • My Worst Experience
  ),(Student Level),(Organisation). PENGURUSAN SUMBER MANUSIA, July 2010, 3, 71, 3, University Malaysia Terengganu ASAS KEUSAHAWANAN, DEC 2009, 3, 60, 3, UNIVERSITY MALAYSIA TERENGGANU PENGURUSAN SUMBER MANUSIA, JULY 2007, 3, 70, 3, UNIVERSITY MALAYSIA TERENGGANU PENGURUSAN DAN PERNIAGAAN, DEC 2007, 3...
  Premium 1925 Words 8 Pages
 • Digital Library
  internet, para pembaca dapat mencari sendiri secara lengkap informasi-informasi baik tentang buku ataupun jurnal yang mereka ingin jadikan referensi. Kata kunci: Perpustakaan, Online BAB I PENDAHULUAN 1.1Latar belakang Teknologi informasi telah membawa perubahan dalam kehidupan manusia...
  Premium 4245 Words 17 Pages
 • Swot Analysis Nestle
  sumber daya manusia merangkum seluruh potensi dan keberdayaan dan kualiti kemanusiaan dari sudut rohani dan moral. Pembangunan ekonomi merangkum pembangunan sistem kewangan dan dasar perniagaan global yang adil. Ia juga merangkum pemerataan kebebasan sosial, keadilan ekonomi, pengembangan teknologi...
  Premium 4007 Words 17 Pages
 • Sexual Harrassment
  Malaysia came up with a Guideline For Sexual Harassment in the Workplace 1999 (Kementerian Sumber Manusia, 1999). Since sexual harassment in Malaysia was only recognized in 1999, it is difficult to determine the pervasiveness accurately at workplace. Occurrence of Sexual Harassment in Malaysia...
  Premium 6628 Words 27 Pages
 • Takaful
  -masing dalam bersaing dengan syarikat insurans konvesional. Sumber tenaga manusia Cabaran yang seterusnya ialah dari segi mendapatkan sumber tenaga manusia yang berkaliber dan mahir. Setakat ini jumlah tenaga manusia yang mahir di dalam bidang takaful adalah terhad. Tidak ramai tenaga manusia di...
  Premium 3443 Words 14 Pages
 • Islamic Hrm
  awareness on the importance of Islamic knowledge in managing human resource. 3. REFERENCES Ab. Aziz Yusof (2004). Pengurusan sumber manusia: Konsep, isu dan pelaksanaan. Petaling Jaya. Prentice Hall. Ahmad Ibrahim Abu Sin (2002). Pengurusan dalam Islam (Terjemahan Abd Rashid Ngah...
  Premium 727 Words 3 Pages
 • Teknologi Usahawan
  pengurusan operasi yang baik juga mengurangkan jumlah penggunaan baja dan racun serangga yang kami perlukan untuk pengeluaran minyak. Kesannya ialah pengeluaran minyak sawit yang efisian, yang memerlukan kurang sumber alam semulajadi dan tidak diperbaharui, termasuklah bahan api fosil dengan pelepasan C02...
  Premium 2309 Words 10 Pages
 • Pengurusan Pembelian
  ~campurtangan kerajaan ~pimpinan kehadapan (leading edge) ~aktiviti pesaing ~permintaan pelanggan ~inovasi ~teknologi REV 00 DDG 2232 PENGURUSAN PEMBELIAN 24 • Pengurusan Personal di jabatan Pembelian - pengurusan personel di jabatan pembelian termasuk: ~perancangan sumber manusia ~analisis...
  Premium 3453 Words 14 Pages
 • Hrm Student
  . Sinungan, Muchdarsyah, 2003, “Produktivitas : Apa dan Bagaimana”, Jakarta, Bumi Aksara. Deisler, Gerry, 1997 “Manajemen Sumber Daya Manusia”, Edisi ke-7, Jakarta, Index www.ab-fisip-upnyk.com/files/bab_8_kompensasi.pdf http://initugasku.wordpress.com/2010/03/19/produktivitas-karyawan/ jurnal.pdii.lipi.go.id/admin/jurnal/5307362371.pdf...
  Premium 1668 Words 7 Pages