• Hukum Kloning Dalam Perspektif Islam
  Hukum Kloning Dalam Perspektif Agama Islam Dan Imuwan Barat Perspektif Oleh Ilmuwan Barat Perdebatan tentang kloning dikalangan ilmuwan barat terus terjadi, bahkan dalam hal kloning binatang sekalipun, apalagi dalam hal kloning manusia. Kelompok kontra kloning diwakili oleh George Annos (seo
  Premium 601 Words 3 Pages
 • Dinamisasi Hukum Islam Versi Mahmud Syaltut
  DINAMISASI HUKUM ISLAM VERSI MAHMUD SYALTUT Nurul Huda Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta, Jl. Ahmad Yani, Tromol Pos I, Pabelan Kartasura, Surakarta 57102 Telp (0271) 717417, 719483 (Hunting) Faks. (0271) 715448. website: http// www.ums.ac.id Email: ums@ums.ac.id ABS
  Premium 3097 Words 13 Pages
 • Tamadun Islam
  PENGAJIAN TAMADUN ISLAM Sejarah, Pencapaian dan Masa Depannya Mohd. Liki Hamid (ed.) Terbitan Pertama 2002 PTS PUBLICATIONS & DISTRIBUTOR SDN. BHD. TAKRIF DAN PRINSIP-PRINSIP TAMADUN Takrif tamadun A.Perspektif tamadun islam >Ibnu Khaldun – kemuncak pembangunan yang berkait dengan peningkata
  Premium 5256 Words 22 Pages
 • Ekonomi Islam Sebagai Model Alternatif Pembangunan Ekonomi Di Indonesia (Penerapan Bank Syariah)
  EKONOMI ISLAM SEBAGAI MODEL ALTERNATIF PEMBANGUNAN EKONOMI DI INDONESIA (Penerapan Bank Syariah) By : Aa' GreenDy BAB I. PENDAHULUAN I.1. Latar Belakang Fenomena perekonomian dunia telah berubah dari waktu ke waktu sesuai dengan perkembangan jaman dan perubahan teknologi informasi y
  Premium 2590 Words 11 Pages
 • Ctu Tamadun Islam
  Definisi peristilahan tamadun; bahasa, istilah dan pandangan sarjana Perbincangan tentang ilmu ketamadunan telah banyak dikupas oleh tokoh-tokoh sarjana di Timur mahupun di Barat dari pelbagai perspektif. Pelbagai istilah telah muncul dalam mendefinisikan pengertian tamadun, di mana secara umumny
  Premium 2242 Words 9 Pages
 • Tamadun Islam Uitm
  Isi kandungan. Penghargaan. Pendahuluan. Definisi Tamadun. Masyarakat Bertamadun. Asas-asas Tamadun Islam. Sumber Tamadun Islam. Matlamat Tamadun Islam. Dasar-Dasar Tamadun Islam. Ciri-Ciri Khusus Tamadun Islam. Kesimpulan. Rujukan. Penghargaan Alhamdulillah hi rabbil Alamin,
  Premium 4926 Words 20 Pages
 • Gender, Feminisme, Dan Agama Dalam Novel "Perempuan Berkalung Sorban"
   Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif Gender, Feminisme, dan Agama Dalam Novel “Perempuan Berkalung Sorban” Oleh : Indira Primadhani 06/ 195329/ SP/ 21468 Ilmu Komunikasi Universitas Gadjah Mada 2009 A.Latar Belakang Gender merupakan suatu ideologi yang melekat pada masyar
  Premium 3247 Words 13 Pages
 • Islam Rule
  Ciri-Ciri Syariah Dan Keistimewaannya Allah SWT sebagai pencipta, telah meletakkan peraturan hidup atau syariat sebagai garis panduan yang bersesuain denagn fitrah manusia itu sendiri. Garis panduan ini bertujuan mengekalkan keharmonian dan kelangsungan hidup agar manusia sentiasa beradas di jalan
  Premium 5672 Words 23 Pages
 • Rebranding Air Minum Dalam Kemasan Aquacui
  REBRANDING AIR MINUM DALAM KEMASAN AQUACUI ABSTRAK PT Aneka Tirta Sukoindo merupakan produsen air minum dalam kemasan (AMDK) bermerek "Aquacui" yang didirikan pada tanggal 1 Januari 2003 dan berlokasi di Sukorejo-Pandaan. PT Aneka Tirta Sukoindo baru-baru ini mendapat surat tuntutan (soma
  Premium 4050 Words 17 Pages
 • Masyarakat Cina Di Malaysia
  MASYARAKAT CINA DI MALAYSIA PENGENALAN Masyarakat Cina di Malaysia merujuk kepada sekelompok manusia iaitu orang Cina yang mengamalkan budaya yang hampir seragam, termasuk adat resam, pakaian, bahasa, dan kegiatan ekonomi di negara kita. Mereka biasanya berasal dari luar negara yang menjadi warga
  Premium 6587 Words 27 Pages
 • Kesan Pengaruh Islam Di Tamadun Melayu Dari Segi Politik
  Kesan Pengaruh Islam di Alam Melayu Dari Segi Politik Di Alam Melayu, Islam telah diterima seawal abad ke-7 atau 8 lagi. Kesan kedatangan Islam ke Alam Melayu boleh dilihat dari pelbagai aspek kehidupan masyarakat sehingga kini. Antara keasan yang terutama ialah dari segi politik dan pentadbiran
  Premium 419 Words 2 Pages
 • Pancasila Dalam Konteks R.I
  Pancasila adalah teks kenegaraan bagi bangsa Indonesia, sebab rumusan sila-sila yang terdapat di dalamnya secara konstitusional dipandang sebagai dasar falsafah atau landasan ideologi negara Republik Indonesia. Karena merupakan teks penting kenegaraan, ia sekaligus merupakan wacana ? bahan bacaan da
  Premium 2765 Words 12 Pages
 • Pasaran Modal Islam
  Jurnal Syariah, Jil. 17, Bil. 3 (2009) 431-456 Shariah Journal, Vol. 17, No. 3 (2009) 431-456 ANALISIS PERKEMBANGAN PASARAN SAHAM ISLAM DI MALAYSIA Mohd Yahya Mohd Hussin* Joni Tamkin Borhan** ABSTRACT Islamic stock market (ISM) is one of the most important components in the Islamic capi
  Premium 9089 Words 37 Pages
 • Memasyarakatkan Alkitab Atau Meng(Al)Kitabkan Masyarakat?
  Memasyarakatkan Alkitab atau meng(al)kitabkan masyarakat? Tantangan dan Kesempatan bagi metode BGA dalam konteks kelisanan dan keberaksaraan Makalah ini disajikan dalam salah satu sesi dalam pelatihan Tim Pelayanan Proyek Philadelphia (TP3) pada tanggal 26 Juli 2004, di Wisma Anugerah, Cisarua
  Premium 4589 Words 19 Pages
 • Tamadun Islam
  Definisi Tamadun Daripada catatan Kamus Dewan, tamadun diertikan sebagai: 1. Keadaan masyarakat manusia yang dicirikan oleh atau didasarkan pada taraf kemajuan kebendaan serta perkembangan pemikiran (sosial, budaya, politik dan lain- lain) yang tinggi, peradaban. 2. Negara dan penduduknya
  Premium 2063 Words 9 Pages
 • Kajian Komuniti Masyarakat Nelayan
  KAJIAN KOMUNITI MASYARAKAT MELAYU NELAYAN DI PULAU DUYONG, KUALA TERENGGANU Pendahuluan : Kajian ini dibuat bertujuan untuk mengkaji tentang kehidupan masyarakat nelayan di Pulau Duyong yang terdiri daripada beberapa buah kampung, apa yang menarik perhatian saya untuk membuat kajian ke at
  Premium 2751 Words 12 Pages
 • Analisis Ketentuan Pemberat Dan Peringan Pidana Dalam Kuhp
  ANALISIS KETENTUAN PEMBERAT DAN PERINGAN PIDANA DALAM KUHP (PEMERIKSAAN PERADILAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA OLEH ANAK DALAM KASUS TINDAK PIDANA NARKOTIKA NO: 143 / Pid. B / 2006 / PN. BKS ATAS NAMA AHMAD HERMAWAN BiN MARJUKI) A. Pendahuluan Perkembangan ilmu hukum di Indonesia masih menjadi s
  Premium 2560 Words 11 Pages
 • Islam
  Senario Dunia Islam Kini Menjelang zaman moden menguasai dunia, iaitu akhir abad ke 13H dan awal abad ke 14,19 dan 20H.dunia islam dicabar oleh kebangkitan kuasa Eropah. Umat islam terpaksa menghadapi cabaran baru yg bersifat luaran dan dalaman secara serentak. Cabaran-cabaran inilah yang menggam
  Premium 957 Words 4 Pages
 • Bias Dalam Televisyen
  Pengenalan Televisyen merupakan salah satu media yang penting untuk kerajaan atau mana-mana pihak untuk menyampaikan ideologi. Pada awal penggunaan televisyen iaitu pada era 1920-an, siaran televisyen adalah berasaskan sistem radio yang menggunakan pemancar frekuensi radio berkuasa tinggi untuk me
  Premium 1838 Words 8 Pages
 • Analisis Sosial Dalam Diskriminasi Agama Di Sman Diy Indonesia
  ANALISIS SOSIAL TEMA : DISKRIMINASI TERHADAP AGAMA MINORITAS DALAM ASPEK PENDIDIKAN ”Mengungkap Ketidakadilan dalam Pelaksanaan Pembelajaran Agama di Sekolah Negeri Khususnya di Tingkat SMA Propinsi D.I Yogyakarta” ( Studi Kasus di SMAN 3 Yogyakarta dan SMAN 10 Yogyakarta ) • Latar B
  Premium 4542 Words 19 Pages