Diskurso At Komunikasyon Essays and Term Papers

 • Introduksyon Sa Kursong Komunikasyon

  TYPES OF COMMERCIAL ADVERTISING Virtually any medium can be used for advertising. Commercial advertising media can include wall paintings, billboards, street furniture components, printed flyers and rack cards, radio, cinema and television adverts, web banners, mobile telephone screens, shopping carts...

    3901 Words | 12 Pages   Advertising, Online advertising, Infomercial, Radio advertisement

 • ano ang di verbal na komunikasyon?

   E. Sensory Process I.The External Sense 1.Visual Sense – Eyes A.Parts: 1.Sclerotic Coat is a tough membrane which bulges out in the front to form the clear , transparent cornea , which is kept distended by the aqueous humor. 2.Choroids Coat is the middle layer. It is highly pigmented...

    1330 Words | 5 Pages   Hearing, Presbyopia, Hyperopia, Myopia

 • Akin

  FIL 1-KOMUNIKASYON SAAKADEMIKON FILIPINO Course Code and Description Prepared by: Prerequisite/s: Please include course code and description whenever necessary Professor/s handling this subject: ______________________________________________________________________ If any professor...

    1507 Words | 9 Pages  

 • Marlon Upao

  Mga Teorya ng Diskurso: Pahapyaw na Pagtalakay 1. Speech act theory * nakabatay sa isang premis na ang wika ay isang mode of action * isang paraan ng pag-convey(pagdala) ng impormasyon * Ayon sa mga naniniwala sa teoryang ito, ang yunit ng komunikasyong linggwistik ay hindi ang...

    609 Words | 3 Pages  

 • Wala Lng

  Ano ang DISKURSO?   •       Ito ay berbal na komunikasyon tulad ng kumbersasyon   Ang kumbersasyon ay isang klase ng pag-uusap o komunikasyon na kadalasang nauuwi sa walang saysay na usapan.   •       Maaari rin itong isang pormal o sistematikong eksaminsayon ng isang paksa pasalita man o pasulat. •      ...

    3176 Words | 9 Pages  

 • Multilingwalismo

  ang inang wika ng bawat mamamayan, ang wikang unang natututuhan sa tahanan, ang wika ng masa, ang wika ng midya, ang wika ng pang-araw-araw na komunikasyon. Walang dudang ang wikang ito’y ang wikang Filipino at ang mga katutubong dayalekto. Preskripsyong salat sa sentido komun at kaalamang panglinggwistika:...

    9588 Words | 34 Pages  

 • Pagdulog Sa Pagunawa Ng Iba't Ibang Disiplina

  sa antas nito: mayroong wikang pambansa, wikang opisyal, wikang lalawiganin, wikang kolokyal o karaniwan, at wikang islang o balbal. 1 Diskors o diskurso, ayon kina Arrogante et al. (2007b), na galing sa salitang Latin na discursus na nangangahulugan ng “diskusyon o argumento, kaya’y kumbersayon, isang...

    2781 Words | 9 Pages  

 • Me Myself and I

  ni Myla ang research na naatas sa kanya tungkol sa mga Babalyan o Babaylan. Mga babaeng pinaniniwalaang hitik a kapangyarihan at may natatanging komunikasyon sa mga kakaibang nilalang tulad ng mga diwata. Habang nasa kalagitnaan ng pagtatrabaho lumabas si manang Diday at pinakita sa kanya ang mga alagang...

    5140 Words | 16 Pages  

 • ETHICS

  Ang proseso ng komunikasyon ay dinamiko.Sa komunikasyon, ang minsang nangyari na ayhindi na mauulit pa. Ulitin man nating muli angmga salitang una nating tinuran, nag-iiba na angkomunikasyon dahil iba na ang panahon. Kunggayon, ano mang komunikasyon aynaiimpluwensyahan ng oras, lugar, mgapangyayari...

    606 Words | 2 Pages   Reading comprehension, Inference

 • Case Study

  makikitang problema. Isa pa dito kapag hirap umintindi ang kausap o may mahinang pandinig. Ang komunikasyon ang isa sa pinaka mahalagang katalinuhang pwede nating pag aralan. Sa pamamagitan kasi ng komunikasyon ay maipapakita o masasabi natin an gating nalalaman. Sa pamamagitan din nito maibabahagi natin...

    2029 Words | 6 Pages   Communication, Language, Nonverbal communication, Gender

 • Prescribed Ge Programs Issued by College of Arts and Science

  HISTORY I SOC SCI I MATH I * NAT SCI I * COURSE TITLE ARTS AND HUMANITIES (AH) CLUSTER COMMUNICATION SKILLS I/KASANAYAN SA KOMUNIKASYON I COMMUNICATION SKILLS II/KASANAYAN SA KOMUNIKASYON II SOCIAL SCIENCES AND PHILOSOPHY (SSP) CLUSTER PHILIPPINE HISTORY FOUNDATIONS OF BEHAVIORAL SCIENCES MATHEMATICS, SCIENCE...

    550 Words | 3 Pages   Curriculum

 • Cabinet And Cabinet Secretaries

  June 30, 2010 Department of Transportation and Communications Kagawaran ng Transportasyon at Komunikasyon DOTC (KNTK) Secretary of Transportation and Communications Kalihim ng Transportasyon at Komunikasyon Joseph Emilio A. Abaya October 18, 2012 Department of Education Kagawaran ng Edukasyon DepEd...

    575 Words | 4 Pages   Department of Agriculture (Philippines)

 • case

  mga Wika ng Pilipinas, ay nililimbag nang taunan ng Pamantasang Da La Salle, Maynila. Ang DALUMAT E-Journal ay naglalayong isulong ang iba’t ibang diskurso at kaalaman sa multidisiplinaryong larangan ng Araling Filipino bunga ng masigasig, makabuluhan, at makahulugang pananaliksik at pag-aaral sa Humanidades...

    856 Words | 3 Pages  

 • Takdang Aralin

  instrumento ang wika na nakakatulong sa komunikasyon, pagpapalitan ng kaisipan, at pag-uunawaan ng mga tao. Henry Gleason: ang wika ay tumutukoy sa masistemang balangkas ng sinasalitang tunog na pinili at isinaayos sa paraang arbitaryo na ginagamit sa komunikasyon ng mga tao sa lipunang may iisang kultura...

    1191 Words | 4 Pages  

 • Online Social Network

  isang websayt kung saan ang mga miyembro nito ay makahahanap ng kanilang mga lumang kaklase maging sa kindergarden o sa kolehiyo at mapanatili ang komunikasyon sa pagitan nila. Ayon sa isang media release ng Oregon State University(2007), si Randy Conrads ang gumawa ng websayt na ito. Sa karagdagan, sinabi...

    6878 Words | 20 Pages  

 • Title

  Gawad Miriam Throwback Bernadette Centeno The Department of Communication celebrates another successful year of “Gawad Miriam Para Sa Komunikasyon 2014” on August 18, 2014 at Paz Adriano Little Theater. The theme is “Kwento ng Isang Matagumpay na Kabataan” that celebrates not only those students...

    316 Words | 1 Pages  

 • Thesis About Cp

  binibigkas (http://www.google.com/). Isa sa mga features ng cellphone ay ang usong-usong text messaging. Sa ngayon kasi ito na ang pinaka-mabilis na komunikasyon. Naipapadala sa pamamagitan nito ang lahat ng gusto mong sabihin sa iyong kausap kahit saan at kahit kailan. Ang text messaging sa panahon ngayon...

    3625 Words | 13 Pages  

 • Asdf

  labis na pagsandig o pagpapasailalim na sikolohikal.  Short Message Service (SMS) - ay isang sangkap ng komunikasyon ng serbisyo ng komunikasyon GSM mobile system, gamit ang ulirang mga komunikasyon sa mga protocol na magpapahintulot ng palitan ng maikling text na mensahe sa pagitan ng mga mobile na aparato...

    8657 Words | 30 Pages  

 • Klaster

  halip, ang mga prayleng Kastila ang mga nag-aral ng katutubong wika ng iba’t ibang etnikong grupo. Ang wika ng mga katutubo ang naging midyum ng komunikasyon sa panahong yaon; ang naturang wika ang siyang ginamit ng mga prayleng Kastila sa pakikipag- ugnayan at pakikipagtalastasan sa mga katutubong...

    4097 Words | 16 Pages  

 • Online Gaming Sa Filipino

  na sa kahit anong samahan, kung walang komunikasyon ay madaling nagkakawatak - watak ang samahan. Maaaring sabihing dahil sa walang komunikasyon sa pagitan ng magulang at ng manlalaro, marahil na may malaking posibilidad na magkaroon ng kakulangan sa komunikasyon na mag resulta sa mahinang relasyon. Sinabi...

    1771 Words | 6 Pages  

tracking img