• Contract Mu'Awadat
  KONTRAK MUCAWADAH : KONSEP, CIRI-CIRI DAN JENIS-JEINSNYA Oleh Mat Noor Mat Zain mnmz@ukm.my Azlin Alisa Ahmad alisa@ukm.my Jabatan Syariah, FPI, UKM Abstrak Kontrak mucawadah adalah salah satu kelompok kontrak yang diklasifikasikan berdasarkan matlamat asal sesuatu kontrak atau dari segi...
  Premium 6773 Words 22 Pages
 • Raja Berpelembagaan Di Malaysia
  Tanah Melayu mula mengambil peranan dalam politik. Di saat Tanah Melayu merdeka dari segi struktur negeri dan struktur penduduk, | |terdapat tiga ciri utama yang perlu diberi perhatian iaitu: | |(i) ada sembilan buah negeri...
  Premium 7248 Words 33 Pages
 • Sekma Sejarah Perak
  Markah 1 (a) F1 F2 Namakan dua bandar yang dibina secara terancang dalam tamadun ini. Mohenjo Daro Harappa Mana-mana 2 X1 1 1 [ 2 m] (b) F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 Senaraikan ciri-ciri keistimewaan bandar tersebut Pembentukan bandar terancang Bandar terbahagi...
  Premium 3915 Words 45 Pages
 • Islam Rule
  Ciri-Ciri Syariah Dan Keistimewaannya Allah SWT sebagai pencipta, telah meletakkan peraturan hidup atau syariat sebagai garis panduan yang bersesuain denagn fitrah manusia itu sendiri. Garis panduan ini bertujuan mengekalkan keharmonian dan kelangsungan hidup agar manusia sentiasa beradas di jalan...
  Premium 5672 Words 20 Pages
 • History of Andalusia
  CTU551-ISLAMIC TEACHING AND UNDERSTANDING ANDALUSIA SEBELUM DAN SELEPAS KEDATANGAN ISLAM DISEDIAKAN OLEH: ROSEHEDA BINTI RAMLI NURUL NAJWA BINTI A.HAMID NURUL FARAHEEN Andalusia adalah sebuah komuniti autonomi Sepanyol. Andalusia adalah wilayah autonomi yang paling padat penduduknya dan...
  Premium 3950 Words 14 Pages
 • Buku Panduan Pismp
  berdasarkan kumpulan pengajian. Justeru, sistem pelaksanaan program ini di semua 27 IPGM ditadbirkan secara berpusat (centralised), maklumat-maklumat khusus tentang program ini sangat berguna untuk dijadikan panduan kepada IPG berkenaan. Di samping itu, Buku Panduan ini juga membantu pelajar memahami kandungan...
  Premium 49607 Words 234 Pages
 • Pengaruh Jepun
  semasa kajian dijalankan. Penghargaan juga ditujukan kepada dekan dan rakan-rakan di Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan khususnya di Jabatan Tamadun Islam dan Asia, Universiti Pendidikan Sultan Idris, Tanjung Malim. Sokongan moral dan material yang dihulurkan akan dingati selagi hayat di kandung badan...
  Premium 10654 Words 39 Pages
 • Orang Asli Dan Pantang Larang
  hidup, kepercayaan, adat istiadat dan berbahasa Orang Asli. Berdasarkan kajian oleh Penolong Pengarah Ukhuwah 1, Bahagian Dakwah, Jabatan Agama Islam Perak (JAIP), Mustapa Jaafar, Orang Asli dipercayai berasal dari utara Asia (Yunan dan Indocina). Penghijrahan ke negara ini berlaku secara berperingkat...
  Premium 1388 Words 6 Pages
 • Politik Dan Kerajaan
  merangkumi ruang lingkup yang amat luas. Ini telah mendorong para sarjana ilmu politik untuk membataskan lingkupnya kepada beberapa cabang ilmu yang lebih khusus. Sejarah Sains Politik Politik adalah proses dan cara membuat keputusan untuk sesuatu kumpulan. Walaupun ia biasanya digunakan bagi merujuk kepada...
  Premium 4077 Words 12 Pages
 • Fasilitator Qualities
  purposeful atmosphere in a workshop. A competent facilitator should also definitely demonstrate a professional attitude in carrying out the function. Ciri-ciri dan keadah menjadi seorang Fasilitator Seorang fasilitator adalah seseorang yang membantu sekumpulan orang memahami objektif-objektif biasa mereka...
  Premium 5354 Words 20 Pages
 • timetable
  OUMM2103 SBEM2103 NAMA KURSUS INTERNATIONAL RELATIONS TATABAHASA BAHASA CINA KUNO TEACHING OF WRITING PENGENALAN PENDIDIKAN KESIHATAN PENDIDIKAN ISLAM: TINGKATAN 4 PENDIDIKAN MORAL : TAHUN 2 KOMPETENSI DALAM BAHASA MELAYU PENGURUSAN SUKAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI REKREASI UNTUK PENDIDIKAN KHAS ...
  Premium 2479 Words 8 Pages
 • Phonology
  Piagam Madinah (Sahifah Madinah) yang diasaskan Nabi Muhammad SAW ketika pembentukan negara Islam Madinah adalah dianggap sebagai kontrak sosial dan perlembagaan bertulis yang pertama di dunia. Dalam tamadun Melayu, kontrak sosial dikesan di dalam Sejarah Melayu (Salalatus Salatin) tulisan Tun Seri Lanang...
  Premium 902 Words 4 Pages
 • Kaedah Memahami Islam Titas
  Beberapa Kaedah Memahami Islam Pihak sekular sering mengatakan bahawa agama Islam yang ada pada hari ini masih kabur dan mereka mengalami kesukaran untuk memahami Islam. Mereka juga mempersoalkan reaksi umat islam terhadap keraguan pemikiran, politik, sosial dan ekonomi. Kaedah- kaedah yang betul untuk...
  Premium 694 Words 3 Pages
 • Al-Muntalaq
  berkaitan tentang fiqh adda'wah. Kita mengajak para da'i Islam untuk duduk sejenak dengan setiap nasihat ini, beriman dan memuhasabah diri, ilmu dan himmahnya. Saki baki.... Dan Harapan Begitulah… Siri-siri buku ini ditulis khusus untuk para du'at Islam; mereka yang bersolat dan merasa izzah dengan agama...
  Premium 63766 Words 205 Pages
 • Gangguan Seksual
  2001). Salah satu faktor yang dikatakan ada kaitan dengan tingkah laku gangguan seksual ialah personaliti. Personaliti adalah merujuk kepada ciri-ciri atau tret-tret yang dipunyai oleh seseorang individu termasuklah dari segi mental, emosi dan spiritual yang mana dapat membezakan seseorang individu...
  Premium 21135 Words 86 Pages
 • Technology
  w.t. Islam sebagai Ad-Din telah secara holistik mengintegrasikan hubungan kemanusiaan dan kemasyarakatan (termasuk komuniti dan hubungan etnik) dengan hubungan manusia-Allah, manusia-makhluk dan hubungan manusia-alam. Justeru, hubungan kemanusiaan dan sosial sudah terkandung dalam ajaran Islam yang mementingkan...
  Premium 1220 Words 4 Pages
 • Tamadun China
  Ustazah Fatimah Salleh 1 SUMBANGAN TAMADUN CHINA PENGENALAN Tamadun china merupakan salah satu tamadun tertua di dunia. Sumbangan dan pencapaiannya adalah setanding dengan tamadun dunia lain. Keunikan Tamadun China ialah ketahananya sepanjang masa Tamadun ini memiliki sejarah yang panjang dan masih...
  Premium 734 Words 5 Pages
 • Early Education
  perspektif Islam, tingkah laku manusia mempunyai tujuan agama dan kemanusiaan. Tingkah laku normal dan tidak normal adalah berdasarkan kepada kekerapan dan berlaku sepanjang masa dan mempunyai masalah psikologi. Masalah tingkah laku atau gangguan emosi yang serius merujuk kepada keadaan di mana ciri-ciri...
  Premium 4462 Words 16 Pages
 • Momo Bie Chan
  Penghargaan | 4 | 2. | Jadual pelaksanaan tugasan | 6 | 3. | Objektif | 8 | 4. | Konsep pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak | 10 | 5. | Ciri-ciri pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak | 14 | 6. | Persamaan dan perbezaan antaran pertumbuhan danperkembangan kanak-kanak. | 17 | 7. | Prinsip-prinsip...
  Premium 7949 Words 41 Pages
 • Okay12345
  ditawarkan Bentuk dan Ciri Tabung Khas Bank Negara Senarai Kemudahan Pembiayaan PKS Institusi Kewangan Pembangunan Syarat dan Ciri-ciri Utama Tabung untuk Makanan BPM Syarat dan Ciri-ciri Tabung Industri Kecil dan Sederhana BPM Syarat dan Ciri-ciri Skim Pinjaman MPPB BPM Syarat dan Ciri-ciri Skim Pinjaman MAP...
  Premium 9019 Words 40 Pages