• Kssr Sains
  akan lengkap tanpa pos-perbincangan selepas lawatan. 4.2.6 Penggunaan Teknologi Teknologi adalah alat yang penting kerana ia mempunyai potensi yang besar untuk membantu pembelajaran sains. Melalui penggunaan teknologi saperti television, radio, video, komputer, dan internet, pengajaran dan...
  Premium 29214 Words 117 Pages
 • E-Commerce 2010
  (wireless). Seperti juga penggunaan e-Commerce, penggunaan M-Commerce boleh dibuat melalui jaringan internet peribadi dan jaringan komunikasi peribadi, kad pintar, dan infrastruktur lainnya. M-Commerce membuka peluang untuk memberikan perkhidmatan baru bagi pelanggan yang telah ada, dan untuk menarik...
  Premium 2932 Words 12 Pages
 • Economi
  perdagangan perlu menyimpan rizab sebagai satu cara Bank pusat mengawal penawaran wang. Bank pusat mengawal penawaran wang dengan cara menambah atau mengurangkan rizab yang bersesuaian dengan jumlah penawaran wang yang difikirkan terbaik untuk ekonomi. ii) mengapakah rizab merupakan aset kepada...
  Premium 2647 Words 11 Pages
 • Serangan Dan Malware: Sniffing
  diterima. Ini merupakan cara paling mudah untuk mencuri maklumat peribadi mangsa seperti kata-kunci (password) dan lain-lain. Sniffing juga boleh dimaksudkan sebagai istilah yang digunakan untuk menerangkan penggunaan aplikasi sniffer untuk memerhati trafik rangkaian atau pelayan untuk mendapatkan...
  Premium 3795 Words 16 Pages
 • Salah Upload Fail
  : Mengawal Berat Badan Unit 3: Memilih Tempat Makan yang Bersih dan Makanan yang Selamat Unit 4: Menyediakan Menu Sihat untuk Mesyuarat dan Majlis Keramaian Modul 3 : Bijak Menangani Stres 25 - 32 Unit 1: Harapan Pekerjaan dan Roda LIFE (Kehidupan) Unit 2: Mengenal Pasti Stres dan Anda Unit 3...
  Premium 6859 Words 28 Pages
 • Ktymtykykmu
  perempuan yang berumur 14 atau 15 tahun kerana keadaan mental dan fizikal mereka belum bersedia untuk menerima kelahiran dan mereka ialah golongan yang mudah menjadi sasaran oleh golongan yang lebih tua daripada mereka. Pembuangan bayi adalah cara yang paling mudah dilakukan oleh pasangan yang...
  Premium 4651 Words 19 Pages
 • Masyarakat Cina Di Malaysia
  banyak, galakan diberi untuk menarik lebih ramai kemasukan pendatang. Sebelum campur tangan British, pemerintah-pemerintah Melayu membawa masuk buruh-buruh Cina untuk melombong. Kapitan dilantik untuk mengendalikannya. Biasanya kapitan juga dikenali sebagai ketua kongsi gelap. Cara ini popular di...
  Premium 6587 Words 27 Pages
 • Pelaksanaan Undang-Undang Perlu Tidak Melanggar Hak & Kebebasan Pelajar
  sekolah tidak boleh bertindak secara melulu tetapi perlu juga mempertimbangkan hak-hak pelajar itu sendiri. Lima perkara yang dinyatakan oleh artikel 1. Polisi Zero Tolerance digunakan untuk mengawal disiplin pelajar, menjaga keselamatan kawasan sekolah serta memberi gambaran buruk terhadap...
  Premium 463 Words 2 Pages
 • Teknologi Usahawan
  meminimakan penggunaan kimia bagi mengawal serangga perosak. * Cara kami mengendalikan kilang minyak sawit juga mengurangkan penggunaan bahan api fosil. Kilang-kilang ini menggunakan kuasa boleh diperbaharui yang dijana oleh fiber sawit dan kulit isirung dipampan yang dikitar semula. Dengan...
  Premium 2309 Words 10 Pages
 • Gangguan Seksual
  . Pertambahan bilangan pekerja wanita dalam industri pekerjaan telah mencabar pekerjaan dan status pekerja lelaki. Secara tidak lansung, sesetengah pekerja lelaki sanggup 3 melakukan tingkah laku gangguan seksual sebagai cara untuk merendahkan maruah pekerja wanita. Terdapat lain-lain faktor...
  Premium 21135 Words 85 Pages
 • Astma
  ini diambil melalui penyedutan. Cara ini adalah yang paling efektif untuk membolehkan ubat masuk terus ke saluran udara. Teknik penggunaan alat sedut (inhaler) ini perlu dititikberatkan. Penghidap Asma perlulah memastikan cara 4 penggunaan alat ini dengan betul melalui bantuan doktor ataupun...
  Premium 2465 Words 10 Pages
 • Bias Dalam Televisyen
  mengaplikasikan konsep ini terhadap kawalan media, kelas sosial atasan sering menggunakan media untuk mengawal pemikiran dan tingkah laku golongan bawahan dan pertengahan. Ini boleh dilakukan dengan cara kawalan melalui institusi-institusi kerajaan seperti PDRM, FRU dan akta-akta seperti ISA, Akta Mesin...
  Premium 1838 Words 8 Pages
 • Creative Essay
  dibezakan dengan jelas daripada perkara yang lain. 2. 2.1 Skop Matlamat utama Kod ini adalah untuk mengawal selia iklan perdagangan. Oleh sebab itu, maka ia terpakai (kecuali sebagaimana yang diperuntukkan dengan nyatanya) kepada kesemua iklan bagi pembekalan barang atau perkhidmatan atau pembekalan...
  Premium 18638 Words 75 Pages
 • Bahasa Melayu Spm 2010
  sangat cepat merebak dari satu negara ke satu negara yang lain. Jelaskan cara-cara untuk mengawal penularan wabak tersebut secara global. 5. Masyarakat Melayu lama kaya dengan kehalusan berbahasa sama ada untuk memberi nasihat, menyindir mahupun mengkritik. Salah satu peribahasa yang sering...
  Premium 7790 Words 32 Pages
 • Discovering Computer
  Bagaimana cara untuk melindungi sistem daripada virus makro?   programmers create a virus program. They hide the virus in a Word document and attach the Word document to an e-mail message. the Internet to send the e-mail message to thousands of users around the world. Step 3b. Other...
  Premium 2398 Words 10 Pages
 • Politik Dan Kerajaan
  . Politik merupakan satu cara untuk manusia mengkordinasi tindakan seseorang untuk kebaikan bersama atau kebaikan individu. Apa yang membezakan politik dengan etika dan sosial ialah didalam politik terdapat banyak persoalan berdebat . Kebanyakan ahli teori berpendapat untuk menjadi politik, sesuatu...
  Premium 4077 Words 17 Pages
 • File
  menunjukkan walaupun canggih mesin teknologi yang digunakan tetap memerlukan tenaga buruh untuk mengawal, mengurus dan menjalankan aktiviti operasi. Dalam menyediakan tenaga kerja kita untuk operasi dan proses teknologi yang bermatlamat, kursus dan bengkel latihan dijalankan sepanjang tahun bagi...
  Premium 12094 Words 49 Pages
 • Ctu Konsep Manusia Ekonomi
  manusia. Hal inilah yang menjadi asas budaya konsumerisme pada zaman ini, yang cenderung selalu meningkatkan cara pengambilan masyarakat dan menggandakan tingkat "kerakusan" masyarakat untuk mengkonsumsi di atas kemampuan sumber daya yang dimiliki. Dengan merujuk kepada etos budaya di atas, proporsi...
  Premium 4700 Words 19 Pages
 • Isu Kenaikan Harga Minyak Di Malaysia
  mendorong pengguna untuk meningkatkan kecekapan dan mengambil langkah penjimatan (Zulkifli, 2010). Menurut Pengarah Bahagian Ekonomi Bank Negara, Marzunisham Omar pada ‘2nd Annual Malaysia Student Leaders Summit’ di Bank Negara menyatakan bahawa dari aspek penggunaan tenaga, negara kita merupakan negara...
  Premium 4125 Words 17 Pages
 • Perancangan Pakatan Rakyat
  melibatkan remaja ditembak polis semakin meningkat dan merangkumi mangsa dari pelbagai kaum. Kebebasan rakyat untuk berkumpul dan menyatakan pandangan mereka juga disekat dari pelbagai arah; baik yang melibatkan rapat umum mahupun di laman internet. Ada ura-ura pentadbiran sedia ada mencari jalan...
  Premium 6615 Words 27 Pages