• E-Commerce 2010
  PENGENALAN Penggunaan peranti khidmat akan membuka peluang yang signifikan untuk e-dagang, perkhidmatan bayaran, perkhidmatan maklumat dan hiburan. Namun, adopsi mobile commerce dalam perniagaan - untuk - perniagaan (B2B) dan perniagaan - ke - pelanggan (B2C) sektor di Malaysia adalah relatif...
  Premium 2932 Words 10 Pages
 • Kssr Sains
  sains rendah. | | Membuat Nota | Mengumpul maklumat mengenai literasi sains dan hubungannya dengan pendidikan sains dari buku atau internet. Membina peta minda untuk menyatakan maklumat yang anda telah berkumpul. | . . Senarai Semak Jawab ujian di bawah bagi menguji tahap literasi...
  Premium 29214 Words 124 Pages
 • Economi
  struktur; geseran. B. struktur; struktur. C. geseran; geseran. D. geseran; struktur. 10. Lina yang berhenti kerja dan memilih untuk melanjutkan pelajaran A. dikira sebagai penganggur semulajadi. B. dikira sebagai golongan di luar tenaga buruh. C. dikira sebagai...
  Premium 2647 Words 16 Pages
 • Pelaksanaan Undang-Undang Perlu Tidak Melanggar Hak & Kebebasan Pelajar
  Tujuan artikel ini untuk memberi kesedaran dalam pelaksanaan sesuatu peraturan di sekolah tidak boleh bertindak secara melulu tetapi perlu juga mempertimbangkan hak-hak pelajar itu sendiri. Lima perkara yang dinyatakan oleh artikel 1. Polisi Zero Tolerance digunakan untuk mengawal disiplin pelajar...
  Premium 463 Words 2 Pages
 • Salah Upload Fail
  Modul Latihan Kempen Cara Hidup Sihat Setting Tempat Kerja Kementerian Kesihatan Malaysia Sihat Sepanjang Hayat Membina Di Otot, Bukan Di Perut. Gendang Gendut Tali Kecapi. Lebih Makan Penyakit Menanti. Pengenalan Nyalakan di sini Tangani Stres Dengan Bijak. Bukan di sini ...
  Premium 6859 Words 31 Pages
 • Discovering Computer
  keselamatan komputer Mengenalpasti cara melindung komputer daripada virus, ‘worm’, ‘Trojan horse’, ‘denial of service attacks’, ‘back doors’, dan ‘spoofing’ Menerangkan peranti untuk mengelakkan kegagalan sistem (system failure) Menerangkan pelbagai cara untuk membuat sandaran sumber komputer Mengenalpasti...
  Premium 2398 Words 21 Pages
 • Serangan Dan Malware: Sniffing
  1. Pengenalan Pertumbuhan mendadak bidang internet telah membawa kepada satu revolusi perubahan kehidupan seharian kita dimana kita kini telah dapat menjalankan aktiviti-aktiviti harian seperti urus-niaga, penjagaan kesihatan, pelajaran, hiburan dan lain-lain lagi dengan hanya melayari halaman-halaman...
  Premium 3795 Words 17 Pages
 • Teknologi Usahawan
  aktiviti yang dapat meningkatkan keefisienan idea yang dapat meningkatkan keberkesanan sesuatu sistem. Kreativiti dapat dilihat sebagai satu pendekatan untuk menyelesaikan masalah dan membuat keputusan secara imaginatif, original dan inovasi. Secara umumnya, Kumpulan IOI menjalankan beberapa proses kreativiti...
  Premium 2309 Words 8 Pages
 • Ktymtykykmu
  Bincangkan. ------------------------------------------------- Executive Summary Mengetahui masalah sosial pada hari ini dan macam mana untuk mengatasi masalah ini supaya tidak mempengaruhi pembangunan negara dan siapa yang membayar tanggungjawab atas masalah itu. Student Particulars ...
  Premium 4651 Words 15 Pages
 • Bias Dalam Televisyen
  merupakan salah satu media yang penting untuk kerajaan atau mana-mana pihak untuk menyampaikan ideologi. Pada awal penggunaan televisyen iaitu pada era 1920-an, siaran televisyen adalah berasaskan sistem radio yang menggunakan pemancar frekuensi radio berkuasa tinggi untuk menyiarkan isyarat televisyen ke penerima...
  Premium 1838 Words 7 Pages
 • Masyarakat Cina Di Malaysia
  Malaysia, perkahwinan sedemikian memerlukan pihak bukan beragama Islam untuk memeluk agama pasangannya. Etnik Cina telah lama mendominasi ekonomi Malaysia. Semenjak adanya Dasar Ekonomi Baru yang diperkenalkan oleh kerajaan Malaysia untuk memberi kesamarataan dalam kek ekonomi negara, dominasi mereka dalam...
  Premium 6587 Words 20 Pages
 • Gangguan Seksual
  MALAYSIA 2004 ABSTRAK Tujuan Kajian ini ialah untuk melihat perbezaan personaliti pelaku dan mangsa gangguan seksual dan bentuk-bentuk gangguan seksual yang dilakukan oleh pelaku dan yang dialami oleh mangsa. Di samping itu, kajian ini juga bertujuan untuk melihat tahap kefahaman pelaku dan mangsa terhadap...
  Premium 21135 Words 86 Pages
 • Politik Dan Kerajaan
  Politik merupakan satu cara untuk manusia mengkordinasi tindakan seseorang untuk kebaikan bersama atau kebaikan individu. Apa yang membezakan politik dengan etika dan sosial ialah didalam politik terdapat banyak persoalan berdebat . Kebanyakan ahli teori berpendapat untuk menjadi politik, sesuatu proses...
  Premium 4077 Words 12 Pages
 • E-Commerce Marketing Dalam Meningkatkan Nilai Pelanggan
  E-COMMERCE MARKETING DALAM MENINGKATKAN NILAI PELANGGAN PEMASARAN TUGAS AKHIR Diajukan Kepada FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDALA SURABAYA Untuk memenuhi sebagian persyaratan Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Manajemen OLEH: CHANDRA SETIAWAN 3103005228 JURUSAN MANAJEMEN FAKULTAS...
  Premium 6303 Words 27 Pages
 • Management Control System
  What is the strategy of NYTD? Are the organization and control consistent with the strategy? Evolution: New York Times first ventured into the Internet in 1995. Back then, the company was calledthe New York Times Electronic Media Company. At first, the organization included four more employees.Later...
  Premium 1914 Words 6 Pages
 • Astma
  merupakan laluan bagi udara yang disedut untuk memasuki paru-paru. Bagi penyakit asma, saluran udara yang mengalami keradangan adalah sangat sensitif bila terdedah kepada pelbagai ransangan atau "pencetus". Ia akan menjadi sempit, menyebabkan kesukaran untuk bernafas. Terdapat dua jenis asma: asma alahan...
  Premium 2465 Words 12 Pages
 • Bahasa Melayu Spm 2010
  sebahagian daripada aktiviti yang dilakukan oleh remaja untuk mengisi lapang. Huraikan pendapat anda tentang cara-cara remaja boleh memanfaatkan masa lapang. Panjangnya huraian hendaklah antara 200 hingga 250 patah perkataan. Aktiviti-aktiviti berfaedah untuk mengisi masa lapang SULIT www.banksoalanspm...
  Premium 7790 Words 46 Pages
 • Ctu Konsep Manusia Ekonomi
  penentuan "benar vs salah"; "disukai vs tak disukai"; "adil vs tidak adil"; maka sebagai konsekuensinya (ekonomi konvensional) keudian HARUS mencari cara-cara lain untuk menentukannya (sebagai alternative-nya ). Pendekatan "utilitarianisme hedonis" adalah salah satu yang dianjurkan sebagai alternative tersebut...
  Premium 4700 Words 17 Pages
 • Hacking (in Indonesian)
  hanya mainan; Python amat ampuh dan fleksibel dan cocok untuk proyek-proyek besar. Saya menulis evaluasi terhadap Python yang lebih mendetil. Tutorial Python bisa dilihat di situs web Python (terjemahan Indonesia). Java juga bahasa yang baik untuk belajar pemrograman. Lebih sulit dari Python, tapi menghasilkan ...
  Premium 1228 Words 4 Pages
 • Peran Teknologi Informasi Dan Komunikasi Dalam Pertumbuhan Ekonomi
  Pertumbuhan Ekonomi ABSTRAK Makalah bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai peran Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Makalah ini mengkaji beberapa hasil studi penelitian ataupun artikel untuk mengkonfirmasi terdapatnya hubungan positif...
  Premium 2294 Words 8 Pages