"Cabaran Globalisasi Dalam Pembentukan Tamadun Di Malaysia" Essays and Research Papers

Cabaran Globalisasi Dalam Pembentukan Tamadun Di Malaysia

PENGENALAN Sejak kurun ke-19, isu globalisasi menjadi topik yang hangat dibincangkan. Hal ini memberi peluang kepada negara-negara membangun untuk meningkatkan taraf hidup dan mengaut kelebihan daripada proses globalisasi ini. Selain itu, ianya mampu untuk membentuk kerajaan dunia yang dapat mencipta satu suasana interaksi antara negara yang baru dan lebih baik. Terdapat pelbagai penerangan untuk menjelaskan apakah globalisasi, namun dari sudut hubungan antarabangsa, terdapat tiga perspektif yang...

1537  Words | 5  Pages

Open Document

Cara Pembentukan Malaysia

meneruskan kekuasaannya di Singapura, -ancaman komunis dapat dikawal, -perkembangan ekonomi Singapura menjadi lebih pesat -Singapura dapat merdeka dengan lebih awal. >Tetapi Barisan Sosialis dan Parti Buruh menentang gagasan ini. >Pada 1 September 1962, Lee Kuan Yew telah mengadakan satu pungutan suara bagi mendapatkan persetujuan rakyat Singapura mengenai penyertaan Singapura dalam Malaysia dan sebanyak 71.1% rakyat menyokongnya. >Melalui gagasan Malaysia, taraf pelabuhan bebasnya...

943  Words | 4  Pages

Open Document

Tamadun

Kelahiran, Perkembangan dan Kemerosotan Tamadun Sesungguhnya penelitian pembinaan dan kejatuhan sesbuah tamadun itu sangat dipengaruhi oleh asas dan sumber yang mendasari pembinaannya, hunbungan-hubuangan yang menghasilkan pembangunan itu, serta aspek-aspek yang diberi penekanan dalam perkembangan dan juga kemerosotannya. Tamadun manusia mengalami saat kelahiran, saat perkembangan, saat kecermerlangan dan diakhiri dengan saat kemerosotan sama seperti yang dialami oleh manusia iaitu lahir, membesar...

1283  Words | 5  Pages

Open Document

Penanda Aras Pendidikan Rendah Di Malaysia

Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris, penguasaa mereka terhadap kemahiran matematik serta konsep sains (Maklumat, Pelajaran Rendah, 2011). Sebuah jawatankuasa iaitu Jawatankuasa Kabinet telah ditubuhkan pada tahun 1974 untuk mengkaji Dasar Pendidikan Negara dalam pencapaian matlamatnya melalui kurikulum sekolah yang telah diumumkan melalui Laporan Jawatankuasa Kabinet pada tahun 1979. Perakuan-perakuan yang diperakukan oleh Laporan Jawatankuasa Kabinet ini telah menjadi faktor asas dalam pembentukan...

2162  Words | 7  Pages

Open Document

Tamadun Islam

Pengenalan Tamadun Sukar untuk menentukan takrif yang tepat tentang tamadun sama ada dari perspektif barat ataupun Islam. Ia berpunca dari kesukaran memilih istilah yang tepat bagi mengungkapkan konsep tamadun. Islam – madaniyyah- umran-hadarah-tamaddun Barat - civilization-kebendaan- material Definisi: Pelbagai terminologi yang pernah digunakan berkaitan dengan pengertian tamadun. Hal ini boleh dilihat melalui penggunaannya dalam bahasa-bahasa berikut: Bahasa Inggeris Pelbagai...

503  Words | 3  Pages

Open Document

Cabaran Filem Indie Di Malaysia

kehidupan sekeliling. Di sini filem ‘Indie’ di Malaysia juga terdapat nilai keseniannya yang tersendiri sama seperti filem-filem yang dihasilkan oleh pembikin filem yang lain. Terdapat banyak cabaran yang dihadapi oleh pembikin-pembikin filem ‘Indie’ di Malaysia dalam mengharungi kemelut industri filem tempatan. Cabarannya di sini adalah seperti masalah ego pembikin filem ‘Indie’ itu sendiri, tentang menghadapi konflik dengan kerajaan dan permasalahan dengan masyarakat. ‘Indie’ atau dalam perkataan penuhnya...

4089  Words | 13  Pages

Open Document

Tamadun China

5.4 Pencapaian Dalam Pelbagai Bidang Ustazah Fatimah Salleh 1 SUMBANGAN TAMADUN CHINA PENGENALAN Tamadun china merupakan salah satu tamadun tertua di dunia. Sumbangan dan pencapaiannya adalah setanding dengan tamadun dunia lain. Keunikan Tamadun China ialah ketahananya sepanjang masa Tamadun ini memiliki sejarah yang panjang dan masih kekal sehingga sekarang. 2 • Pengaruh tamadun China amat ketara dan telah dijadikan model bagi kerajaankerajaan seperti Jepun, Korea dan Vietnam. •...

734  Words | 5  Pages

Open Document

Pelaksanaan Kewajiban Negara Dalam Pemenuhan Hak Anak

Pelaksanaan Kewajiban Negara dalam Pemenuhan Hak Anak Studi Kasus: Child Trafficking di Indonesia disusun untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Pengantar Studi HAM Dosen Pengampu : Drs. Dafri Agussalim, MA Dedi Permadi, S.Ip Oleh: Shannaz Mutiara Deniar 08/268180/SP/23062 JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK UNIVERSITAS GADJAH MADA YOGYAKARTA 2008 Kondisi Anak-Anak Indonesia Saat Ini : Pelaksanaan Kewajiban Negara dalam Pemenuhan Hak Anak Studi...

1880  Words | 7  Pages

Open Document

Kepentingan Ketahanan Negara Dalam Menghadapi Bencana

Kepentingan ketahanan negara dalam menghadapi bencana Oleh Shaharudin Ismail Salah satu agenda Presiden Amerika Syarikat, Barack Obama adalah untuk memperkukuhkan tahap ketahanan negara dalam mengatasi krisis ekonomi, keselamatan negara dan peperangan terhadap penganas. Malah beliau pernah menyeru rakyatnya bersama-sama memperkukuhkan ketahanan negara kerana usaha ini akan memakan masa yang lama dan memerlukan komitmen dan kerjasama dari rakyatnya. Ketahanan negara (National Resilience) selalunya...

767  Words | 3  Pages

Open Document

Realiti Hubungan Kaum Di Malaysia

ANTARA KAUM DI MALAYSIA PENDAHULUAN Masyarakat majmuk sangat sinonim dengan Malaysia sebagai sebuah negara yang bercirikan pelbagai kaum serta identiti. Terdapat lebih 80 kaum di seluruh Malaysia. Daripada keseluruhan bangsa tersebut, terdapat tiga bangsa yang paling utama iaitu Melayu, India dan Cina. Menurut J. S. Furnivall dalam bukunya Natherlands India, masyarakat majmuk merupakan suatu masyarakat yang mengandungi berbagai komuniti yang tinggal bersebelahan tetapi berasingan dalam unit politik...

4490  Words | 14  Pages

Open Document

Teori Kedatangan Tamadun Islam

teori kedatangan Islam di AM. Pertama, Islam itu datang daripada India. Kedua, Islam itu datang daripada China. Dan ketiga, Islam itu datang daripada Arab/Parsi. Teori-teori ini diketengahkan oleh banyak sejarawan seperti Pijnappel, Snouck Hugronje, B. Harisson, Thomas Arnold, Morquette, R.O Winstedt, S.Q. Fatimi, Syed Muhammad Nuqaib al-Attas, HAMKA dan sebagainya. Teori-teori mereka ini sama ada berasaskan pada jumpaan sumber sejarah atau rasionalisme sejarawan itu sendiri dalam menyusun kepelbagaian...

4318  Words | 12  Pages

Open Document

Tamadun Islam

PENGAJIAN TAMADUN ISLAM Sejarah, Pencapaian dan Masa Depannya Mohd. Liki Hamid (ed.) Terbitan Pertama 2002 PTS PUBLICATIONS & DISTRIBUTOR SDN. BHD. TAKRIF DAN PRINSIP-PRINSIP TAMADUN Takrif tamadun A.Perspektif tamadun islam >Ibnu Khaldun – kemuncak pembangunan yang berkait dengan peningkatan kemewahan dan minat kepada pelbagai aspek industri yang boleh mempertingkatkan kualitinya. B.Perspektif tamadun barat >Arnold Toynbee – suatu sistem masyarakat yang dapat membantu manusia menambah hasil...

5256  Words | 22  Pages

Open Document

Kajian & Penyelidikan Terhadap Maybank Di Malaysia

Berhad (“Maybank” atau “Bank”) merupakan satu kumpulan perbankan yang terbesar di Malaysia dan mempunyai kuasa persaingan yang amat kuat di Asia Tenggara. Maybank diperbandankan di Malaysia pada 31 Mei 1960 dan bermula operasi-operasinya pada 12 september 1960. Pada 17 February 1962, Maybank telah disenaraikan pada Bursa Saham Kuala Lumpur dan Maybank adalah permodalan pasaran yang terbesar di Bursa Malaysia. Perkhidmatan yang disediakan oleh Maybank seperti pembukaan akaun, pemberian pinjaman...

5052  Words | 21  Pages

Open Document

Stereotaip Jantina Dalam Iklan Di Malaysia.

STEREOTAIP JANTINA DALAM IKLAN DI MALAYSIA. 1.0 Pengenalan Peningkatan persaingan dalam pemasaran sesuatu produk menyebabkan organisasi di negara ini cuba menilai dan menganalisis strategi pemasaran yang lebih kompetitif dalam memasarkan produk mereka. Pengaruh iklan yang menjadi aset penting menyumbang kepada pemasaran sesuatu produk adalah bergantung kepada individu yang mengiklankan produk tersebut iaitu model. Kecenderungan penggunaan jantina dalam kebanyakkan iklan di Malaysia adalah faktor...

7048  Words | 26  Pages

Open Document

Tamadun Islam

Definisi Tamadun Daripada catatan Kamus Dewan, tamadun diertikan sebagai: 1. Keadaan masyarakat manusia yang dicirikan oleh atau didasarkan pada taraf kemajuan kebendaan serta perkembangan pemikiran (sosial, budaya, politik dan lain- lain) yang tinggi, peradaban. 2. Negara dan penduduknya yang telah mencapai taraf kemajuan kebendaan serta perkembangan pemikiran (sosial, budaya, politik dan lain-lain) yang tinggi, peradaban. 3. Budaya atau cara hidup orang-orang (negara, kawasan atau...

2063  Words | 8  Pages

Open Document

Tamadun Islam Uitm

Pendahuluan. Definisi Tamadun. Masyarakat Bertamadun. Asas-asas Tamadun Islam. Sumber Tamadun Islam. Matlamat Tamadun Islam. Dasar-Dasar Tamadun Islam. Ciri-Ciri Khusus Tamadun Islam. Kesimpulan. Rujukan. Penghargaan Alhamdulillah hi rabbil Alamin, segala puji bagi Allah yang menciptakan sekalian alam dan telah memberi kami segala nikmat dan hikmah. Akhirnya folio kami telah lengkap kami laksanakan insyaallah apa yang terbaik dan mampu kami persembahkan. Di sini, kami ucapkan setinggi-tinggi...

4926  Words | 17  Pages

Open Document

Malaysia History

SADN 1033 KENEGARAAN MALAYSIA TAJUK: BINTANG TIGA NAMA PENSYARAH : HJ MIOR AHMAD NOOR BIN MIOR HANZAH KUMPULAN : B DISEDIAKAN OLEH : GAN KANG NING 196869 Isi Kandungan 1. PENGENALAN 2. KEGANASAN 14 HARI 3. GAMBAR-GAMBAR SEMASA 14 HARI PENGENALAN Jepun mula menakluki Tanah melayu pada 13 Februari 1942 sehingga 15 Ogos 1945. Kezaliman sewaktu memerintah adalah pahit...

1766  Words | 7  Pages

Open Document

Masyarakat Cina Di Malaysia

MASYARAKAT CINA DI MALAYSIA PENGENALAN Masyarakat Cina di Malaysia merujuk kepada sekelompok manusia iaitu orang Cina yang mengamalkan budaya yang hampir seragam, termasuk adat resam, pakaian, bahasa, dan kegiatan ekonomi di negara kita. Mereka biasanya berasal dari luar negara yang menjadi warganegara atau penduduk tetap di Malaysia. Kebanyakan daripada mereka adalah pendatang dari China yang tiba di Malaysia sekitar abad ke-15 hingga pertengahan abad ke-20. Pendatang Cina awal telah membentuk...

6587  Words | 20  Pages

Open Document

Incentives Sebagai Motivasi Karyawan Dalam Penciptaan Inovasi Di Perusahaan

Incentives Sebagai Motivasi Karyawan dalam Penciptaan Inovasi di Perusahaan No Nama Penulis Judul Tulisan Tahun Variabel yang Diteliti Hasil Penelitian Nama Jurnal 1. Gary J. Young, Howard Beckman, Errol Baker Financial Incentives, Professional Values and Performance: A Study of Pay-for-performance in a Professional Organization 2012 Uang sebagai motivator Mengingat bahwa agency theory memberlakukan hadiah yang nyata, seperti uang, sebagai motivator kuat yang potensial. Journal of Organizational...

Creativity, Entrepreneurship, Incentive 752  Words | 3  Pages

Open Document

Wawasan 2020

WAWASAN 2020 PENDAHULUAN SATU KONSEP YANG TELAH DIBENTANGKAN OLEH YAB PERDANA MENTERI DI MESYUARAT MAJLIS PERDAGANGAN MALAYSIA PADA 28 FEBRUARI 1991. BELIAU MENEGASKAN BAHAWA MATLAMAT PEMBANGUNAN NEGARA IALAH MENJADIKAN MALAYSIA “.. SEBAGAI SEBUAH NEGARA INDUSTRI” DAN “... PEMBENTUKAN SEBUAH NEGARA MALAYSIA YANG BENAR-BENAR MAJU MENJELANG TAHUN 2020 ... MENURUT ACUAN KITA SENDIRI ...”. KEMAJUAN YANG DIMAKSUDKAN MELIPUTI ASPEK EKONOMI, POLITIK, SOSIAL, KEROHANIAN DAN SEKTOR KEBUDAYAAN. - ...

1627  Words | 9  Pages

Open Document

Ctu Tamadun Islam

Definisi peristilahan tamadun; bahasa, istilah dan pandangan sarjana Perbincangan tentang ilmu ketamadunan telah banyak dikupas oleh tokoh-tokoh sarjana di Timur mahupun di Barat dari pelbagai perspektif. Pelbagai istilah telah muncul dalam mendefinisikan pengertian tamadun, di mana secara umumnya ianya membawa erti pencapaian kemajuan dari segi pembangunan fizikal di samping pemupukan tingkahlaku yang baik. Menurut The Oxford Dictionary (1995) salah satu makna moden ialah barn dan mutakhir iaitu...

2242  Words | 9  Pages

Open Document

1 Malaysia

memupuk perpaduan di kalangan rakyat Malaysia yang berbilang kaum, berteraskan beberapa nilai-nilai penting yang seharusnya menjadi amalan setiap rakyat Malaysia.” - Dato’ Sri Mohd Najib Bin Tun Hj Abd Razak Perdana Menteri Malaysia w w w. 1malaysia.c om.my KONSEP 1MALAYSIA 1Malaysia adalah satu gagasan bagi menjadi amalan setiap rakyat Malaysia. Ia bukan satu dasar...

1407  Words | 8  Pages

Open Document

Contribute

Bahasa §  kempen belilah barangan malaysia §   jasa guru §  peranan ibu bapa dalam menjana kecemerlangan anak² §  SARS §  h1n1 (KERTAS 2) §  Di Ruang Gemanya §  Duhai Pentafsir §  Seloka Pak Kaduk §  Annyss Sophillea §  Lambaian Malar Hijau §  Pantun 4 Kerat §  Syair Kelebihan Ilmu o   Novel §  Sinopsis §  Watak sampingan §  Latar masa o   Tatabahasa §  Cakap ajuk cakap pindah (tidak akan keluar)  SEJARAH TINGKATAN 4 BAB 1 : 1. Tamadun indus – Perkembangan bandar Harappa...

917  Words | 8  Pages

Open Document

Kerjaya Sebagai Seorang Guru

banyak maktab-maktab perguruan didirikan. Kini wujud pula sebuah universiti perguruan iaitu Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI) yang terletak di Tanjung Malim, Perak. Di peringkat universiti, banyak kursus yang berkaitan bidang perguruan ditawarkan. Malah kementerian merancang menambah bilangan guru berpendidikan diploma dan ijazah. Dalam usaha meningkatkan mutu pendidikan, kementerian membuka peluang kepada guru-guru yang memiliki sijil dan diploma melanjutkan pengajian ke peringkat yang...

538  Words | 3  Pages

Open Document

Unemplyment and Crime in Malaysia

Pengangguran merupakan salah satu masalah yang sering di hadapi sama ada negara maju mahupun negara yang sedang membangun dan miskin. Masalah pengangguran biasanya disebabkan oleh keadaan ekonomi yang sedang mengalami kemelesetan dan juga perubahan dari skim yang digunakan oleh firma iaitu perubahan dari skim berinsentifkan buruh kepada skim berinsentifkan teknologi dan modal. Pengangguran menyebabkan berlakunya peningkatan masalah jenayah di sesebuah negara. Ekonomi negara dilihat melalui beberapa...

9544  Words | 38  Pages

Open Document

Tokoh Keusahawan

Amin Lahir: Pada tahun 1955 di Kuala Pilah, Negeri Sembilan Pekerjaan: CEO Naza Group Tarikh Meninggal Dunia: 2 Mei 2008 di Los Angeles, California, Amerika Syarikat. Tan Sri SM Nasimuddin SM Amin dilahirkan pada tahun 1955 di Kuala Pilah, Negeri Sembilan. Beliau sentiasa berminat terhadap kereta and industri aotomobil. Beliau menerima pendidikan awal di Sekolah Rendah Tunku Munawir dari tahun 1961 sehingga tahun 1966. Beliau juga mendapat pendidikan di Sekolah Menengah Tuanku Muhammad...

1196  Words | 5  Pages

Open Document

Malaysia

Malaysia is a Southeast Asian nation that exists on two sides of the South China Sea, splits into Peninsular Malaysia which covers the southernmost point of Eurasia, and Malaysian Borneo (East Malaysia), which is on the island of Borneo. Malaysia is bordered by Thailand on the peninsula, and Indonesia and Brunei on the island of Borneo. Malaysia covers an area of 329,847 square kilometers (127,355 square miles). Malaysia is divided into two regions, with a total of thirteen states based on Malay...

Borneo, Kuala Lumpur, Malaysia 1215  Words | 3  Pages

Open Document

Malaysia

multiracial country. Malaysia has a population of 23.27 million consisting of 61 percent Malays, 30 percent Chinese, 8 percent Indians and 1 percent of other ethnic groups. Malaysia is unique because of its diversity of races, religions and cultures, the stability of the country and many places of interests. Besides, there are many international achievements which are the pride of our nation. Diversity of races, religions and cultures is a significant characteristic of our nation. Malaysia is a multiracial...

Culture, Kuala Lumpur, Kuala Lumpur International Airport 840  Words | 3  Pages

Open Document

Bahaya Logam Berat Dalam Air

adalah kualitas air terutama untuk kebutuhan (mandi, mencuci, minum, dan sebagainya) di kota-kota besar di Indonesia masih memprihatinkan. Kepadatan penduduk, limbah industri, tata ruang yang salah dan tingginya eksploitasi sumber daya air sangat berpengaruh pada kualitas air. Selain itu, banyak orang yang membuang sampah, kotoran maupun limbah ke sungai. Bahkan, ada cara lain membuang limbah berbahaya dengan menanam di kedalaman beberapa meter. Hal inilah yang menyebabkan semakin memburuknya kualitas...

657  Words | 3  Pages

Open Document

Isu Kenaikan Harga Minyak Di Malaysia

A. PENGENALAN : FAKTOR PERMINTAAN (POLISI KERAJAAN) MEMPENGARUHI KENAIKAN HARGA MINYAK DAN GAS Harga minyak dah naik! Itulah luahan rasa kecewa seorang rakyat yang mewakili jutaan rakyat Malaysia yang lain. Kenaikan harga minyak dan gas bukan sahaja berlaku di Malaysia malah di seluruh dunia. Tanpa minyak kenderaan tidak boleh bergerak dan tanpa gas suri rumah dan peniaga tidak dapat memasak. Sektor industri juga turut menerima tempias apabila harga minyak naik. Kenaikan harga minyak memberi...

4125  Words | 14  Pages

Open Document

Dasar Luar

DASAR LUAR MALAYSIA ← merujuk kepada matlamat, rancangan serta tindakan yang diambil oleh sesebuah Negara dalam berhubungan dengan negara2 lain. ← tujuan untuk menjaga dan mengekalkan keselamatan, keharmoniaan, kesejahteraan ekonomi & lain2 kepentingan. FAKTOR2 MEMPENGARUHI DASAR LUAR MALAYSIA 1. Persekitaran geostrategik./geografi. 2. Struktur politik negara. 3. Demografi. 4. Keselamatan negara. 5. Faktor sejarah. 6. Faktor Ekonomi. 7. Undang Antarabangsa. 8. Faktor globalisasi...

726  Words | 6  Pages

Open Document

Entrepeneur Profile

ELEKTRONIK (EE) Prepared for: MOHD KAMIL ARIFFIN LECTURER WUS101 USM 25 APRIL 2013 Date: 20 APRIL 2013 Norhamizah Idros Kampus Kejuruteraan Universiti Sains Malaysia 14300 Nibong Tebal, Pulau Pinang. Mohd Shafie Ariffin Lecturer of WUS101 Universiti Sains Malaysia. Submission of WUS101 Profil Usahawan Assignment. I am submitting the above assignment for your evaluation. Please contact me if you have any question. Thank you. ...

595  Words | 5  Pages

Open Document

Hubungan Etnik

Kepentingan Hubungan Etnik: Cabaran Utama Hubungan Etnik di Malaysia Selepas peristiwa 13 Mei 1969, kunci keamanan, keteguhan, kestabilan, dan kemajuan pembangunan negara banyak bergantung kepada perpaduan dan kerjasama masyarakat Malaysia itu sendiri untuk mencapai perpaduan dan bukanlah satu perkara yang mudah. Ini adalah kerana memandangkan penduduknya yang terdiri daripada pelbagai kaum, berbeza dari segi agama, budaya, aktiviti, ekonomi, lokasi tempat tinggal, dan sebagainya. Usaha-usaha untuk...

11188  Words | 38  Pages

Open Document

Analisis Sosial Dalam Diskriminasi Agama Di Sman Diy Indonesia

ANALISIS SOSIAL TEMA : DISKRIMINASI TERHADAP AGAMA MINORITAS DALAM ASPEK PENDIDIKAN ”Mengungkap Ketidakadilan dalam Pelaksanaan Pembelajaran Agama di Sekolah Negeri Khususnya di Tingkat SMA Propinsi D.I Yogyakarta” ( Studi Kasus di SMAN 3 Yogyakarta dan SMAN 10 Yogyakarta ) • Latar Belakang Pendidikan formal merupakan pondasi awal dalam mendapatkan bekal bagi kehidupan bermasyarakat. Melalui pendidikan, manusia mendapat berbagai sosialisasi nilai dan tentu saja akan terjadi proses penyerapan...

4542  Words | 15  Pages

Open Document

Tentera Masa Hadapan

diterbitkan dalam Majalah Perajurit Dis 2006 PEMBANGUNAN PERTAHANAN MALAYSIA – SATU PENDEKATAN MENYELURUH Oleh: Hamzah bin Haji Dollah. Sejarah Titik perubahan dalam sejarah negara ialah kemaraan sebagai sebuah negara baru dan bermulanya perjalanan negara yang sungguh mengagumkan. Sejarah kita menjadi saksi kepada perpaduan dan kesepakatan bangsa yang pada satu ketika dahulu pernah dijajah. Bermula dengan penubuhan Tentera Darat pada 1 Mac 1933 dan penyatuan negeri Sabah dan Sarawak dalam pembentukan...

17192  Words | 61  Pages

Open Document

law of malaysia

the acquisition of Penang in 1786 and with the introduction of the Charters of Justice in 1807, 1826 and 1855. The legal system of Malaysia was modeled after the English legal system which practices parliamentary democracy and is ruled by a Constitutional Monarchy, with His Majesty the Yang di-Pertuan Agong (the King) ceremonially as the Head of the country. The Yang di-Pertuan Agong is elected by the Conference of Rulers for a five-year term from amongst the hereditary Rulers of the nine states in...

Malaysia, Parliament of Malaysia, Penang 1166  Words | 3  Pages

Open Document

Gempa Bumi

berhampiran Léogâne, kira-kira 25 km (16 batu) di barat Port-au-Prince, ibu negara Haiti. Gempa bumi ini melanda pada pukul 16:53 waktu tempatan (21:53 UTC) pada 12 Januari 2010,[2][3] sedalam 13 km (8.1 batu). Pemantauan Geologi Amerika Syarikat mencatat berlakunya sebanyak 33 gegar penghujung, 14 daripadanya antara magnitud 5.0 hingga 5.9.[4] Persatuan Palang Merah Antarabangsa menganggarkan lebih kurang tiga juta orang terjejas oleh gempa bumi ini;[5] Menteri Dalam Negeri Haiti Paul Antoine Bien-Aimé, kemudian...

1700  Words | 6  Pages

Open Document

Campur Tangan British Di Tanah Melayu

British di Tanah Melayu Daripada Wikipedia, ensiklopedia bebas. Campur tangan British dalam hal ehwal negeri-negeri Melayu telah membawa kepada pemindahan kuasa pentadbiran daripada raja-raja Melayu kepada pegawai-pegawai yang dilantik oleh pihak British untuk mentadbir dan menguruskan semua aspek pentadbiran negeri-negeri Melayu kecuali pengurusan agama Islam dan juga adat resam orang-orang Melayu. Campur tangan ini kemudiannya membawa kepada penjajahan sepenuhnya negeri-negeri Melayu di bawah...

4645  Words | 15  Pages

Open Document

Sekma Sejarah Perak

SKEMA SEJARAH KERTAS 2 Soalan Butiran Markah 1 (a) F1 F2 Namakan dua bandar yang dibina secara terancang dalam tamadun ini. Mohenjo Daro Harappa Mana-mana 2 X1 1 1 [ 2 m] (b) F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 Senaraikan ciri-ciri keistimewaan bandar tersebut Pembentukan bandar terancang Bandar terbahagi kepada dua bahagian Bandar dikelilingi tembok Mempunyai pusat pentadbiran Mempunyai pusat keagamaan Mempunyai tempat mandi awam Mempunyai tempat menyimpan...

3915  Words | 45  Pages

Open Document

Courts in Malaysia

Introduction to Courts in Malaysia Summary There are generally two types of trials, criminal and civil. The hierarchy of courts begins from the Magistrates’ Court, Sessions Court, High Court, Court of Appeal, and finally, the Federal Court. The jurisdiction of the courts in civil or criminal matters are contained in theSubordinate Courts Act 1948 and the Courts of Judicature Act 1964. Article 121 of the Constitution provides for two High Courts of coordinate jurisdiction, the High Court in Malaya...

Appeal, Court, Criminal law 1374  Words | 5  Pages

Open Document

International Relation Between Indonesia, Middle East and Oic

especially in the case of UAE and Bahrain. Sebagai negara dengan penduduk beragama Islam terbesar di dunia, nampaknya Indonesia perlu terus meningkatkan hubungan kerjasama dengan negara-negara di Timur Tengah. Negara-negara di kawasan teluk ini bagi masyarakat Indonesia sudah tidak asing lagi. Setiap tahun dua ratusan ribu jemaah Indonesia pergi ke Mekkah dan Madinah untuk menunaikan ibadah haji di tanah suci. Menurut Suhartono Ronggodirdjo, pengamat Hubungan Internasional, ada empat alasan mengapa...

2149  Words | 7  Pages

Open Document

Formation of Malaysia

16 September- The Day Malaysia was formed Perhaps, not many who know that, today, 16th of September is Malaysia Day, the day Malaysia was formed. The Malaysia day is very significant although it's not really well known as compared to the Merdeka Day. Malaysia day is the day to commemorate the formation of the establishment Malaysian Federation on 16th of September 1963. On this day, Malaya, North Borneo (now Sabah), Sarawak, and Singapore (Singapore left Malaysia in 9th of August 1965 to form...

Borneo, Federation of Malaya, Indonesia 688  Words | 3  Pages

Open Document

Ekonomi Islam Sebagai Model Alternatif Pembangunan Ekonomi Di Indonesia (Penerapan Bank Syariah)

ALTERNATIF PEMBANGUNAN EKONOMI DI INDONESIA (Penerapan Bank Syariah) By : Aa' GreenDy BAB I. PENDAHULUAN I.1. Latar Belakang Fenomena perekonomian dunia telah berubah dari waktu ke waktu sesuai dengan perkembangan jaman dan perubahan teknologi informasi yang berkembang pesat. Banyak nilai-nilai baru yang dibentuk namun sulit untuk menentukan mana yang benar dan mana salah, sehingga terkadang membawa kebaikan namun adakalanya menyesatkan. Globalisasi ekonomi yang diwarnai dengan bebasnya...

2590  Words | 10  Pages

Open Document

Separation of power (Malaysia)

Malaysia is among dozens of countries are adopting the concept of the emergence of feudalism in his capacity as a federal state. Since our country, Malaysia gained independence in 1957, the concept of federalism that underlies the idea of merging states in Peninsular Malaysia, Sarawak and Sabah have sparked idealism existence of central government and state governments. The birth of the uniqueness of Malaysia is a federal state. 'Federation', means an association which has a central government and...

Constitution, Federalism, Judiciary 2019  Words | 5  Pages

Open Document

Constitution of Malaysia

CONSTITUTION OF MALAYSIA DEFINITIONS • K. Ramanathan: prinsip-prinsip asas yang mengasaskan sesebuah negara, memastikan bagaimanakah sesuatu keputusan kerajaan itu akan dibuat, bagaimana kuasa akan diagih-agihkan antara institusi-institusi kerajaan, menetapkan satu kewibawaan ideal sesebuah negara itu dan memperkenalkan satu sistem pemerintahan seperti termaktub sama ada dalam undangundang, adat mahupun Majlis Piagam Perjanjian”. Malaysian Constitution consists of 3 list • a. Federal List • b...

Constitution of Malaysia, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur 910  Words | 3  Pages

Open Document

Strategies for Resolving Conflict

Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia. Abstrak : Artikel ini membincangkan tentang tingkah laku negatif di kalangan pelajar. Terdapat beberapa teori tentang tingkah laku negatif yang wujud seperti teori pembelajaran sosial, teori kekecewaan-agresif dan teori ajukan sosial. Katakunci : teori tingkah laku negatif, teori pembeljaran sosial, teori kekecewaan-agresif, teori ajukan sosial Pengenalan Terdapat beberapa teori tentang tingkah laku negatif yang telah diguna pakai di dalam kajian yang lepas. Teori-teori...

1738  Words | 6  Pages

Open Document

Mengenal Sains

MENGENAL SAINS: PENDAHULUAN Sains dan Teknologi yang ada pada hari ini adalah hasil daripada perkembangan yang berlaku semenjak beribu-ribu tahun yang lalu melalui beberapa tamadun manusia. Ia merupakan daya usaha manusia memahami alam dan seterusnya berikhtiar untuk meningkatkan kesejahteraan hidup mereka. Setelah mengalami perubahan yang begitu pesat mengikut keperluan masyarakat, peranan sains menjadi lebih kompleks dan kadang kala boleh menimbulkan kesan negatif. Petunjuk kemajuan sesebuah...

4062  Words | 17  Pages

Open Document

Landasan Bank Bni Dalam Penerapan Gcg

sebagai dasar penetapan luas sempitnya atau detail tidaknya prngujian-pengujian yang terus dilakukan, serta untuk menentukan prosedur audit yang akan digunakan. Secara teknis, penilaian internal control ini dapat dilakukan melalui sesuatu observasi. Dalam bentuk preliminary audit, wawancara, pengambilan sampling secara random, mempelajari buku-buku manual of operation yang ada, mengadakan kunjungan peninjauan on the spot untuk mengetahui fasilitas-fasilitas penjagaan secara phisik yang tersedia dll...

1419  Words | 5  Pages

Open Document

Culture of Malaysia

 MALAYSIA The flag of Malaysia, also known as the Jalur Gemilang (Malay for "Stripes of Glory"),[1] comprises a field of 14 alternating red and white stripes along the fly and a blue canton bearing a crescent and a 14-point star known as the Bintang Persekutuan (Federal Star). The 14 stripes, of equal width, represent the equal status in the federation of the 13 member states and the federal government, while the 14 points of the star represent the unity between these entities.[2] The crescent...

Culture, Culture of Malaysia, Flag of Malaysia 1224  Words | 4  Pages

Open Document

Introduction Of Printing Presses And Publications Act 1984 In Malaysia

Introduction of Printing Presses and Publications Act 1984 (PPPA) in Malaysia PPPA first introduced by the British colonial government as the Printing Ordinance of 1948 at the beginning of the state of emergency, in order to counteract Communist activities that are seen as a threat to the establishment. All printing presses require a licence granted by the Home Affairs Minister, renewed every year. In 1971 The Ordinance was revised, after the race riots of 1969, and became the Printing Presses...

Anwar Ibrahim, Book, Constitution of Malaysia 931  Words | 5  Pages

Open Document

Jerebu in Malaysia

membekalkan oksigen yang sangat diperlukan dalam sistem pernafasan hidupan. Udara juga melambangkan sesuatu yang bermakna, kebersihan udara melambangkan kesucian, kedinginannya melambangkan kedamaian dan tiupannya melambangkan kesegaran. Namun begitu, udara tidak selamanya melambangkan kesucian atau kedamaian. Kenyataannya udara juga boleh melambangkan kerakusan menusia terhadap alam sekitar. Sejak kebelakangan ini, udara di persekitaran bandar-bandar utama di Malaysia berjerebu. Sebelum ini, tidak siapa...

2542  Words | 12  Pages

Open Document

Law in Malaysia

believe that governments must incorporate natural law principles into their legal systems before justice can be achieved. There are three schools of natural law theory: divine natural law, secular natural law, and historical natural law. Common law in Malaysia takes the form of Natural law RULE OF LAW: The Rule of Law, in its most basic form, is the principle that no one is above the law. The rule follows logically from the idea that truth, and therefore law, is based upon fundamental principles which...

Common law, Federal government of the United States, Justice 1315  Words | 4  Pages

Open Document

formation of malaysia

MALAYSIA CONSTITUTION The Constitution is a document that contains all of the order of rules and regulations constitute an important policy for removing a country's governance and administration. Determining the constitution of the Kingdom,a form of government and the rights of the people. The Constitution also contains principles that form the national institutions like the executive, legislative and judicial with the powers and role of each institution within the framework of governance and...

Absolute monarchy, Constitution, Constitutional monarchy 994  Words | 4  Pages

Open Document

Discuss Westminster Parliament in Malaysia.

known as the Yang di-Pertuan Agong in Malaysia who holds the executive power legally. There is also a head of government, known as the prime minister which is appointed by Yang di-Pertuan Agong in this system. A prime minister is the eldest minister of cabinet in the executive branch of government in a parliamentary system. He leads the whole executive branch.  Besides that, there is an upper house and a lower house which has different powers respectively. In Malaysia, the upper house of...

Dewan Rakyat, Malaysia, Parliament 1255  Words | 3  Pages

Open Document

One Malaysia

most influential leader of the country. I could assume my first thought is almost identical as anyone’s answer that is about the utilizing of multiracial status and all, but how could we really understand the uniqueness of a south east Asia country, Malaysia, to be different compared to other multiracial country too? My answer is “to lead 1malaysia publicize their basic, greatest asset splendidly, that is multiracial and placing unity the top priority” What really inspires me is what our beloved prime...

Abdullah Ahmad Badawi, Concept, First World 972  Words | 3  Pages

Open Document

Hiring English Teacher from India

care of cleanliness and security of the region is synonymous with the slogan Malaysia national "Clean Country, Healthy People". Pembangunan tanpa batasan merupakan perubahan kian pesat yang berlaku di negara kita pada alaf globalisasi ini. Namun, kemajuan dalam sektor perindustrian telah dikecapi hari ini sedikit tercalar impak daripada sikap manusia yang tidak bertanggungjawab. Masyarakat yang bersikap seperti enau dalam belukar melepaskan pucuk masing-masing tidak mengendahkan kebersihan alam sekitar...

Environment, Environmental movement, Environmentalism 1629  Words | 5  Pages

Open Document

Swot Analysis Nestle

PEMBANGUNAN EKONOMI ISLAM : PERSPEKTIF MALAYSIA Oleh Hj. Abdul Ghani Samsudin Pendahuluan Pembangunan ekonomi memang merupakan titik keperihatinan ramai bijak pandai . Baik cendikiawan muslim mahupun bukan muslim. Tajuk ini memang luas dan menyentuh berbagai aspek kehidupan. Namun yang hendak difokaskan oleh penulis dalam kesempatan ini ialah menjelaskan maksud pembangunan ekonomi dari sudut Islam dan merumuskannya dari perspektif individu atau rakyat Malaysia yang mempunyai berbagai keturunan dan...

4007  Words | 16  Pages

Open Document

Peluang, Tantangan & Hambatan Perbankan Syariah Di Indonesia

BAB I PENDAHULUAN Dari segi ontologi, tujuan pendirian bank-bank Islam di Indonesia maupun di seluruh dunia adalah mengikuti perintah Tuhan dan menjauhi larangan-Nya, khususnya memungut riba dalam pinjam-meminjam. Ini berbeda dengan tujuan pendirian bank-bank konvensional, yaitu menyediakan pinjaman dengan menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan ke masyarakat yang membutuhkan. Dengan kata lain, bank konvensional adalah lembaga perantara keuangan. Tujuan lebih lanjut adalah mendorong pertumbuhan...

8144  Words | 26  Pages

Open Document

Corporate Sosial Policy

Define corporate governance Tentukan tadbir urus korporat         Identify the evolution of corporate governance Mengenalpasti evolusi tadbir urus korporat         Identify the practice of corporate governance in Malaysia Mengenalpasti amalan tadbir urus korporat di Malaysia         Identify the impact of multinationals on domestic economy . Mengenalpasti kesan syarikat multinasional terhadap ekonomi domestik. 12.1 CONCEPT AND EVOLUTION OF CORPORATE GOVERNANCE 12.1 KONSEP DAN EVOLUSI...

Board of directors, Business ethics, Corporate governance 6096  Words | 19  Pages

Open Document

Tabiat Memakan Makanan Segera Di Kalangan Remaja

BAB 1 LATAR BELAKANG KAJIAN 1.1 Pengenalan Dalam alaf baru ini, makanan segera semakin mendapat sambutan dalam masyarakat kita. Majoriti dalam masyarakat kita telah menjadikan makanan tersebut sebagai penyumbang utama kepada keperluan pemakanan seharian, maka premis-premis makanan segera bagai cendawan tumbuh selepas hujan. Trend mengambil makanan segera telah menjadi gaya hidup dalam arus pemodenan yang diamalkan oleh masyarakat kita terutamanya oleh golongan pelajar. Sekiranya tidak memakan...

10770  Words | 48  Pages

Open Document

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free