results for "Blangko Berso Tula"

  • Mjmjmj

    iba’t ibang okasyon gaya ng mga pagdiriwang, gawaing panlibang at pagpapadama ng mga saloobin. Ang Panitkang Kordilyera ay matatalakay pormang: epiko,...

    13134 Words | 43 Pages

tracking img