• Politik Dan Kerajaan
  Pendahuluan Politik adalah satu perkataan yang berasal daripada perkataan Greek iaitu ‘polis’ yang bermaksud negara-bandar (city-state). Politik wujud sebelum wujudnya ketamadunan manusia iaitu kira-kira 3500 tahun dahulu apabila mereka mula menetap di tebing-tebing sungai Euphrates dan Tigris....
  Premium 4077 Words 17 Pages
 • Kssr Sains
  TAJUK 1 | Isu-isu dalam Pendidikan Sains | SINOPSIS Topik ini membincangkan beberapa isu-isu dalam pendidikan sains. Isu-isu ini berkaitan dengan matlamat pendidikan sains, kandungan pendidikan sains, pengajaran sains dan literasi saintifik. HASIL PEMBELAJARAN 1.Mengenal pasti dan memb...
  Premium 29214 Words 117 Pages
 • Hierarki Kriteria Pemilihan Ke Universiti Oleh Pelajar Pengajian Asas Uniten Menggunakan Model Set Kabur Konjoin
  HIERARKI KRITERIA PEMILIHAN KE UNIVERSITI OLEH PELAJAR PENGAJIAN ASAS UNITEN MENGGUNAKAN MODEL SET KABUR KONJOIN Yuzainee Md Yusoff, Jabatan Sains dan Matematik, Kolej Kejuruteraan, Universiti Tenaga Nasional,43009 Kajang Selangor Darul Ehsan yuzainee@uniten.edu.my Norngainy Mohd Tawil Jab...
  Premium 3279 Words 14 Pages
 • Demokrasi Politik
  DEMOKRASI DAN AKSI MAHASISWA INDONESIA SEBAGAI KAUM INTELEKTUAL (Apakah Demonstrasi Diperlukan?) Penyusun : Edgina T. Kemala 09/281335/TK/34938 Program Studi Teknik Industri Jurusan Teknik Mesin dan Industri Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada 2010 KATA PENGANTAR Makalah...
  Premium 1530 Words 7 Pages
 • Asas 3m
  DRAF KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS ASAS 3M (MASALAH PEMBELAJARAN) TAHUN SATU 2010 DRAF KANDUNGAN MUKA SURAT Rukun Negara Falsafah Pendidikan Kebangsaan Pendahuluan Matlamat Objektif Standard Kurikulum Berasaskan Tunjang Ku...
  Premium 3518 Words 15 Pages
 • Mengenal Sains
  MENGENAL SAINS: PENDAHULUAN Sains dan Teknologi yang ada pada hari ini adalah hasil daripada perkembangan yang berlaku semenjak beribu-ribu tahun yang lalu melalui beberapa tamadun manusia. Ia merupakan daya usaha manusia memahami alam dan seterusnya berikhtiar untuk meningkatkan kesejahteraan hi...
  Premium 4062 Words 17 Pages
 • Politik Luar Negeri Indonesia
  Landasan dan Prinsip Politik Luar Negeri RI Tepat pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia berhasil memproklamasikan kemerdekaannya hanya 2 hari setelah Jepang menyerah kepada sekutu. Tetapi belum berhenti sampai disitu perjuangan bangsa Indonesia. Belanda kembali ingin menduduki Indonesia dan ek...
  Premium 1464 Words 6 Pages
 • Sport Sains
  UNIT KOKURIKULUM Manual Pegurusan Perkhemahan Tahun  2003 Manual Pengurusan Perkhemahan Sekolah Menengah Kebangsaan Putrajaya 1  PROSEDUR TETAP PERKHEMAHAN  A.  Definisi Perkhemahan  Berkhemah adalah  penghidupan di luar sama ada di hutan, di pantai, di bu...
  Premium 2630 Words 11 Pages
 • Kesan Pengaruh Islam Di Tamadun Melayu Dari Segi Politik
  Kesan Pengaruh Islam di Alam Melayu Dari Segi Politik Di Alam Melayu, Islam telah diterima seawal abad ke-7 atau 8 lagi. Kesan kedatangan Islam ke Alam Melayu boleh dilihat dari pelbagai aspek kehidupan masyarakat sehingga kini. Antara keasan yang terutama ialah dari segi politik dan pentadbiran...
  Premium 419 Words 2 Pages
 • Efl Students’ Attitudes Towards Learning English Language: the Case of Libyan Secondary School Students Dr. Mohamad Jafre Zainol Abidin School of Educational Studies, Universiti Sains Malaysia, 11800 Penang, Malaysia E-
  www.ccsenet.org/ass Asian Social Science Vol. 8, No. 2; February 2012 EFL Students’ Attitudes towards Learning English Language: The Case of Libyan Secondary School Students Dr. Mohamad Jafre Zainol Abidin School of Educational Studies, Universiti Sains Malaysia, 11800 Penang, Malaysia E...
  Premium 8930 Words 36 Pages
 • Sains
  SULIT -l'ing: Namir 55/I 5s/1 SCIENCE Paper I Ogos 2012 I jam JABATAN PELAJARANKELANTAN DENGANKERIASAMA MAJLIS PENGETUASEKOLAH MALAYSIA CAWANGAN KELANTAN PMR PERCUBAAN PEPERIKSAAI{ 20L2 1 PAPER SCIENCE (1jam) DIBERITATIU IIVI HI^IGGA BUKA BUKU SOALAIV JAIVGAN dolcmt BoltosctIngg...
  Premium 1512 Words 7 Pages