• Tamadun
  PENGAJIAN TAMADUN ISLAM SEJARAH, PENCAPAIAN DAN MASA DEPAN TAKRIF DAN PRINSIP-PRINSIP ASAS TAMADUN • Tiap-tiap tamadun utama dunia meninggalkan cebisan-cebisan sumbangan keatas tamadun-tamadun lain yang sezaman dengannya. Apabila sumbangan sesuatu tamadun utama itu berjaya melepasi sempadan zamannya...
  Premium 10560 Words 46 Pages
 • Tamadun Islam
  tamadun melayu >Abu Bakar Hamzah – sesuatu yang lahir dan berkembang bersama-sama dengan kehidupan manusia(abstrak dan material). Prinsip-prinsip asas tamadun A.Sosioekonomi Kehidupan menetap >> pertumbuhan ekonomi >> peningkatan hasil pengeluaran >> pertambahan jumlah penduduk >> kepimpinan dan susun...
  Premium 5256 Words 22 Pages
 • My Holiday
  KRITERIA DAN STANDARD BAGI PROGRAM PENDIDIKAN DALAM BIDANG SAINS SOSIAL DAN KEMANUSIAAN CRITERIA AND STANDARDS FOR EDUCATIONAL PROGRAMMES IN THE FIELD OF SOCIAL SCIENCE AND HUMANITIES | | ...
  Premium 4167 Words 25 Pages
 • Swot Analysis Nestle
  rohani, jati diri dan nilai sosio-budaya. Perbincangan mengenai tajuk ini merangkum perbincangan tentang konsep pembangunan, unsur-unsur pembangunan, asas pembangunan, matlamat dasar pembangunan, reformasi dan pembangunan ekonomi di Malaysia,kesan globalisasi terhadap pembangunan, dan sebagainya. Konsep...
  Premium 4007 Words 16 Pages
 • Politik Dan Kerajaan
  Pendahuluan Politik adalah satu perkataan yang berasal daripada perkataan Greek iaitu ‘polis’ yang bermaksud negara-bandar (city-state). Politik wujud sebelum wujudnya ketamadunan manusia iaitu kira-kira 3500 tahun dahulu apabila mereka mula menetap di tebing-tebing sungai Euphrates dan Tigris. Politik merupakan...
  Premium 4077 Words 12 Pages
 • My Own
  Selain itu, antara kepentingan geografi dalam kurikulum pengajian sosial adalah untuk melengkapkan diri setiap individu dengan pemahaman dan kemahiran asas geografi serta nilai-nilai kemanusiaan. Subjek geografi juga menyediakan diri setiap individu untuk menghadapi cabaran hidup ke arah mewujudkan kesejahteraan...
  Premium 4012 Words 14 Pages
 • Wawasan 2020
  NEGARA MALAYSIA YANG BENAR-BENAR MAJU MENJELANG TAHUN 2020 ... MENURUT ACUAN KITA SENDIRI ...”. KEMAJUAN YANG DIMAKSUDKAN MELIPUTI ASPEK EKONOMI, POLITIK, SOSIAL, KEROHANIAN DAN SEKTOR KEBUDAYAAN. - - APA ITU WAWASAN? SATU WAWASAN (VISION) STRATEGIK JANGKA PANJANG SEBAGAI PANDUAN ARAH DASAR...
  Premium 1627 Words 9 Pages
 • Realiti Hubungan Kaum Di Malaysia
  Natherlands India, masyarakat majmuk merupakan suatu masyarakat yang mengandungi berbagai komuniti yang tinggal bersebelahan tetapi berasingan dalam unit politik yang sama. Secara jelasnya, mereka yang berlainan budaya dan identiti hidup bersama dalam sesebuah kawasan. Perkataan etnik berasal daripada...
  Premium 4490 Words 14 Pages
 • Yunani Purba
  sebagai satu asas budaya tamadun barat. Budaya Yunani merupakan satu pengaruh yang kuat di dalam Empayar Rom, yang membawa satu versi sepertinya kepada banyak bahagian Eropah yang lain. Kebudayaan Yunani Purba mempunyai pengaruh yang kuat pada bahasa, politik, sistem pendidikan, falsafah, sains, kesenian...
  Premium 740 Words 3 Pages
 • Tamadun Islam
  kemajuan kebendaan serta perkembangan pemikiran (sosial, budaya, politik dan lain- lain) yang tinggi, peradaban. 2. Negara dan penduduknya yang telah mencapai taraf kemajuan kebendaan serta perkembangan pemikiran (sosial, budaya, politik dan lain-lain) yang tinggi, peradaban. 3. Budaya atau cara...
  Premium 2063 Words 8 Pages
 • Pengaruh Jepun
  PENGARUH JEPUN TERHADAP BIDANG PENDIDIKAN DI TANAH MELAYU (MALAYSIA) 1941- 1990-an AHMAD SOHAIMI LAZIM UNIVERSITI SAINS MALAYSIA 2007 ii PENGHARGAAN Syukur kepada Allah, tuhan pencipta sekelian alam diatas rahmat dan petunjuknya yang mengizinkan aku meneruskan pengajian. Sukacita saya...
  Premium 10654 Words 39 Pages
 • Maksud Globalisasi
  Manakala orang barat mentakrifkan globalisasi sebagai satu proses kehidupan yang serba luas dan infiniti merangkumi segala aspek kehidupan seperti politik, sosial, dan ekonomi yang boleh dirasai oleh seluruh manusia dunia ini. Ini bermakna segala-galanya menjadi milik bersama dalam konsep dunia tanpa...
  Premium 704 Words 3 Pages
 • Hubungan Etnik
  kemiskinan hanya menonjol dalam kalangan kelompok etnik yang tertentu sahaja. Cabaran yang ketiga adalah cabaran kepentingan etnik dari aspek politik iaitu di mana politik perkauman boleh menimbulkan perasaan kurang senang hati dan mengukuhkan semangat perkauman jika sesuatu tindakan diambil tanpa mendapat...
  Premium 11188 Words 38 Pages
 • Globalisasi Dan Implikasi Kepada Pendidikan Negara
  Manakala cendekiawan Barat mentakrifkan globalisasi sebagai satu proses kehidupan yang serba luas dan infiniti merangkumi segala aspek kehidupan seperti politik, sosial, dan ekonomi yang boleh dirasai oleh seluruh umat manusia di dunia ini. Ini bermakna segala-galanya menjadi milik bersama dalam konsep dunia...
  Premium 4321 Words 14 Pages
 • Darurat
  dan ringkasan-ringkasan yang tiap satunya telah saya jelaskan sumbernya. MOHD KASRI BIN SAIDON Pusat Pengajian Pendidikan Jarak Jauh Universiti Sains Malaysia Pulau Pinang ii PENGHARGAAN Kajian ini mengambil masa yang agak panjang telah memberikan saya pelbagai pengalaman pahit manis. Kajian...
  Premium 7784 Words 36 Pages
 • Note Sejarah Spm 2010
  saudara yang lebih muda atau anak lelaki raja • Raja mempunyai wibawa politik, ekonomi, sosial dan agama • Raja berkuasa di kawasan pusat pentadbiran • Kuasa raja merupakan mandat daripada tuhan • Tidak perlu mendapat pengesahan politik kerana mereka adalah daripada keturunan pemerintah agama • Raja dibantu...
  Premium 16335 Words 78 Pages
 • Dirgahayu
  SEHINGGA PERANG DUNIA KEDUA a) Faktor-faktor pemangkin nasionalisme di Tanah Melayu sehingga Perang Dunia Kedua. Pengenalan Sistem politik Barat dan memusnahkan sistem politik tempatan • • • • • • British meletakkan seorang Residen Residen mengambil alih pentadbiran negeri daripada pembesar tempatan Pembesar...
  Premium 9316 Words 44 Pages
 • Ctu Tamadun Islam
  masyarakat yang dapat membantu manusia menambah hasil pengeluaran atau produktiviti dan ia mempunyai empat elemen iaitu bahan-bahan ekonomi, sistem politik, pengetahuan dan seni. (b)J.K. Fiebleman: Tamadun ialah kepandaian mengeksploitasi material oleh masyarakat. Dengan perkataan lain, proses masyarakat...
  Premium 2242 Words 9 Pages
 • Ehmmm
  KOLEJ MATRIKULASI LABUAN SESI 2010/2011 SUMBANGAN ISLAM DALAM SAINS DAN TEKNOLOGI TUTORIAL F2T11 & F2T12 NAMA AHLI : SULAIMAN BIN JAFFREE MS1015517164 MOHD FADHIL BIN HAFIZ ...
  Premium 4456 Words 16 Pages
 • Buku Panduan Pismp
  pengetahuan asas, kemahiran generik, dan kemahiran insaniah yang perlu dikuasai oleh seseorang guru. Kursus Wajib diagihkan sejumlah 23 kredit. Kursus Teras Kursus Teras terdiri daripada Pengajian Profesional, Major, dan Amalan Profesional. Pengajian Profesional memberi pendedahan dalam bidang-bidang asas pendidikan...
  Premium 49607 Words 234 Pages