• Term Paper: Hamon at Tunguhin Ng Bayan – Kapangyarihang Bayan at Di-Tapos Na Himagsikan (1946-Hinaharap)
  hinaharap upang lubusang makamit ang tunay na kalayaan at kasarinlan ng mga Pilipino. 2. Ano ang istilong ginamit sa pagtalakay sa aralin? Ang istilong ginamit sa pagtalakay sa aralin ay, hinati ang kasaysayan mula sa mga naging pangyayari/kalagayan ng pamahalaan sa ilalim ng pamumuno ni Manuel...
  Premium 2281 Words 10 Pages
 • Panitikan
  kasaysayan 10. Uncle Tom’s Cabin – si Harriet Beecher Stowe ng Estados Unidos na nagbukas ng mata ng mga Amerikano sa kaapihan ng mga lahing itim at ang simula ng paglaganap ng demokrasya sa daigdig MGA LAYUNIN SA PAG-AARAL NG PANITIKAN : 1. Upang matanto natin ang kalinangang Pilipino, ang...
  Premium 1518 Words 7 Pages
 • Short Story
  at Feliza na Pag Cacaalaman nang Magandang Asal na Ucol sa Pag harap sa Capoua Tauo (Modesto de Castro 1864). 4 Re-Imahinasyon ng Ina sa Panitikan ng Kababaihan Hindi lamang sa panahon ng Kastila kundi maging sa panahon ng pananakop ng Amerikano, naging bahagi ng paghubog ng kababaihan ang...
  Premium 7336 Words 30 Pages
 • Filipino
  -marami pang iba. Ang mga Amerikano ang nagpakilala ng mga fairy tale sa mga Pilipino na ginamit ng mga gurong Tomasites sa pagtuturo.Ipinakilala rin ng mga ito ang iba pang uri (genre) ng panitikan gaya ng oda at nagpakilala sa pinilakang-tabing – ang pelikula. Dula ang naging pangunahing panitikan...
  Premium 2660 Words 11 Pages
 • Deped Lesson Plan
  takdang oras? 7. Ano ang naramdaman mo nang matapos mo ang paggawa ng bookmark sa takdang panahon? Nang hindi mo natapos? Sa mga susunod na katulad na gawain, ano ang dapat isaisip? 8. Sa mga hindi nakatapos sa takdang oras ano ang naging hadlang? Sa mga susunod na katulad na gawain, ano ang dapat...
  Premium 29128 Words 117 Pages
 • Research
  lamang ang nakalilipas magmula noong pumutok ang Digmaan Pilipino-Amerikano noong Pebrero 4, 1899. Sinikap ng bawa’t bayan ang magtatag ng nasabing asosasyon. Nagtatag ng Associacion filantropica dela Cruz Roja sa bawa’t bayan at nahalal ng pamunuan na binubuo ng presidenta, vice-presidenta...
  Premium 6621 Words 27 Pages
 • Rizal
  ina ukol sa gamo-gamo. 2. Mga Talento sa Panahon ng Kamusmusan 1. Inayos niya at binigyan ng bagong guhit ang bandera ng simbahan. 2. Paggagawa ng imahen mula sa putik (clay). 3. Sa edad na 8 ay kaniyang isinulat ang tulang Sa Aking mga Kabata na nagbibigay ng pagpapahalaga sa...
  Premium 16413 Words 66 Pages
 • Talumpati
  acting like little Americans.(p.4)  Kung kaya hindi kataka-taka na ang mga sumunod na lider ng pamahalaan na nahubog sa  edukasyon ng mga Amerikano magmula kay Quezon hanggang kay GMA ay  lantad at di lantarang naging tuta ni Uncle Sam.             Subalit ano ba talaga ang nakapaloob sa sistema ng...
  Premium 6917 Words 28 Pages
 • Books
  sinapit ng mga Pilipino noong panahon ng kastila. Isang tradisyonal o nakaugaliang paraan sa pagbasa at pagpapaliwanag ang mga tekstong pampanitikan. Isa itong metodong nagpapakita ng mga bagay, karanasan, at puwersang pangkasaysayan na nagbigay ng impluwensiya tungo sa paggawa, pagsulat, paghubog, at...
  Premium 4575 Words 19 Pages
 • Legitimacy
  mababang pagtingin mula sa mga mamamayan na siyang magpapatunay na ang administrasyong Aquino ay talaga namang marupok ang istruktura at mahina ang pundasyon para masasabing ito ay kikilalanin ng sambayanang Pilipino. Sa panahon ng pag-amyenda sa Saligang Batas o ang Malayang Konstitusyon ni Pang. Aquino...
  Premium 5272 Words 22 Pages
 • Love
  -hulihang heneral na sumuko sa mga Amerikano si __________. a. Miguel Malvar b. Gregorio del Pilar c. Emilio Aguinaldo d. Apolinario Mabini 6. Ano ang ibig lilnangin ng mga Hapones? a. Edukasyon b. Kristyanismo c. Materyalismo d. Nasyonalismo 7. Alin ang bunga ng paghihirap noong panahon...
  Premium 1146 Words 5 Pages
 • Qualities of a Good Teacher
  Pilipino sa panahon ng mga Amerikano 3. Natatalakay ang naging patakaran ng pamahalaang Hapones sa edukasyon VI 3. Natatalakay ang mga naitulong ng mga Pilipino bilang mamamayan ng daigdig at kontribusyon ng Pilipinas sa mga samahang pangrehiyon at pandaigdig 4. Nabibigyang-halaga ang epekto sa...
  Premium 30019 Words 121 Pages
 • Filipino 1
  makakalimutan ng mga Pilipino na parang tulungan tayo na ano ma’am. Bakit ganito, hindi natin makalimutan na tayo na nga ang tinulungan, makikipaglaban pa tayo sa ibang tao. (Sino ba ang example ng tinutukoy mong tinulungan tayo?)… Amerikano.” Mag-aaral 4, Tradisyonal na Kasaysayan: FGD 1, 2007 Napansin...
  Premium 6875 Words 28 Pages
 • Mjmjmj
  “Walong Dekada ng Makabagong Tulang Pilipino” ni Almario. Siya ay naging president ng Galian ng Arte at Tula (GAT) at naging pinuno ng Unyon ng mga Manunulat sa Pilipinas o UMPIL. Nailathala ang karamihan sa mga tula ni Bigornia sa “Galian, Mga Akda sa Panahon ng Krisis” (1983) at naglabas ng...
  Premium 13134 Words 53 Pages
 • Klaster
  naging hadlang sa pagsasakatuparan ng gayong kautusan. Minabuti nilang hindi matutunan ng mga Pilipino ang wikang Kastila kung kaya’t ang mga prayle ang siyang nag- aral ng iba’t ibang wikain sa Pilipinas upang makausap at maturuan ng relihiyong Kristyano. PANAHON NG...
  Premium 4097 Words 17 Pages
 • Study About Prostitution
  Asian at Western Nations (Wikipedia.org). Ang prostitusyon sa Olongapo City at Angeles City ay pinakaprominente noong panahon na nanatili ang mga Amerikano dito at magtayo ng kani-kanilang basing pangmilitar, ang Subic Bay Naval Base at ang Clark Air Base. Nang ang Bulkang Pinatubo ay...
  Premium 3771 Words 16 Pages
 • Biography of Heroes
  Manuel L. Quezon sa halalan. Noong panahon ng pananakop ng mga Hapon sa Pilipinas sa Ikalawang Digmaang Pandaigdig, gumawa si Aguinaldo nakakahiyang pahayag sa radyo ng kanyang pagsuporta sa mga Hapon. Pagkatapos makuhang muli ng mga Amerikano ang Pilipinas, dinakip siya sa pakikipagtulungan sa...
  Premium 3815 Words 16 Pages
 • Count of Monte Cristo
  Alcocer Tony Mabesa Camilo de Polavieja Alexis Santaren Olive Chiqui Xerxes-Burgos Father Villaclara, SJ POOK NA PINANGYARIHAN: BUOD NG PELIKULA: Si Dr. Jose Rizal ang nagmulat sa mga mata ng maraming Pilipino sa tunay na kalagayan ng ating bansa sa kamay ng mga Kastila...
  Premium 2784 Words 12 Pages
 • Resulta Ng Pagsisiyasat Tungkol Sa Batas Rizal
  iba’t ibang purok at barangay. 2. Kailan pinagtibay ang R.A. 1425? Ano ang kalagayan ng Pilipinas ng pinagtibay ang Batas Rizal? Pinagtibay ang R.A.1425 noong Hunyo 12, 1956. Sa taong ito, malakas pa rin ang kapangyarihan ng simbahan sa pulitika matapos lamang ang ilang taon mula nang...
  Premium 791 Words 4 Pages
 • Kritiko
  mga amerikano at ng mga konserbatibong Pilipino bilang isang huwarang bayaning umaangat sa ibang katungali. Ito ang tingin nila sa mga katungali ni Rizal: Aguinaldo – masyadong militante, Bonifacio – Masyadong radikal, Mabini – walang buhay. Si Rizal ay napili dahil sa pagpapatibay sa mga...
  Premium 680 Words 3 Pages