• Epekto Ng Bawal Na Gamot
  , ginimbal ang buong mundo ng sakit na Mad Cow Disease. Nakilala ang sakit na ito ng mga tao sa iba’t ibang bahagi ng mundo. Mula sa pahayagan hanggang sa telebisyon, kumalat ang mga maaaring gawin ng sakit na ito sa mga tao. Dahil dito, pinangambahan na ng mga tao ang pagbili at pagkain ng mga baka...
  Premium 3153 Words 13 Pages
 • Family Planning
  * Ang mga mag-asawa hindi na umibig sa bawat isa. * Financial presyon. * Isa asawa pinaghahanap mga bata at ng iba pang mga hindi pero sila ay may mga anak. * Isa asawa na hindi kaya ng mga pangako. * Nagsimula sa. * sikolohikal na disorder tulad ng major depression at ang mga tao ay hindi pumunta...
  Premium 606 Words 3 Pages
 • Computer Gaming
  ganitong problema. Sa pagpasok ng ika-20 siglo, nagsimula ang panahon ng Electronic Devices. Paglipas lang ng ilang dekada ito ay lumago at nakilala at naging isang pangkaraniwang bahagi na ng pangaraw-araw na pamumuhay ng tao. Habang lumalago ang industriyang ito, isinilang ang isa sa pinakamagandang...
  Premium 733 Words 3 Pages
 • Thesis
  tamang tao na dapat naming ma interbyo upang malaman ang kani-kanilang saloobin tungkol sa paksa naming ito. Tinutulungan niya rin kami na makakalap ng mga mahahalagang impormasyon para sa pananaliksik naming ito. Inilalayo niya rin kami sa mga masasamang loob at iniingatan niya kami sa paggawa ng...
  Premium 1280 Words 6 Pages
 • Case Study
  , ibig sabihin ay character. Ang Ethics ay mga prinsipyo o pamantayan ng pamumuhay (principles of human conduct) na itinuturing na moralidad. Nakatutok ito sa kung ano ang mabuti o masama at kung ano ang tama o mali patungkol: 1) sa mga pamamaraan na ginagamit ng tao upang makamtan ang kanyang naisin, 2...
  Premium 9219 Words 37 Pages
 • Asdasdw
  Higit na nabago ng pelikulang Bayaning 3rd world ang aking pananaw tungkol sa ating pamabansang bayani na si Jose Rizal. Simula nung bata pa ako ay naniwala na akong isang napakagaling at napakabait na tao si Rizal. Naniwala akong si Rizal ay namatay na isang Katoliko. Noong napanood ko ang...
  Premium 332 Words 2 Pages
 • Reproductive System (Module)
  lalaki sa mga babae doon sa mga batang isinisilang sa kasalukuyan? Ituturo ng modyul na ito ang lahat ng tungkol sa estruktura at mga tungkulin ng panlalaki at pambabaeng sistemang panreproduksiyon o reproductive system. Ituturo rin sa iyo ang tungkol sa paglaki ng isang tao mula sa pagkabuo o...
  Premium 7702 Words 31 Pages
 • Paksa
  kasabihan na walang pinagbasihan. Ito ay kadalasang namana natin sa ating mga ninuno. Ako’y di pumapanig o naniniwala dito. Dahil ang tunay na kapalaran at swerte ng tao ay tao rin ang makakagawa. Hindi ito nakabase sa paniniwala na wala naman katuturan at walang pinagbasihan. Sorcery the art...
  Premium 2362 Words 10 Pages
 • Epekto Ng Teknolohiya Nakakabuti Nga Ba O Nakakasama?
  A.Panimula o Introduksyon Ang teknolohiya ay mayroong higit sa isang kahulugan. Isa sa mga kahulugan ang pagsulong at paglapat ng mga kasangkapan, makina, kagamitan at proseso upang tumulong sa paglunas ng mga suliranin ng tao. Bilang isang gawain ng tao, ang teknolohiya ay nauna pa kaysa sa...
  Premium 864 Words 4 Pages
 • Effects of Usng Cellphone of the Filipinos
  MARK – Isa na rin sa mga ginagamit ng mga tao sa pagpapadala ng mensahe bilang kanilang reaksyon sa nagpapadala sa kanila ng mensahe. Kadalasang nangangahulugan ang mga punctuation mark ng pagkagulat o labis na kasiyahan. Kabanata II REBYU NG MGA KAUGNAY NA LITERATURA AT PAG-AARAL Ang kabanatang...
  Premium 4787 Words 20 Pages
 • My Page
  baguhin ang mga kaganapan ng ating mga buhay. Sa isang banda ito ay totoo. Sa kalagayan ng isang anak ng Diyos, ang kanyang buhay ay naitakda o planado na (Kawikaan 16: 9). Sa mangyari man o hindi ang plano nakadepende sa ilang bilang ng mga kadahilanan o sanhi, ang pagiging malapit ng isang tao sa...
  Premium 21782 Words 88 Pages
 • Secret
  sa mayroon ng mga siglo nakaraan, seminaryo ay may apat na kaayusan ng bituin; akademikong bituin, ang espirituwal na bituin, ang mga tao ng bituin at ang pastoral na bituin. Narito seminarian ay upang bumuo ng mga apat na pagbuo sa paghahanda upang maging isang pari lalo na ang espirituwal na...
  Premium 513 Words 3 Pages
 • Pamimilosopiya
  “We always find something, eh Didi, to give us the impression we exist?” -Estragon Waiting for Godot, Samuel Beckett Ang patuloy at ang pagkaka-nasa-landas na paghahanap sa katotohanan ng ating pagka-tao ay pamimilosopiya. Kaya naman ang akda ni Samuel Beckett na “Waiting for Godot” ay...
  Premium 1605 Words 7 Pages
 • Social Pyramid
  rito, sa aking palagay ay ang “social pyramid” na iniwan ng mga Español sa atin. Noong panahon ng kanilang pananakop, ang pinakamatataas na tao ay mga Español na isinilang sa kanilang bansa pati na ang mga prayleng Español. Ang mga taong ito ay tinawag na “peninsulares.” Dahil sila ang tinitingala...
  Premium 862 Words 4 Pages
 • Diabetes
  inilalarawan ng isang pagtaas sa asukal sa dugo na may kaugnayan sa long term pinsala at kabiguan o organ function, lalo na ang mga mata, ang bato, ang nerbiyos, ang puso at dugo vessels. How does one become a diabetic? Paano malalaman ng isang tao na siya ay may diabetes? Diabetes ay nangyayari...
  Premium 1760 Words 8 Pages
 • Kabanata Iii
  Kabanata II Mga Kaugnay na Pag-aaral at Literatura Pag-aaral Tunay ngang nakakabahala ang patuloy na pagtaas ng mga sawi sa pag-ibig sa ating bansa. Saan man tayo malingon ay makakakita tayo ng mga tao na para bang wala sa kanilang mga sarili at parang na bigo sila sa pag-ibig...
  Premium 779 Words 4 Pages
 • Tagalog
  nakatuon ang buong buhay sa pagtatanggol sa ating bayan. Nakalimutan kong si Rizal ay isang ordinaryong tao rin na may sariling buhay na dapat asikasuhin. Ang pagtingin ko kay Rizal ay hindi na magbabago. Isa siya sa mga taong tinitingala ko, at tila mas nadagdagan pa ang aking paghanga pagkatapos...
  Premium 419 Words 2 Pages
 • Parkinson's Disease
  kemikal na dopamine sa utak ang unti-unting nawawala kaya ang isang tao ay depressed. Ikaapat, ayon sa pag-aaral, may gamot na tranquilizers na nakaaabala sa normal na pagdaloy ng kemikal sa utak na naging sanhi ng Parkinson’s disease, tulad ng chlorpromazine, haloperidol, thioridazine, pimozide...
  Premium 2647 Words 11 Pages
 • Banyagang Literatura
  . Sinasabi sa artikulo nito ang pagkilala sa mga social networking sited bilang isa makabagong paraan na maaring makatulong upang magkaroon ng koneksyon sa iba’t ibang komunidad sa iba’t ibang lugar. Ito rin ay masasabi upang isang mabilang paraan upang makipaguganayan sa mga tao at makakuha ng isang...
  Premium 723 Words 3 Pages
 • Pretenders
  ? Ang istorya rin ay nagbibigay ng maraming epekto at kakayanan ng pera – ang simbolismong ito ng kasamaan, impluwensiya nito sa tao at kung paano ito nagsisilbing inspirasyon sa mahirap upang magsikap, kung paanong ito ay simbolo ng awtoridad at kapangyarihan, kung paano ito nagiging behikulo ng...
  Premium 3973 Words 16 Pages