• Short Story
  mabuting ina. 6 Re-Imahinasyon ng Ina sa Panitikan ng Kababaihan Ang lumang panitikan, kung gayon, ay walang pasubaling tumulong sa paghuhubog ng kamalayan ng Filipina na pinakadakila ang maging isang ina. Ang maternal na ideyolohiyang ito rin ang nagturo sa mga kababaihan na ang pinakataluktok...
  Premium 7336 Words 30 Pages
 • Philippine Constitution: Article 7
  dalawampu't apat na oras kasunod ng nasabing pagpapahayag o pagsuspindi, alinsunod sa mga alituntunin nito na hindi na nangangailangang itawag. Maaaring pagbalik-aralan ng Kataastaasang Hukuman, sa isang nararapat na pagdinig na iniharap ng sino mang mamamayan, ang kasapatan ng pinagbatayang...
  Premium 2869 Words 12 Pages
 • Thesis
  madaling makalap. Napakalaki nang ipinagbago nang paraan nang pagkuha ng impormasyon noon kaysa ngayon, sa panahon ng impormasyon. Hindi na limitado ang pagreresearch sa pagsangguni sa mga libro. Sinasabi din na mapalad ang mga tao ngayon sapagkat isang pindot lang ng ating daliri sa isang buton ay...
  Premium 9145 Words 37 Pages
 • Suring Basa Ng Kwento Ni Mabuti
  . Talambuhay ni Genoveva Edroza Matute Pagpapahiwatig ang isang matingkad na katangian ng mga kuwento ni Genoveva Edroza Matute. Karaniwang magtutuon siya sa isa o dalawang tauhan, at sa mga tauhang ito ay lalaruin niya ang banghay at gusot ng kuwento. Ang pingas o puntos ng tauhan ay maaaring nasa...
  Premium 4208 Words 17 Pages
 • Student
  may layuning hindi lamang pansarili kundi pangkalahatan.” -Alma-Victor “Hindi madali ang magturo upang ang isang bata ay makaunawa ng kanyang mga karapatan at pananagutan bilang tao at mamamayan.” -Victor- Alma “Mahirap man ay kailangang gawin ang pagtuturo upang maunawaan ng mga nag...
  Premium 4108 Words 17 Pages
 • Books
  -aaralan ang larangan ng literatura sa mga paaralan. Ang Iliad ni Homer, ang isang halimbawa ng mga mabuting likhaing pampanitikang kanluranin, maging ang Aeneid ni Vergil.[1] |Mga nilalaman | |[itago] | |1...
  Premium 4575 Words 19 Pages
 • Talababa
  isang pagkakasala. Halimbawa, ang isang mangangalunya ay nagkakasala laban sa Diyos; dinadaya niya ang kaniyang asawa at mga anak; kung may asawa ang kaniyang kasama sa pagkakasala, dinadaya niya ang pamilya nito; at dinudungisan niya ang mabuting pangalan ng kongregasyon. Papaano niya minamalas...
  Premium 8833 Words 36 Pages
 • Am and Fm Station
  Ang sentrong pangkalusugan ng barangay sa himpapawid na naglalayong magmulat, magbigay edukasyon at humikayat sa mga mamamayan sa sama-samang pagaksyon at pagsusulong ng mabuting kalusugan at nutrisyon sa pamilya,pamayanan, at buong lalawigan. Ito’y itinataguyod ng Rural Improvement Clubs of...
  Premium 3292 Words 14 Pages
 • Ahahahaa
  kanyangsunung-sunong. Mga Gabay na Katanungan 1. Ano ang mga katangian ni Maria? 2. Bakit Mariang mapangarapin ang pamagat ng akda? 3. Ano ang dala – dala ni Maria? 4. Ano ang nangyari sad ala ni Maria? 5. Ano ang wakas ng kwento? Ang Punong Kawayan Sa isang bakuran, may...
  Premium 12764 Words 52 Pages
 • Abstrak Sa Pananaliksik
   upang ilarawan kung paano angmga tao at mga hayop malaman, sa gayon pagtulong sa amin na maunawaan ang mga likas na kumplikadong proseso ng pag-aaral. Learning teorya ay may dalawangpunong halaga ayon sa Hill (2002). Ang isa ay sa pagbibigay sa amin ng bokabularyoat isang haka-haka framework para sa...
  Premium 4181 Words 17 Pages
 • Pitfall
  into operation. Bilang isang resulta, ang isang mabuting bahagi ng pagsusulit na ginanap ay kailangan dahil sa ang mga dulo gamitin hindi kailanman ay ilagay ang nararapat na pag-andar sa operasyon. Other functional aspects that will be used stayed untested, because the specifications we used as...
  Premium 6140 Words 25 Pages
 • Mjmjmj
  tao sa lipunan. Ito ay ginagawa ng mga mamamayan sa kabila ng mga paghihirap na nangyayari sa kanila upang lumalakas ang kanilang loob dahil sa pag-awit ng hudhud. Si Aliguyon, katulad ng isang bayani, ay nagbibigay inspirasyon sa mga tao. Inilalarawan ni Aliguyon ang mga katangian ng isang Ipugaw...
  Premium 13134 Words 53 Pages
 • Tima Management
  karaniwang executive sa Estados Unidos ay nag-aaksaya ng halos anim na linggo sa loob ng isang taon dahil lamang sa paghahanap ng nawawalang mga papel at dokumento. Ito ay sumusukat sa hanggang limang saying na oras sa bawat linggo. Nakiulat din ng US News at World Report na ang karaniwang mamamayan ng...
  Premium 9067 Words 37 Pages
 • course notes
  Padre Agaton rin ay kung ituring ng mga mamamayan ay isang anghel na bumaba mula sa langit upang maging ehemplo ng kabanalan. Ano mang desisyon o aksyon ng kura ay iginagalang at itinuturing na matuwid. Higit pa diyan mapupuna ang kapangyarihan ng simbahan sa buhay ng mamamayan. Noong mga panahong...
  Premium 11037 Words 45 Pages
 • 10th Grade
  nakikipaglaban para sa pagtatatag ng Akademya ng Wikang Kastila ngunit biglang nawala sa oras ng kagipitan. Sandoval - ang kawaning Kastila na sang-ayon o panig sa ipinaglalaban ng mga mag-aaral Donya Victorina - ang mapagpanggap na isang Europea ngunit isa namang Pilipina; tiyahin ni Paulita. Paulita...
  Premium 7900 Words 32 Pages
 • Rizal
  katangian. e.     ang pananampalataya ay hindi lamang ang mahabang dasal, pagsuot ng mga krusipiho at kagamitang pang-relihiyon sa katawan, kundi bagkus ang pamumuhay ng tunay na Kristiyano na may mabuting moral at kaugalian. 1.     Sumulat din si Rizal ng dalawang artikulo sa Trubner's Record isang...
  Premium 16413 Words 66 Pages
 • Labaw Donggon
  mangkukulam. (Black out.) SCENE 3. UNANG BATALYA: LIPULIN ANG MGA ESPIRITU (Magkakaharap na ang mga magbabaka: Ang magkapatid na Asu Mangga at Baranugun na may hawak na armas sa isang panig, at ang hukbo ni Saragnayan sa kabila. Maaawa ang magkapatid sa mga espiritu.) AWIT NG...
  Premium 5489 Words 22 Pages
 • Periodical
  . madaling pakisamahan c. may isang salita 25. Ang isa sa mga mabuting asal na nakuha natin sa mga Kastila sa ating kultura ay_____. a. ang pagmamano sa mga nakakatanda b. ang pagiging palakaibigan c. ang magarbong paghahanda sa pista IKATLONG PANGKALAHATANG PAGSUSULIT EDUK...
  Premium 5491 Words 22 Pages
 • Filipino Thesis
  mga namamahala kung paano iimpluwensiya o manipulahin ang partikular na mga katangian ng kanilang industriya. (Apendiks A) 1. Bargaining Power of Suppliers Ang isang industriya ay nangangailangan ng mga materyales upang makapaglingkod- mga manggagawa, mga kagamitan,at iba pa. Ang mga...
  Premium 2568 Words 11 Pages
 • Alamat Ng Gubat
  paligid. "Sino ba dito ang mga matatapang at tapat na mamamayan ng gubat...at mga cute... Itaas ang kamay!" Mabilis namang nagtaas ng kamay ang dalawang langaw. "... Sa aming tatlo nina Langaw!" "Ano bang ipinaglalaban n'yo?" "Hayup sila...insekto kami!" sagot ni Tipaklong nang may nakataas na...
  Premium 8154 Words 33 Pages