Analiza Swot A Firmei Dedeman Essays and Term Papers

 • Analiza Swot a Firmei Dedeman

  UNIVERSITATEA CRESTINA DIMITRIE CANTEMIR MANAGEMENT STRATEGIC ANALIZA SWOT A FIRMEI DEDEMAN sub indrumarea doamnei Gheorghiţa Căprărescu PROIECT EXECUTAT DE ANUL 2 FR GRUPA A MANAGEMENT TURISTIC SI COMERCIAL Cuprins Descrierea organizatiei..............................

  Premium | 4325 Words | 18 Pages

 • Plan de Marketing

  Universitar 2009-2010 Cuprins: Rezumat…………………………………….. .3 I. Scurta prezentare a afacerii…………………. 4 II. Analiza situatiei curente de marketing……… 5 III. Analiza SWOT……………………………… 8 IV. Obiectivele de marketing…………………… 9 V. Strategii de marketing……………………….10 VI. Control si...

  Premium | 1955 Words | 10 Pages

 • Business Plan

  .................................pag. 14 6. Potentialul concurential.........................................................pag. 15 - Analiza SWOT................................................................. .pag. 15 - Puncte tari: .................................................

  Premium | 2639 Words | 19 Pages

 • Mr Radu Ionescu

  care a contribuit efectiv la înţelegerea naturii şi consecinţelor tuturor acestor schimbări a fost tocmai cel de globalizare economică . O analiza de profunzime conduce la concluzia că globalizarea are o explicaţie în mare parte tridimensională, respectiv liberalizarea circuitului financiar internaţional...

  Premium | 2401 Words | 8 Pages

 • Plan de Marketing

  valorilor noului produs Prezentare generală 2 1. Identificarea misiunii unităţii de marketing 5 2. Analiza stării de marketing şi diagrama SWOT 5 3. Definirea obiectivelor strategice 9 Analiză GAP 10 4. Identificarea segmentelor-ţintă 10 5. Formularea strategiei de marketing 10 6. Alocarea bugetului...

  Premium | 5661 Words | 18 Pages

 • Sc Art Invest Grup - Sistem Expert

  S.C . ART-INVEST-GROUP S.R.L. 1. PREZENTAREA FIRMEI S.C."ART-INVEST-GROUP"SRL este o societate cu capital exclusiv privat. Societatea are sediul �n Brasov, str.V.Lupu,nr 17, fiind �nregistrata la Registrul Comer?ului cu nr.10458695236. M?rimea minim? a capitalului social al SRL este de cel pu...

  Premium | 4242 Words | 14 Pages

 • Kraft

  COMPANIEI 1. Scopul Kraft 2. Premise 3. Valori 4. Direcţii 3. DESCRIEREA ACTIVITĂŢII COMPANIEI 4. PLANURI, STRATEGII 1. Analiza SWOT 2. Matricea BCG 3. Strategia Kraft Food România 4. Resurse necesare 5. STRUCTURA ORGANIZAŢIONALĂ A COMPANIEI 1. Departamentul...

  Premium | 12959 Words | 56 Pages

 • Marketing Strategies

  STRATEGII DE MARKETING CUPRINS Unitatea de învăţare 1 Titlul COORDONATELE POLITICII DE MARKETING A FIRMEI 1.1. Obiectivele unităţii de învăţare 1 1.2. Conţinutul politicii de marketing a firmei 1.3. Strategia de piaţă – elementul central al politicii de marketing 1.4. Verificarea cunoştinţelor POLITICA...

  Premium | 24577 Words | 76 Pages

 • Politica

  produsului – componentă distinctă a studiilor de piaţă – are în vedere analiza calităţii produselor aflate în fabricaţie şi/sau în vânzare, studiul învechirii economice a acestora (prin intermediul ciclului lor de viaţă), analiza circulaţiei produselor şi urmărirea lor în utilizare sau în consum (Mareş...

  Premium | 11570 Words | 43 Pages

 • Skoda

  I. Descrierea firmei [pic]I.1 Istoria Skoda De la marca Laurin & Klemet..................................................... ......[pic] |[pic] | ...

  Premium | 4838 Words | 19 Pages

 • Analiza Concurentiala

  evidenţierea câtorva probleme ce trebuie abordate în legătură cu analiza concurenţială a acestui mediu la toate nivelele începând cu produsul, continuând cu domeniul specific de activitate, portofoliul de activităţi şi terminând cu analiza la nivelul sectorului, respectiv ramurii de activitate. Dar aceste...

  Premium | 25773 Words | 75 Pages

 • Competitivitatea in Turism

  competitivitatii in turism 5 3.2 Competitivitatea unei destinaţii turistice: 6 3.3 Competitivitatea produselor turistice 7 Capitolul IV ANALIZA COMPETITIVITATII FIRMEI TURISTICE 8 BIBLIOGRAFIE 11 Capitolul I COMPETITIVITATEA – CONDITIE A SUCCESULUI PE PIATA In perioada actuala, întreprinderea...

  Premium | 5024 Words | 17 Pages

 • Integrated Marketing Communication

  clientelei. Comunicarea este o funcţie esenţială a activităţii de marketing, putând fi de două feluri: (i) personală (directă) - asigurată de conducerea firmei şi sprijinită de forţa de vânzare compusă din agenţi şi reprezentanţi regionali temporari sau permanenţi; Activităţile de comunicare sunt realizate...

  Premium | 21100 Words | 61 Pages

 • Modalitati Specifice de Promovare a Produselor Si Serviciilor Turistice

  consumatori, profituri si crestere (dezvoltare) pentru firma. Marketingul are un rol central in planificarea strategica orientate catre piata din cadrul firmei. Acesta consta in urmatoarele: a) descoperirea de idei noi de produse si servicii noi, capabile sa satisfaca nevoi si dorinte noi, segmente noi...

  Premium | 3512 Words | 12 Pages

 • Pivot

  interests and they create plans or can make decisions after interpreting accounting information; Performance analysis of the entity is important in the SWOT analysis; Elaborating correct decisions in an optimal period of time is possible only with managers from every hierarchical level, and with access...

  Premium | 5400 Words | 12 Pages

 • Politica de Promovare Tarom

  Universitatea Transilvania, Brasov Facultatea de Stiinte Economice si Administrarea Afacerilor Specializarea Marketing Analiza politicii de comunicare si promovare a firmei Tarom [pic] Brasov, 2010 Scurt istoric al aviatiei in Romania [pic] • 1926 CIDNA a inaugurat prima rută aeriană...

  Premium | 1116 Words | 5 Pages

 • Cai de Diversificare Brd

  ......................................................22 4.7.1. Dezvoltarea firmei..............................................................................................22 4.7.2. Cedarea firmei......................................................................................

  Premium | 5707 Words | 20 Pages

 • Abordarea StrategicĂ a Firmelor ÎN CondiŢIile Mediului ConcurenŢIal

  desfăşoară activitatea, pentru ca în acest fel să se poată defini economia viabilă care să ghideze conducerea firmei pentru realizarea obiectivelor propuse în condiţii de rentabilitate.2 Indiferent de diferitele motive pentru care firmele se angajează...

  Premium | 4315 Words | 11 Pages

 • Sweden - Porter's Diamond

  internă şi externă asigurată deja pentru următorii ani, apreciem că şi problema susţinerii financiare este, în mare măsură, rezolvată. Analiza diagnostic şi analiza SWOT au demonstrat necesitatea conceperii unei strategii globale şi a unor strategii pe domenii de activitate sau pe subdiviziuni organizatorice...

  Premium | 20351 Words | 94 Pages

 • Fisa Postului

  sunt elaborate atât pentru manageri, cât și pentru economiști. Fişa postului este o formulare succinta a informaţiilor colectate în procesul de analiză a postului. Se prezintă ca un document scris care identifică, defineşte și descrie postul în termenii sarcinilor, responsabilităţilor, condiţiilor...

  Premium | 1111 Words | 4 Pages