• Analiza Swot a Firmei Dedeman
  UNIVERSITATEA CRESTINA DIMITRIE CANTEMIR MANAGEMENT STRATEGIC ANALIZA SWOT A FIRMEI DEDEMAN sub indrumarea doamnei Gheorghiţa Căprărescu PROIECT EXECUTAT DE ANUL 2 FR GRUPA A MANAGEMENT TURISTIC SI COMERCIAL Cuprins Descrierea organizatiei...
  Premium 4325 Words 18 Pages
 • Business Plan
  .........................................................pag. 15 - Analiza SWOT................................................................. .pag. 15 - Puncte tari: ........................................................................pag. 15 - Puncte slabe...
  Premium 2639 Words 11 Pages
 • Plan de Marketing
  Grupa: 4306 Anul Universitar 2009-2010 Cuprins: Rezumat…………………………………….. .3 I. Scurta prezentare a afacerii…………………. 4 II. Analiza situatiei curente de marketing……… 5 III. Analiza SWOT……………………………… 8 IV. Obiectivele de marketing…………………… 9 V...
  Premium 1955 Words 8 Pages
 • Mr Radu Ionescu
  mondială. Unul dintre aceste concepte care a contribuit efectiv la înţelegerea naturii şi consecinţelor tuturor acestor schimbări a fost tocmai cel de globalizare economică . O analiza de profunzime conduce la concluzia că globalizarea are o explicaţie în mare parte tridimensională, respectiv...
  Premium 2401 Words 10 Pages
 • Plan de Marketing
  marketing 5 2. Analiza stării de marketing şi diagrama SWOT 5 3. Definirea obiectivelor strategice 9 Analiză GAP 10 4. Identificarea segmentelor-ţintă 10 5. Formularea strategiei de marketing 10 6. Alocarea bugetului 15 7. Controlul şi evaluarea rezultatelor 15 8. Valorile produselor Farmec 17...
  Premium 5661 Words 23 Pages
 • Kraft
  . DESCRIEREA ACTIVITĂŢII COMPANIEI 4. PLANURI, STRATEGII 1. Analiza SWOT 2. Matricea BCG 3. Strategia Kraft Food România 4. Resurse necesare 5. STRUCTURA ORGANIZAŢIONALĂ A COMPANIEI 1. Departamentul de marketing 2. Departamentul de producţie 3. Departamentul de...
  Premium 12959 Words 52 Pages
 • Marketing Strategies
  laturi concrete ale activităţii firmei.3 Elaborarea strategiei de piaţă a firmei presupune parcurgerea următoarelor 4 etape : elaborarea misiunii firmei, analiza mediului intern, analiza mediului extern, analiza SWOT, formularea obiectivelor, elaborarea strategiei. Principalele tipuri ale...
  Premium 24577 Words 99 Pages
 • Politica
  ; - liste de întrebări; - cutii de sugestii. Pentru rezolvarea problemelor: - diagrame Pareto; - diagrame Ishikawa; - sinectică, brainstorming; - diagrame why-why; - mind mapping; - analiza SWOT; - cutii de sugestii. Succesiunea de paşi la o tehnică de creativitate: I. Prelucrarea problemei...
  Premium 11570 Words 47 Pages
 • Sc Art Invest Grup - Sistem Expert
  . - fig.1 2. ANALIZA SWOT Puncte tari: - realizeaz? produse competitive �n raport pre?/calitate, pentru pia?a extern? destinate necesit??ilor vitale ?i de mod? ale popula?iei; - are tradi?ie �ndelungat? �n produc?ia ?i comer?ul cu astfel de produse pe pia?a intern? ?i extern?; - de?ine o for...
  Premium 4242 Words 17 Pages
 • Skoda
  vanzarilor de 4,6% in raport cu 2004. Gratie Logan, Dacia realizeaza o performanta remarcabila in Europa cu 30.425 vehicule vandute. III. ANALIZA SWOT S - strengts (puncte tari ) • Brandul firmei Skoda, care aduce încredere şi siguranţă pentru client; • Manopera service este de 25 euro, un...
  Premium 4838 Words 20 Pages
 • Competitivitatea in Turism
  turism 5 3.2 Competitivitatea unei destinaţii turistice: 6 3.3 Competitivitatea produselor turistice 7 Capitolul IV ANALIZA COMPETITIVITATII FIRMEI TURISTICE 8 BIBLIOGRAFIE 11 Capitolul I COMPETITIVITATEA – CONDITIE A SUCCESULUI PE PIATA In perioada actuala, întreprinderea îsi...
  Premium 5024 Words 21 Pages
 • Analiza Concurentiala
  concura firma. Această alegere poate impune selectarea grupului care realizează cel mai bun echilibru între profitul potenţial şi costurile de intrare a firmei în acel grup sau poate necesita crearea unui grup strategic nou. Analiza structurală a unui sector de activitate va pune accentul pe factorii...
  Premium 25773 Words 104 Pages
 • Integrated Marketing Communication
  comunicării; comunicarea prin intermediul altor elemente ale mixului de marketing. P.S. Fiecărei etape a programului de comunicare îi este rezervată în continuare o secţiune distinctă. III. Identificarea restricţiilor de comunicare 3.1. Analiza situaţiei firmei Se realizează într-o succesiune de şase...
  Premium 21100 Words 85 Pages
 • Modalitati Specifice de Promovare a Produselor Si Serviciilor Turistice
  . Elaborarea strategiei de marketing presupune parcurgerea urmatoarelor etape: 1. analiza mediului intern al firmei (diagnoza) 2. analiza mediului extern 3. formularea obiectivelor de marketing 4. analiza si selectarea pietelor tinta 5. formularea strategiei de marketing 6...
  Premium 3512 Words 15 Pages
 • Sweden - Porter's Diamond
  internă şi externă asigurată deja pentru următorii ani, apreciem că şi problema susţinerii financiare este, în mare măsură, rezolvată. Analiza diagnostic şi analiza SWOT au demonstrat necesitatea conceperii unei strategii globale şi a unor strategii pe domenii de activitate sau pe subdiviziuni...
  Premium 20351 Words 82 Pages
 • Politica de Promovare Tarom
  Universitatea Transilvania, Brasov Facultatea de Stiinte Economice si Administrarea Afacerilor Specializarea Marketing Analiza politicii de comunicare si promovare a firmei Tarom [pic] Brasov, 2010 Scurt istoric al aviatiei in Romania [pic] • 1926 CIDNA a inaugurat prima rută...
  Premium 1116 Words 5 Pages
 • Abordarea StrategicĂ a Firmelor ÎN CondiŢIile Mediului ConcurenŢIal
  probabil atinsă, fiindcă viitorul rămâne necunoscut, dar sentimentul existenţei unei direcţii, generat de analiza critică a poziţiei firmei şi de exersarea judecăţii informate, are prin el însuşi şanse să dea echipei raţiunea...
  Premium 4315 Words 18 Pages
 • Servuction
  de către client. 738 Pornim de la premisa că experienŃa pe care clientul şi-o formează în urma procesului de servire la care participă este un rezultat complex al multor factori care acŃionează în locul şi în timpul în care se prestează serviciul. Vom analiza în continuare cadrul fizic şi...
  Premium 1971 Words 8 Pages
 • Marketing Audit at Starbucks
  – Romania sau Germania; o Firme, Cu campurile: - codfirma- codul firmei; - numefirma – numele firmei; - idlocatie- idlocatie din tabela Locatie, o Dep, Cu campurile: - coddepartament- codul departamentului; - denumire – numele...
  Premium 2277 Words 10 Pages
 • Fisa Postului
  formulare succinta a informaţiilor colectate în procesul de analiză a postului. Se prezintă ca un document scris care identifică, defineşte și descrie postul în termenii sarcinilor, responsabilităţilor, condiţiilor de muncă şi specificaţiilor. În practica Managementului Resurselor Umane se folosesc...
  Premium 1111 Words 5 Pages