• Analiza Swot a Firmei Dedeman
  UNIVERSITATEA CRESTINA DIMITRIE CANTEMIR MANAGEMENT STRATEGIC ANALIZA SWOT A FIRMEI DEDEMAN sub indrumarea doamnei Gheorghiţa Căprărescu PROIECT EXECUTAT DE ANUL 2 FR GRUPA A MANAGEMENT TURISTIC SI COMERCIAL Cuprins Descrierea organizatiei..............................
  Premium 4325 Words 18 Pages
 • Plan de Marketing
  Universitar 2009-2010 Cuprins: Rezumat…………………………………….. .3 I. Scurta prezentare a afacerii…………………. 4 II. Analiza situatiei curente de marketing……… 5 III. Analiza SWOT……………………………… 8 IV. Obiectivele de marketing…………………… 9 V. Strategii de marketing……………………….10 VI. Control si...
  Premium 1955 Words 10 Pages
 • Business Plan
  .................................pag. 14 6. Potentialul concurential.........................................................pag. 15 - Analiza SWOT................................................................. .pag. 15 - Puncte tari: .................................................
  Premium 2639 Words 19 Pages
 • Mr Radu Ionescu
  care a contribuit efectiv la înţelegerea naturii şi consecinţelor tuturor acestor schimbări a fost tocmai cel de globalizare economică . O analiza de profunzime conduce la concluzia că globalizarea are o explicaţie în mare parte tridimensională, respectiv liberalizarea circuitului financiar internaţional...
  Premium 2401 Words 8 Pages
 • Plan de Marketing
  valorilor noului produs Prezentare generală 2 1. Identificarea misiunii unităţii de marketing 5 2. Analiza stării de marketing şi diagrama SWOT 5 3. Definirea obiectivelor strategice 9 Analiză GAP 10 4. Identificarea segmentelor-ţintă 10 5. Formularea strategiei de marketing 10 6. Alocarea bugetului...
  Premium 5661 Words 18 Pages
 • Sc Art Invest Grup - Sistem Expert
  S.C . ART-INVEST-GROUP S.R.L. 1. PREZENTAREA FIRMEI S.C."ART-INVEST-GROUP"SRL este o societate cu capital exclusiv privat. Societatea are sediul �n Brasov, str.V.Lupu,nr 17, fiind �nregistrata la Registrul Comer?ului cu nr.10458695236. M?rimea minim? a capitalului social al SRL este de cel pu...
  Premium 4242 Words 14 Pages
 • Kraft
  COMPANIEI 1. Scopul Kraft 2. Premise 3. Valori 4. Direcţii 3. DESCRIEREA ACTIVITĂŢII COMPANIEI 4. PLANURI, STRATEGII 1. Analiza SWOT 2. Matricea BCG 3. Strategia Kraft Food România 4. Resurse necesare 5. STRUCTURA ORGANIZAŢIONALĂ A COMPANIEI 1. Departamentul...
  Premium 12959 Words 56 Pages
 • Marketing Strategies
  STRATEGII DE MARKETING CUPRINS Unitatea de învăţare 1 Titlul COORDONATELE POLITICII DE MARKETING A FIRMEI 1.1. Obiectivele unităţii de învăţare 1 1.2. Conţinutul politicii de marketing a firmei 1.3. Strategia de piaţă – elementul central al politicii de marketing 1.4. Verificarea cunoştinţelor POLITICA...
  Premium 24577 Words 76 Pages
 • Politica
  produsului – componentă distinctă a studiilor de piaţă – are în vedere analiza calităţii produselor aflate în fabricaţie şi/sau în vânzare, studiul învechirii economice a acestora (prin intermediul ciclului lor de viaţă), analiza circulaţiei produselor şi urmărirea lor în utilizare sau în consum (Mareş...
  Premium 11570 Words 43 Pages
 • Integrated Marketing Communication
  clientelei. Comunicarea este o funcţie esenţială a activităţii de marketing, putând fi de două feluri: (i) personală (directă) - asigurată de conducerea firmei şi sprijinită de forţa de vânzare compusă din agenţi şi reprezentanţi regionali temporari sau permanenţi; Activităţile de comunicare sunt realizate...
  Premium 21100 Words 61 Pages
 • Analiza Concurentiala
  evidenţierea câtorva probleme ce trebuie abordate în legătură cu analiza concurenţială a acestui mediu la toate nivelele începând cu produsul, continuând cu domeniul specific de activitate, portofoliul de activităţi şi terminând cu analiza la nivelul sectorului, respectiv ramurii de activitate. Dar aceste...
  Premium 25773 Words 75 Pages
 • Skoda
  I. Descrierea firmei [pic]I.1 Istoria Skoda De la marca Laurin & Klemet..................................................... ......[pic] |[pic] | ...
  Premium 4838 Words 19 Pages
 • Competitivitatea in Turism
  competitivitatii in turism 5 3.2 Competitivitatea unei destinaţii turistice: 6 3.3 Competitivitatea produselor turistice 7 Capitolul IV ANALIZA COMPETITIVITATII FIRMEI TURISTICE 8 BIBLIOGRAFIE 11 Capitolul I COMPETITIVITATEA – CONDITIE A SUCCESULUI PE PIATA In perioada actuala, întreprinderea...
  Premium 5024 Words 17 Pages
 • Modalitati Specifice de Promovare a Produselor Si Serviciilor Turistice
  consumatori, profituri si crestere (dezvoltare) pentru firma. Marketingul are un rol central in planificarea strategica orientate catre piata din cadrul firmei. Acesta consta in urmatoarele: a) descoperirea de idei noi de produse si servicii noi, capabile sa satisfaca nevoi si dorinte noi, segmente noi...
  Premium 3512 Words 12 Pages
 • Politica de Promovare Tarom
  Universitatea Transilvania, Brasov Facultatea de Stiinte Economice si Administrarea Afacerilor Specializarea Marketing Analiza politicii de comunicare si promovare a firmei Tarom [pic] Brasov, 2010 Scurt istoric al aviatiei in Romania [pic] • 1926 CIDNA a inaugurat prima rută aeriană...
  Premium 1116 Words 5 Pages
 • Cai de Diversificare Brd
  ......................................................22 4.7.1. Dezvoltarea firmei..............................................................................................22 4.7.2. Cedarea firmei......................................................................................
  Premium 5707 Words 20 Pages
 • Marketing Audit at Starbucks
  Romania(locatia sediului); - numelocatie – Romania sau Germania; o Firme, Cu campurile: - codfirma- codul firmei; - numefirma – numele firmei; - idlocatie- idlocatie din tabela Locatie, o Dep, Cu campurile: - coddepartament- codul departamentului; ...
  Premium 2277 Words 20 Pages
 • Sweden - Porter's Diamond
  internă şi externă asigurată deja pentru următorii ani, apreciem că şi problema susţinerii financiare este, în mare măsură, rezolvată. Analiza diagnostic şi analiza SWOT au demonstrat necesitatea conceperii unei strategii globale şi a unor strategii pe domenii de activitate sau pe subdiviziuni organizatorice...
  Premium 20351 Words 94 Pages
 • Fisa Postului
  sunt elaborate atât pentru manageri, cât și pentru economiști. Fişa postului este o formulare succinta a informaţiilor colectate în procesul de analiză a postului. Se prezintă ca un document scris care identifică, defineşte și descrie postul în termenii sarcinilor, responsabilităţilor, condiţiilor...
  Premium 1111 Words 4 Pages
 • Abordarea StrategicĂ a Firmelor ÎN CondiŢIile Mediului ConcurenŢIal
  desfăşoară activitatea, pentru ca în acest fel să se poată defini economia viabilă care să ghideze conducerea firmei pentru realizarea obiectivelor propuse în condiţii de rentabilitate.2 Indiferent de diferitele motive pentru care firmele se angajează...
  Premium 4315 Words 11 Pages