"Afrikaanse Toesprake" Essays and Research Papers

Afrikaanse Toesprake

Tema: Suid-Afrika 100 jaar Onderwerp: Afrikaans het soos ‘n soet kind al sy wortels geëet Voorsitter. Jy kry Afrikaans in duisende boeke. Ons hoor gereeld van Afrikaanse dramas wat groot erkenning geniet, weet van verskillende Afrikaanse gedigte van wêreldklas en verneem telkens met belangstelling van ’n soveelste Afrikaanse roman wat in ’n ander taal vertaal is. Afrikaans laat hom dus wyd en syd geld. Dit staan immers nie terug vir enige ander taal as dit by seggenskrag kom nie. En tog:...

1034  Words | 3  Pages

Open Document

Fiscal Policy Sa(Afrikaans)

se tekort dit wil sê owerheid inkomste minus owerheid besteding lenings uitgesluit. Begroting tekort is die fiskale tekort plus vorige netto tekorte en surplusse uit vorige jare. In hierdie opstel gaan daar bespreek word hoe die huidige Suid-Afrikaanse fiskale tekort verminder kan word. Die rede vir die implementering vir hierdie beleide is om die ekonomie te stabiliseer en mettertyd vinniger ekonomiese groei veroorsaak. `n Moontlike oplossing vir die tekort is uitbreidende fiskale beleid te...

968  Words | 4  Pages

Open Document

Xenafobia in Sa

hul so in kontak kom met xenefobia. 2.2 Geweld en kaartjie verkope Soos ons almal weet is sokker een van Suid-Afrika se mees geweldadigste en raserigste sport byeenkomste. Suid-Afrikaanse toeskouers sal enige iets doen om nie ‘n byeenkoms te mis nie. Die kaartjies word teen ‘n bekostigbare prys aan Suid-afrikaanse burgers verkoop, maar in teenstelling is daar ‘n groot problem wat ontstaan. Daar is in totaal ongeveer 3 miljoen kaartjies wat vir die toernooi beskikbaar gestel is, ongeveer 76%...

1795  Words | 6  Pages

Open Document

Applied Mathematics

Randse Afrikaanse Universiteit Rand Afrikaans University TOEGEPASTE WISKUNDE 1B APPLIED MATHEMATICS 1B 1. P.4.3.1 2. P.4.3.2 3. P.4.3.3 Vraag 4 Vir die massa in P.4.3.3 by t = 3sek. bereken: (a) Die hoekspoed van die massa om die oorsprong. (b) Die krommingstraal van die boom. (c) Die koordinate van die krommingsmiddelpunt. Question 4 For the mass in P.4.3.3 at t = 3sec. calculate: (a) The angular velocity of the mass around the origin. (b) The radius of curvature of the trajectory. (c) The coordinates...

Curvature, Mathematics, Radius of curvature 365  Words | 2  Pages

Open Document

THE EFFECT OF ADDICTION PAPER 1

family program, individual counselors can usually invite clients to bring their significant others with them to sessions” (Van Wormer, K. 2008). Reference Van Niekerk, JP 2011, 'Addiction', South African Medical Journal = Suid-Afrikaanse Tydskrif Vir Geneeskunde, 101, 10, p. 673, MEDLINE Complete, EBSCOhost, viewed 13 May 2015. Van Wormer, K. Counseling Family Members of Addicts/Alcoholics: The stages of change Model. Journal of Family Social Work. 11, 2, 2020221, July 2008. ISSN:...

Addiction, Drug, Drug abuse 1239  Words | 6  Pages

Open Document

Mathematics Paper

scale. 5. Indicate your answers on the sheet provided. 6. Start when the invigilator tells you to do so. 7. Answers and solutions will be available at www.samf.ac.za Do not turn the page until you are told to do so. Draai die boekie om vir die Afrikaanse vraestel. PRIVATE BAG X173, PRETORIA, 0001 TEL: (012) 392-9323 Email: ellie@samf.ac.za Organisations involved: AMESA, SA Mathematical Society, SA Akademie vir Wetenskap en Kuns PRACTICE EXAMPLES 1. As a decimal number 6.28% is equal to...

Grammatical number, Grammatical person, Number 1145  Words | 6  Pages

Open Document

Sa Se Grootste Probleme

probleem wat ons land kniehalter. Gevonnisdes ontsnap bv. uit die tronke as hulle oor die nodige omkoopmiddele beskik. So ook koop talle onwettige immigrante beamptes by die Departement van Binnelandse Sake om vir so min as R600 om die nodige Suid-Afrikaanse dokumente te bekom. Selfs ons hoogaangeskrewe politieke leiers, soos Jacob Zuma, sy vriend Shabir Shaik en Tony Yengeni is onlangs óf aangekla van korrupsie óf daaraan skuldig bevind. Hierdie is maar net enkele van Suid-Afrika se probleme. Daar...

464  Words | 2  Pages

Open Document

This a Afrikaans Essay of the importance of international trade and how it effects world markets and economies.

oliebronne nie. Suid-Afrika kan deur uitvoer van minerale, veral goud, groot bedrae aan buitelandse valuta verdien. Hierdie valuta kan weer aangewend word om te betaal vir broodnodige invoere van goeder en dienste, soos olie, wat nie deur die Suid-Afrikaanse ekonomie geproduseer kan word nie. · Kilmaatstoestande verskil: Sekere produkte kan net verbou word in gebiede waar die reenvalsyfers redelik hoog is. Suid-Afrika sal, as gevolg van sy wisselvallige reenval, nooit in 'n groot landbouland kan ontwikkel...

1356  Words | 5  Pages

Open Document

Knowledge Management

2010 revenue was $ 6.34 billion which is significant rinse from 2007.TCS effort to create and share knowledge have earned them the MAKE (Most admired Knowledge Enterprise) award since 2003. KM at Sasol Introduction: Sasol full form is -Suid Afrikaanse Steenkool en Olie which means South African Coal and Oil Ltd. Sasol is global petro-chemical whose work is mining, synfuels, energy and chemicals. Sasol’s business is based on chemical technology of CTL (Coal to Liquid) and GTL (Gas to Liquid)....

Community of practice, Enterprise content management, Knowledge 1723  Words | 6  Pages

Open Document

Paternalism: Slavery and White Slave Owners

colonialism came slavery and the forced labor model which was originally brought by the Dutch in 1652. The first slaves were imported by the Dutch from Angola and other parts of West Africa to the Afrikaner Republics of the Orange Free State and the Zuid-Afrikaanse Republiek. The first slaves were owned by the Dutch East India Company (VOC) who mainly used the slaves to work on the colossal gardens. The company officials were the first to own private slaves as it was a custom in the East and this event sparked...

Africa, African slave trade, Arab slave trade 1614  Words | 5  Pages

Open Document

Afrikaans Essay - Female Domination

twintigste eeu, het vroue veg hul weg tot op vlak met mans. Baie gedruip het, maar stadig vroue in staat was om suksesvol te werk om hulle weg te verdien beter posisies in die werkplek, en selfs in die huishouding. Sedert word geplaas in die Suid-Afrikaanse grondwet, het dit moontlik geword om vir vroue te wees gelyk aan mans in elke aspek. Dit is net een van die ander stryd vroue gesig. Geestelik, vroue te doen het met meer moeilike omstandighede. Omdat vroue is meer emosioneel oor die algemeen beïnvloed...

644  Words | 2  Pages

Open Document

problems in africa

makes things considerably easier for the reader if these works are listed under their titles. List of sources: Encyclopaedia Britannica. 1964. London: Benton. Reference to a source in your text: (EB 1964) List of sources: Woordeboek van die Afrikaanse Taal, deel I. 1956. Pretoria: Staatsdrukker. Reference to a source in your text: (WAT 1956) (In the case of this dictionary, the specific volume that you consulted must be given in the list of sources, because the various volumes were published...

Citation, Comma, Given name 6010  Words | 19  Pages

Open Document

Cultural Aspects

culturen: overeenkomsten en verschillen in waarden tussen Nederland en Vlaanderen Overeenkomsten en verschillen tussen Nederland, Vlaanderen en Europese culturen Overeenkomsten en verschillen tussen Nederland, Vlaanderen en Aziatische, Arabische en Afrikaanse culturen Omgaan met cultuurverschillen pag. 3 pag. 6 pag. 9 pag. 11 pag. 13 pag. 15 pag. 16 www.studentsonly.nl Voor al jouw HBO & WO uittreksels! Bron : Culturele waarden en communicatie in internationaal perspectief – M.T. Claes & M. Gerritsen ...

5838  Words | 18  Pages

Open Document

Draaiboek

opgedeeld in drie categorieën. 1. Strategische doelstellingen: - Het scholenproject dat betrekking heeft tot geheel Afrika ondersteunen door gerechten aan te bieden die van origine Afrikaans zijn. - Het echter ook bekend maken van Afrikaanse gerechten onder de basisschoolleerlingen. 2. Tactische doelstellingen: - Door diverse entertainment en aankleding in de sferen van Afrika aan te bieden de basisschoolleerlingen onbewust een compleet te geven van de gehele levenssituatie...

3720  Words | 24  Pages

Open Document

Accounting information systems in the fast food industry

Manage. Sci. 2(1):21. Luiz J (2002). Small business development, entrepreneurship and expanding the business sector in a developing economy: the case of South Africa. J. Appl. Bus. Res. 8(2):53–68. Mohr P, Fourie L (2004). Ekonomie vir Suid-Afrikaanse studente. Pretoria: Van Schaik Publishers. Rootman C, Kruger J (2010). Adapting SMME Business Functions During Economic Turmoil. Acta Commercial 2010. Shah T, Khedkar A (2006). Case on successful SME financing – SIDBI. Indian Institute of...

Business, Business terms, Commerce 2837  Words | 13  Pages

Open Document

Dramatic Character And Relationships With Actor And Spectator

Cilliers, L. (n.d.). CONSPIRACY OF FUN: BREAKING DRAMATIC ILLUSION IN ROMAN COMEDY.. [online] Akroterion.journals.ac.za. Available at: http://akroterion.journals.ac.za/pub/article/viewFile/201/272 [Accessed 30 Mar. 2015]. De Vries, A. (2012). Die Afrikaanse kortverhaalboek. Kaapstad: Human & Rousseau. Dictionary.tdf.org, (2015). TDF Theatre Dictionary » George Spelvin. [online] Available at: http://dictionary.tdf.org/george-spelvin/ [Accessed 30 Mar. 2015]. Expansivepoetryonline.com, (2002). Meter...

1986, Acting, Actor 3104  Words | 13  Pages

Open Document

Absenteeism and Attendance of Employees - Paper

Publications. De Vos, A.S. (1998). Research at grass roots: A primer for the caring professions J.L. Van Schaik Publishers. Du Plessis, A., Visser, D., & Fourie, L. (2003). Die omvang en aard van afwesigheid in die werkplek; ‘n Suid-Afrikaanse gevalstudie. SA Journal of Industrial Psychology. 29 (1) : 58-67. Egan, M., & Kadushan, G. (2004). Job satisfaction of home health social workers in the environment of cost containment. Health and Social Work 29 (4) : 287-295. Employee...

Absenteeism, Employment, Job satisfaction 4282  Words | 25  Pages

Open Document

Mba General Notes

is a director of Astral Foods and the FW de Klerk Foundation. In 2008 he received an Honorary Doctorate in Law from the London South Bank University. In 2009 he was appointed as Vice-president and in 2011 as President of the AHI (the ”Afrikaanse Handelsinsituut”) – a national body of chambers of commerce. He was admitted as a member of the Academy of Sciences of South Africa (ASSAF) in 2011. In 2012 he was elected as Deputy Chairperson of the F W de Klerk Foundation. In his own...

Academic degree, Bachelor's degree, Business 3542  Words | 28  Pages

Open Document

Tripartite Relationship

various employers' organizations such as Business South Africa (BSA), the national chambers of commerce with the three major chambers – the South African Chamber of Commerce (SACOB), the National African Federated Chamber of Commerce (NAFCOC) and the Afrikaanse Handelsintituut (AHI). SACOB, founded in 1990, is the largest business organization in the country, representing the interests of some 40 000 members. It also represents the socio-economic interests of its members at national, regional and international...

African National Congress, Collective bargaining, Employment 5870  Words | 18  Pages

Open Document

Arrow of God - Paper

I. 1981. The Igbo World of Achebe's "Arrow of God". Research in African Literatures 12(l):14-42. Obiechina, Em. 1973. An African Popular Literature: A Study of Onitsha Market Pamphlets. Cambridge: Cambridge University Press. Wymeersch, P. 1986. Afrikaanse socio-culturele systemen. Traditie en verandering. Brussel: Algemeen Bestuur van de Ontwikkelingssamenwerking. Dienst "Werving - Opleiding Volontariaat" (D. 86). 174 ...

A Man of the People, African literature, Arrow of God 7798  Words | 20  Pages

Open Document

Fault as a Pre-Requisite Constitutive Element for Delictual Liability

reasonably be regarded as falling within the wrongdoer’s own perception. [ 29 ]. 1966 (1) SA 428 (A). [ 30 ]. Requirement (a) (ii) is sometimes overlooked by out courts. [ 31 ]. Van der Merwe N.J. & Olivier P.J.J. Die onregmatige Daad in die Suid-Afrikaanse Reg 1989. [ 32 ]. 1985 (3) SA 677 (A). [ 33 ]. Although it must be accepted that the law of delict will also be influenced by this decision, according to Neethling. [ 34 ]. 1954 (3) SA 464 (A). [ 35 ]. For example, the reasonable person knows that...

Common law, Criminal negligence, Duty of care 6486  Words | 19  Pages

Open Document

Freedom of Expression a Comparative Analysi

moontlikheid om vryheid van spraak in te perk, en gaan van die standpunt uit dat hierdie moontlikheid reeds in die Grondwet gestel word. Die ontluikende tendens in Suid-Afrika ondersteun egter nie die aanname dat daar ‘n behoefte is aan ‘n Suid-Afrikaanse benadering tot vryheid van spraak nie. Key words: balancing rights, constitution, freedom of expression, jurisprudence, limitation, self-regulation. * Mandla Seleoane [mlcseleoane@hsrc.ac.za] is a research specialist with the Human Sciences...

Canadian Charter of Rights and Freedoms, First Amendment to the United States Constitution, Freedom of association 8916  Words | 26  Pages

Open Document

Sport Tourism

South African Journal for Research in Sport, Physical Education and Recreation, 2008, 30(2): 79-93. Suid-Afrikaanse Tydskrif vir Navorsing in Sport, Liggaamlike Opvoedkunde en Ontspanning, 2008, 30(2): 79-93. ISSN: 0379-9069 SPORT TOURISM EVENT IMPACTS ON THE HOST COMMUNITY: A CASE STUDY OF RED BULL BIG WAVE AFRICA Ncedo Jonathan NTLOKO & Kamilla SWART Cape Peninsula University of Technology, Cape Town, Republic of South Africa ABSTRACT The focus of this article is on the management and social...

Cape Town, Entertainment, Event management 8079  Words | 24  Pages

Open Document

Hofstede Nl-Eng

is een dimensie waarmee men nationale culturen kan beoordelen en is de mate waarin zwakkere leden van organisaties of organisaties in een land verwachten en aanvaarden dat macht niet gelijk is verdeeld. We zien dat de Romaanstalige, Aziatische en Afrikaanse landen hoge Machtsafstandswaarden hebben. Lagere waarden zijn terug te vinden in de Verenigde Staten, de voormalige Dominions, Groot-Brittannië en het overige niet-Romaanse deel van Europa. Scores op de Machtafstand index (MAI) voor 50 landen...

16564  Words | 56  Pages

Open Document

Uni Chapter 5

opposed the culture of the English-speaking liberal universities. These universities were established as a counter to Rhodes in the Eastern Cape and Witwatersrand in Johannesburg. The ruling party successfully obtained the loyal support of the Afrikaanse Studentebond to accept the dictates and values espoused by their Nationalist Party (NP) elders. Nzimande (1988: 4) underscores this contention by stating that the main function of the Historically Afrikaans-Medium institutions was the" .....

Bantustan, Black people, Discrimination 11984  Words | 91  Pages

Open Document

South Africa

Broederbond (later Broederbond, or Brotherhood), Nasionale Pers (National Press), South African National Life Assurance Company (Sanlam), the Voortrekkers (a scouting organization), the Federation of Afrikaner Cultural Organisations (Federasie van Afrikaanse Kultuurvereniginge--FAK), Helpmekaar (an Afrikaner social service organization, roughly translated "mutual aid"), and Volkskas (People's Bank).Although the party did not publish membership figures, much was known about its organization--a federal...

1994, African National Congress, Election 25050  Words | 65  Pages

Open Document

Legal Aspects

valid. Various factors influence the consensus between the parties. If there is no consensus between the parties, there is no contract. BIBLIOGRAPHY 1. Van der Merwe 1998. Contract, general principles, Cape Town: Juta. Van Jaarsveld, SR. 1988. Suid-Afrikaanse handelsreg, vol I. 3de uitgawe. Johannesburg: Lex Patria:109. University of South Africa 2005. Study guide for CLA101S/BUL1M1-Z/CLA 101-A. Pretoria: UNISA 2. 3. ASSESSMENT These questions test your insight. It will be to your benefit to...

Breach of contract, Consumer Protection, Contract 31340  Words | 99  Pages

Open Document

Factors Affecting Nursing Performance

deur van ′n kwantitatiewe benadering gebruik te maak. Die teikenbevolking (N = 963) het uit verpleegkunde studente bestaan wat die kursus gevolg het wat tot registrasie as 'n professionele verpleegkundige lei, in ooreenstemming met die Suid-Afrikaanse Raad op Verpleging se regulasie 425, soos gepromalgeer deur die aangepaste Wet op Verpleging 50 van 1978 (Wet op Verpleging 33 van 2005). Daar is van waarskynlikheid-gestratifiseerde steekproefneming gebruik gemaak om die deelnemers te kies...

Nurse, Nursing, Nursing care 19193  Words | 96  Pages

Open Document

References: Occupational Health Psychology and Work Life

and employee commitment. Social Sciences Quarterly, 71,53-68. Loscocco, K.A., & Roschelle, A.R. (1991). Influences on the quality of work and nonwork life: Two decades in review. Journal of Vocational Behaviour, 39, 182-225. Louw, D. (1989). Suid-Afrikaanse Handboek van Abnormale Gedrag. Halfweghuis: Southern Boekuitgewers. Louw, D., & Edwards, D. J. A., (1993). Psychology: An introduction for students in South Africa. Johannesburg: Lexicon Publishers. 323 Lubin, B. (1965). Adjective checklists for...

Applied psychology, Clinical psychology, Industrial and organizational psychology 18574  Words | 73  Pages

Open Document

archaeology museum

Kwaluseni: University of Swaziland Manjula, C. (2007). A Study on Personality Factors Causing Stress among School Teachers. (p. 1-79) Marais, J. L. (1992). Faktorewat stress veroorsaak by onderwysers in die Oranje-Vrystaat en Kaapprovinsie. Suid Afrikaanse Tydskrifvir Opvoedkunde, 12, 305- 309 Marsh, G. (2005). The relationship between job stress and job-related factors among primary school teachers. Master of Management University Malaysia.1-66 Mbokodi, S.M., (1995). The influence of teacher...

Correlation and dependence, High school, Occupational health psychology 14704  Words | 81  Pages

Open Document

PYC2601 Tut

will be conducted in any preferred South African language. Formele onderrig in hierdie kursus word slegs in Engels aangebied. Waar die kapasiteit bestaan, en op versoek, sal individuele besprekings met studente gevoer word in enige verkose Suid-Afrikaanse taal. Eksamenvraestelle kan steeds in Afrikaans beantwoord word. 1 INTRODUCTION Dear Student We are pleased to welcome you to this module and hope that you will find it both interesting and rewarding. We shall do our best to make your...

Homework, Learning, Personality 28386  Words | 163  Pages

Open Document

Leadership Styles

contrary to belief in some quarters, we are definitely on course. I don’t agree with the view that education is “very likely the greatest single failure of the new South Africa” as Mr FW de Klerk has alleged at the Principals’ Symposium of the Suid-Afrikaanse Onderwysers Unie. This is way too far from the truth, unless of course we are saying all of you here, including SAPA, have failed this country and that all of us here have done nothing since 1994 to ‘put our souls’ in the education of our children...

Cape Town, College, Education 38495  Words | 237  Pages

Open Document

The Relationship Between Job Satisfaction and Absenteeism in a Selected Field Services Section Within an Electricity Utility in the Western Cape

: SAGE Publications. De Vos, A.S. (1998). Research at grass roots: A primer for the caring professions J.L. Van Schaik Publishers. Du Plessis, A., Visser, D., & Fourie, L. (2003). Die omvang en aard van afwesigheid in die werkplek; ‘n Suid-Afrikaanse gevalstudie. SA Journal of Industrial Psychology. 29 (1) : 58-67. Egan, M., & Kadushan, G. (2004). Job satisfaction of home health social workers in the environment of cost containment. Health and Social Work 29 (4) : 287-295. Employee assistance...

Absenteeism, Employment, Job satisfaction 31424  Words | 136  Pages

Open Document

Propostuous

. . . 132 Tax According to Population Group: 1974 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 vii LIST OF ABREVIATIONS ACDP African Christian Democratic Party AHI Afrikaanse Handelsinstituut ANC African National Congress APLA Azanian Peoples' Liberation Army ASB Afrikaanse Studentebond AV alternative voting AVF Afrikaner Volksfront AVU Afrikaner Volksunie AWB Afrikaner Weerstandsbeweging AZAPO Azanian People's Organisation ...

African National Congress, Authoritarianism, Democracy 190852  Words | 525  Pages

Open Document

Technology Simplifies Modern Life

115 000 black people. A total of 26 251 white women and children and 14 000 black people died in these camps. The war added many orphaned children to the population, and as a response to this need, women's charitable associations like the ACVV (Afrikaanse Christelike Vrouevereninging Ð 1904) developed, focusing on the needs of the white population. This was quickly followed by the first Child Welfare Society in Cape Town (1908) and in Johannesburg (1909), which catered for all population groups,...

Critical thinking, International Federation of Social Workers, Policy analysis 37242  Words | 107  Pages

Open Document

Commercial Law Study Guide

Havenga, P., Van Der Linde, K. & Van Kerken, E. 199 1. General Principles of commercial law. Cape Town: Juta. Hutchinson, D. Ed. 1991. Wille’s principles of South African law. 8” Ed. Cape Town: Juta. Joubert, D.J. 1979. Die Suid-Afrikaanse verteenwoordigingsrg~g. Cape Town: Juta. Joubert, D.J. 1987. General Principles of the law of contract. Cape Town: Juta. Kerr, A.J. 1989. Principles of the law of contract. 4” Ed. Cape Town Butterworths. Malan, F.R. & De...

Civil law, Common law, Contract 49430  Words | 166  Pages

Open Document

A2H-Journals.Pdf

Northern Illinois University, English Department Palgrave Macmillan Ltd. Taylor & Francis Ltd BioMed Central Libertas Academica Ltd. Taylor & Francis Ltd University of Wisconsin Press Sufi Journal of Scientific & Academic Research Wiley-Blackwell Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap & Kuns Suleyman Demirel University Journal of Science Taylor & Francis Ltd Taylor & Francis Ltd Facultad de Psicologia, Fundacion Universitaria Konrad Lorenz Sunway University College Suomen Antropologi: Journal of the Finnish...

Academic publishing, Agriculture, Elsevier 265621  Words | 1093  Pages

Open Document

Management

ye kgolo ya botebong bja birase (gape e bitšwa antitšene ya birase); p24 e kgatha tema ye bohlokwa go šupeng phetetšo ka HIV. p24 UNAids omskryf ’n weeskind as ’n kind wat jonger as 18 is en minstens een ouer aan die dood afgestaan het. Die Suid-Afrikaanse Kinderwet identifiseer ’n weeskind as ’n kind wat geen oorlewende ouer het om hom of haar te versorg nie. Die hoofproteïen van die kern van die MI-virus (dit word ook ’n virale antigeen genoem); p24 speel ’n belangrike rol by die diagnosering van...

AIDS, Antiretroviral drug, Blood 95870  Words | 361  Pages

Open Document

An Analytic Dictionary of English Etymology

Sächsischen Gesellschaft der Wiss. Akademie der Wissenschaften zu Leipzig. Philologisch-historische Klasse. Leipzig: Bei B. C. Teubner. Saga-Book Saga-Book of the Viking Society for Northern Research SAJL/SATT South African Journal of Linguistics / Suid-Afrikaanse Tydskrif vir Taalkunde SAMLA-ADS South-Atlantic Modern Language Association, American Dialect Society. SBAW Sitzungsberichte der Bayerischen Akademie der Wissenschaften. Philosophischhistorische Abteilung. München: Verlag der Bayerischen Akademie...

Dictionary, English language, Etymological dictionary 256853  Words | 669  Pages

Open Document

Approaches To Development Communication

adopted, then the danger exists of ignoring community needs, interests and appropriateness, or, being counterproductive to human socio-cultural development and processes of democratization all together. References BENJAMIN, P. & DAHMS, M. (1999). Afrikaanse Telecentres, Ja of Neen?, Noord-Zuid Cahier, themanummer: De Digitale Kloof. De Informatierevolutie en het Zuiden, 24(4):7584. CLEAVER, H. (1998). The Zapatistas and the Electronic Fabric of Struggle. [URL: http://www.eco.utexas.edu/faculty/Cleaver/zaps...

Communication, Communication theory, Development 164675  Words | 739  Pages

Open Document

FIDIC A Guide For Practitioners

References Ballantyne WM (1989) Book review of commercial arbitration in the Arab Middle East (A study in Sharia and Statute Law). Arb Inl 269 Boldt A (2004) Der neue Bauvertrag, 2nd edn. Carl Heyemanns, Ko¨ln de Wet JC, Yeats JP (1978) Die Suid-Afrikaanse kontraktereg en handelsreg, 4th edn. Butterworth, Durban Fyzee AA (1949) Outlines of Muhammadan Law, 3rd edn. Oxford University Press, London Gru¨neberg C (2009) in: Palandt (ed) Commentary to BGB, 68th edn. C.H. Beck, Mu¨nchen Heinrichs H (2009)...

Civil law, Common law, Consumer Protection 187453  Words | 809  Pages

Open Document

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free