Afrikaanse Toesprake Essays and Term Papers

 • South Afrika 100 Years (Afrikaans)

  Voorsitter. Jy kry Afrikaans in duisende boeke. Ons hoor gereeld van Afrikaanse dramas wat groot erkenning geniet, weet van verskillende Afrikaanse gedigte van wêreldklas en verneem telkens met belangstelling van ’n soveelste Afrikaanse roman wat in ’n ander taal vertaal is. Afrikaans laat hom dus wyd...

    1034 Words | 3 Pages  

 • Fiscal Policy Sa(Afrikaans)

  tekort is die fiskale tekort plus vorige netto tekorte en surplusse uit vorige jare. In hierdie opstel gaan daar bespreek word hoe die huidige Suid-Afrikaanse fiskale tekort verminder kan word. Die rede vir die implementering vir hierdie beleide is om die ekonomie te stabiliseer en mettertyd vinniger ekonomiese...

    968 Words | 4 Pages  

 • Xenafobia in Sa

  een van Suid-Afrika se mees geweldadigste en raserigste sport byeenkomste. Suid-Afrikaanse toeskouers sal enige iets doen om nie ‘n byeenkoms te mis nie. Die kaartjies word teen ‘n bekostigbare prys aan Suid-afrikaanse burgers verkoop, maar in teenstelling is daar ‘n groot problem wat ontstaan. Daar...

    1795 Words | 6 Pages  

 • Sa Se Grootste Probleme

  omkoopmiddele beskik. So ook koop talle onwettige immigrante beamptes by die Departement van Binnelandse Sake om vir so min as R600 om die nodige Suid-Afrikaanse dokumente te bekom. Selfs ons hoogaangeskrewe politieke leiers, soos Jacob Zuma, sy vriend Shabir Shaik en Tony Yengeni is onlangs óf aangekla van...

    464 Words | 2 Pages  

 • Applied Mathematics

  Randse Afrikaanse Universiteit Rand Afrikaans University TOEGEPASTE WISKUNDE 1B APPLIED MATHEMATICS 1B 1. P.4.3.1 2. P.4.3.2 3. P.4.3.3 Vraag 4 Vir die massa in P.4.3.3 by t = 3sek. bereken: (a) Die hoekspoed van die massa om die oorsprong. (b) Die krommingstraal van die boom. (c) Die koordinate...

    365 Words | 2 Pages  

 • V50n2a07

  (2001:15-16) is Ubuntu ’n “vital sentiment” wat soos ’n goue draad na vore gekom het uit die strydjare voor 1994. Watter belangrike rol dit in die Suid-Afrikaanse samelewing speel, blyk uit die feit dat president Mbeki op 21 April 2008 na die ontvangers van nasionale toekennings verwys het as die “guardians...

    8398 Words | 14 Pages  

 • Karakterskets Van Ma - Moeders En Dogters Deur Corlia Fourie

  Dogters deur Corlia Fourie Die karakter Ma se naam is anoniem, maar haar van is wel Cilliers-Smith. Sy is die vrou van die oorlede bekende Suid-Afrikaanse skilder Gert Cilliers-Smith. Sy is die moeder van drie dogters, Anna (34), Susan (32) en Gertjie(28). Ma is ongeveer 51 jaar oud en woon in Paarl...

    378 Words | 1 Pages  

 • South African Directors - Manie van Rensburg, Katinka Heyns, Jans Rautenbach, Ross Devenish. Bibliography included.

  given to him four times. The South African Broadcasting Corporation's Artes Award was presented to him twice, and he also received awards from the Afrikaanse Taal en kultuurvereniging, the M-Net Vita Award for Best Director, and the Idem Award for direction of "Die Vuurtoring". In Cape Town he met Johan...

    2262 Words | 9 Pages  

 • Explains the history of SABC radio and new developments since the end of Apartheid

  2006). From 1982 to 1983, several diverse radio stations were formed to expand radio audiences and, in 1985, three pioneer radio stations- the Afrikaanse Diens, English Service and Springbok Radio were closed down and replaced by Radio South Africa and Radio Suid Afrika (Frans Erasmus, 2004). 3. DEVELOPMENTS...

    831 Words | 4 Pages  

 • Afrikaans Essay - Female Domination

  staat was om suksesvol te werk om hulle weg te verdien beter posisies in die werkplek, en selfs in die huishouding. Sedert word geplaas in die Suid-Afrikaanse grondwet, het dit moontlik geword om vir vroue te wees gelyk aan mans in elke aspek. Dit is net een van die ander stryd vroue gesig. Geestelik,...

    644 Words | 2 Pages  

 • Cultural Aspects

  verschillen tussen Nederland, Vlaanderen en Europese culturen Overeenkomsten en verschillen tussen Nederland, Vlaanderen en Aziatische, Arabische en Afrikaanse culturen Omgaan met cultuurverschillen pag. 3 pag. 6 pag. 9 pag. 11 pag. 13 pag. 15 pag. 16 www.studentsonly.nl Voor al jouw HBO & WO uittreksels...

    5838 Words | 18 Pages  

 • Mathematics Paper

  so. 7. Answers and solutions will be available at www.samf.ac.za Do not turn the page until you are told to do so. Draai die boekie om vir die Afrikaanse vraestel. PRIVATE BAG X173, PRETORIA, 0001 TEL: (012) 392-9323 Email: ellie@samf.ac.za Organisations involved: AMESA, SA Mathematical Society...

    1145 Words | 6 Pages  

 • problems in africa

  List of sources: Encyclopaedia Britannica. 1964. London: Benton. Reference to a source in your text: (EB 1964) List of sources: Woordeboek van die Afrikaanse Taal, deel I. 1956. Pretoria: Staatsdrukker. Reference to a source in your text: (WAT 1956) (In the case of this dictionary, the specific volume...

    6010 Words | 19 Pages   Parenthetical referencing, Quotation mark, Citation, Note (typography)

 • THE EFFECT OF ADDICTION PAPER 1

  with them to sessions” (Van Wormer, K. 2008). Reference Van Niekerk, JP 2011, 'Addiction', South African Medical Journal = Suid-Afrikaanse Tydskrif Vir Geneeskunde, 101, 10, p. 673, MEDLINE Complete, EBSCOhost, viewed 13 May 2015. Van Wormer, K. Counseling Family Members of Addicts/Alcoholics:...

    1239 Words | 6 Pages   Substance use disorder, Substance abuse, Substance dependence, Family support

 • This a Afrikaans Essay of the importance of international trade and how it effects world markets and economies.

  valuta verdien. Hierdie valuta kan weer aangewend word om te betaal vir broodnodige invoere van goeder en dienste, soos olie, wat nie deur die Suid-Afrikaanse ekonomie geproduseer kan word nie. · Kilmaatstoestande verskil: Sekere produkte kan net verbou word in gebiede waar die reenvalsyfers redelik hoog...

    1356 Words | 5 Pages  

 • Analyse culturele trends; Faith Popcorn - Clicking

  Ola ijsjes die de zeven hoofdzonden vertegenwoordigen, engelenbeeldjes en versieringen,... Distributieniveau: loungebars met Oosters interieur, Afrikaanse en Oosterse winkels waar je zowel voeding als decoratiemateriaal kan kopen, ... 2 Afrekenen 2.1. Omschrijving Het rustiger aan willen doen, stoppen...

    1236 Words | 8 Pages  

 • Paternalism

  first slaves were imported by the Dutch from Angola and other parts of West Africa to the Afrikaner Republics of the Orange Free State and the Zuid-Afrikaanse Republiek. The first slaves were owned by the Dutch East India Company (VOC) who mainly used the slaves to work on the colossal gardens. The company...

    1614 Words | 5 Pages   Liberty, Slavery in the United States, Slavery

 • Knowledge Management

  knowledge have earned them the MAKE (Most admired Knowledge Enterprise) award since 2003. KM at Sasol Introduction: Sasol full form is -Suid Afrikaanse Steenkool en Olie which means South African Coal and Oil Ltd. Sasol is global petro-chemical whose work is mining, synfuels, energy and chemicals...

    1723 Words | 6 Pages   Tata Consultancy Services, Enterprise content management, Synthetic fuel, SAP AG

 • Draaiboek

  betrekking heeft tot geheel Afrika ondersteunen door gerechten aan te bieden die van origine Afrikaans zijn. - Het echter ook bekend maken van Afrikaanse gerechten onder de basisschoolleerlingen. 2. Tactische doelstellingen: - Door diverse entertainment en aankleding in de sferen van Afrika...

    3720 Words | 24 Pages  

 • South African Directors and a history of South African film

  before leaving for the United Kingdom for 23 years. He only returned to South Africa in 2002. Katinka Heyns: "Katinka Heyns is die laaste groot Afrikaanse regisseur" (Crous: LitNet FilmFundi: 2003) Heyns started out her entertainment career in front of the camera, acting in films like the acclaimed...

    2010 Words | 8 Pages  

tracking img