• School Projects
  ? ............................................................................................................................................. [1] [Totaal : 8] © UCLES 2008 0548/01/O/N/08 [Turn over 4 Oefening 2 Lees die volgende teks en voer die opdrag uit. Die Departement van Kuns en Kultuur wil inligting insamel oor die leesgewoontes van leerders in graad 10 en...
  Premium 2990 Words 12 Pages
 • Xenafobia in Sa
  te mis nie. Die kaartjies word teen ‘n bekostigbare prys aan Suid-afrikaanse burgers verkoop, maar in teenstelling is daar ‘n groot problem wat ontstaan. Daar is in totaal ongeveer 3 miljoen kaartjies wat vir die toernooi beskikbaar gestel is, ongeveer 76% van dit is al reeds verkoop (Masincokole...
  Premium 1795 Words 8 Pages
 • Economics
  currency (Rand)? 6. SANLAM Open: http://www.sanlam.co.za/wps/wcm/connect/Sanlam_EN/sanlam/home → Tools (heelbo / above) → Bond Refinancing → see more (4) 6.1 Gestel jy skuld R180000 op jou huis. Jy betaal R4000 per maand af teen 20% oor 10 jaar (closing cost = 0) [Moenie R...
  Premium 3445 Words 14 Pages
 • Teaching
  wat eentalig is en bespreek dit onder verskillende opskrifte 3 Vraag 2 3 2.1. Bespreek die doel van die kommunikatiewe benadering tot tweedetaalonderrig. Verduidelik ook watter tegniek die beste is om te gebruik en waarom dit die beste is. 3 2.2. Verduidelik hoe lees aan graad een-leerders wat...
  Premium 1322 Words 6 Pages
 • South Afrika 100 Years (Afrikaans)
  belangstelling van ’n soveelste Afrikaanse roman wat in ’n ander taal vertaal is. Afrikaans laat hom dus wyd en syd geld. Dit staan immers nie terug vir enige ander taal as dit by seggenskrag kom nie. En tog: skaars ’n eeu of wat gelede was daar sekere Afrikaanssprekendes wat “die Taal” as ’n agterlike...
  Premium 1034 Words 5 Pages
 • Maths vs Maths
  = R142,58 n = 3  2 = 6  F = 100(1 + 0,06)6 = R141,85 0 ,12 = 0,03; 4 0,12 = 0,06; 2 Uitgehaal uit Wiskunde Eksamenfokus Graad 12 Kopkaarte, voorbeelde en oefeninge: Sien bladsy 13 vir bestellings 19 Example 1 Example 3 The value of a computer decreases from R 5 000 to R 2 800 in three...
  Premium 14391 Words 58 Pages
 • Labour Relations
  kollektiewe ooreenkomste verander, vervang of aangepas word interme van artikel 49(1) van die Wet op Arbeidverhoudinge, maar na nie minder as twee weke of 14 dae nie. Verder is hulle geregtig op 6 weke betaalde sieke verlof vir elke 36 maand siklus gewerk (artikel 22 van WBDV). Daar word ook deur...
  Premium 2387 Words 10 Pages
 • Mr
  dit reggekry. 99% van alle Amerikaners was vasgenael voor hulle t.v stelle. Regoor die wêreld het mense met hulle asems op, gewag tot wat volgende sal gebeur. Op Afrikaanse bodem het die Huisgenoot berig: “ Dit was die skrikwekkende terreuraanval wat miljoene mense wêreldwyd se lewens vir altyd sou...
  Premium 928 Words 4 Pages
 • Sa Se Grootste Probleme
  plakkerskampe en digbewoonde gebiede. Korrupsie is ‘n verdere probleem wat ons land kniehalter. Gevonnisdes ontsnap bv. uit die tronke as hulle oor die nodige omkoopmiddele beskik. So ook koop talle onwettige immigrante beamptes by die Departement van Binnelandse Sake om vir so min as R600 om...
  Premium 464 Words 2 Pages
 • Euthanasia
  having a bad quality of life. Goeie dag vir die onderwyser en my mede-leerders, my toespraak onderwerp vir vandag op te wettig genadedood. Verbeel jou nie in staat is om te loop, nie in staat om te sien, en kan skaars asemhaal laat staan ​​praat. Jy is in so 'n ondraaglike pyn wat jy kan nie...
  Premium 1193 Words 5 Pages
 • Tweede Wêreld Oorlog
  Asiese lande wat geneig het tot die kant van Brittanje. Frankryk het vanaf sy Kolonies troepe en hulpbronne ingesypel. Dit was baie belangrik vir die Geallieerdes om alliansies te maak om oorwinning te verkry oor die fasciste. Die groot rolspelers in die begin aan die een kant was Brittanje en Frankryk...
  Premium 1977 Words 8 Pages
 • Fiscal Policy Sa(Afrikaans)
  Inhoudsopgawe Inleiding 2 Uitbreidende Fiskale beleid 3 Inkrimpende fiskale Beleid 3 Sloerings 3 Suid Afrika geskiedenis met fiskale beleid 5 Oplossing vir Suid Afrika 6 Gevolgtrekking 7 Bibliografie 8 Bronne Inleiding...
  Premium 968 Words 4 Pages
 • Inkomende Internationale Markte (Toerisme)
  asook die maande van Julie en Augustus. Betaalde verlof in China was nie gewoon nie en daarom het hulle vir privaat redes meestal net in publieke vakansie dae, wat in China oor ‘n paar dae kan strek, getoer. In 2008 het die betaalde verlof sisteem inwerking getree wat nou vir baie Chinese vyf...
  Premium 2906 Words 12 Pages
 • Marketing Communication Mix
  wat gebruik maak van verskillende vorme van media om ‘n meetbare reaksie of transaksie mee te bring (Koekemoer, 2004). Die klem val hier op meetbaar, aangesien dit belangrik is om die effektiwiteit van ‘n bepaalde reklame veldtog te kan meet. Bemarkers verslag kan doen oor die hoeveelheid geld wat...
  Premium 1663 Words 7 Pages
 • Mr Jan Alleman
  Good Hope v Berrange 2005 * B gedagvaar op basis oor tydperk geld uitbetaal het aan eiendomsagente * Hy sê dit is betaal vir promosie en bemarking * Hof sê nee, dit is skema om hul te vergoed vir registrasie van aktes * Reël 14(6)(1)(1...
  Premium 9317 Words 38 Pages
 • maths
  kan baie leerders van een graad insluit en min van ander grade. Die steekproef kan ook meer leerders van ‘n bepaalde geslag insluit en min van die ander geslag. The sampling should have equal representation across various criteria. In this case the criteria will possibly be grade and gender...
  Premium 2420 Words 10 Pages
 • Hr Management in Private Company
  betrokke lynfunksie. Die meeste personeellede is ontvanklik vir die prestasie beoordelingsproses, maar daar is ‘n hele aantal persone wat baie skepties is oor die proses. Die prestasie beoordeling word gedoen op ‘n 5 punt skaal waar die volgende kriteria geld: 1. Altyd tekortkominge om kriteria en...
  Premium 12560 Words 51 Pages
 • Globalisasie En Uitdaging Vir Teologie
  Werelddag vir Vrede in 2000 het Pous Johannes Paulus die volgende opmerking gemaak: “Globalization, for all its risks, also offers exceptional and promising opportunities...to become a single family built on the values of justice, equity and solidarity.” 6 Die vraag is of daar leiding in sy siening is...
  Premium 11152 Words 45 Pages
 • Karakterskets Van Ma - Moeders En Dogters Deur Corlia Fourie
  teruggestoot het en tog meer van die bediende Susie gehou as van haar eie ma. Dus blameer Ma vir Gertjie vir die dood van haar man, oor die rede dat sy glo dat Gertjie Gert se skilderye gesteel het en gese het dis haar eie. Ma glo dat sy iewers haar kinders verkeerd grootgemaak het. Sy glo dat Anna...
  Premium 378 Words 2 Pages
 • Afrikaans Document
  en versekerde - Weereens is die vraag hier of die inligting in verband met die eise wesenlik is. Die toets vir wesenlikheid moet dus weereens uiteengesit word of na verwys word - Die vraag is of die redelike persoon sou dink dat die versekeraar die inligting oor die eise sou wou he - Die antwoord...
  Premium 1805 Words 8 Pages