• School Projects
  For Examiner’s Use Oef. 1 Oef. 2 Oef. 3 Oef. 4 Oef. 5 Oef. 6 Oef. 7 Total This document consists of 14 printed pages and 2 blank pages. SP (SLM) T66923/3 © UCLES 2008 [Turn over 2 Oefening 1 Lees die volgende inligting oor interessante goed wat toeriste in die Oos-Kaap kan doen. WAT OM...
  Premium 2990 Words 12 Pages
 • Xenafobia in Sa
  1 INLEIDING In die referaat gaan n paar punte uitgelig word oor sekere negatiewe aspekte van die sokker wêreldbeker in 2010. Daar word gekyk na verskillende belangrike aspekte wat nie net probleme tydens die toernooi kan inhou nie, maar ook wat Suid-Afrika in ‘n swak lik kan laat onder ander lande...
  Premium 1795 Words 6 Pages
 • South Afrika 100 Years (Afrikaans)
  gereeld van Afrikaanse dramas wat groot erkenning geniet, weet van verskillende Afrikaanse gedigte van wêreldklas en verneem telkens met belangstelling van ’n soveelste Afrikaanse roman wat in ’n ander taal vertaal is. Afrikaans laat hom dus wyd en syd geld. Dit staan immers nie terug vir enige ander...
  Premium 1034 Words 3 Pages
 • Economics
  sources from the internet and answer the following questions: 1. Vanaf Statistiek Suid-Afrika: / From Statistics South Africa 1.1 Die nuutste oor Die Bruto Binnelandse Produk: / The newest on the Gross Domestic Product P0441 - Gross Domestic Product (GDP), 4th Quarter...
  Premium 3445 Words 17 Pages
 • Teaching
  skematiese voorstelling hoe ‘n les beplanning op verskillende maniere gedoen kan word. 2 1.2. Verwys na vyf voordele wat tweetalige of multitalige leerders bo diegene het wat eentalig is en bespreek dit onder verskillende opskrifte 3 Vraag 2 3 2.1. Bespreek die doel van die kommunikatiewe benadering...
  Premium 1322 Words 6 Pages
 • Labour Relations
  BLADSY 2 INSTRUKSIE 1 BLADSY 2 - 4 INSTRUKSIE 2 BLADSY 4 - 5 INSTRUKSIE 3 BLADSY 6 – 7 KONTRAK VRYWARING In hierdie verslag sal die dienskontrak vanuit n Suid-Afrikaanse konteks geanaliseer word om die nodige begrip daarvan te verkry. Die diversiteit van die dienskontrak sal...
  Premium 2387 Words 9 Pages
 • Sa Se Grootste Probleme
  Dames en here, ek wil vandag met julle praat oor Suid-Afrika se grootste probleem. Dit is nie, soos baie aanvaar, misdaad nie, maar ‘n samestelling van talle probleme wat almal van mekaar stam. Misdaad is net ‘n gevolg van armoede, swak lewensgehalte, gebrek aan opvoeding en ‘n te kort aan werksgeleenthede...
  Premium 464 Words 2 Pages
 • Maths vs Maths
  ..............................................4 Quadratic equations / Kwadratiese vergelykings.......................................................6 Simultaneous equations / Gelyktydige vergelykings.................................................8 Inequalities / Ongelykhede .........................
  Premium 14391 Words 78 Pages
 • Mr
  4. Gevolgtrekking 5. Bibliografie 1. Inleiding Stelling: Die media sterk die saak van die terreurbeweging deur oor die beweging en sy optrede te berig. Na die 11de September 2001 het die wêreld skielik bewus geword van nuwe terme. Terme soos 9/11, terrorisme en...
  Premium 928 Words 4 Pages
 • Euthanasia
  to choose how they want to live and die and it also stops the person from having a bad quality of life. Goeie dag vir die onderwyser en my mede-leerders, my toespraak onderwerp vir vandag op te wettig genadedood. Verbeel jou nie in staat is om te loop, nie in staat om te sien, en kan skaars asemhaal...
  Premium 1193 Words 3 Pages
 • Tweede Wêreld Oorlog
  Die tweede wêreld oorlog staan as ʼn mylsteen vir internasionale verhandelinge, oorlogvoering en verskeie teoretiese skole. Dit het totaal en al die toekoms van politieke, ekonomiese en tegnologiese sfere beïnvloed. Daarby is die groot – en nie so groot- rol spelers net so sterk beïnvloed deur die mengsel...
  Premium 1977 Words 5 Pages
 • Fiscal Policy Sa(Afrikaans)
  Afrika geskiedenis met fiskale beleid 5 Oplossing vir Suid Afrika 6 Gevolgtrekking 7 Bibliografie 8 Bronne Inleiding Fiskale beleid is die manier waarop die owerheid die ekonomie beinvloed deur middel van geld invorder en besteding. Die hoofinstrument van die Fiskale...
  Premium 968 Words 4 Pages
 • maths
  NATIONAL SENIOR CERTIFICATE NASIONALE SENIOR SERTIFIKAAT GRADE/GRAAD 12 MATHEMATICS P3/WISKUNDE V3 NOVEMBER 2013 MEMORANDUM MARKS/PUNTE: 100 This memorandum consists of 14 pages. Hierdie memorandum bestaan uit 14 bladsye. Copyright reserved/Kopiereg voorbehou Please turn over/Blaai...
  Premium 2420 Words 14 Pages
 • Inkomende Internationale Markte (Toerisme)
  ………………………………………………………………………………………………………. 4 Behoeftes en tendense van Nederland ………………………………………………………………………………………………. 6 Behoeftes en tendense van Indië ……………………………………………………………………………………………………….. 6 Behoeftes en tendense van die Verenigde Koningkryk ……………………………………………………………………….. 7 Suid-Afrika as toerisme bestemming...
  Premium 2906 Words 11 Pages
 • Marketing Communication Mix
  Nasionaal 5.1 Mark navorsing 5.2 Produk beplanning 5.3 Prys 5.4 Verspreidingskanale 5.5 Advertensies 5.6 Taal 5.7 Kultuur en tradisie 6. Media beplanning 7. Alternatiewe kommunikasiemiddele 8. Slot 9. Bibliografie 1. INLEIDING Bemarkingskommunikasie...
  Premium 1663 Words 7 Pages
 • Mr Jan Alleman
  (international bar assossiation) ------------------------------------------------- Wat is etiek? Collins concise dictionary stel die volgende definisie vir etiek: “1 A moral principle or set of moral values held by an individual or group. 2 A code of behaviour considered correct, especially that...
  Premium 9317 Words 40 Pages
 • Hr Management in Private Company
  INDEKS BESTUURSOPSOMMING - 5 - 1 INLEIDING - 6 - 2 NAVORSINGS METODOLOGIE - 6 - 3 AGTERGROND - 7 - 4 MENSEBESTUUR STRATEGIE - 9 - 4.1 BELEID - 9 - 4.2 ORGANISASIE STRUKTUUR - 11 - 4.3 KULTUUR - 11 - 4.4 MENSEBESTUUR STRUKTUUR - 11 - 4.5 MENSEBESTUUR PERSONEEL BEVOEGDHEID - 14 - 4...
  Premium 12560 Words 44 Pages
 • Globalisasie En Uitdaging Vir Teologie
  word is globalisasie. In hierdie werkstuk sal ek poog om vanuit die voorgeskrewe leeswerk, sowel as uit eie leeswerk en insigte ‘n prentjie te teken oor wat globalisasie is, wat die effek op die kerk in Afrika is en meer spesifiek die impak op die gemeente waarin ek bedien. Christene is deel van die...
  Premium 11152 Words 36 Pages
 • Karakterskets Van Ma - Moeders En Dogters Deur Corlia Fourie
  Dogters deur Corlia Fourie Die karakter Ma se naam is anoniem, maar haar van is wel Cilliers-Smith. Sy is die vrou van die oorlede bekende Suid-Afrikaanse skilder Gert Cilliers-Smith. Sy is die moeder van drie dogters, Anna (34), Susan (32) en Gertjie(28). Ma is ongeveer 51 jaar oud en woon in Paarl...
  Premium 378 Words 1 Pages
 • Afrikaans Document
  polis kanselleer en weier om eise in terme daarvan uit te betaal. - Die belanrikste vraag in die meeste sake is: wat is 'n wesenlike feit? - Die toets vir wesenlikheid is neergelê in Mutual & Federal v Oudtshoorn Municipality - Die hof in hierdie saak het gesê dat hierdie kwessie nie uit die oogpunt van...
  Premium 1805 Words 5 Pages