Viral Marketing 'Shoot the Bear' Tipp-Ex: Casestudy

Pages: 10 (2684 words) Published: December 8, 2010
Katholieke Universiteit Leuven
Faculteit Sociale Wetenschappen
Academiejaar 2010-2011

Shoot the bear
Interactive Viral Video Advertising

ReclameleerEllen Desmet
Docent: Tim SmitsKarin Vanhove
David Van Damme Dennis Peeters Suzanne van Hemmen Papergroep 26

Inhoud

1. Wat is Viral Advertising?3

2. De case: Shoot the bear (Tipp-Ex)3

3. Voor- en nadelen van viral marketing4

3.1. Voordelen4

3.2. Nadelen5

4. Noodzakelijke elementen voor een effectieve virale advertentie5

6. Wat zijn belangrijke eigenschappen wat betreft de inhoud van een viral ad?7

Wat is Viral Advertising?
Viral advertising is een marketingtechniek die gebruik maakt van bestaande sociale netwerken om een reclameboodschap te verspreiden. Je kan het beschouwen als een soort digitale mond-tot-mondreclame. De term dook voor het eerst op in 1994 en dankt zijn naam aan de vergelijkbaarheid met de werking van een virus: je ‘besmet’ bepaalde individuen, die op hun beurt weer andere mensen met de viral advertentie in contact brengen. Zo lang iedere besmette persoon meer dan één nieuw individu ‘infecteert’, blijft de epidemie voortwoekeren, zo niet dooft hij uit. De techniek werd zeer snel populair in de jaren ’00 wegens zijn efficiëntie: met een goede viral ad kan men snel en quasi kosteloos een massapubliek bereiken. Bovendien doet het wat effectiviteit betreft niet noodzakelijk onder ten aanzien van traditionele reclame. Mensen zijn tegenwoordig namelijk kieskeurig in naar welke reclame ze kijken en welke niet. Vaak staat een viral ad niet alleen, maar wordt het ingebed in een bredere reclamecampagne. Viral reclame kan zeer veel verschillende vormen aannemen, maar in deze paper zullen we specifiek ingaan op interactive viral video advertising. Een voorbeeld van zo’n interactive viral video advertentie is de recente ‘Shoot the Bear’ video van Tipp-ex, die we hier als case zullen bespreken. Een viral video advertentie is een reclameboodschap in de vorm van een videofilmpje dat via digitale weg verspreid wordt, meestal gebruikmakend van video sharing websites als YouTube en e-mail. Het is in de eerste plaats belangrijk dat mensen de boodschap willen delen. Voeg je hier nog als kenmerk interactiviteit aan toe, dan bekom je een interactieve viral video advertentie. Vooreerst gaan we in op de succesvolle viral video ‘Shoot the Bear’ van Tipp-ex, die eind deze zomer via YouTube werd gelanceerd. Vervolgens bekijken we welke voor- en nadelen er aan viral advertising vasthangen en definiëren we waar een effectieve viral ad aan moet voldoen. Deze kennis passen we dan toe om een S.W.O.T.-analyse van de ‘Shoot the Bear’ advertentie te maken..

De case: Shoot the bear (Tipp-Ex)
De “Shoot the bear” campagne van Tipp-Ex is een virale interactieve reclamevideo op die op 25 augustus van dit jaar op YouTube werd gelanceerd, een website waar je gratis videobeelden kunnen plaatsen en bekijken. Wanneer je op YouTube “A hunter shoots a bear!” ingeeft, start het filmpje. Een kamperende jager wordt gefilmd door zijn vrienden terwijl hij zijn tanden aan het poetsen is. Plots wordt hij verrast door een beer. Zijn filmende vriend spoor hem aan om de beer neer te schieten. Wanneer de jager klaarstaat met zijn geweer om te schieten, kan de kijker kiezen of de jager op de beer moet schieten (shoot the bear) of niet (don’t shoot the bear). Na het klikken wordt men naar een door BIC geïmiteerde YouTube site geleid en krijgt men het vervolgfilmpje te zien. Daarin laat de jager blijken dat hij de beer helemaal niet wil neerschieten. Hij neemt de blancoroller van Tipp-Ex die in de webadvertentie naast het filmpje staat en “tipp-ext” er het woord “shoots” mee weg (bijlage 2). De kijker kan nu met een werkwoord naar keuze ingeven wat de jager dan...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Mechanism
  • viral marketing Essay
  • Viral Marketing Essay
  • Viral Marketing Essay
  • Viral Marketing Essay
  • Build A bear Case Study Marketing 2 Essay
  • Essay on Marketing
  • Marketing Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free