Ulan

Pages: 3 (1033 words) Published: February 13, 2011
Naririnig ko ang patak ng ulan habang ako ay tahimik na nakaupo sa aking paboritong silya. Umiinom ako ng mainit na tsokolateng gatas at kumakain ng mainit na tinapay. Maririnig ko ang paglakas at paghina ng ulan sa labas ng aming bahay. Tumingin ako sa bintana at nakita ko ang mga batang naliligo at naglalaro sa kalye. Masasabi ko sa kanilang mga mukha na sobra silang nasisiyahan. Magkahalong ligaya, lungkot at pagkainip ang aking nararamdaman sa panahong ito. Maraming mga pangyayari ang pumasok sa aking isipan, malulungkot at maliligaya. Natulala ako at tinanong ko ang aking sarili kung bakit ko ba nadadama ang mga bagay na ito ngayon? Hindi nagtagal, nasagot ko rin ang tanong na ito…umuulan pala. Kaya inisa-isa ko ang aking mga dinadamdam at inisip ko talaga ang mga bagay na nakadulot sa mga damdamin kong ito. Naliligayahan ako tuwing umuulan dahil naiisip ko ang mga masasayang pangyayari noong bata pa ako. Naaalala ko ang mga kaarawan ko kung saan dumadalo ang aking mga kaibigan. Kami ay naglalaro ng piñata, pabitin at iba pang mga party games. Ngunit noon, ang nakapagsasaya talaga sa akin ay ang mga maraming regalo na aking natatanggap. Kapag may Barbie ako o Bratz, parang nasa langit na ako. Tumawa ako sa aking sarili ng naalala ko ito. Pagkatapos ng ilang segundo, naaala ko rin ang mga lakbay ko sa ibang bansa. Tulad na ng pagpunta ko ng America noong nasa ika-limang lebel ako sa grade school. Sobrang saya ang bakasyon na iyon. Pinuntahan namin ang Las Vegas, Arizona, California, Florida, New Hampshire, New York, New Jersey at Boston. Sa bawat state na ito, may iba’t iba akong maliligayang karanasan na kahit kalian man ay hindi ko malilimutan. Ngunit ang pinakamasaya na bahagi ng lakbay kong ito ay ang pagpunta ko sa Florida. Bakit nga ba? Dito ko natupad ang aking pangarap noong bata pa ako na pumunta sa DisneyWorld at makita ang mga Disney Characters. Kaya agad akong tumayo at hinanap ang mga larawan ng bakasyong ito. Nang...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Essay on handa sa tag-ulan
  • Ulan Sa Tag-Araw Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free