Tondo Man Ay May Langit Din - Buod

Only available on StudyMode
  • Pages(s): 5 (1131 words)
  • Download(s): 2378
  • Published: June 30, 2010
Read full document
Text Preview
I. Buod

Nagsimula ang kwento sa pagtawag ni Flor kay Victor upang imbitahin itong makipagkita sa kanya sa Quiapo. Dito, nalaman ni Victor na buntis si Flor ng dalawang buwan. Sinabi rin ni Flor kay Victor ang tungkol sa isang babaeng pumunta sa kanya sa apartment na nagpapakilalang asawa ng ama ng kanyang dinadalang anak na si Tonyo. Ipinangako ni Victor kay Alma na aalamin niya ang totoo tungkol dito. Nahuli ang binata sa pagkikita nila ni Alma sa lobby ng kanilang paaralan. Pagkatapos ng klase ay dumalaw si Victor sa apartment na tinitirahan ni Flor. Sa kanyang pag-uwi galing kila Flor, nakita niya ang kanyang kapatid na si Lukas na nakikipaginuman sa kanyang mga kaibigan. Pinilit ni Victor na pigilin ang pakikipag-away ni Lukas sa mga Waray na umagaw ng kanilang serbesa. Ngunit sa kanilang daan pag-uwi ay nakainkwentro nila ang mga iyon. Kumalat sa buong looban ang pakikipag-away ng magkapatid.

Sa kanilang klase, kwinestyon ni Victor ang isang aklat na sinulat ni Agila na isang awtoridad ng Kasaysayan ng Pilipinas. Sa araw ring iyon napagpasiyahan ni Alma na bumili ng bagong talaarawan.

Isang masamang panaginip ang tumatak sa isipan ni Alma na tungkol sa kaniyang ama at dati nilang katulong na si Dolores. Ilang araw na lamang at graduation na. Nagpaalam si Alma sa kaniyang mga magulang upang gamitin ang kanilang bahay para sa isang graduation party. Inanyayahan ni Alma ang kanyang mga kaklase. Ang araw ng kanilang party ay naging malungkot dahil sa hindi sinunod ng mga magulang ni Alma ang kanyang hiling na sila-sila lamang ng mga kaklase niya ang magpaparty. Sa kabilang dako, dumaan muna si Victor sa apartment ni Flor bago magtungo sa party. Naganap ang isang argumento. Tumungo na si Victor sa bahay nila Alma.

Dumating na ang araw ng Baccalaureat nila Alma at Victor. Rinegaluhan ni Victor si Alma. Kinabukasan, araw ng graduation, si Alma naman ang nagregalo kay Victor ng isang fountain pen na may naka ukit na "Victor-Alma". Isa namang relo ang irinegalo ni Flor kay Victor.

Nagtayo si Victor ng isang adult education class na naglalayon na maturuan ang mga matatandang hindi biniyayaan ng edukasyon noong kanilang panahon.

Nagdaan ang mga araw, napag alaman ni Victor na nagpatayo ng isang patahian si Flor. Kasosyo niya ang dating katulong nila Alma na si Dolores. Binisita ni Victor ang patahian at isinama niya si Alma. Dito, nakita ni Alma ang matagal na niyang hinahanap na si Dolores.

Hunyo. Nagtuturo na si Alma sa Torres High. Ilang araw ang lumipas at pinuntahan ni Alma si Dolores upang bigyan ng tseke bilang tulong sa kanyang kapatid sa labas.

Sa kabilang banda, si Victor ay nakapagturo rin sa Torres High sa tulong ng boss ng kanyang kapatid na si Lukas. Muling nagkasama ng gawain sina Alma at Victor.

Dumating na ang araw ng panganganak ni Alma. Pinuntahan siya ni Tonyo. Pinagtapat ni Tonyo sa kanyang asawa na may anak siya kay Flor. Laking gulat ni Tonyo nang malamang matagal na itong alam ng kanyang asawa. Magkasamang dinalaw ng mag asawang Tonyo at Chabeng si Flor sa ospital.

Napagpasyahan ni Alma na ipagtapat kay Victor ang matagal na niyang pagtingin dito. Sa kabilang banda, nagkaroon ng hindi pagkakaintindihan sa pagitan ni Alma at ng kanyang ama. Ito ang nagtulak sa kanya upang sabihin sa kanyang ama na alam niya ang tungkol sa kanilang dalawa ni Dolores.

Kinabukasan, nakita ni Victor ang talaarawan ni Alma. Nalaman ng binata ang pagtingin sa kanya ng dalaga ngunit itinangging nalaman niya ito.

Nakalipas ang mga araw, lalong nag-ibayo ang relasyon ni Alma at ni Victor. Hindi na nila napigilan ang mga sarili at nagpasya si Victor na hingin ang kamay ni Alma sa kanyang mga magulang. Hindi naman kumontra ang kanyang mga magulang kaya napagpasiyahan na ikasal sila sa lalong medaling panahon.

Masayang idinaos ang kanilang kasal. Simple lamang ang gayak...
tracking img