Through the Looking Glass

Pages: 6 (1898 words) Published: February 28, 2011
Boekverslag Engels | Jasmijn Missler V5A

Through the Looking Glass (and what Alice found there)
by Lewis Carroll

De naam van de auteur is Lewis Carroll. De titel van het boek luidt “Through the Looking Glass and what Alice found there”. Het jaar van de eerste uitgave is 1872. “Through the Looking Glass” is het vervolg op “Alice's Adventures in Wonderland”. Terwijl Alice met haar twee katten speelt, vraagt ze zich af hoe de wereld er uitziet vanaf de andere kant van de spiegel. Als ze op de open haard klimt en het glas wonderbaarlijk begint te smelten, besluit ze een kijkje te nemen. Als ze in een wonderlijke, gespiegelde versie van haar huis arriveert komt ze in een prachtige, zonnige tuin terecht (in tegenstelling tot het koude winterweer waar ze zich in bevond voordat ze door de spiegel ging). Hier ontmoet ze pratende bloemen en, nog belangrijker, de Rode Koningin. De Koningin kan zich ongelofelijk snel bewegen (dit komt overeen met een regel in een schaakspel: de Koningin kan meerdere vlakken opschuiven in alle mogelijke richtingen in één beurt). De Koningin daagt Alice uit tot een schaakspel. Nu wordt duidelijk dat het hele gebied is verdeeld in vlakken. Alice kan Koningin worden wanneer ze erin slaagt de achtste rang te bereiken. Concreet betekent dit dat Alice in 11 beurten wint. Ze begint echter onderaan de ladder, als een witte pion. Haar eerste zet vervoert zij zich per trein tot de 4e rang. Net als in een echt schaakspel mag een pion zich namelijk de eerste beurt twee vlakken verplaatsen. Vervolgens ontmoet Alice de tweeling Tweedledee en Tweedledum (de twee torens in het schaakspel), welbekend van een gedichtje. De tweeling waarschuwt Alice voor de slapende Rode Koning en vertellen haar dat ze enkel een figurant in zijn droom is. Daarna ontmoet Alice de Witte Koningin. Ze kan toekomstige gebeurtenissen herinneren al voordat zij zich hebben voorgedaan. Alice en de Witte Koningin zetten samen voort tot de 5e en vervolgens de 6e rang. Alice ontmoet nu Humpty Dumpty, die haar helpt met het vertalen van het gedicht 'Jabberwocky', wat ze eerder in het gespiegelde huis vond. Als Humpty Dumpty valt maar de Witte Koning, de Leeuw en de Eenhoorn schieten te hulp (evenals Tweedledee en Tweedledum bekend van een gedicht). Vervolgens komt Alice de Haas en de “Hatter” van het eerste boek tegen (zij heten nu echter “Haigha” en “Hatta). Alice bereikt het gebied van de Rode Ridder, evenals de 7e rang. De Witte Ridder redt haar van de Rode Ridder, en leidt haar verder. Uiteindelijk bereikt Alice de 8e rang, en wordt tot Koningin gekroond. Ze “verovert” de Rode Koningin, en zet de Rode Koning schaakmat. Opeens ontwaakt Alice in haar stoel, terwijl ze haar zwarte kat en de witte kat nog vastheeft.

Een belangrijk thema in het boek is: dromen. Tweedledee en Tweedledum waarschuwen Alice namelijk voor de Rode Koning, en dat zij enkel in zijn droom leeft. Wanneer de Koning wakker wordt, zou Alice volgens hen verdwijnen. Op het einde komt dit nogmaals terug wanneer de Koning door Alice schaakmat komt te staan en Alice plotseling weer in haar stoel zit. Alles blijkt een droom te zijn, en Alice denkt nogmaals aan de tweeling. Tenslotte eindigt het boek met een gedicht, wat ook over dromen gaat.

Het boek staat in het teken van een schaakspel. Dit komt meerdere malen naar voren, bijvoorbeeld in de personages. De karaktereigenschappen komen namelijk overeen met diverse regels in een schaakspel. Zo kan de Koningin erg snel bewegen, kunnen de Ridders niet goed op hun paard rijden (in een schaakspel beweegt de ridder in een L-vorm), enz.

a. Alice:
Alice is een vrolijk, jong meisje van ongeveer 7 jaar oud. Ze is erg nieuwsgierig, en kan soms enigszins naïef zijn. Ze is optimistisch en avontuurlijk. De illustraties in het originele boek van Lewis Carroll weergeven haar als een onschuldig meisje met lang krullend haar in een haarband. Ze heeft een jurkje aan met daarvoor een traditioneel schortje, met een mailloot en...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • alice in wonderland and through the looking glass Essay
  • Through The Looking Glass Paper
  • Through the Looking Glass Symbolisms Essay
  • Character Sketch
  • The Examination of Victorian Education in “Alice in Wonderland” and “Through the Looking-Glass” Essay
  • Reflections Through the Looking Glass Essay
  • through the looking glass Essay
  • Through the Looking Glass: A Logical Look at Spectrophobia Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free