Thesis in Filipino

Pages: 48 (18519 words) Published: October 12, 2010
UNIBERSIDAD NG SANTO TOMAS
FACULTAD NG SINING AT PANITIK

ANG SELF-REGULATION AT LIMITASYON NG MEDIA: ISANG PAG-AARAL SA MGA PAGKAKAMALI NG MEDIA NOONG AGOSTO 23 SA INSIDENTE NG HOSTAGE TAKING SA QURINO GRANDSTAND, MANILA

Bermase, Arvin T.
Celestino, Christine Joi S.M.
Doria, Ma. Princess E.
Gapuz, Shekinah T.
Nalupa, Hannah Kattrina T.
Santos, Jamil Joseph N.
Torrijos, Antonio Jose D.
Tubadeza, Kathryn Mae P.
3 JRN 2
2010-2011

Sa Patnubay ni:
Gng. Milagros Aquino
I. ANG SULIRANIN AT SANLIGAN NITO
Introduksyon
Noong ika-23 ng Agosto sa taong 2010 naganap ang isa sa mga trahedya na maaaring magdulot ng pagsama ng relasyon sa pagitan ng Tsina at Pilipinas, at ito ay ang madugong kapalaran na sinapit ng walong turistang sa Hong Kong pagkatapos ng sampung oras na hostage taking sa Quirino Grandstand. Nagsimula ang pangyayari ng biglang sinakyan ng armadong suspek na nagngangalang Rolando Mendoza, isang dating miyembro ng Manila Police District na nasibak mula sa kanyang posisyon noong nakaraan na taon. Bagama’t ang tanging hiling niya lamang sa simula ay ang mapakingan ang kanyang hinaing at mabigyan ng oportunidad upang depensahan ang kanyang kaso at maibalik sa kanyang trabaho, nag-iba ang kanyang pag-iisip pagkaraan ng ilang oras na pakikipagusap sa mga pulis at awtoridad, at kanya nang sinimulang pagbabarilin ang kanyang mga dineklara niyang bihag. Ngunit anu-ano nga ba ang mga dahilan ng pagbabago sa pakikitungo ng suspek sa kanyang mga bihag at pati na rin sa mga awtoridad, na sinabi pa ng mga pinakawalang mga bihag na napaka-bait pa nito noong mga unang oras ng pangyayari. Lumabas sa imbestigasyon na ang maaaring nakapag-simula ng pagbabago sa kanya ay ang dumating na liham galing sa Tanodbayan (Ombudsman) at ang tuluyan na nakapag-bago sa kanya ay ang pag pahayag ng media sa pagkaka-aresto ng kanyang kapatid na si Gregorio Mendoza, na ipinakita sa telebisyon. Ayon sa mga eksperto, ito raw ang nagsilbing hudyat ng pagkawalang saysay ng mga pag-uusap at kasunduan at pag-umpisa ng karahasan at pagpapalitan ng mga bala ng pulis at ng suspek. Batid ng media na ang hostage taker ay nakakapanood ng coverage nila noong mga panahon na inaresto ang ng mga pulis ang kapatid ng hostage taker, ngunit hindi itinigil ng media ang kani-kanilang coverage. Maaaring hindi sukat akalain ng media ang magiging reaksyon ni Capt. Mendoza, ngunit maaari ring ipagpalagay na may kamalayan sila. Hindi lamang dito nagtatapos ang pakikigulo ng media sa pangyayari na ito. Napatunayan rin na nagkaroon ng komunikasyon sa pagitan ng suspek at nang isang Michael Rogas ng Radio Mindanao Network (RMN), na nagsilbing hadlang sa pakikipag usap ng awtoridad, dahil ang panayam ay sa telepono nangyari, hindi na magawang makatawag ng mga awtoridad dahil naging busy na ang telepono ng hostage taker dahil sa nasabing pakikipanayam. Ang pananaliksik na ito ay naghahangad na mabigay kasagutan kung anu-ano ang mga pagkakamali o pagkakasala ng media sa kanilang pagkasangkot sa nangyari at kung nararapat ba sila managot sa kanilang mga ginawa. Gamit ang boses at hinaing ng mga mamamayan na nakapanood, nakarinig at nakasubaybay sa mga pangyayari, ang pag-aaral na ito ay naisagawa upang bigyang halaga ang kani-kanilang mga opinyon. Balangkas Teoretikal

Ayon sa political scientist na si Harold Laswell, may tatlong pangunahing gawain ang komunikasyon ng media, kabilang dito ay ang correlation o ugnayan ng mga bahagi ng lipunan sa pagtugon sa kapaligiran. Kabilang rin dito ay ang pag-interpreta ng tao sa impormasyong iniharap ng media, payo ng media sa kung ano ang dapat gawin tungkol sa nasabi, at ang mga tangka ng media upang maimpluwensyahan ang pag-interpreta ng tao, ang kanilang saloobin at pag-uugali. Ang mga operasyong gaya nito ay karaniwang natutugon sa editoryal na mga gawain, propaganda, o sa pagtatangkang maghikayat. Ayon naman sa pag-aaral na isinagawa ni Linda Lannus (1977), sa pananaw ng mga manunulat ng editoryal, nagiging mahirap...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Baby Thesis in Filipino Iv Essay
  • Filipino thesis Essay
  • Chapter 2 Filipino Thesis Essay
  • Thesis Sa Filipino Research Paper
  • Essay about Thesis in Filipino
  • Filipino Thesis Essay
  • Filipino Thesis Essay
  • Thesis in Filipino Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free