Thesis

Pages: 9 (3232 words) Published: March 10, 2011
konklusyon
::::Bayaning Third World ay isang malayang pelikula na kung saan nagtatanghal ang pagkawalang-di-kinaroroonan ni Jose Rizal sa kulturang Pilipino - ang maraming mukha at karakter ng Rizal at kung paano siya ay tiningnan at ay pa rin tiningnan ng mga Pilipino. Ang isang pelikula sa loob ng isang pelikula (ayon sa isang sanaysay sa pamamagitan ng Antonio D. Sison), ito na nagsimula sa pagpapakilala ng dalawang character - isang direktor at isang tagasulat ng senaryo - na mga brainstorming at pagsasagawa ng mga mausisa pananaliksik sa mga buhay ng Rizal. Sila rummaged sa pamamagitan ng iba't-ibang mga dokumento at nagpunta bumalik sa nakaraang upang kumuha ng isang tumingin sa sandaling muli sa iba't ibang aspeto at mga imahe ng mga pambansang bayani. Pagkatapos ng isang bilang ng mga talakayan at debates, ang film makers natapos pagkakaroon ng maraming mga katanungan bilang sila ay nagkaroon ng sa simula.

:::Ang kanilang pagsisikap na ipaliwanag ang mga hiwaga sa buhay ng mga bayani ng humantong sa kanila upang harapin ang nakaraan at mga karakter nito. Ito Odisea tungo sa mailap na katotohanan ay nagpapakita sa amin ang kanilang mga mukha sa mukha encounters sa Rizal's ina, kapatid, Josephine Bracken, Rizal's sisters at Padre Balaguet, ang mga Heswita na writes tungkol Rizal's huling oras.

:::Ang central bahagi ng pelikula ay ang pagtalikod kontrobersiya ng Rizal, kung ang pagbawi Sulat na ay dapat na maging nakasulat sa pamamagitan ng kanya bago ang kanyang kamatayan, ay tunay. Ang kinalabasan ng mga pelikula, pagkatapos ng maraming mga katanungan sa mga pangunahing karakter sa 'Rizal' at marami prodding sa umiiral na mga ebidensya, concluded na Rizal ay hindi talikuran ang lahat ng kaniyang mga gawa. Ito ay lilitaw sa pelikula na ang simbahan gawa-gawa ang pagbawi Document. Kaya, ang film na ito ay nananatiling pinagtatalunan hanggang sa araw na ito.

____________________

layunin
:::Sa ganang akin, higit na epektibo ang pelikula kung isinasangtabi ang pagpapanig sa iisang kampo lamang, lalo na kung may bahaging hindi pa kasalukuyang napabubulaanan o dili kaya’y napapatunayan. Mapapansing may bahid ng pagsamba kay Rizal sa dalawang pelikula— Rizal sa Dapitan at Rizal: Ang Buhay ng Isang Bayani samantalang may pagdududa naman kay Rizal sa pelikulang Bayaning Third World.

Hindi kaila sa atin ang isyu hinggil sa pagbabalik-loob ni Rizal sa simbahang Katolika sa huling sandali ng kaniyang buhay. Bulungang ring bunsod raw ito ng kagustuhan ng mag-asawang Rizal at Bracken makasal sa Simbahang Katolika. Ngunit ito ay mariing pinabulaanan ng Rizal sa Dapitan sa pamamagitan ng pagpapakita ng tagpo kung saan matapos pagkaitan ng Katolikong kasal ay mismong ang magkasintahang ang nagsagawa ng seremonya ng sariling kasal. Ipinakita rin sa pelikula na hindi na ninais pa ng dalawa ang Katolikong kasal sapagkat ang taglay nila ay higit pa sa kasal. Bukod sa isyung ito ay ang akusasyon na hindi nakibahagi si Rizal sa himagsikan sa panahong higit na kinakailangan ng mga tao, lalo na ang mga Anak ng mga Bayan ang kanyang paglahok. Hinggil rito, maaalala na sa pelikulang Rizal sa Dapitan, hindi hayag ang pagtanggi ni Rizal sa planong himagsikan na inihain sa kanya ni Valenzuela. Patunay ito sa pagpapaputi ng kasuotan ng pambansang bayani.

Mula sa talaarawan mismo ng pambansang bayani ang dokyu-videong Rizal: Ang Buhay ng Isang Bayani— ibig sabihin, sariling punto-de-bista niya ang dapat na lumitaw sa kabuuan nito. Subalit, mapapansin pa rin ang pagkiling sa pagdadakila sa bayani. Lahat halos ng eksena ay pumagitna sa pagtatampok ng pagkamakabayan ni Rizal na kung tutuusin ay maaaring nakadagdag na rin sa pagiging tipikal ng pelikula. Tila ba nakasentro lamang ang dokyu-video sa pagganap, sa epektong dramatiko, sa pagpapatingkad aestetiko, sa puntong nalimutan na ang pagpapahalaga sa mga kahulugan at nilalaman. Kumbaga sa pagbibigay ng regalo, hindi ang halaga ng materyal ang ating tinitingnan kundi ang puso ng...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Thesis Abstract Research Paper
  • Thesis Sample Essay
  • Essay on Frontier Thesis
  • Essay on Thesis Statement
  • Essay about Graduate School and Thesis
  • Writing and Thesis Statement Essay
  • Infosession thesis Essay
  • Essay on The Thesis Statement

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free