Thesis

Pages: 2 (604 words) Published: November 6, 2010
KABANATA I

PANIMULA

Isinagawa ang pag-aaral na ito upang suriin ang akda ni Bob Ong na Alamat ng Gubat. Bilang isang anyo ng panitikan, ang pabula ay kathang-isip na kuwento kung saan mga hayop o kaya mga bagay na walang-buhay ang gumaganap na mga tauhan.  May natatanging kaisipang mahahango mula dito, sapagkat nagbibigay ng mga moral na aral para sa mga mambabasa.

Ayon sa bobonguniversity.multiply.com, ang ikaapat na libro ay resulta ng madugong royal rumble na kinasasangkutan ng writer, illustrator at layout artist na may kanya-kanyang creative differences. Nabuo ito hango sa inspirasyon ng Mongolian Barbecue The Movie.

“Tong! Tong! Tong!” ang orihinal na pamagat nito. Ginawa itong Alamat ng Gubat para sa mas malinaw na mensahe tungkol sa mundong ginagalawan hindi lang ni Tong, kundi ng lahat ng mga hayop sa kwento.

Hindi alam ni Bob Ong kung paano naging orange ang akdang ito. Nabasa niya na lang sa Internet na orange daw ang susunod niyang libro. Tinanong niya ang publisher kung ano ang pwedeng gamiting kulay; ang sagot nito ay orange. Tinanong niya ang mga kaibigan kung ano sa tingin nila ang susunod na kulay; ang sagot ay orange. Pinagawa niya ang artist ng cover na hindi orange para lang pabulaanan ang lahat. Nang makita niyang blue ang langit sa cover, ibinalik nya ito sa artist para papalitan ng kulay na mas nagbabadya ng panganib. Ibinalik ito sa kanya ng artist sa kulay na red orange. Nangyari ang lahat ng ito dahil sa prediksyon ng isang tao na nagsabing orange daw ang ikaapat niyang libro.

KABANATA II
KAUGNAY NA PAG-AARAL AT LITERATURA

KAUGNAY NA LITERATURA
Ayon sa World’s Information Hub(kapitbisig.com), ang pabula ay isang maikling kuwento na kinapapalooban ng aral ng mga babasa nito. Ito ay kadalasang gumagamit ng mga hayop na tauhan, mga halaman o mga bagay o gamit na nagsasalita, kumikilos at nabubuhay ng parang isang tunay na tao.

Ayon sa Wikipedia, ito ay isang uri ng kathang-isip na panitikan kung saan mga...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Thesis Abstract Research Paper
  • Thesis Sample Essay
  • Essay on Frontier Thesis
  • Essay on Thesis Statement
  • Essay about Graduate School and Thesis
  • Writing and Thesis Statement Essay
  • Infosession thesis Essay
  • Essay on The Thesis Statement

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free