“the Soul Within” (Socialization of Sex Roles)

Pages: 7 (2427 words) Published: March 11, 2011
Lalaking radio announcer: (Madrama) At ngayon, malugod na itinatanghal ng Training Team ang kwentong buhay ng isang babae, na pinamagatang (pause) “Mula sa Puso ni Sara”. Matandang Sara: Ako po si Sara, titser, asawa ina ng apat, lola ng tatlong apo. Nais ko po sanang isalaysay ang mga pangyayari sa buhay ko na nagdulot ng maraming pagbabago sa aking katauhan bilang babae. (tumigil saglit) Tandang tanda ko pa noong bata pa ako… Batang Sara: Ma’am ano po ang nakuha kong grade sa math exam natin?. Babaeng Titser: Mababa pa rin, Sara.

Batang Sara: Ano? Nakakainis po naman! Bakit po hirap na hirap ako sa subject nay an? Kailangan ko pa naman din ng matataas na grade para makapasok ng College of medicine. Kasi, paglaki ko po, gusto kong maging doctor!. Babaeng Titser: (Tumatawa) Sara, okay lang na mababa ka sa Math. Babae ka naman eh! Hindi mo yan kakailanganin paglaki mo. Total, hindi naman pambabae ng propesyon ang pagiging doktor. Matandang Sara: At doon tumama sa akin na meron palang pagkakaiba sa inaasahang maging papel ng babae at lalaki sa mundo pag malaki na sila. Pero, ramdam na ramdam ko rin ang pagkakaibang itpo sa pang-araw-araw na buhay ko bilang batang babae… Ina ni Sara: (Sumisigaw) Sara, Sara ano ka ba? Ka-babe mong tao ay naglalaro ka pa riyan sa labas! Gabi na ah. Batang Sara: (Parang nasa malayo) Ang sarap pa hong maglaro eh. Ina ni Sara: (Sumisigaw) Pasok ka na nga dito sa bahay t maghugas ka na ng pinagkainan natin. Batang Sara: Si kuya naman po ang maghuhugas, palagi na lang ako. Ina ni Sara: Ano ka ba? Hindi ba ilang beses ko nang sinabi sa iyo, talagang ganyan, babae ang nakatoka sa mga gawaing bahay. Batang Sara: Sige na nga! ( Tunog ng pintong nagbubukas at nagsasara, at pagkatapos ay tubig at kalampag ng mga pinggan). Ina ni Sara:Hay naku itong si Sara, oo napakatigas ng ulo, babae pa man din. Batang Sara: (Nagmamaktol) Nakakainis talaga, palagi nalang ako. Bakit si kuya pwede hanggang kahit anong oras maglaro sa labas. Kuya ni Sara: Anong inuungot-ungot mo riyan, Sara?.

Batang Sara: (tumatawa) Ah, ang bait talaga ng kuya ko.
Matandang Sara: At doon ko unang naramdaman, pwede naman palang magbago ang takbo ng mga bagay-bagay. Hanggang sa isang araw… Kuya ni Sara: Sige, Sara, tutulungan na kitang mag-igib ng tubig mula sa poso. Batang Sara: Salamat kuya (tunnog ng tubig na nagiigib).

Kapitbahay na dalaga: (tumatawang pakutya) bakla ka ba?
Kapitbahay na binata: (tumatawang pakutya) O ang pangalan mo ba ay “Andres de saya?” Matandang Sara: Hindi pala ganon kadali magpanatili ng pagbabago. Hindi pala sapat na isang tao lang ang magbabago. Meron palang komunidad sa labas na mababangga mo. Hindi nga ako ligtas sa aking sariling pamilya... Ama ni Sara: Ano itong naririnig kong kasutilan mo, Sara? Puro ka reklamo, tapos dinamay mo pa ang kuya mo. Sara: Pero itay, hindi naman…

Ama ni Sara: Sumosobra ka na ha? Eto ang bagay sa’yo! (tunog ng sampal) Batang Sara: Aray ko po! (umiiyak nag-iisip at wari niya sa sarili) Tama ba yan? Hindi ko naman pinilit si kuya ah. At hindi man lang pinakinggan ni tatay ang panig ko. At saka , bakit niya ako sinampal sa harap ng ibang tao? Napahiya tuloy ako. Hindi maaari yan hindi ko palulusutin ito. Ano kaya ang pwede kong gawin? Alam ko na, ihaharap ko ang reklamo sa susunod na reunion ng mga kamag-anak. Bahala nang mapagalitan uli ako dahil sa kasutilan, basta malaman nilang hindi ko basta-basta tinatanggap ang pangyayaring ito. At maramdaman ko rin na may ginawa ako. Matandang Sara: (tumatawa) nagulat ako, pinanigan ako ng aking mga kamag-anak! Pinilit nilang humingi ng paumanhin si tatay mula sa akin. Muli, aking nabatid na kaya pala ng isang tao, kahit ng isang babae na baguhin ang kanyang katayyuan. Ang mahalaga ay sinubukan niya at hindi na lang basta-basta tinatanggap ang kalagayan niya. (tumigil saglit) naulit ang leksyong ito noong nagtuturo na ako sa unibersidad. May asawa na ako noon… Lalaking superbisor: (mahinahon na boses)...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Role Of Socialization Essay
  • The Role of Socialization Essay
  • Sex Roles Essay
  • Essay on Darkness within the soul
  • Socialization and Gender Roles Essay
  • Essay about Gender Roles, Norms, and Socialization
  • Gender Roles and Socialization in Adolescence Essay
  • The Role of Parents in Gender Socialization Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free