TC Electronic

Only available on StudyMode
  • Download(s) : 54
  • Published : April 15, 2013
Open Document
Text Preview
| | |OBLIGATORISK FORSIDE | |Prescribed front page | | | | | | | |HJEMMEOPGAVER, PROJEKTER, SYNOPSER U/ MUNDTLIGT FORSVAR | |Home Assignments, Project Reports, Synopses without oral defence | | | | | | | |INSTITUT FOR ERHVERVSKOMMUNIKATION | |Department of Business Communication | |EKSAMENSNR. (PÅ STUDERENDE): |404482 | |Student Exam No.: | | | | | |(6 digits at the top left corner of you| | |Student ID-card) | | | | | |HOLD NR.: |U03 | |Class No. | | |Ex.: U02 | | | | | |FAGETS NAVN: |New Media and Business | |Course/Exam Title | | | | | |VEJLEDER: |Line Vittrup |...
tracking img