Tamadun China

Pages: 5 (734 words) Published: July 19, 2010
5.4 Pencapaian Dalam Pelbagai Bidang

Ustazah Fatimah Salleh

1

SUMBANGAN TAMADUN CHINA PENGENALAN
Tamadun china merupakan salah satu tamadun tertua di dunia. Sumbangan dan pencapaiannya adalah setanding dengan tamadun dunia lain. Keunikan Tamadun China ialah ketahananya sepanjang masa Tamadun ini memiliki sejarah yang panjang dan masih kekal sehingga sekarang. 2

• Pengaruh tamadun China amat ketara dan telah dijadikan model bagi kerajaankerajaan seperti Jepun, Korea dan Vietnam. • Penyebarannya berlaku secara tidak langsung ke seluruh dunia, kewujudan China town di beberapa negara maju membuktikannya. • Budaya China dikagumi khususnya dalam bidang perubatan, ilmu pengetahuan, penciptaan dan perkembangan teknologi serta falsafahnya.

3

4

SENIBINA TEMBOK BESAR CHINA
• Kubu China silam yang dibina sekitar 200 SM dan diperkukuh antara akhir abad ke14 sehingga permulaan abad ke-17, semasa Dinasti Ming. • Ia dibina untuk melindungi China daripada serangan puak Mongol dan puak Turkic. • Bahagian dalam tembok berisi tanah yang bercampur dengan batu-batan. 5

• Bahagian atasnya dibuat jalan utama untuk pasukan berkuda Negeri China. • Ia lebih kukuh dan tahan lebih lama. • Fungsi utama tembok ini ialah untuk menahan serangan puak-puak nomad dari utara. • Panjang tembok ini ialah 6,352 km, daripada Shanhai Pass sehingga ke Teluk Bohai di sebelah timur yang terletak berhampiran dengan sempadan China dan Manchuria, sehingga Lop Nur di sebelah tenggara wilayah Xinjiang.

6

7

BAHAN PERCETAKAN KERTAS
• Penciptaan mesin cetak telah berlaku pada zaman Dinasti Tang. • Manakala kertas dicipta lebih awal daripada penciptaan mesin cetak. • Ia telah dicipta oleh Cai Lun pada tahun 105. • Ciptaan kertas dan mesin cetak seterusnya membawa kepada perubahan kepada tamadun Barat kerana bermulanya Zaman Reformasi di Eropah.

8

• Kertas pertama di dunia

9

BAHAN API / MERCUN
• Orang Cina juga merupakan pencipta serbuk peletup. • Ia dimulai oleh pengikut-pengikut Tao yang mencampurkan arang kayu dengan kalsium nitrat dan sulfur. • Perkara ini di sentuh dalam buku Taoisme yang melarang mencampurkan bahanbahan ini terutama menambah sebatian arsenium, kerana dikhuatiri akan membawa kebakaran.

10

• Namun demikian bahan letupan yang mereka cipta hanya digunakan untuk bunga api. • Manakala hubungan China dengan kuasa asing membawa kepada pengaruh penciptaan bahan peletup sebagai satu senjata.

11

KOMPAS
• Penciptaan kompas awal berdasarkan ikan gabus yang menunjukkan arah utaraselatan yang diletakkan batu lod. • Sebenarnya, tujuan utama penciptaan tersebut adalah untuk keagamaan sahaja.

12

• Kompas pertama dicipta oleh penduduk China diperbuat dari kayu dan sebatang sudu magnet

13

PEPERIKSAAN AWAM CHINA
Matlamat utama pendidikan di China ialah lulus peperiksaan awam. Sistem peperiksaan awam di China adalah yang tertua di China. Terdiri daripada 3 tahap 1. 2. 3.

Hsiu Tai – Setaraf dengan ijazah pertama Chun-Jen – Setaraf dengan sarjana Chin Shih – Setaraf dengan doktor falsafah

14

PERTANIAN
• Kerbau digunakan untuk aktiviti penanaman padi, kuda sebagai binatang tunggangan dan ikan mas dan anjing peking sebagai binatang belaan. • Mereka juga memelihara serangga berguna bagi menghasilkan lilin dan mengadakan kawalan serangga perosak dengan menggantungkan sarang semut pada pokok buah-buahan. 15

KOLAR KUDA
• Kolar kuda merupakan sumbangan tamadun China yang direka untuk membolehkan kuda menarik tenggala kayu, kereta kuda, kereta sorong berkuda dan penyisir tanah.

16

SAINS DAN TEKNOLOGI
• Sumbangan tamadun China dalam sains dan teknologi (ilmu pengetahuan): – Bidang Perubatan – Bidang Matematik – Bidang Astronomi – Fizik – Biology

17

Bidang Perubatan
• Bermula sejak kurun ke-2 masihi. • Karya perubatan yang terkenal • Inner Cannon – Rekod teori-teori perubatan China. • Yellow Emperor’s Classic of Internal Medicine – Kelebihan akupunktur, herba, diet dan...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • china Essay
  • china Research Paper
  • The influence of confucianism in China Essay
  • Religion in China Essay
  • Mcdonald's in China Essay
  • Restoration of China Essay
  • Han China Research Paper
  • China and Japan Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free