Tabitha

Pages: 7 (2222 words) Published: January 19, 2011
Dansk

Johan Andersen"

17 november 2010

Analyse af Hans Kirkʼs Tabitha (1953)

“her på den nøjsomme kyst bliver mennekser enten på en gang stolte og ydmyge eller mærkeligt snigende hadefulde”

Hans Kirkʼs debutroman ”Fiskerne” (1928), som er den bog, han er mest kendt for, skildrer skarpt disse to verdener og stridighederne mellem dem. Romanen belyser i endnu højere grad den indre uenighed blandt de indremissionske fiskere. Diskussionen mellem drift og moral skaber problemer i gruppen. Ifølge deres tro kan moralen, hvis man er stærk nok i troen, holde drifterne nede. Det ender med, at der er flere i gruppen, der bukker under for deres løsslupne lyster, hvilket skaber stridspunkterne. Grundtvigianismen tillægger det jordiske liv stor værdi og ser tilværelsen på jorden som noget unikt. Citatet af Grundtvig ”Menneske først, kristen så” beskriver den opfattelse, de har om, at mennesket er i centrum. Denne opfattelse står i skarp kontrast til de indre missionske opfattelser. Indre mission bliver kendt som en meget pietistisk bevægelse, der lægger stor vægt på, at guds ord – bibelen – er den eneste sande lære og den endelige autoritet i alle spørgsmål. De går meget op i et intenst og personligt gudsforhold og tillægger evigheden den største betydning. Mange af hans værker er meget inspireret af Freuds tanker om personligheden inddelt i tre instanser: Idʼet, der kun styres af de primitive drifter og lyster, Overjegʼet, der er den del af et menneske, der besidder samvittigheden, moralen, skyld og skam, og fortæller os, hvad der er rigtigt og forkert, og sidst mellem disse yderligheder er Jegʼet, som skal forsøge at skabe balance mellem Idʼet og Overjegʼet. Hans Kirk er kendt for at hente næsten al sin inspiration fra sine egne barndomsminder. Ud over at skrive romaner skrev Hans Kirk også mange noveller. Samlet blev det til ca. 450 af slagsen. Et gennemgående tema, i alle Hans Kirks noveller, er sammenstød – enten mellem forskellige trosopfattelser og overbevisninger eller klassesammenstød i samfundet.

Kre Røn og Tabitha ikke er hellige eller gudfrygtige, men at de lever et liv som adskiller sig fra de mennesker der omgiver dem. ”Tabitha går ikke med højhalsede kjoler, og hun har ikke et kors hængende i en sølvkæde om halsen”. Tabitha er ikke som de andre kvinder 1

Dansk

Johan Andersen"

17 november 2010

fra byen. Hun bliver beskrevet som en hedning i forhold til deres omgivelser på de bor i nemlig i det sydfynske. Fortælleren har sympati for Tabitha, man er ikke i tvivl om hvordan hans følelser er få Tabitha da kontrasten mellem forfatter og resten af byen er meget tydeligt beskrevet Vores fortæller (nevø til Tabitha) deler tydeligvis ikke samme holdning som fætteren Theodor gør om hvorfor Tabitha ikke må være i et forhold med Jens. Theodor mener at ”guds børn og verdens børn kan ikke have med hinanden at skaffe” Grunden til at Tabithas nevø hellere ikke deler samme holdning kan skyldes, at han ikke er fra samme egn som resten af de personer som optræder i historien. Det kan man tolke ud fra da nevøen siger at “næste sommer da min mor og jeg kommer i besøg, kan vi ikke bo hos farfar og farmor”. Men Tabithas nevø er som den eneste person i byen der mener at Kre Røn og Tabitha ikke lever som hedninge, men der er der mange ander der gør, man får fornemmelsen af at hele sognet som Tabitha omgås er et meget fromt (pietistisk) folkefærd, som værdsætter missionshuset meget højt. Dette had til Tabitha som byen deler, bliver vist på den måde som de behandler hende. Det giver Ma Trilling også udtryk for, bl.a på den måde hun er beskrevet da hun står og nyder Tabithas rosenbusk “Ma Trilling er indbyltet i sjaler, skønt det er midt om sommeren, hendes mave er vældig tyk, hendes overkrop ganske spinkel, og hendes ansigt er mærkeligt lurende, som om hun stadig var på vagt. Hun har ganske små øjne, som forekommer mig meget uhyggelige og onde, men jeg er ikke bange for hende, for det er nok bare, fordi hun er fattig” Ma...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Lecture 6 Drug Ed Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free