Suring Basa Ng Kwento Ni Mabuti

Only available on StudyMode
  • Pages(s): 17 (4208 words)
  • Download(s): 13524
  • Published: January 11, 2011
Read full document
Text Preview
Introduksiyon

Ang Kuwento Ni Mabuti ay isang maikling kuwento sa wikang Tagalog na isinulat ng Pilipinong makata na si Genoveva Edroza Matute. Kilala ito bilang kauna-unahang maikling kuwentong nanalo ng Gawad Palanca para sa Maikling Kuwento sa Filipino noong 1951.

Ang suring-basa ay isang uri ng pansing pampanitikan kung saan ang isang libro ay sinusuri ayon sa laman, estilo at halaga nito. Ito ay malimit na nakikita sa mga pahayagan, katulad ng trabahong pang-eskwela, o online. Ang haba nito ay maaaring iba-iba, mula sa isang talata hanggang sa isang buong sanaysay. Gayun pa man, ang isang suri ay madalas na naglalaman ng ebalwasyon ng libro ayon sa pansariling pakalasa. Ang mga mang-susuri, sa pampanitikang pahayagan, ay madalas na ginagamit ang pangyayari sa libro para sa pagpapakita nang pag-papaalam o para sa pagpapahayag nang kanilang sariling ideya sa paksa na pawang kathang-isip o hindi kathang-isip na gawa. Sa kabilang dulo, ang ibang suring-basa ay para lamang kawangis nang isang kabuuan ng kwento mismo.

Ang suring basa ay isang uri ng pag-uulat. Nagaling ito sa dalawang salita, pagsusuri ng binasa. Ang suring basa ay naglalaman ng opinyon ng bumasa.

Talambuhay ni Genoveva Edroza Matute
Pagpapahiwatig ang isang matingkad na katangian ng mga kuwento ni Genoveva Edroza Matute. Karaniwang magtutuon siya sa isa o dalawang tauhan, at sa mga tauhang ito ay lalaruin niya ang banghay at gusot ng kuwento. Ang pingas o puntos ng tauhan ay maaaring nasa kapasiyahan nito, at hindi dahil sa taglay na personal at panlabas na anyo. Sa mga matagumpay niyang kuwento, ang mga tauhan ay pumupukol ng mabibilis na salitaan, o nagsasalita sa guniguni, at ang mga kataga ay waring makapaglalagos sa kalooban ng mambabasa. Sumasabay din ang mga kuwento ni Aling Bebang, palayaw ni Matute, sa mga kasalukuyang pangyayari na kung minsan ay nakalulugod at kung minsan ay nakaiinis, at kung ano man ang epekto nito sa mambabasa’y mauugat sa lalim ng pagkaunawa ng...
tracking img