Subculturen in Amerika (Dutch)

Pages: 23 (7982 words) Published: March 2, 2011
PWS
Subculturen in Amerika

3-3-2011

Ismail Pamuk & Boyd Meijer

Wij hebben een opdracht gekregen om een onderzoek te doen over een onderwerp dat met Engeland of met Amerika te maken heeft. Wij hebben gekozen om een onderzoek te doen welke subcultuur de meest invloed heeft gehad in Amerika. Een subcultuur is een cultuur die verschilt met de dominante cultuur, omdat ze andere waarden en normen hebben vergeleken met de dominante cultuur. Mensen voegen zich bij een subcultuur omdat die mensen vinden dat zij anders zijn of dat zij zich niet thuis voelen bij de mensen die bij de dominante cultuur zijn. Zelf houden we allebei van de hip-hop cultuur en de skateboard cultuur, daarom was de keuze snel gemaakt om dit onderwerp te kiezen. We hopen met deze opdracht niet alleen meer te weten te komen over deze culturen maar ook ons te kunnen verdiepen in al de andere subculturen en hier een beter kijk op te krijgen. Om dit onderzoek te doen hebben we een hoofdvraag bedacht en bij al de onderwerpen een aantal deelvragen gesteld, al deze deelvragen gaan we beantwoorden en door al die informatie samen te gebruiken gaan we de hoofdvraag beantwoorden. Hoofdvraag

Welke subcultuur heeft de meeste invloed gehad in Amerika?

Deelvragen (per subcultuur):

-Hoe is de subcultuur ontstaan?
-Waarin verschilt de subcultuur met de dominante cultuur?
-Hoe beïnvloed de subcultuur de maatschappij?
-Op welke manier wordt dat gedaan?
-Op welke schaal?

Op het eind geven we onze conclusie door de hoofdvraag te beantwoorden.

Goths

Hoe is de subcultuur ontstaan?

Goth zoals het nu is, is ontstaan in de jaren 80. Want het woord ‘Goth’ stamt af van de Duitse volksstam: de Goths. Zij vielen Italië binnen om de Romeinse Rijk op te splitsen. De Italianen zijn ook verantwoordelijk voor de negatieve benaming van de Goths. Het subcultuur Goth komt van de subcultuur Punk. Over het woord goth word nog steeds gedebatteerd waar het nou echt vandaan komt. Sommigen zeggen dat het komt van de bandmanager Anthony H. Wilson, die in die tijd manager was van de band Joy Division, hij beweerde dat het muziek van de band: “Gotiek (kunst) was vergeleken met de rest.” Andere zeggen dat het komt door Steve Keaton, een schrijver van een artikel in een tijdschrift waar hij het had over een subcultuur binnen de zogeheten: punk rock movement. Het woord Goth bleef en terwijl de Punk subcultuur langzaam vaagde, werd Goth een subcultuur.

De eerste meeting van de Goths was in de Batcave in de Soho District in Londen, die werd geopend in juli 1982. De club werd ook bekend als een ontmoetingsplek voor mensen die deel wilden uitmaken van het subcultuur. De goths vertelden hier hun verhalen aan elkaar en de boodschappen die ze hadden. De Batcave was ook het plek waar de muziek en de stijl van de kleren van de goths werd geïntroduceerd. Dus de Batcave kun je de geboorteplek van de subcultuur goth noemen.

Waarin verschilt de subcultuur met de dominante cultuur?

De goths worden goths omdat zij willen verschillen met de dominante cultuur. De goths voelen zich afgewezen door de samenleving en daardoor onderscheiden zij zich met de mensen van de dominante cultuur. Dit geldt niet voor iedereen, sommigen voegen zich toe omdat ze het muziek leuk vinden, of ze vinden de clubs beter van de goths of ze hebben goth vrienden en gaan met hun mee. De goths hebben leven zonder regels, zij maken hun eigen en leven vrij. Maar dit soort vrije gedachte geeft wel veel respect voor goths onderling. Het geeft hun een soort van groepsgevoel wat goed is. Dus de eerste verschil is hun manier van denken.

Een ander verschil is hun uiterlijk. De goths zijn in het gebied van uiterlijk heel erg creatief en origineel. Zelfs de goths onderling verschillen met elkaar. Er bestaat wel een algemeen beeld over goths van de niet-goths maar die is niet waar. In de kleding zie je vaak zwart of ook andere donkere kleuren zoals paars of rood. Vaak wijde broeken en voor de vrouwen topjes van...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Dutch Essay
  • Dutch Republic Essay
  • Dutch Dbq Essay
  • Dutch Disease Essay
  • The Dutch in the Caribbean Essay
  • Essay on Dutch Colonisation
  • Essay on Dutch Revolt
  • Essay about Dutch and English

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free