Student

Pages: 4 (597 words) Published: April 17, 2011
Seminar 1. BAZELE MARKENTIGULUI

Concepte de marketing esentiale:

Nevoi- constientizarea unui sentiment de lipsa (nevoia de hrana, adapost, apa, aer, imbracaminte etc);

Dorinte- forma de manifestare a nevoilor umane , modelate de cultura si personalitatea fiecarui individ;
Cerere- dorinta dublata de putere de cumparare (solvabilitate);

Produs- orice bun oferit pe o piata pentru a satisface o nevoie;

Valoare- diferenta dintre avantajul din uitilizare si costul de achizitie;

Satisfactie-rezultatul comparatiei dintre performanta si asteptare;

Schimb- obtinerea unui bun prin oferirea altuia in loc;

Tranzactie- schimb de valori intre doua parti;

Piata- ansamblul cumparatorilor efectivi si potentiali ai unui produs.

* Marketing de relatie : actiunea de creare a unei clientele fidele; urmareste edificarea unor relatii de lunga durata si reciproc satisfacatoare cu partenerii importanti (clienti, furnizori, distribuitori).

Ce anume face obiectul marketingului?
- bunuri
- servicii
- evenimente
- experiente
- persoane
- locuri
- proprietati
- organizatii
- informatii
- idei

Dezbatere:
Marketingul satisface nevoi sau le creeaza?
Adoptati o pozitie:”Marketingul formeaza nevoi si dorinte ale consumatorilor” sau “Marketingul nu face altceva decat sa reflecte nevoile si dorintele consumatorilor”.

Seminar 2. BAZELE MARKENTIGULUI

Conditiile aparitiei si dezvoltarii markentigului

* unul dintre factorii favorizanti ai aparitiei si promovarii marketingului este revolutia industriala; * premisa aparitiei si dezvoltarii marketingului este data de dinamismul economico- social (specific epocii noastre-perioada de dupa cel de al doilea razboi mondial)

Formele de manifestare ale dinamismului economico- social:
* dezvoltarea fortelor de productie;
* specializarea productiei;
* mutatiile geografice;
* schimbarea conditiilor de munca si de viata;
* amplificarea relatiilor economice...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Student Essay
  • Motivating Students Essay
  • Students and Politics Essay
  • Student Values Research Paper
  • Intelligent Students Essay
  • Student Plagiarism Essay
  • college student Essay
  • Student Involvement Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free