Strategii de Distributie Pe Piata Europeana

Pages: 56 (17698 words) Published: November 3, 2010
Strategii de distributie pe piata Uniunii Europene

Cuprins

Capitolul 1 - Distributia pe piata europeana

1.1 Distributia : Definire, abordari teoretice…………………………………………………pg3

1.2 Strategii de distributie……………………………………………………………………pg6

Capitolul 2 – Studii de caz

2.1 Distribuţia pe piaţa bunurilor de consum din Uniunea Europeană…………………….pg10 2.2 Distributia in Europa Centrala si de Est……………………………………………….pg16 2.3 Influenta comunitatilor virtuale asupra strategiilor de distributie pe internet………....pg20 2.4 Strategii diferentiate pentru canalele verticale de distributie…………………………..pg24 2.5 Strategii de distribuţie pentru marcile premium si marcile de volum, în pieţele de consum extrem de competitive……………………………………………………………..pg31 2.6 Pretul la poarta fabricii”: O analiza a firmelor olandeze de distributiei cu amanuntul...pg36 2.7 Strategii de distributie exclusiva a automobilelor in Marea Britanie…………………..pg41

Concluzii……………………………………………………………………………………pg43

Bibliografie………………………………………………………………………………….pg46

Distributia pe piata europeana

Distributia reprezinta ansamblul activitatilor ce au ca scop transferul activitatilor ce au cas cop transferul produsului de la firma producatoare la consumatorul final. Ea indeplineste urmatoarele functii principale : transportul (toate activitatile legate de transportul produselor de la producator la consumatorul final) ; aprovizionarea (activitatile ce permit formarea gamei de produse adaptata nevoilor de consum) ; stocarea(activitatile ce asigura legatura intre momentul fabricarii produsului si momentul achizitiei/utilizarii acestuia) ; contractarea (activitatile ce faciliteaza legaturile intre producatori si intermediari) ; informarea{activitatile ce permit asigurarea unui flux de informatii in dublu sens ; de la producator la consumator si de la consumator la producator. Functiile distributiei pot fi privite si dintr-o alta perspectiva, ca functii traditionale si functii moderne. Functiile traditionale constau in :cumpararea/vanzarea ; transportul ; stocarea conditionarea prezentarea ; comunicarea (informarea); finantarea. Din categoria functiilor moderne fac parte: marca producatorului; folosirea codului de bare ; schimbul electronic de date : aprovizionarea automata, dezvoltarea unor noi formule de comercializare. Distributia internationala este o componenta importanta a activitatii de marketing international, strans legata de celelalte elemente ale mixului, pe care le influenteaza si care este conditionata de acestea. Ea reprezinta activitatile si relatiile ce se stabilesc intre parteneri situati pe piete diferite in vederea punerii marfurilor la dispozitia consumatorilor sau utilizatorilor straini. Pentru ca distributia sa contribuie efectiv la realizarea scopului final al activitatii de marketing international, ea trebuie sa asigure transferul succesiv al marfurilor prin operatiuni de import export (canale de distributie) si deplasarea fizica a acestora (suportul logistic). Sistemul de distributie dintr-o anumita tara este influentat de o serie de factori, cum ar fi ; factorii de mediu, conceptia manageriala, structura organizatorica proprie firmei de distributie, mixul de marketing al distribuitorului, consumatorii actuali si potentiali. Reteaua de comercializare este un aparat economic format din lanturi de agentii, institutii, unitati operative si firme organizate intre care se stabilesc relatii in scopul transferarii produsului de la producator la consumatorul final. O firma producatoare poate comercializa produsele sale, atat pe piata interna, cat si pe piata externa, recurgand la : distributie directa, distributie prin intermediari sau distribuitie duala.

Distributie directa

Distributia directa reprezinta circuitul de distributie cel mai scurt, intre firma producatoare si consumatorul final nu intervin verigi intermediare. Adoptarea...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Essay on Concepto de estrategia
  • PE work Essay
  • Pe Assign Essay
  • Pe Theory Essay
  • Pe Essay
  • cxc pe Essay
  • Essay on Pe Reflection
  • pe gcse Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free