Strategie Van Horeca

Pages: 11 (3449 words) Published: October 2, 2008
Inleiding

Voor dit onderzoek is gekozen om het bedrijf Mise en Place te onderzoeken. Mise en Place is sinds 1994 werkzaam in de gastvrijheidbranche als uitzendbureau voor horecapersoneel. Evenementen van verschillende grootte worden verzorgd door veelal studenten die naast hun studie bij Mise en Place werken. Mise en Place noemt deze werknemers jobpers. De jobpers worden op verschillende evenementen ingezet als professioneel horecapersoneel.

Mise en Place heeft meerdere vestigingen. Niet alleen in Nederland zijn zij actief, maar ook in Engeland, België, Oostenrijk en Duitsland is Mise en Place werkzaam. Per vestiging werken ongeveer 200 jobpers, die aangestuurd worden door 15 jobcoaches. In ieder kantoor werken 6 projectleiders en 6 projectmanagers. Tevens heeft iedere vestiging een office manager, die ervoor zorgt dat alles goed verloopt in zijn kantoor en een vestigingsmanager, die het contact met het hoofdkantoor onderhoudt. Binnen Mise en Place zijn er doorgroeimogelijkheden. De mensen die op kantoor werken, zijn bijna allemaal begonnen als jobper.

Mise en Place verzorgt horecapersoneel in verschillende categorieën. Mise en Place levert voornamelijk obers die met borden en met drank lopen. Maar omdat de vraag van de opdrachtgevers steeds vaker variëren, biedt Mise en Place steeds meer diensten aan. Zo leveren zij naast obers tegenwoordig ook keukenpersoneel, cocktailshakers, kassa-mederwerkers, logistiek personeel, hostesses en andere gespecialiseerde diensten. Mise en Place levert alle facetten van de horeca aan de opdrachtgever wanneer deze hierom vraagt. Daarnaast kunnen de jobpers van Mise en Place zelf vragen om een interne opleiding tot bijvoorbeeld cocktailshaker.

Opvallend aan Mise en Place is de missie; ‘making friends and creating synergy’. Daarbij werken zij met de doelstelling: ‘de kwaliteiten van Mise en Place overal kunnen leveren’. Om deze kwaliteiten te leveren, verzorgt Mise en Place

Probleemstelling

Het onderwerp dat er in dit onderzoek wordt onderzocht, is de strategie van Mise en Place op drie factoren. Hiermee willen de onderzoekers meer inzicht verkrijgen op welke manier Mise en Place bezig is met haar strategie, ten opzichte van haar directe concurrenten. Aanleiding voor dit onderzoek is de unieke manier waarop Mise en Place zich voordoet voor zowel haar werknemers als haar opdrachtgevers.

Naar haar werknemers presenteert Mise en Place zich als een flexibele organisatie waarbij de jobper zelf kan beslissen wanneer hij wil werken. Daarnaast straalt Mise en Place een familiegevoel naar buiten, waarbij iedereen elkaar kent en ook buiten het werk met elkaar omgaat, met Mise en Place als bindende factor. Na werktijden worden de jobpers vaak gezamenlijk gezien in het stamcafe van Mise en Place Nijmegen ‘Twee Keer Bellen’. Ook worden er vaak borrels en personeelsuitjes georganiseerd.

Naar de relaties van Mise en Place presenteren zij zichzelf als een uitzendbureau voor professioneel opgeleid horecapersoneel. Kwaliteit en verzorgdheid staan daarbij hoog in het vaandel voor Mise en Place en voor de opdrachtgever.

Sinds het toenemen van de koopkracht van de burger na de recessie van 2001, is de gastvrijheidbranche een van de eerste markten geweest waarop deze toenemende koopkracht merkbaar was. Mise en Place is nog steeds aan het groeien, de opdrachtgevers overtreffen met hun vraag het aanbod van werknemers van Mise en Place. Maar Mise en Place is niet het enige uitzendbureau op de gastvrijheidbranche, er zijn nog talrijke andere uitzendbureaus die dezelfde diensten aanbieden. Dit onderzoek moet meer duidelijkheid geven in de manier waarop Mise en Place zich probeert te onderscheiden van hen directe concurrenten met betrekking tot de strategie van de organisatie.

De doelstelling voor dit onderzoek luidt:
Meer inzicht verkrijgen in de factoren van de strategie van Mise en Place waarop Mise en Place zich probeert te onderscheiden van haar concurrenten, teneinde de...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Essay about Vans
  • Vans Essay
  • Essay about Van Gogh
  • Van Mahana Essay
  • Vans Case Essay
  • Essay on van leeuwenhoek
  • Custom Van Essay
  • Vans Paper

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free