Sip Session Initiation Protocol

Only available on StudyMode
  • Pages : 27 (8875 words )
  • Download(s) : 45
  • Published : May 5, 2013
Open Document
Text Preview
KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN

SIP: Session Protocol
Software-architecturen voor collaboratieve systemen

Initiation

Loc Hang Wong, Jean-Philippe Van Leathem, Kyle Shankar Academiejaar 2011-2012

1

Inhoud
Management summary ......................................................................................................................... 3 HOOFDSTUK 1: INLEIDING ............................................................................................................ 4 1.1 Introductie ...................................................................................................................................... 4 1.2 Een Korte Historie ......................................................................................................................... 4 HOOFDSTUK 2: WERKING VAN SIP ............................................................................................. 5 2.1 Wat is SIP? ..................................................................................................................................... 5 2.2 De anatomie van een SIP sessie: Het SIP ecosystem..................................................................... 6 2.3 SIP sessie........................................................................................................................................ 6 2.4 SIP messages .................................................................................................................................. 8 2.5 HTTP versus SIP .......................................................................................................................... 12 2.6 VoIP Protocollen: SIP vs. H.323 ................................................................................................. 12 HOOFDSTUK 3: IMPLEMENTATIE EN VOORBEELD .............................................................. 14 3.1 Servlets ......................................................................................................................................... 14 3.2 SIP servlet applicaties .................................................................................................................. 15 3.3 Application Router ....................................................................................................................... 16 3.4 Voorbeeld: Click-to-call .............................................................................................................. 17 HOOFDSTUK 4: P2PSIP .................................................................................................................. 22 4.1 Wat is P2PSIP? ............................................................................................................................ 22 4.2 Voordelen van het combineren van P2P en SIP .......................................................................... 22 HOOFDSTUK 5: ISSUES ................................................................................................................. 23 5.1 Het SIP/NAT probleem ................................................................................................................ 23 5.2 SIP Security.................................................................................................................................. 25 BRONNEN ........................................................................................................................................ 26 APPENDIX ........................................................................................................................................ 28

2

Management summary
In dit verslag zullen we het hebben over het Session Initiation Protocol (SIP), ontwikkeld door de Internet Engineering Task Force (IETF). De bedoeling van het IETF is om het internet beter te laten werken d.m.v. het opstellen van hoogstaande technologische literatuur zodat deze de mensen in de juiste richting kan leiden om het internet beter te...
tracking img