Sejarah Tingkatan 2

Only available on StudyMode
  • Pages(s): 52 (12980 words)
  • Download(s): 956
  • Published: March 24, 2011
Read full document
Text Preview
MATA PELAJARAN SEJARAH
TINGKATAN 2

BAB 1:KEDUDUKAN STRATEGIK MENDORONG PENGUASAAN BRITISH

1. Pertapakan Syarikat Hindia Timur Inggeris (SHTI) di Pulau Pinang Pulau Pinang merupakan sebahagian daripada Kedah.(pusat maritim). SHTi tidak dapat menguasai Kedah kerana Kedah adalah di bawah naungan Siam. Punca SHTI mahukan Pulau Pinang :

1. Kedudukan strategik laluan perdagangan Timur Barat 2. Pusat pengumpulan barang dagangan
i. Pusat pengumpulan Barang – Teh dari Cina manakala Cina memerlukan emas, perak, bijih Timah dan lada hitam. ii. Pelabuhan persinggahan – Pulau Pinang dapat menyediakan keperluan bekalan air, makanan dan membaiki kapal iii. Pelabuhan terlindung daripada angina monsoon iv. Pengkalan tentera – Berlaku persaingan antara British dengan Perancis.Pulau Pinang sesuai untuk mempertahankan pertempatannya di India daripada serangan Perancis. 2. Peristiwa sebelum Pulau Pinang diambil alih SHTI.

i.Perebutan kuasa antara pembesar
Punca Sultan Muhammad Jiwa melantik Tunku Abdullah menjadi Raja Muda Kedah. (bukan anak gahara).Pembesar tidak setuju. Dan meminta bantuan Bugis iaitu Raja Haji menyerang Kuala Kedah dan Alor Setar.. Sultan Muhammad berundur ke Kangar. Sultan Muhammad Jiwa meminta bantuan Firmaa Jourdain Sullivan and de Sauza. Francis Light telah berunding dan dibenarkan berniaga di Kuala Kedah dengan syarat membantu menentang bugis tetapi membatalkan kemudian kerana mereka enggan memberi bantuan menentang Bugis. ii. Ancaman Siam.

Kedah menghentikan hantar bunga emas kepada Siam semasa Siam berperang dengan Burma, tetapi apabila Siam menang , mereka telah menuntut Kedah menghantar bunga emnas, wang dan tenaga manusia ke Siam.Ini telah mengugat kedaulatan Kedah. Sultan Abdullah yang memerintah pada masa itu, terpaksa meinta bantuan ketenteraan...
tracking img