Sa Kabilang Lupalop Ng Mahiwagang Kaharian

Sa Kabilang Lupalop ng Mahiwagang Kaharian 
(Alay kay Federico Garcia Lorca)
     Hindi mapakali ang tatlo nang pumasok sa bulwagan. Ang nasa gitna, na may mukhang pinapasan ang mundo, atubiling lumakad, hinihila ng dalawang nasa piling niya. Ang babaeng nasa kaliwa asiwang dinala ang kanyang asul na maleta, at ang nasa kanan naman may binubunat na rosang kumot (isang comforter sa klimang ito?). Hinihila ng dalawa parang lumakad pang mas mabilis ang nasa gitna, isang babaeng de-oksinada ang buhok na may korteng Twiggy, nguni’t may katabaan naman ang katawan. Tumalon pa ng eskalante sa bago nang lahat na damit na sinusuot nila – katas Saudi, wika nga ng mga kababayan nating nagsipalaran doon. Si Miss Oksinada naka-sleeveless ang blusa, kulay-ubeng may sumisidlak na bituing ginto sa kuwleyo at dulo at naka-D&G black leather jeans na hindi naman tama ang sukat sa kanyang bigating hita. May dala-dalang Kleenex si Miss Kaliwa, pinapahid ang daloy ng luha at pawis ni Miss Oksinada. Gayundin man si Mrs. Kanan, na may de-kolor na panyong kanyang nililipul tila isang nanay sa kanyang sanggol. Paminsan-minsa’y huminto si Miss Oksinada, tulak naman nang tulak ang dalawa. Naiilang ang dalawa, ilang na mapasa-alanganin ang daloy ng pasaherong unti-unting pumpasok sa pre-departure lounge ng Jeddah international airport.      Isang malaking mama ang sumunod sa tatlo, hinuhuni nang mapayapa ang "Pasko Na, Sinta Ko." Ito ay may dalang stereo component. Lahat ng mga pasahero – mabibilang lang sa isang kamay ang hindi natin kababayan - may bitbit na kung anu-anumang gamit-pambahay, parang, kundi lamang bago ang mga ito, mga biktima ng sunog, hinahakot ang lahat na maaaring hakutin. May isang binatilyong mahabang buhok na may dalang Apple Mac, ang kahon nito’y kasing-puti ng dalawang kartong sigarilyong Hapon na binibitbit sa kaliwa. May isa pang may dalang Gibson electric guitar, tinutugtog, nguni’t wala namang tunog ang maririnig. Kundi sa tatlo, masayang-masaya ang...
tracking img