Sa Kabilang Lupalop Ng Mahiwagang Kaharian Ni Thomas David F. Chavez

Only available on StudyMode
  • Pages: 5 (1105 words)
  • Download(s): 12804
  • Published: December 21, 2010
Read full document
Text Preview
Sa Kabilang Lupalop ng Mahiwagang Kaharian
Ni Thomas David F. Chavez

Nakapanlulumo mang sabihin,  karamihan sa ating mga Filipino ay may pangkasalukuyang mentalidad na  ang mga oportunidad upang umunlad at magkaroon ng maaliwalas na buhay ay hindi matatagpuan sa sariling bayan. Kalakip ang pagsakripisyo ng dugo’t pawis, kinakailangan pang magtrabaho sa ibang bansa upang maitaguyod ang naiwang pamilya sa bansa. Dahil kung hindi, ang pamilya ni Juan ay mananatiling kawawa naghihirap at walang makain.      Ang ganitong pag-iisip ang nag-udyok sa pangunahing tauhan na may matinding suliranin na si Perlita upang magpunta bilang OCW o Overseas Contract Worker sa kaharian ng Saudi Arabia kasabay ang tatlo pang kasamahan. Matapos ang dalawang taon, kasama nya sina Miss Kaliwa o Teresing, Mrs. Kanan na sa gitna ng kwento’y pinangalanan ding Mother Lily at Mr. Mama o Manong Berting pauwi sa Pilipinas sa kanilang labing-isang oras na flight mula Jeddah International Airport. Nararamdaman sa simoy ng hangin ang diwa ng papalapit na araw ng Pasko sa bulwagan ng Jeddah International Airport. Suot-suot ang mga damit na katas Saudi, patuloy sa pagpahid ng Kleenex si Miss Kaliwa maging si Mrs. Kanan sa mga luha ni Perlita o Miss Oksinada kasabay ng pagtulak sa kanya kung siya’y humihinto. Habang sumusunod naman sa kanila si Mr. Mama na humuhuni ng “Pasko na, Sinta Ko” na may dalang stereo component. Ang iba pang mga pasahero, mabibilang sa isang kamay ang hindi Filipino ay may bitbit na kung anu-anong gamit- pambahay man, Apple Mac, Gibson electric Guitar, at iba pa- di alintana ang matunog na pag-iyak ni Miss Oksinada. Kapansin-pansin ang pag-uulit-ulit ni Perlita na ayaw nyang umuwi ng Pilipinas kahit pa malapit na ang Pasko. Naisip nyang hindi na sya tatanggapin pa ng kanyang mga kapamilya sa bansa. Hindi naman umaalis sa kanyang tabi ang dalawang kaibigan at nangakong sasamahan siya kahit makarating pa sa Catbalogan na kanyang lugar. Patuloy sila sa pagtahan kay Perlita kahit ang mga tao sa kanilang paligid na kapwa pasahero ay walang pakialam sa pag-iyak niya ng sobra. Hanggang sa dumating na sa kasukdulan ang kanyang nararamdaman nang pasigaw na inamin ni Perlita sa mga pasaherong Filipino na ayaw niyang umuwi dahil nasaksak nya si Al-Omani nang siya ay ginahasa nito. Sa huli, pinipigil nina Teresing at Mother Lily ang kanilang iyak habang pinagmamasdan si Perlitang tumahimik, resulta ng sedatibong pinainom sa kanya ng air agent. Tumigil man ang pag-iyak, hindi mabubura sa pag-iisip ni Perlita ang trahedyang kanyang sinapit sa Saudi. Isang modernong makabanghay na maikling kwento ang “Sa Kabilang Lupalop ng Mahiwagang Kaharian.” Tinatampok nito ang sinapit ng pangunahing tauhang OCW na si Perlita matapos ang kontrata nya sa Saudi. Ang mga tao sa modernong panahon ay naghahangad ng magandang kinabukasan sa pamamagitan ng pangingibang bansa. Hindi katulad noon na sapat na ang kinikita sa sariling bansa, mas gugustuhin pa ng mga Filipinong malayo sa kanilang pamilya para lang magkaroon ng magandang buhay. Sina Teresing, Mother Lily at Manong Berting ay mga tauhang maaaring kumatawan sa mayoridad ng Filipinong gustong mag-abroad. Pinanatili nila ang kulturang Filipino na pagiging malapit sa kapwa kahit pa sila’y nasa ibang bansa na. Si Manong Berting ay hindi kasing alala ng dalawa nyang kasamahang babae ngunit napasigaw na noong sa tingin nya’y sumusobra na si Perlita patunay na siya ay may kontrol sa mga nangyayari. Samantala, si Mother Lily naman ay isang mabuti at mapang-arugang kaibigan na naging ikalawang ina ni Perlita sa ibang bansa. Hindi rin sumuko bilang kaibigan si Teresing dahil naintindihan nya ang pinagdadaanan ni Perlita. Ang naging tagpuan ng buong kwento ay sa bulwagan ng paliparan at sa mismong eroplano. Bagamat matao, puno parin ito ng Filipinong papauwi na sa bansa dahil panahon ng Pasko. Nag-aatubiling umuwi ang mga tao bitbit ang iba’t ibang pasalubong na mga kagamitan sa bahay na parang may sunog lang....
tracking img