Review

Pages: 2 (434 words) Published: February 19, 2011
Jimari L. Dela Paz July 2, 2010 Grade 6-St.John
1. T:Saan ginanap ang inagurasyon ng bagong halal na pangulo ng Republika ng Pilipinas? Sino ang humawak ng bibliya sa inagurasyong ito? S:Ginanap ang inagurasyon ng bagong halal na pangulo ng Republika ng Pilipinas sa Quirino Grandstand. Ang humawak at nagdala ng bibliya ay isang pari na ang pangalan ay Father Catalino Arevalo. 2. T:Anu-anong paghahanda ang ginawa ng pamahalaan upang mapanatili ang kaayusan at katahimikan sa inagurasyon ng bagong pangulo? S:Ayon kay PNP chief supt. Ager Ontog, Jr., hepe ng national elections monitoring action center, mayroon na umano silang nakalatag na security preparations para matiyak na maging matiwasay ang inagurasyon ng bagong pangulo ng bansa. Kabilang umano sa usual security deployment ay ang pangangalaga sa traffic,crowd management at seguridad sa Quirino Grandstand. Nagbantay din ang militar upang masigurado ang kaligtasan ng lahat. 3. T:Anu-ano ang mga inilahad na plano ni Pangulong Aquino sa Pilipinas sa mga susunod na anim na taon ng kanyang panunungkulan? S:Mga plano ni Noynoy Aquino para sa bansa: Tutugunan ang anumang kailangan ng isang OFW upang hindi na pahirapan sa ibang bansa. Hindi niya iindahin ang anumang pangangailangan ng isang eskwelahan tulad ng kawalan o kakulangan ng classrooms. Magtatayo siya ng mga infrastrakturang pangkabuhayan upang magkaroon ng trabaho ang bawat mamamayan. Itutuloy din niya ang Emergency Employment Program na naiwan ng kanyang ina. Sabi ni Aquino ang gobyerno ay magkakaroon ng pantay na pagtrato sa mga taga Mindanao. Inutusan niya ang POEA, DFA, at OWWA na tugunan ang pangangailangan ng mga OFW. 4. T:Sinu-sino ang mahahalagang personalidad ang dumalo sa inagurasyon ni Pangulong Aquino? S: Dumalo sa inagurasyon ni Noynoy Aquino sina Chief Justice Renato Corona, Joseph Estrada, Fidel V. Ramos, Vilma Santos Recto at Ralph Recto.

5....
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • How to Write a Book Review Essay
  • Performance Review Paper
  • Review of Bill by Vern Myers Essay
  • Restaurant Reviews: a Genre that Rants and Raves Essay
  • Essay on Book Review
  • Peer Review Research Paper
  • Peer review Essay
  • Purpose of a Literature Review Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free