Religion and Civic Participation

Continues for 20 more pages »
Read full document

Religion and Civic Participation

By | November 2005
Page 1 of 21
ABSTRACT
Ceea ce dorim sã prezentãm în paginile care urmeazã este rezultatul unui studiu calitativ care a avut ca obiect de cercetare douã comunitãþi religioase (una ortodoxã ºi una penticostalã) ºi ca subiect diferenþele dintre gradul de participare civicã al membrilor unei comunitãþi comparativ cu cealaltã.

Ipoteza noastrã de lucru a fost urmãtoarea : gradul de participare civicã al unui individ diferã în funcþie de comunitatea religioasã din care face parte. Am avut ºi douã ipoteze secundare. Prima ar fi aceasta : Bisericile/Cultele conþin în esenþa/crezul lor unele precepte ºi învãþãturi care îi îndeamnã pe membrii lor sã fie mai activi ºi sã se implice mai mult în rezolvarea problemelor comunitare ºi societale. Cea de-a doua ipotezã secundarã este aceasta : Nu atât elementele din esenþa/crezul Bisericilor/Cultelor sunt importante, cât rolul lor de asociaþii civice voluntare, deoarece îi oferã individului posibilitatea de a se implica activ în rezolvarea problemelor comunitãþii religioase proprii.

Metodele de cercetare pe care le-am folosit sunt o serie de zece interviuri, câte cinci pentru fiecare comunitate, plus o analizã de conþinut a acestora. Am realizat câte un interviu exploratoriu în fiecare comunitate, dupã care, pe baza acestora, am elaborat un ghid de interviu ºi am luat celelalte opt interviuri.

INTRODUCERE
Oare de câte ori, în ultimii 15, ani am auzit sintagma „Democraþia se învaþã", ca pe o mostrã de înþelepciune venitã din partea unora care îºi luau dreptul de moralizatori ai unei societãþi aflate abia la început pe drumul democratizãrii? Dar cum putem învãþa democraþia ºi tot ceea ce presupune acest concept? Ce înseamnã, de fapt, democraþie? Etimologic, cuvântul „democraþie" vine din limba greacã ºi înseamn㠄domnia cetãþenilor". In DEX (Dicþionarul Explicativ al Limbii Române) cuvântul democraþie are urmatoarea definiþie: "forma de organizare ºi de conducere politicã a societãþii, care proclamã principiul exercitãrii puterii...

Rate this document

What do you think about the quality of this document?

Share this document

Let your classmates know about this document and more at Studymode.com