Raja Berpelembagaan Di Malaysia

|[pic][pic] |Top of Form | | |[pic] | | |[pic] | | | | | |Bottom of Form | |[pic] |

|[ VoyUser Login optional ] [ Contact Forum Admin ] [ Main index ] [ Post a new message ] [ Search | Check update time | | |Archives: 1, 2, 3, 4, 5, [6], 7, 8, 9 ] |

|Subject: [pic]RAJA BERPERLEMBAGAAN | | | | | | | |Author: | |siswasiswi...
Go!
[ VoyUser Login optional ] [ Contact Forum Admin ] [ Main index ] [ Post a new message ] [ Search |
Check update time | Archives: 1, 2, 3, 4, 5, [6], 7, 8, 9 ]
Subject: RAJA BERPERLEMBAGAAN
Author:
siswasisw i
[ Next Thread | Previous Thread | Next Message | Previous Message ]
Date Posted: 11:49:51 09/16/05 Fri
Pengenalan
Raja Berperlembagaan bermaksudd sistem beraja mengikut peraturan
perlembagaan iaitu perlembagaan Malaysia. Dalam sistem Raja Berperlembagaan
kita ada dua institusi iaitu Yang di-Pertuan Agong dan Majlis Raja-Raja. Sistem
beraja pula memang sedia ada sejak sebelum kuasa-kuasa Eropah melanggar Tanah
Melayu. Yang di-Pertuan Agong sebagai ketua negara dipilih secara bergilir
daripada sembilan raja negeri-negeri yang ada.
Latar Belakang Sejarah
Semenjak beratus-ratus tahun dahulu, negeri-negeri Tanah Melayu mempunyai sejarah
kesultanannya yang pelbagai rupa.
Sultan merupakan puncak kuasa dalam semua hal ekonomi, politik dan sosial.
Sebelum merdeka, penjajah terakhir di Tanah Melayu iaitu Inggeris telah
mengeksploitasi sumber-sumber ekonomi secara meluas. Ekoran tidakan orang-orang
Melayu menentang Kesatuan Malaya, kaum-kaum utama di Tanah Melayu mula
mengambil peranan dalam politik. Di saat Tanah Melayu merdeka dari segi struktur
negeri dan struktur penduduk, terdapat tiga ciri utama yang perlu diberi perhatian
iaitu:
(i) ada sembilan buah negeri
(ii) ada sistem beraja di mana raja/sultan
(iii) ada sekurang-kurangnya tiga kaum utama yang sudah biasa dengan aktiviti
politik.
Dari tiga situasi ini, dengan begitu wajar telah diputuskan tiga alat pemerintahan dan
pentadbiran.
Ketiga-tiga sistem itu adalah:
1. Raja Berperlembagaan
2. Demokrasi berparlimen, dan
3. Federalisme atau Persekutuan
tracking img