Proiect de Reinginerie in Hi

Pages: 10 (2604 words) Published: January 30, 2011
Conceptul de reengineering implementat de catre compania HI

Despre HI

Înfiinţată în 1978, Compania HI a devenit lider mondial în producţia de aparatură analitică, dezvoltându-se continuu şi având în acest moment peste 35 de reprezentanţe comerciale pe toate continentele. Compania mai detine doua centre de cercetare si dezvoltare, in S.U.A. si in Romania si doua unitati de productie, in Romania si in Mauritius. HI este producator si furnizor de instrumente pentru diverse aplicaţii în industrie, laboratoare, tratarea apelor, agricultură, monitorizarea factorilor de mediu, industria alimentară, piscine, piscicultură, instalaţii de încalzire şi răcire. Din dorinţa de a păstra un înalt nivel al calităţii produselor sale, compania HI asigură proiectarea şi producţia în unităţile proprii, inclusiv în cea din România. Produsele HI sunt realizate într-o largă varietate constructivă şi aplicativă, de la simple testere până la aparatură pentru laborator şi controlul proceselor industriale.

Conceptul de Reingineria Proceselor

A îmbunatati un proces înseamna a-l face mai eficient si mai eficace, înseamna ca acesta sa treaca la un grad superior celui pe care îl avea anterior, prin actiuni sistematice, care vor face ca schimbarile sa fie mai stabile. A face un proces mai eficient înseamna ca rezultatele proceselor sa atinga obiectivele prevazute, ocupând locul principal în satisfacerea clientului. Prin a face un proces mai eficace se urmareste îmbunatatirea relatiei valoare produsa – resurse folosite, cu scopul reducerii costurilor asociate activitatilor care integreaza un proces. Avantajele legate de satisfacerea clientului, reducerea costurilor si diminuarea timpilor (optimizarea triunghiului QCT) sunt evidente când s-au identificat procesele si limitele lor si s-a abordat îmbunatatirea prin intermediul simplificarii si eliminarii activitatilor care nu adauga nici valoare si nici nu sunt necesare din punctul de vedere al normativelor în vigoare. Importanta care se acorda factorului uman este maxima, dând persoanelor ocazia de a participa activ la planificarea, executarea si controlul proceselor. De asemenea, putem afirma ca metodologia îmbunatatirii proceselor se integreaza în filozofia managementului total al calitatii, îmbogatind-o si dotând-o cu o „personalitate” care o va face mai eficace si mai eficienta. Dar aceasta abordare nu este unica. Pe linia gestionarii proceselor a survenit o noua viziune de schimb si optimizare care nu este noua în totalitate, integrând o parte din cunostintele, tehnicile si metodele existente anterior: reingineria proceselor de afaceri.

Procesul de afaceri este un ansamblu de activitati care, primind una sau mai multe intrari, creeaza un produs ce are valoare pentru client. În definitiv, prin procesul de afaceri se poate întelege acelasi lucru care se întelegea înainte prin “proces”, fara a adauga termenul de “afaceri”. Astfel, conceptul de reinginerie va fi aplicabil oricarei întreprinderi.

Prin Business process reengineering se întelege: revizuirea fundamentala si proiectarea radicala a proceselor pentru atingerea îmbunatatirilor spectaculoase cu privire la costuri, calitatea serviciului si rapiditatea acestuia; Michael Martin Hammer and James Champy.

Ce este si ce nu este reingineria proceselor?

Este posibil sa aiba loc confuzii în ceea ce priveste îmbunatatirea proceselor si reingineria proceselor, prin urmare este convenabil sa se contureze ambele concepte. În primul rând, trebuie mentionat ca managementul total al calitatii se refera la programe si actiuni care converg spre îmbunatatirea proceselor de lucru. Reingineria proceselor se refera la initiative discrete, care pretind reproiectari noi si radicale ale proceselor într-un cadru temporal limitat. Aici nu este vorba de îmbunatatirea proceselor ineficac e si/sau ineficiente, ci de transformarea lor totala. Ideea pe care se sprijina...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Essay on hi there
  • Hi there Essay
  • Essay on Concepto de estrategia
  • Hi Hi Hi Hi Essay
  • Hi There Essay
  • Hi There Essay
  • hi there Essay
  • Chretien de Troyes' Use of Figurative Language in His Works Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free