Portfolio (Mga Pelikula Noong Dekada 80)

Pages: 14 (2868 words) Published: March 10, 2011
Introduksyon

Masasalamin natin sa ating araw-araw na buhay na tayong mga Pinoy ay mahilig manuod ng mga pelikula o kahit tele-novela lang. Noon, kapag sinabing pelikula, iyan ay yung mga ipinapalabas sa sinehan na mga totoong tao ang naroon. Simple lamang ang mga materyales na ginagamit dahil di pa uso ang computer. Pero ngayon, pag pelikula, marami ka nang pagpipiliian. Merong 3-D, na kailangang magsuot ng espesyal na shades. Meron ding tinatawag na TV Movie, na sa telebisyon naman ipinapalabas. Meron ding Animated movie, na ginagamitan ng computer generated graphics. Meron na ring mga Independent Movies o Indie, na digital camcorder lang ang ginagamit.

Masyado nang malayo ang narating ng mga pelikula ngayon. Kaya naman isinagawa ko ang proyektong ito upang magunita ang mga pelikulang Pilipino noong Dekada 80.
Bilang paggunita ay laman ng aking proyekto ang ilan sa mga natatanging Artista at pelikula.

Paghahandog

Inihahandog ko ito sa kapwa ko kabataan, upang kanilang magunita ang mga Pelikulang Pilipino dahil kung wala ang mga ito, malamang wala rin kaming mapapanood na pelikula sa panahon namin ngayon.

Pasasalamat

Gusto ko lamang magpasalamat sa mga kaklase ko na tumulong sa akin upang magawa ang portfolio na ito. Ipahahatid ko rin ang pasasalamat ko sa mga taong natulungan ko, Maraming Salamat dahil hinayaan ninyo akong tulungan kayo.

Layunin ng Pag-aaral

Mapalawak ang aking kaalaman ukol sa mga pelikulang Pilipino. Makakuha mga karagdagang impormasyon ukol sa mga uri ng pelikula noon. Upang malaman ng mambabasa ang kahalagahan ng mga pelikula noon.

V. Nilalaman

A. Kaligirang Pangkasaysayan

Sa pagpasok ng Dekada 80 ay nasa ilalim pa din ang Pilipinas sa pamumuno ni Pangulong Marcos at ng Batas Militar. Bagamat idineklara ito noong Setyembre 21, 1972, napasailalim ang Pilipinas sa batas na ito ng labingapat na taon upang mabahaba ang termino ni Marcos. Idinahilan niya ang tumitinding kaguluhan upang maiproklama ito.

Sa ilalim ng batas militar, pinasara ang lahat ng mga institusyon ng midya, at ang ilan sa kanila ay kinuha ng gobyerno. Ang tangi lamang na tumatakbong mga pahayagan noon ay ang Daily Express at ang Manila Bulletin na noon ay tinatawag na Bulletin Today. Ang mga estasyon ng telebisyon na siyang pinapasahimpapawid lamang ay ang Channel 4 at Channel 2, na dating pag-mamay-ari ng mga Lopez. Marami din sa mga kritiko ni Marcos ang pinahuli, ang isa sa mga pinakakilala sa kanila ay si Benigno Aquino, na isang senador sa oposisyon at ang tinuturing na pinakamainit na kritiko ni Marcos.

Lumuwas ng Estados Unidos si Ninoy Aquino noong 1981 dahil sa kanyang kalusugan at dahil na rin sa kanyang seguridad. Makalipas ang tatlong taon, noong taong 1983, ipinahayag ni Aquino ang kanyang kagustuhang makabalik sa Pilipinas, kahit na marami sa kanyang mga kaibigan at tagasuporta ang tutol dito. Noong Agosto 21, 1983, pinaslang si Aquino habang siya ay papalabas ng isang eroplano sa Manila International Airport (na ngayon ay pinangalan sa kaniya). Nagdulot ito ng malaking galit sa mga Pilipino, na karamihan ay wala nang tiwala sa administrasyong Marcos. Maraming paraan ng kilos protesta ang ginawa, kabilang na ang civil disobedience. Noong panahon ding iyon, nagsisimula nang humina ang kalusugan ni Marcos dahil sa kaniyang karamdaman na Lupus.

Ang nasabing pagpaslang, kabilang na ang ibang mga suliranin, ang mas lalo pang nagpalubog sa Pilipinas sa isang krisis pang-ekonomiya. Ang ekonomiya ng bansa ay lumiit hanggang sa 6.8%

Naganap ang snap election noong Pebrero 7, 1986. Ang eleksyon na ito ang isa sa mga pinakakontrobersyal sa kasaysayan ng bansa, na may maraming balita ng malawakang dayaaan na naganap. Dineklara ng opisyal na tagabliang ng boto, ang Komisyon ng Halalan (Commission of Elections o Comelec), si Marcos bilang nagwagi. Ayon sa kanila, nanalo si Marcos na mayroong 10,807,197 boto laban kay Aquino na nakakuha lamang diumano ng 9,291,761 boto. Ayon naman sa...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Portfolio Essay
  • Portfolio Essay
  • Portfolio Essay
  • Essay on portfolio
  • Portfolio Essay
  • Portfolio Essay
  • Portfolio Essay
  • Portfolio Research Paper

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free