Pilipinong Pintor

Fernando Cueto Amorsolo
Si Fernando Cueto Amorsolo (Mayo 30, 1892 - Abril 24, 1972) ay isa mga pinakamahalagang artista ng sining sa Pilipinas. Si Amorsolo ay isang pintor ng mga larawan ng mga tao at tanawing pambaryo ng Pilipinas. Kilala siya sa kaniyang pagiging malikhain at pagkadalubhasa sa paggamit ng liwanag. Ipinanganak sa Paco, Maynila, nakatapos siya ng pag-aaral mula sa Paaralang Pansining ng Liseo ng Maynila noong 1909. Bagaman nakapaglakbay sa ibang mga bansa, kung saan namulat ang mga mata ni Amorsolo sa mga dayuhang pamamaraan ng pagguhit at pagpinta, naging adhikain niya ang makalikha ng mga larawang makabayan at puno ng kasaysayan. Sa panahon man ng kapayapaan o digmaan, nanatili ang diwang ito sa isipan ni Amorsolo, na nagbunga naman ng mga dibuhong may pagpapahalaga sa paghubog, pag-unlad, at pagtatala ng tunay at natatanging katauhan, ngiti, damdamin at kaluluwa ng mga mamamayang Pilipino. Dahil sa mga gawa at gawain ng kaniyang malikhaing mga kamay, sa tulong ng pinsel at pintura, tinagurian si Amorsolo bilang unang Pambansang Alagad ng Sining ng Pilipinas Ang mga gawa ni Amorsolo - na may mga paksang buhay-sa-kabukiran - ay itinuturing ng mga tagapagtangkilik ni Amorsolo bilang "tunay na paglalarawan ng kaluluwa ng mga Pilipino." Subalit, may mga tumutuya at nagsasabing nagpadala si Amorsolo sa takbo ng komersiyalismo, at gumagawa lamang siya ng mga larawang pang-alaala (mga souvenir) para sa mga sundalong Amerikano. Noong 1948, isinulat ng manunuring si Francisco Arcellana na ang mga gawang larawan ni Amorsolo ay "walang masasabi" at hindi mahirap unawain sapagkat "wala namang dapat unawain." Sinuri ng mga manunuri ang mga paglalarawan ni Amorsolo ng mga katauhan noong kapanahunan ng Magkakasamang-Yaman ng Pilipinas, ang may malaking bilang na mga gawain ni Amorsolo noong nasa mga gitnang-gulang pa lamang siya, at ang may malaking bilang na mga larawang pangkasaysayan. Kaugnay ng huli, sinabi ng mga manunuri na ang "ugaling...
Fernando Cueto Amorsolo
Si Fernando Cueto Amorsolo (Mayo 30, 1892 - Abril 24, 1972) ay isa mga
pinakamahalagang artista ng sining sa Pilipinas. Si Amorsolo ay isang pintor
ng mga larawan ng mga tao at tanawing pambaryo ng Pilipinas. Kilala siya sa
kaniyang pagiging malikhain at pagkadalubhasa sa paggamit ng liwanag.
Ipinanganak sa Paco, Maynila, nakatapos siya ng pag-aaral mula sa
Paaralang Pansining ng Liseo ng Maynila noong 1909.
Bagaman nakapaglakbay sa ibang mga bansa, kung saan namulat ang mga
mata ni Amorsolo sa mga dayuhang pamamaraan ng pagguhit at pagpinta,
naging adhikain niya ang makalikha ng mga larawang makabayan at puno
ng kasaysayan. Sa panahon man ng kapayapaan o digmaan, nanatili ang
diwang ito sa isipan ni Amorsolo, na nagbunga naman ng mga dibuhong may
pagpapahalaga sa paghubog, pag-unlad, at pagtatala ng tunay at
natatanging katauhan, ngiti, damdamin at kaluluwa ng mga mamamayang
Pilipino. Dahil sa mga gawa at gawain ng kaniyang malikhaing mga kamay,
sa tulong ng pinsel at pintura, tinagurian si Amorsolo bilang unang
Pambansang Alagad ng Sining ng Pilipinas
Ang mga gawa ni Amorsolo - na may mga paksang buhay-sa-kabukiran - ay
itinuturing ng mga tagapagtangkilik ni Amorsolo bilang "tunay na
paglalarawan ng kaluluwa ng mga Pilipino."
Subalit, may mga tumutuya at nagsasabing nagpadala si Amorsolo sa takbo
ng komersiyalismo, at gumagawa lamang siya ng mga larawang pang-alaala
(mga souvenir) para sa mga sundalong Amerikano. Noong 1948, isinulat ng
manunuring si Francisco Arcellana na ang mga gawang larawan ni Amorsolo
ay "walang masasabi" at hindi mahirap unawain sapagkat "wala namang
dapat unawain." Sinuri ng mga manunuri ang mga paglalarawan ni Amorsolo
ng mga katauhan noong kapanahunan ng Magkakasamang-Yaman ng
Pilipinas, ang may malaking bilang na mga gawain ni Amorsolo noong nasa
mga gitnang-gulang pa lamang siya, at ang may malaking bilang na mga
larawang pangkasaysayan. Kaugnay ng huli, sinabi ng mga manunuri na ang
"ugaling pansining ay sadyang hindi bagay sa pagpapasibol ng damdaming
lubhang makaaantig at nauukol para sa ganiyang mga gawa.
Vicente S. Manansala
Si Vicente S. Manansala (22 Enero 1910 - 1981) ay isang modernong
Pilipinong pintor. Noong 1981, itinuring siyang isa sa mga Pambansang
Alagad ng Sining (posthumous). Siya ang itinuturing na nagsimula ng
estilong cubism sa bansa. Isa si Manansala sa Thirteen Moderns na
pinangungunahan ni Victorio C. Edades at isa sa Big Three ng modernist
movement, kasama sina Cesar Legaspi at Hernando R. Ocampo. Dagdag pa
tracking img