Pilipinong Pintor

Pages: 9 (2584 words) Published: March 5, 2011
Fernando Cueto Amorsolo
Si Fernando Cueto Amorsolo (Mayo 30, 1892 - Abril 24, 1972) ay isa mga pinakamahalagang artista ng sining sa Pilipinas. Si Amorsolo ay isang pintor ng mga larawan ng mga tao at tanawing pambaryo ng Pilipinas. Kilala siya sa kaniyang pagiging malikhain at pagkadalubhasa sa paggamit ng liwanag. Ipinanganak sa Paco, Maynila, nakatapos siya ng pag-aaral mula sa Paaralang Pansining ng Liseo ng Maynila noong 1909. Bagaman nakapaglakbay sa ibang mga bansa, kung saan namulat ang mga mata ni Amorsolo sa mga dayuhang pamamaraan ng pagguhit at pagpinta, naging adhikain niya ang makalikha ng mga larawang makabayan at puno ng kasaysayan. Sa panahon man ng kapayapaan o digmaan, nanatili ang diwang ito sa isipan ni Amorsolo, na nagbunga naman ng mga dibuhong may pagpapahalaga sa paghubog, pag-unlad, at pagtatala ng tunay at natatanging katauhan, ngiti, damdamin at kaluluwa ng mga mamamayang Pilipino. Dahil sa mga gawa at gawain ng kaniyang malikhaing mga kamay, sa tulong ng pinsel at pintura, tinagurian si Amorsolo bilang unang Pambansang Alagad ng Sining ng Pilipinas Ang mga gawa ni Amorsolo - na may mga paksang buhay-sa-kabukiran - ay itinuturing ng mga tagapagtangkilik ni Amorsolo bilang "tunay na paglalarawan ng kaluluwa ng mga Pilipino." Subalit, may mga tumutuya at nagsasabing nagpadala si Amorsolo sa takbo ng komersiyalismo, at gumagawa lamang siya ng mga larawang pang-alaala (mga souvenir) para sa mga sundalong Amerikano. Noong 1948, isinulat ng manunuring si Francisco Arcellana na ang mga gawang larawan ni Amorsolo ay "walang masasabi" at hindi mahirap unawain sapagkat "wala namang dapat unawain." Sinuri ng mga manunuri ang mga paglalarawan ni Amorsolo ng mga katauhan noong kapanahunan ng Magkakasamang-Yaman ng Pilipinas, ang may malaking bilang na mga gawain ni Amorsolo noong nasa mga gitnang-gulang pa lamang siya, at ang may malaking bilang na mga larawang pangkasaysayan. Kaugnay ng huli, sinabi ng mga manunuri na ang "ugaling pansining ay sadyang hindi bagay sa pagpapasibol ng damdaming lubhang makaaantig at nauukol para sa ganiyang mga gawa.”

Vicente S. Manansala
Mula Wikifilipino
Jump to: galugad , hanapin

Si Vicente S. Manansala (22 Enero 1910 - 1981) ay isang modernong Pilipinong pintor. Noong 1981, itinuring siyang isa sa mga Pambansang Alagad ng Sining (posthumous). Siya ang itinuturing na nagsimula ng estilong cubism sa bansa. Isa si Manansala sa Thirteen Moderns na pinangungunahan ni Victorio C. Edades at isa sa Big Three ng modernist movement, kasama sina Cesar Legaspi at Hernando R. Ocampo. Dagdag pa rito, binuo niya ang grupo ng mga Neo-Realists kasama sina Romeo Tabuena at Anita Magsaysay-Ho. Ipinanganak si Manansala noong 1910 sa Macabebe, Pampanga, ikalawa sa walong anak. Isang taon bago siya mag-kolehiyo, nagtrabaho siya bilang tagapinta ng mga paskil para sa mga pelikula. Pinakasalan niya si Hermengilda Diaz noong 1937. Namata y siya noong 1981 sa Lungsod Makati. Si Manansala ay naging tagapinta ng billboard at naging isang manggagawa para sa Ipo Dam Construction noong 1930. Naging ilustrador siya noong 1941 para sa Opisinang Pangkultura ng gobyernong Hapon. Noong 1941 ay nanalo siya ng unang gantimpala sa UST National Art Exposition para sa "Pounding Rice". Ang una niyang solong pagtatanghal ay noong 1951, sa Manila Hotel. Pito pa ang sumunod dito. Nagturo siya sa UST School of Fine Arts mula noong 1951 hanggang 1958.

Felix Hidalgo
Si Felix Resurreccion Hidalgo (1855-1913) ay isang pintor na nakalikha ng halos 1000 na mga likhang-sining sa pagpipinta, gamit ang oil, water-color, pastels at uling. A ng paksa ng kanyang mga gawa ay mula sa mga mitolohiya hanggang sa mga makasaysayang tanawin ng lupa o dagat, at larawan ng mga tao. Ipinanganak siya noong 21 Pebrero 1855 sa Binondo, Maynila at pangatlo sa pitong anak nina Eduardo Resurreccion Hidalgo at Maria Barbara Padilla. Siya ay nag-aral sa Unibersidad ng Santo Tomas at sinuportahan ni Padre Sabater....
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Essay on Pilipinong Manunulat
  • Mga Tanyag Na Pilipinong Manunulat Research Paper
  • 4 Ps Pilipinong Pamilya Pantawid Program Research Paper

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free