Panitikan Sa Panahon Ng Batas Militar

Pages: 1 (319 words) Published: April 19, 2011
Panahon ng Bagong Lipunan

Noong Setyembre 21, 1972 nagsimula ang panahong ng Bagong Lipunan. Luntiang Rebolusyon, Pagpaplano ng Pamila, Wastong Nutrisyon,D r u g addiction, Polusyon at iba pa ang karaniwang naging paksain ng panitikan nang panahong ito. Sa panahong ito rin pinagsikapang putulin ang mga malalaswang mga babasahin at pelikula gayundin ang mga akdang nagbibigay ng masamang impluwensiya sa moral ng mga mamamayan.

Nagtatag ang pamahalaan ng military ng bagong kagawaran na tinawag na “Ministri ng Kabatirang Pangmadla” upang siya ang mamahala at sumubaybay sa mga pahayagang, aklat, at mga iba pang babasahing panlipunan. Muling naibalik ng dating Ginang Imelda Romualdez Marcos ang ating mga sinaunang dula tulad ng Senakulo, Sarsuela, Embayoka ng mga Muslim at iba pa. Ipinatayo niya ang Cultural Center of the Philippines, Folk Arts Theater at maging ang Metropolitan Theater. Naging laganap ang pag-aawit noon sa wikang Pilipino. Malaki rin ang naitulong ng mga lingguhang babasahin tulad ng Kislap, Liwayway at iba pa sa pag uunlad ng Panitikan. Tahasang masasabi na nagningning ang Panitikang Filipino noong panahong ito. Naging paksa rin ng mga tula ang pagkakaisa, tiyaga, pagpapahalaga sa pambansang kultura, ugali, kagandahan ng kapaligiran, at iba pa.

Nagbago ang takbo ng kasaysayan ng awiting Pilipino noong 1975 nang ang mga awiting tulad ng “TL Ako Sa Iyo” ng grupong Cinderella, “The Way We Were” ni Rico J. Puno at iba pa ay nagsilitawan. Ang mga awiting ito ay naging popular sa tawag na Himig-Maynila. Sa kaligirang ito rin ay nadagdagan pa ng ilan pang mang aawit at kompositor ang larangan ng awiting Pilipino.

Sa kabuuang tanaw, masasabing ang sangay ng Panitikang Pilipino na nanaluktok sa Bagong Lipunan ay ang mga Sanaysay, Awit, mga Talumpati at Tula. Walang pinag kaiba ang maikling kwento nang panahong ito sa mga naisulat bago magkaroon ng aktibismo, gayun din naman ang mga nobela at tula....
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • batas militar Research Paper
  • Essay on Resulta Ng Pagsisiyasat Tungkol Sa Batas Rizal
  • Resulta Ng Pagsisiyasat Tungkol Sa Batas Rizal Essay
  • Batas Militar Essay
  • Pag-aaksaya ng panahon Essay
  • Essay about Batas Militar
  • Essay about Batas Militar
  • Batas Militar Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free