Pananaliksik

Pages: 12 (3101 words) Published: February 16, 2011
PROYEKTO SA FILIPINO 2

JANICE O. OLAGUIR
CBET-02-203P

ENERO 11, 2011

SIR LOUISE VINCENT B. AMANTE

RIZAL TECHNOLOGICAL UNIVERSITY
LUNGSOD NG MANDALUYONG

1. Kopya ng frontpage ng isang pambansang broadsheet sa araw ng inyong kapanganakan.

2. Mapa ng University Library na naglalahad ng iba’t-ibang pangunahing erya ng referensya. Isaad din kung saan matatagpuan ang Jose Corazon de Jesus: Mga Piling Tula na pinamatnugutan ni Virgilio S. Almario.

Main University Library Lay-out (2nd Floor, ITC Buiding)

Lokasyon : Jose Corazon de Jesus: Mga Piling Tula - Filipiniana Section, 800 Philippine Literature

3. Listahan ng mga Pambansang Alagad ng Sining. Isama ang taon ng paggawad sa kanila at mga larangang kanilang kinabibilangan:

Ang Pambansang Alagad ng Sining ay isang titulo na ibinibigay sa mga Pilipino na nakamit ng pinakamataas na pagpapakilala dahil sa makabuluhang pag-ambag sa kaunlaran ng mga sining Pilipino: Musika, Sayaw, Tanghalan, Sining Biswal, Panitikan, Pelikula, Sining Pambrodkast, Moda at Arkitektura, at Sining Pangkapanalig. Sila ay inihayag, mula sa kabutihang-loob ng Proklamasyong Pampanguluhan, bilang Pambansang Alagad ng Sining. Pagkatapos, pinagkalooban sila ng Orden ng Pambansang Alagad ng Sining sa pamamagitan ng regalyang kulyar na ginto ng karangalan na binubuo ng mga maraming palamuti. Bukod pa sa kulyar, binigyan ang bawat bagong naproklama ng papuri bilang handog sa seremonya ng parangal. Ang Sentrong Pangkultura ng Pilipinas ay nagpupunong-abala naman sa isang Gabi ng Parangal para sa mga Pambansang Alagad ng Sining sa Tanghalang Pambansa. Ang Parangal ng Pambansang Alagad ng Sining ay pinamunuan ng Sentrong Pangkultura ng Pilipinas (CCP) mula sa kabutihang-loob ng Proklamasyong Pampanguluhan Blg. 1001 noong Abril 2, 1972 at ng Pambansang Komisyon sa Sining at Kultura (NCCA). Ang Pamahalaan ng Republika ng Pilipinas ay ang nagkakaloob ng gawad sa mga karapat-dapat na indibidwal na inirekomenda ng CCP at NCCA.

a. Pablo S. Antonio (Enero 25, 1902 - Hunyo 14, 1975) - isang Pilipinong arkitekto. Bilang tagapagsimula ng makabagong arkitekturang Pilipino, kinikilala siya bilang isa sa mga natatanging arkitektong Pilipinong modernista noong kaniyang kapanahunan. Binigyan siya ng ranggo at pamagat na Pambansang Alagad ng Sining ng Pilipinas ni Pangulong Ferdinand Marcos noong 1976.

b. Levi Celerio (Abril 30, 1912-Abril 2, 2002) - isang Pilipinong kompositor. Siya ay nakasulat ng mahigit na 4,000 na mga awiting Pilipino na pambayan, pamasko at pag-ibig na ginamit sa mga pelikula. Kasali siya sa Guinness Book of Records dahil sa pagtugtog niya sa pamamagitan ng dahon. Siya ay ginawaran ng titulong Pambansang Alagad ng Sining sa Musika at Panitikan noong 1997 ni Pangulong Fidel Ramos, na kinilala siya na isang Kompositor at Prolifikong Lyricista bilang tunay na kaganapan sentimientong makapuso ng sambayanang Pilipino.

c. Jose Maceda - isang Pilipinong propesor at musiko. Siya ay pinarangalan bilang Pambansang Alagad ng Sining sa Musika noong 1997. Nakilala siya sa pag-aaral ng tradisyonal at etnikong musika ng Pilipinas. d. Lucio D. San Pedro (Pebrero 11, 1913 - Marso 31, 2002) - isang tanyag na Kompositor at guro ng Komposisyon sa Pilipinas. Kinilala siya bilang Pambansang Alagad ng Sining para sa Musika. Kilala rin siya sa Pilipinas bilang lumikha ng popular na oyaying, "Sa Ugoy ng Duyan" at ng tulang simponiko "Lahing Kayumanggi", nagturo siya ng Komposisyon sa maraming Kolehiyo at Universidad, kabilang ang University of the Philippines College of Music, kung saan nagsilbi siya bilang Patnugot ng composition and conducting department mula 1970 hanggang 1973.Noong ika-siyam ng Mayo, 1991, iginawad sa kanya ni Pangulong Corazon C. Aquino ang titulong pambansang Alagad ng Sining para sa Musika.

e. Nicomedes Márquez Joaquín - kinikilala ng karamihan bilang Nick Joaquin, ay isang Pilipinong manunulat, mananalaysay ng kasaysayan at...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Pananaliksik Essay
  • Pananaliksik Essay
  • pananaliksik Essay
  • pananaliksik Essay
  • Pananaliksik Essay
  • Pananaliksik Essay
  • pananaliksik Essay
  • Pananaliksik Sa Filipino Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free